Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 4 iunie 2013

Observațiile Comisarului UE pentru comerț Karel De Gucht cu privire la decizia de a institui măsuri antidumping provizorii privind importurile de panouri solare din China

Bună ziua, doamnelor și domnilor,

Doresc să vă informez asupra deciziei unanime a Comisiei Europene de a institui tarife provizorii privind panourile solare importate din China, cu scopul de a contracara dumpingul acestor produse pe piața europeană.

Această decizie este adoptată în urma unei anchete judiciare care s-a desfășurat pe parcursul ultimelor 9 luni. Concluzia noastră este rezultatul examinării tuturor factorilor și al consultărilor purtate cu numeroasele părți interesate implicate în acest caz.

Tarifele intră în vigoare începând cu data de 6 iunie și se vor aplica pe parcursul următoarelor 6 luni - până la încheierea anchetei complete, la începutul lunii decembrie a acestui an. La momentul respectiv va trebui luată o decizie cu privire la posibilitatea de a institui taxe antidumping permanente timp de maximum 5 ani.

Se va acționa în două etape: începând din 6 iunie, se va institui un tarif de 11,8% pentru toate importurile de panouri solare din China. Două luni mai târziu, începând cu data de 6 august, tariful mediu va fi de 47,6%. În general, taxele vor varia între 37,3% și 67,9% în etapa respectivă. Societățile chineze care au cooperat la anchetă vor beneficia de tarife mai scăzute. Societățile chineze care nu au cooperat la anchetă vor plăti tarife mai ridicate.

Această reacție eșalonată permite o tranziție lină pentru ca piețele noastre să se poată adopta - și aceasta este o propunere unică pentru partea chineză, oferind un stimulent foarte clar în favoarea negocierilor. Aceasta oferă o oportunitate clară pentru negocieri, dar mingea este acum în terenul Chinei. Este clar faptul că, în cazul în care China nu oferă o soluție până în luna august, atunci se vor aplica tarife mai ridicate.

Pe scurt, acțiunea noastră de astăzi este o măsură de urgență menită să asigure resursele de supraviețuire ale unui sector din Europa care suferă un prejudiciu grav de pe urma acestui dumping. Reacția noastră este echilibrată, legală și justificată în temeiul normelor comerciale internaționale și este menită să prevină o turnură iremediabilă a acestei situații.

Nu este vorba aici despre protecționism. Mai curând, este vorba de asigurarea respectării normelor comerciale internaționale care se aplică și în cazul societăților chineze – în aceeași măsură în care ele sunt aplicabile în cazul nostru. După cum știți, Statele Unite aplică, de asemenea, în prezent, taxe asupra exporturilor chineze.

Prin acțiunea de azi, Comisia își asumă rolul de apărător independent al industriei europene în fața unor practici comerciale neloiale exercitate din exteriorul Uniunii.

Și doresc să subliniez foarte clar: scopul meu sincer, încă de la început, a fost de a ajunge la o soluție amiabilă. Acest fapt este ilustrat de politica „cu ușile deschise” pe care am aplicat-o pe parcursul anului precedent față de partenerii noștri chinezi, la cererea acestora - care a presupus organizarea de numeroase reuniuni fie la nivelul meu, fie la nivelul serviciilor pe care le conduc. Sper că decizia adoptată astăzi va permite avansarea acestui tip de discuții, la nivel oficial.

Aș dori să explic, acum, motivele concrete care au dus la adoptarea deciziei în această etapă a anchetei.

Aspectul simplu pe care ni s-a cerut să-l examinăm a fost dacă societățile chineze practică sau nu un dumping privind panourile solare care, în final, sunt comercializate la un preț mai scăzut decât cel pe care îl presupune producerea acestora.

Răspunsul este simplu: da – societățile chineze efectuează în Europa vânzări de panouri solare la prețuri de dumping. Conform estimărilor noastre, prețul corect de vânzare al panourilor solare provenite din China ar fi, de fapt, cu 88% mai ridicat decât prețul cu care acestea sunt vândute efectiv pe piața europeană.

Următoarea întrebare pe care ar trebui să ne-o punem este dacă dumpingul afectează în mod negativ societățile europene.

Răspunsul este iarăși simplu. Este clar faptul că dumpingul practicat în cazul acestor panouri solare chineze cauzează în mod clar un prejudiciu industriei europene producătoare de panouri solare. Acesta pune în pericol cel puțin 25 000 de locuri de muncă actuale. În plus, dumpingul amenință supraviețuirea sectorului respectiv, afectând investițiile actuale și pe cele viitoare – în special în domeniul critic al cercetării și dezvoltării.

