Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 4. junija 2013

Evropski komisar za trgovino Karel De Gucht o odločitvi glede uvedbe začasnih protidampinških ukrepov za uvoz sončnih plošč iz Kitajske

Dober dan, spoštovani dame in gospodje.

Rad bi vas obvestil, da se je Evropska komisija soglasno odločila uvesti začasne tarife na sončne plošče, uvožene iz Kitajske, da bi se s tem odzvala na damping teh izdelkov na evropskem trgu.

Ta odločitev je bila sprejeta po temeljiti pravni preiskavi, ki je trajala zadnjih devet mesecev. V njej smo pregledali vsa dejstva in se posvetovali s številnimi zainteresiranimi stranmi, ki jih ta primer zadeva.

Tarife bodo začele veljati 6. junija, in sicer za naslednjih šest mesecev, do konca celotne preiskave na začetku letošnjega decembra. Takrat pa bo treba sprejeti odločitev, ali naj se uvedejo stalne dajatve za obdobje pet let.

Potekala bo v dveh korakih: od 6. junija bo na uvoz vseh kitajskih sončnih plošč uvedena tarifa v višini 11,8 % uvozne vrednosti. Dva meseca pozneje, od 6. avgusta, bo povprečna tarifa znašala 47,6 % uvozne vrednosti, na splošno pa bodo dajatve v tisti fazi znašale od 37,3 % do 67,9 % uvozne vrednosti. Tiste kitajske družbe, ki so z nami sodelovale, bodo deležne nižjih tarif, za tiste, ki niso sodelovale, pa bodo veljale višje tarife.

Ta odziv z zamikom našim trgom omogoča nemoten prehod in prilagoditev, hkrati pa pomeni enkratno ponudbo kitajski strani in ponuja zelo jasno spodbudo za pogajanja. Priložnost za pogajanja je torej jasna, toda zdaj čakamo na odziv Kitajske. Jasno je, da bodo začele veljati višje tarife, če Kitajska do avgusta ne ponudi rešitve.

Skratka, naš današnji ukrep je nujen za rešitev poslovnega sektorja v Evropi, ki je bil hudo oškodovan zaradi tega dampinga. Naš odziv je uravnotežen, zakonit in upravičen z mednarodnimi pravili trgovanja, njegov namen pa je preprečiti, da bi položaj postal usoden za evropske družbe.

To ni protekcionizem, temveč zagotovitev, da mednarodna pravila trgovanja veljajo tudi za kitajske družbe – tako kot veljajo za nas. Kakor veste, trenutno tudi v Združenih državah veljajo dajatve na izvoz iz Kitajske.

Z današnjim ukrepom Komisija izpolnjuje svojo vlogo neodvisnega branilca evropske industrije ter jo ščiti pred nepoštenimi tujimi trgovinskimi praksami.

Povsem jasno lahko povem: že od začetka sem si prizadeval za sporazumno rešitev. To se kaže tudi v politiki odprtih vrat, ki sem jo v zadnjem letu vodil do naših kitajskih partnerjev na njihovo zahtevo – s številnimi sestanki na moji ravni ali na ravni mojih služb. Upam, da bodo lahko po današnji odločitvi tovrstne razprave potekale ob bolj uradnih priložnostih.

Zdaj pa naj pojasnim dejstva, ki so privedla do sprejetja odločitve v tej fazi preiskave.

Preprosto vprašanje, ki smo ga morali proučiti, je bilo, ali kitajske družbe izvajajo damping s sončnimi ploščami, ki so nazadnje prodane po nižji ceni, kot je sploh potrebna za njihovo proizvodnjo.

Odgovor je preprost. Da. Kitajske družbe s prenizkimi cenami svojih sončnih plošč izvajajo damping na evropskem trgu. Po naših ocenah bi bila poštena cena kitajske sončne plošče dejansko 88 % višja od te, po kateri se trenutno prodajajo na evropskem trgu.

Naslednje vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, ali je ta damping kakor koli škodljiv za evropske družbe.

Tudi tokrat je odgovor preprost. Jasno je, da damping kitajskih sončnih plošč očitno škoduje evropski industriji na tem področju. Tako je ogroženih vsaj 25 000 obstoječih delovnih mest. Poleg tega je zaradi dampinga ogroženo celo preživetje sektorja zaradi škodljivih obstoječih in prihodnjih naložb – zlasti na ključnem področju raziskav in razvoja.

