Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Zpráva

Štrasburk 12. června 2013

Prohlášení evropské komisařky Malmströmové ohledně společného evropského azylového systému

Společný evropský azylový systém (CEAS) považuji za nejvyšší prioritu od začátku mého mandátu a příslušných jednání jsem se účastnila od prvního dne. Zavedení společného evropského azylového systému, o něž členské státy EU a Evropský parlament usilovaly od roku 1999, je historickým úspěchem. Systém poskytne lepší přístup k azylovému řízení těm, kdo hledají ochranu; povede ke spravedlivějším, rychlejším a kvalitnějším rozhodnutím o azylu; zajistí, že lidé obávající se pronásledování nebudou vraceni tam, kde jim hrozí nebezpečí; a poskytne důstojné podmínky jak lidem, kteří žádají o azyl, tak těm, kteří požívají mezinárodní ochrany v rámci EU.

Cesta k dosažení našeho cíle nebyla lehká. Avšak náš úspěch ještě není zcela dovršen. Nyní musíme vynaložit velké úsilí na uplatňování našich právních předpisů a zajištění toho, aby tento společný systém fungoval dobře a jednotně. Jen tak vytvoříme prostor ochrany a solidarity zasluhující si svůj název — a to bude výsledek, na nějž budeme moci být náležitě hrdí.

Useful Links

MEMO/13/532

Factsheets

CEAS infographics

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter


Side Bar