Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

MEMO

Strasbūras, 2013 m. birželio 12 d.

ES Komisijos narės C. Malmström pareiškimas dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos

Tik pradėjusi eiti savo pareigas bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS) įtraukiau į svarbiausių prioritetų sąrašą ir nuo pat pirmos dienos dalyvavau su ja susijusiose derybose. BEPS sukūrimas yra istorinis pasiekimas – ES valstybės narės ir Parlamentas to siekė nuo 1999 m. BEPS sudarys geresnes sąlygas dėl pagalbos besikreipiantiems asmenims pasinaudoti prieglobsčio tvarka, leis teisingiau ir sparčiau priimti geresnius sprendimus dėl prieglobsčio, užtikrins, kad bijantys būti persekiojami asmenys nebūtų grąžinti į pavojingas vietas, o prieglobsčio prašytojams ir asmenims, kuriems Europos Sąjungoje suteikta tarptautinė apsauga, užtikrins orias bei deramas sąlygas.

Siekiant šio tikslo reikėjo nueiti ilgą kelią. Bet dar ne visi darbai atlikti. Dabar reikia kaip reikiant pasistengti, kad šios srities teisės aktai būtų įgyvendinti ir būtų užtikrintas tinkamas ir vienodas šios bendros sistemos veikimas. Tik tada bus sukurta tikra apsaugos ir solidarumo erdvė, kuria mes galėsime pelnytai didžiuotis.

Useful Links

MEMO/13/532

Factsheets

CEAS infographics

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter


Side Bar