Vara trecută, Comisia a primit o plângere oficială și valabilă din partea unui grup de fabricanți europeni de panouri solare – ceea ce ne-a obligat să deschidem o anchetă, conform cerințelor legislației UE.

Ceea ce am descoperit, pe baza dovezilor colectate în cursul unor vizite la fața locului, este faptul că exportatorii chinezi suprasaturează Europa cu panouri solare rezultate din supracapacitatea existentă pe propria lor piață.

Aceștia au capturat 80% din cota de piață a UE, în contextul unei supracapacități masive echivalente cu 150% din consumul mondial total. Cu alte cuvinte, China produce, în prezent, de una și jumătate ori mai multe panouri solare decât necesarul mondial. Producția Chinei este, pur și simplu, prea mare.

Măsurile provizorii instituite astăzi au scopul de a preveni revărsarea acestor produse pe piața europeană și reinstaurarea unor condiții de concurență echitabile și corecte. Însă, ceea ce este cel mai important este faptul că acțiunea de astăzi deschide calea pentru negocierea unei soluții amiabile prin intermediul unor „angajamente de preț”, într-un termen scurt.

În esență, sistemul va redeveni stabil dacă se obține acordul societăților chineze de a restabili prețuri corecte, care să reflecte valoarea de piață reală a acestor panouri solare.

Și vreau să subliniez foarte clar: doresc să ajungem la o soluție amiabilă cu partenerii noștri chinezi; aceasta este și intenția Europei.

Înainte de a încheia, aș dori să răspund unor critici care ne-au fost adresate. În procesul de adoptare a deciziei de astăzi, unele părți au sugerat faptul că măsura instituită azi ar fi, de fapt, o măsură „protecționistă”. Această afirmație este greșită și înșelătoare.

Adevărul este că acțiunea noastră este menită să asigure condiții echitabile de concurență și respectarea normelor comerciale internaționale pe care atât Europa, cât și China s-au angajat să le respecte în cadrul OMC.

La prima vedere, produsele numeroase și ieftine par a fi foarte avantajoase – dar, în cele din urmă, acestea duc la subminarea producției și toate părțile implicate în industria panourilor solare, precum și serviciile conexe, vor înregistra pierderi.

Chiar și cei care afirmă că panourile solare ieftine sunt benefice pentru energia sustenabilă și pentru mediu trebuie să realizeze faptul că, în primul rând, este nevoie de o industrie a panourilor solare „sustenabilă” pentru a putea obține beneficii pe termen lung.

Nu este nevoie să vă reamintesc de faptul că „statul de drept” este principiul fundamental care stă la baza Uniunii Europene.

Europa, ca și toți partenerii acesteia, trebuie să respecte și ea normele comerciale internaționale. Însă, nu trebuie să ne ferim să utilizăm instrumentele juridice permise pentru măsuri de reparare atunci când suferim un prejudiciu sau o daună. Ambele aspecte sunt la fel de importante pentru a asigura funcționarea sistemului, în beneficiul tuturor.

Prin urmare, aș dori să subliniez pentru aceia dintre dumneavoastră care nu se confruntă zilnic cu aspecte din domeniul comerțului, faptul că responsabilitatea la nivelul UE pentru executarea politicii externe UE în domeniul comerțului revine Comisiei Europene. Și aceasta se bazează pe un motiv foarte bun - Comisia poate asigura independența și poate acționa în numele tuturor la nivel european, întrucât are o imagine globală.

Doamnelor și domnilor, sper că azi am reușit să vă prezint această „imagine globală”.

Sper că am reușit să explic exact necesitatea acestei decizii de a institui tarife provizorii, având în vedere dumpingul care, în lipsa adoptării acțiunii de astăzi, ar putea distruge o industrie importantă din Europa.

De asemenea, sper că ați înțeles, cu toții, faptul că am o responsabilitate față de economia europeană și că îmi asum această responsabilitate.

Aș dori să subliniez, încă o dată, faptul că aș prefera o soluție care să fie rezultatul unor negocieri rapide - nu există niciun motiv ca acest proces de negociere să dureze timp de luni întregi, întrucât partenerii noștri chinezi doresc sincer să caute o soluție prin intermediul „angajamentelor de preț”. Cu toate acestea, este rolul exportatorilor chinezi și al Camerei de comerț din China de a propune, în prezent, o soluție care să înlăture prejudiciul adus industriei europene a panourilor solare.

Aștept cu nerăbdare demararea, cât de curând posibil, a negocierilor cu aceștia, astfel încât să putem coopera în scopul ajungerii la un acord satisfăcător, care va fi benefic pentru noi toți.

Vă mulțumesc.


Side Bar