Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Страсбург, 12 юни 2013 г.

Заявление на комисар Малмстрьом относно общата европейска система за убежище

Общата европейска система за убежище (CEAS) е основният ми приоритет от момента, в който встъпих в длъжност, и участвам в преговорите от самото начало. Създаването на тази система е историческо постижение — нещо, към което държавите от ЕС и Европейският парламент се стремят от 1999 г. Общата система ще предостави по-добър достъп до процедурата за получаване на убежище на хората, търсещи закрила; ще доведе до по-бързи, по-качествени и по-справедливи решения за предоставяне на убежище; ще гарантира, че хората, боящи се от преследване, няма да бъдат връщани в опасни за тях страни и ще предостави достойни условия както за тези, които кандидатстват за убежище, така и за тези, които получават международна закрила в ЕС.

Изминахме труден път, за да стигнем дотук. Все още обаче не сме постигнали напълно това, което искаме. Сега трябва да положим максимални усилия за прилагане на законодателството на практика и осигуряване на добро и еднакво функциониране на общата система. Само тогава ще имаме пространство на закрила и солидарност, заслужаващо това име — постижение, с което ще можем да се гордеем.

Useful Links

MEMO/13/532

Factsheets

CEAS infographics

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter


Side Bar