Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, dnia 4 czerwca 2013 r.

Wypowiedź komisarza UE ds. handlu Karela De Guchta na temat decyzji o nałożeniu ceł antydumpingowych na przywóz paneli fotowoltaicznych z Chin

Szanowni Państwo!

Pragnę poinformować, że Komisja Europejska jednogłośnie zdecydowała o nałożeniu tymczasowych ceł na przywóz paneli fotowoltaicznych z Chin, aby przeciwdziałać dumpingowi tych produktów na europejskim rynku.

Decyzja ta jest wynikiem szczegółowego dochodzenia prawnego prowadzonego przez ostatnie dziewięć miesięcy. Nasze wnioski zostały sformułowane po zbadaniu wszystkich faktów i przeprowadzeniu konsultacji z wieloma podmiotami zaangażowanymi w tę sprawę.

Cła zaczną obowiązywać w dniu 6 czerwca i będą w mocy przez następne sześć miesięcy, aż do pierwszych dni grudnia tego roku, kiedy ma zakończyć się pełne dochodzenie. Wówczas trzeba będzie podjąć decyzję, czy nałożyć cła ostateczne na okres do pięciu lat.

Czekają nas dwa etapy: w dniu 6 czerwca na cały przywóz paneli fotowoltaicznych z Chin zostanie nałożone cło w wysokości 11,8%. Dwa miesiące później, w dniu 6 sierpnia, zacznie obowiązywać średnia stawka cła wynosząca 47,6%. Ogólnie rzecz biorąc, na tym etapie poziom ceł będzie się mieścić w przedziale od 37,3% do 67,9%. Niższe stawki będą przysługiwać tym chińskim przedsiębiorstwom, które współpracowały w dochodzeniu. Przedsiębiorstwa, które nie współpracowały, zostaną objęte wyższymi stawkami.

Takie rozłożone w czasie działanie pozwoli naszym rynkom na sprawne dostosowanie się do nowych warunków. Jest to również z naszej strony wyjątkowa oferta dla strony chińskiej, stanowiąca wyraźną zachętę do negocjacji. Daje ona szansę osiągnięcia porozumienia, lecz ruch należy teraz do Chin. To oczywiste, że jeżeli do sierpnia Chiny nie przedstawią propozycji rozwiązania, wówczas zaczną obowiązywać wyższe stawki celne.

Krótko mówiąc, dzisiejsza decyzja Komisji jest środkiem nadzwyczajnym, pozwalającym odetchnąć europejskiej branży przemysłowej, która ponosi duże szkody na skutek dumpingu. Nasza reakcja jest zrównoważona, zgodna z prawem oraz uzasadniona z punktu widzenia międzynarodowych zasad handlowych, a jej celem jest zapobiegnięcie fatalnej sytuacji na rynku.

Nie jest to protekcjonizm. Chodzi nam o to, aby chińskie przedsiębiorstwa również stosowały międzynarodowe zasady handlowe, tak jak to ma miejsce w Europie. Jak Państwu wiadomo, obecnie Stany Zjednoczone również stosują cła wobec wywozu z Chin.

Podejmując tę decyzję, Komisja Europejska przyjmuje rolę niezależnego obrońcy przemysłu europejskiego przed nieuczciwymi praktykami handlowymi państw trzecich.

Jednocześnie zapewniam, że od początku bardzo zależało nam na osiągnięciu porozumienia. Wyrazem tego jest polityka otwartych drzwi, którą stosuję w ostatnich latach z naszymi chińskimi partnerami i na ich prośbę: zarówno ja, jak i podległe mi służby Komisji odbywamy liczne spotkania ze stroną chińską. Mam nadzieję, że dzisiejsza decyzja formalnie umożliwi nam dalsze rozmowy.

Chciałbym teraz przedstawić fakty, na podstawie których zapadła decyzja na tym etapie dochodzenia.

Zostaliśmy poproszeni o zbadanie prostej kwestii: czy chińskie przedsiębiorstwa stosują dumping, sprzedając panele fotowoltaiczne po cenach niższych niż koszty ich produkcji.

