Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 4. júna 2013

Poznámky komisára EÚ pre obchod Karla De Guchta k rozhodnutiu o uložení dočasných antidumpingových opatrení na dovoz solárnych panelov z Číny

Dobrý deň, dámy a páni,

chcel by som Vás informovať o tom, že Európska komisia sa jednomyseľne rozhodla uložiť dočasné clá na solárne panely dovážané z Číny s cieľom bojovať proti dumpingu týchto produktov na európskom trhu.

Toto rozhodnutie vyplýva z podrobného právneho prešetrovania počas posledných 9 mesiacov. K záveru sme dospeli po preskúmaní všetkých skutočností a po konzultáciách s mnohými zainteresovanými stranami, ktorých sa tento prípad dotýka.

Clá nadobudnú platnosť 6. júna na obdobie najbližších 6 mesiacov až do ukončenia úplného prešetrovania začiatkom decembra tohto roku. V tom čase musí byť prijaté rozhodnutie o tom, či sa uložia konečné clá až na 5 rokov.

Pôjde o dva kroky: Od 6. júna sa na všetok dovoz čínskych solárnych panelov uloží clo vo výške 11,8 %. O dva mesiace neskôr, teda od 6. augusta, sa bude uplatňovať priemerné clo vo výške 47,6 %. Celkovo sa budú v uvedenej fáze clá pohybovať v rozsahu od 37,3 % do 67,9 %. Na čínske spoločnosti, ktoré spolupracovali, sa budú vzťahovať nižšie clá. Tie, ktoré nespolupracovali, budú čeliť vyšším clám.

Táto odstupňovaná odpoveď umožňuje naším trhom, aby sa hladko prispôsobili – a je to jednorazová ponuka pre čínsku stranu, ktorá poskytuje veľmi jasnú motiváciu na rokovanie. Poskytuje otvorený priestor na rokovanie, teraz je však rad na Číne. Je jasné, že ak Čína neposkytne riešenie do augusta, budú sa uplatňovať vyššie clá.

Skrátka, naše dnešné konanie je núdzovým opatrením, ktoré má zachrániť obchodný sektor v Európe, ktorý v dôsledku tohto dumpingu nesie ťažké dôsledky. Naša odozva je vyvážená, legálna a oprávnená v rámci pravidiel medzinárodného obchodu a jej cieľom je zabrániť tomu, aby sa situácia vymkla spod kontroly.

Nejde o protekcionizmus, ale skôr o zaistenie toho, aby sa pravidlá medzinárodného obchodu vzťahovali aj na čínske spoločnosti presne tak, ako sa vzťahujú na nás. Ako viete, aj Spojené štáty v súčasnosti uplatňujú clá na čínsky vývoz.

Komisia na seba dnešným konaním preberá úlohu nezávislého ochrancu európskeho výrobného odvetvia, ktoré čelí nekalým obchodným praktikám zo zahraničia.

A aby som sa vyjadril úplne presne: mojím úprimným želaním bolo hneď od začiatku priateľské riešenie. Príkladom toho je politika otvorených dverí, ktorú som počas minulého roka viedol s našimi čínskymi partnermi na ich žiadosť v rámci početných stretnutí so mnou alebo na úrovni mojich útvarov. Verím, že dnešné rozhodnutie teraz poskytne priestor na to, aby sa takéto diskusie uberali formálnou cestou.

Teraz mi dovoľte vysvetliť skutočnosti, ktoré stoja za prijatím tohto rozhodnutia v tejto fáze prešetrovania.

Jednoduchou otázkou, ktorú sme boli požiadaní preskúmať je, či čínske spoločnosti uskutočňujú dumping solárnych panelov, ktoré sa nakoniec predajú za nižšiu cenu, než sú ich výrobné náklady.

Odpoveď je jednoduchá: Áno – čínske spoločnosti uskutočňujú dumping svojich podhodnotených solárnych panelov v Európe. Podľa našich odhadov je reálna predajná cena čínskeho solárneho panela v skutočnosti o 88 % vyššia než súčasná cena, za ktorú sa predávajú na európskom trhu.

Ďalšia otázka, ktorú si teraz musíme položiť, je, či je tento dumping škodlivý pre európske spoločnosti.

Odpoveď je opäť jednoduchá. Je jasné, že dumping týchto čínskych solárnych panelov očividne spôsobuje európskemu odvetviu výroby solárnych panelov ujmu. V ohrození je tak najmenej 25 000 existujúcich pracovných miest. Okrem toho tento dumping ohrozuje samotné prežitie sektora, a to poškodením súčasných a budúcich investícií – najmä v kritickej oblasti výskumu a vývoja.