Prejšnje poletje je Komisija prejela uradno in utemeljeno pritožbo združenja evropskih proizvajalcev sončnih plošč, zaradi katere smo morali začeti preiskavo v skladu z zakonodajo EU.

Na podlagi dokazov, zbranih s pregledi na kraju samem, smo odkrili, da so kitajski izvozniki preplavljali Evropo s sončnimi ploščami zaradi prevelikih zmogljivosti na lastnih trgih.

Zasegli so 80 % tržnega deleža EU, in sicer v okviru ogromnih prekomernih zmogljivosti, ki znašajo 150 % skupne svetovne potrošnje. Z drugimi besedami, zdaj proizvajajo enoinpolkrat toliko sončnih plošč, kot jih svet potrebuje. Proizvajajo jih preprosto preveč.

Cilj današnjih začasnih ukrepov je preprečiti to razširitev na naš trg ter ponovno vzpostaviti enakopravne in poštene konkurenčne pogoje. Najpomembnejše pa je to, da današnji ukrep odpira možnost za pogajanje o sporazumni rešitvi prek cenovne zaveze v kratkem časovnem roku.

V bistvu bi postal sistem spet stabilen, če bi se kitajske družbe strinjale s ponovno uvedbo poštenih cen, ki bi odražale resnično vrednost teh sončnih plošč.

Zelo jasno lahko povem: želim si sporazumne rešitve z našimi kitajskimi partnerji in tega si želi tudi Evropa.

Preden zaključim, pa bi se rad le še odzval na številne kritike. V obdobju pred sprejetjem današnje odločitve so nekatere strani trdile, da današnji ukrepi trgovinske zaščite pomenijo „protekcionizem“. To je preprosto napačno in zavajajoče.

V resnici so naši ukrepi namenjeni zagotavljanju pravične konkurence in spoštovanju mednarodnih pravil trgovanja, h katerim sta se tako Evropa kot Kitajska zavezali v STO.

Na prvi pogled se zdi, da je poceni in lahko dostopno blago nekaj dobrega, nazadnje pa bo to privedlo do tekmovanja v zniževanju standardov, pri katerem bodo izgubili vsi v sektorju sončnih plošč in z njimi povezanih storitev.

Prav tako se morajo tisti, ki trdijo, da so poceni sončne plošče dobre za trajnostno energijo in okolje, zavedati, da mora tudi industrija sončnih plošč ostati „trajnostna“, če bi radi nekoč dosegli kakršne koli koristi.

Ni mi vas treba spominjati, da je „vladavina prava“ tisto temeljno načelo, na katerem je osnovana Evropska unija.

Evropa mora, tako kot vsi njeni partnerji, spoštovati mednarodna pravila trgovanja. Vendar pa se prav tako ne smemo izogibati uporabi pravnih sredstev za odpravo škode, kadar smo oškodovani. Oboje je enako pomembno, da se zagotovi delovanje sistema v dobro vseh.

Zato mi dovolite, da za tiste, ki ne spremljate redno trgovinskih vprašanj, poudarim, da je Evropska komisija tista, ki je v imenu EU pristojna za izvajanje njene zunanje trgovinske politike. Za to pa obstaja dober razlog – Komisija lahko zagotovi neodvisnost in deluje v imenu vseh Evropejcev, saj jo zanima celovita podoba problematike.

Gospe in gospodje, upam, da mi je uspelo to celovito podobo danes predstaviti tudi vam.

Upam, da sem vam lahko natančno pojasnil, zakaj je bila ta odločitev o uvedbi začasnih tarif potrebna z vidika dampinga, ki bi lahko uničil pomemben industrijski sektor v Evropi, če danes ne bi ukrepali.

Prav tako upam, da vsi razumete mojo odgovornost za evropsko gospodarstvo ter to, da bom svojo odgovornost tudi izpolnil.

Naj ob koncu še enkrat poudarim, da bi mi bila ljubša izpogajana rešitev, in to hitra. Nobene potrebe ni, da to traja še mesece, če želijo naši kitajski partnerji resnično poiskati rešitev s „cenovnimi zavezami“. Toda zdaj so na vrsti kitajske družbe in kitajska trgovinska zbornica, da ponudijo rešitev, ki ne bo več škodovala evropski industriji sončnih plošč.

Veselim se čimprejšnjih pogajanj z njimi, da bomo lahko s skupnimi močmi dosegli zadovoljivo rešitev, koristno za vse nas.

Hvala.


Side Bar