Komisii bol minulé leto doručený formálny a platný podnet od zoskupenia európskych výrobcov solárnych panelov, ktorý nás zaviazal začať prešetrovanie, ako sa vyžaduje v právnych predpisoch EÚ.

Čo sme zistili na základe dôkazov zhromaždených prostredníctvom návštev na mieste, je, že čínski vývozcovia zaplavujú Európu solárnymi panelmi z dôvodu nadmernej kapacity na svojom vlastnom trhu.

Ovládli 80 % podiel na trhu EÚ a ich obrovská nadmerná kapacita predstavuje 150 % celkovej svetovej spotreby. Inými slovami – Čína dnes vyrába jeden a pol násobok celosvetového dopytu po solárnych paneloch. Jednoducho vyrábajú príliš veľa..

Cieľom dnešných dočasných opatrení je zabrániť tomuto zahlteniu nášho trhu a obnoviť rovnaké podmienky a spravodlivú hospodársku súťaž. Najdôležitejšie však je, že dnešné konanie otvára priestor na rokovanie o priateľskom riešení prostredníctvom „cenových záväzkov“ v krátkom čase.

V podstate ide o to, že systém bude opäť stabilný, ak čínske spoločnosti budú súhlasiť s obnovením spravodlivého stanovovania cien, v ktorom sa odrazí skutočná trhová hodnota týchto solárnych panelov.

Aby som sa vyjadril úplne presne: Želám si priateľské riešenie s našimi čínskymi partnermi a želá si ho aj Európa.

Predtým, než skončím, by som len chcel reagovať na vlnu kritiky. V období pred prijatím dnešného rozhodnutia určité strany naznačili, že dnešné opatrenie na ochranu obchodu je „protekcionizmus“. To je jednoducho nesprávne a zavadzajúce tvrdenie.

Pravdou je, že naše konanie je o zabezpečení spravodlivej hospodárskej súťaže a dodržiavania pravidiel medzinárodného obchodu, ku ktorému sa Európa aj Čína zaviazali v rámci WTO.

Lacné a početné sa na prvý pohľad zdá byť skvelé, ale nakoniec to povedie k „pretekom ku dnu“ a každý v odvetví výroby solárnych panelov a súvisiacich službách bude strácať.

Dokonca aj tí, ktorí argumentujú, že lacné solárne panely sú dobré pre udržateľnú energiu a životné prostredie si musia uvedomiť, že ak máme časom vidieť nejaké prínosy, odvetvie výroby solárnych panelov musí byť v prvom rade „udržateľné“.

Nemusím vám pripomínať, že „zásada právneho štátu“ je základnou zásadou na úrovni Európskej únie.

Európa podobne ako všetci jej partneri takisto musí dodržiavať pravidlá medzinárodného obchodu. Nesmieme sa však strániť používať zákonné prostriedky na nápravu, keď čelíme škode alebo ujme. Obe zásady sú rovnako dôležité na zaistenie pokračovania fungovania systému v prospech všetkých.

Pre tých z vás, ktorí nesledujete obchodnú problematiku každodenne, mi dovoľte zdôrazniť, že je to Európska komisia, ktorá v mene EÚ zodpovedá za vykonávanie jej vonkajšej obchodnej politiky, a to z jedného veľmi dobrého dôvodu – Komisia môže zaistiť nezávislosť a pracovať v mene všetkých v Európe tým, že situáciu vníma komplexne.

Dámy a páni, verím, že dnes ste takýto komplexný obraz získali vďaka mne aj vy.

Verím, že som vám presne vysvetlil, prečo bolo toto rozhodnutie o uložení dočasných ciel potrebné vzhľadom na dumping, ktorý má potenciál zničiť dôležité výrobné odvetvie v Európe, ak nebudeme konať už dnes.

Takisto verím, že každý chápe, že sa zodpovedám európskemu hospodárstvu a že túto zodpovednosť beriem na seba.

Na záver mi dovoľte ešte raz zdôrazniť, že by som uprednostnil riešenie dohodnuté prostredníctvom rokovaní a dohodnuté rýchlo – nie je dôvod, aby to trvalo mesiace, ak si naši čínski partneri úprimne želajú nájsť riešenie prostredníctvom „cenových záväzkov“. Teraz je však úlohou čínskych vývozcov a čínskej obchodnej komory, aby prišli s riešením, ktorým sa odstráni ujma pre európske odvetvie výroby solárnych panelov.

Teším sa na čo najskorší vzájomný dialóg, aby sme na základe spolupráce dosiahli uspokojujúce riešenie, z ktorého bude mať prospech každý z nás.

Ďakujem.


Side Bar