Odpowiedź jest prosta: tak – chińskie przedsiębiorstwa sprzedają w Europie swoje panele fotowoltaiczne po niskich cenach dumpingowych. Szacujemy, że uczciwa cena wyprodukowanego w Chinach panelu fotowoltaicznego powinna być w rzeczywistości o 88% wyższa od ceny, po której produkt ten jest sprzedawany na europejskim rynku.

Następnie musimy sobie postawić pytanie, czy dumping ten jest szkodliwy dla europejskich przedsiębiorstw.

Odpowiedź znów jest prosta. Sprzedaż chińskich paneli fotowoltaicznych po cenach dumpingowych jest w oczywisty sposób szkodliwa dla europejskiej branży fotowoltaicznej. Z tego powodu co najmniej 25 tys. miejsc pracy grozi redukcja. Dumping zagraża samej egzystencji tego sektora przemysłu, ponieważ szkodzi obecnym i przyszłym inwestycjom, szczególnie w dziedzinie badań i rozwoju.

Latem zeszłego roku Komisja otrzymała formalną i uzasadnioną skargę od grupy europejskich producentów paneli fotowoltaicznych. Na tej podstawie, zgodnie z unijnymi przepisami, mieliśmy obowiązek wszczęcia dochodzenia.

Na podstawie materiałów dowodowych zebranych podczas wizyt weryfikacyjnych na miejscu odkryliśmy, że Chiny zalewają Europę panelami fotowoltaicznymi z powodu nadmiernych mocy produkcyjnych na własnym rynku.

Chiny zagarnęły 80 % udziału w unijnym rynku, w sytuacji gdy ich potężne, nadmierne moce produkcyjne odpowiadają 150% całkowitej światowej konsumpcji. Innymi słowy Chiny produkują obecnie półtora razy więcej paneli fotowoltaicznych niż wynosi zapotrzebowanie na te produkty na świecie. Po prostu produkują za dużo.

Wprowadzone dzisiaj środki tymczasowe mają na celu zapobiegnięcie zalaniu naszego rynku tanimi produktami oraz przywrócenie równych szans i uczciwej konkurencji. Najważniejsze jest jednak to, że dzisiejsze działanie daje możliwość wynegocjowania w krótkim czasie porozumienia polegającego na zobowiązaniu cenowym.

W gruncie rzeczy system odzyska stabilność, jeśli chińskie przedsiębiorstwa zgodzą się na przywrócenie uczciwych cen, które odzwierciedlałyby prawdziwą wartość rynkową tych paneli fotowoltaicznych.

Chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że zależy mi na osiągnięciu porozumienia z chińskimi partnerami. Europa również tego pragnie.

Zanim zakończę, pragnę się odnieść do paru krytycznych uwag. W procesie prowadzącym do dzisiejszej decyzji niektóre strony sugerowały, że obecne środki ochrony handlu równają się protekcjonizmowi. To stwierdzenie jest po prostu nieprawdziwe i mylące.

Prawda jest taka, że nasze działanie ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji i poszanowania międzynarodowych zasad handlowych, do czego w ramach WTO zobowiązały się zarówno Europa, jak i Chiny.

Na pierwszy rzut oka więcej i taniej to dobrze, ale w ostatecznym rozrachunku taka sytuacja prowadzi do równania w dół, w którym stracą wszyscy w przemyśle paneli fotowoltaicznych i usługach związanych z tą branżą.

Nawet ci, którzy utrzymują, że tanie panele fotowoltaiczne są korzystne z punktu widzenia trwałych źródeł energii i ochrony środowiska, muszą sobie zdawać sprawę, że jeśli chcemy czerpać korzyści na dłuższą metę, potrzebny jest nam w pierwszym rzędzie stabilny przemysł paneli fotowoltaicznych.

Chyba nie muszę nikomu przypominać, że praworządność jest fundamentalną zasadą, na której opiera się Unia Europejska.

Europa, podobnie jak wszyscy jej partnerzy, również musi respektować międzynarodowe zasady handlowe. Nie możemy jednak cofać się przed użyciem środków prawnych, jeśli grozi nam szkoda lub krzywda. Obie te reguły są równie ważne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu na korzyść wszystkich.

Proszę zatem pozwolić mi na przypomnienie tym, którzy nie śledzą codziennie spraw związanych z handlem, że to właśnie do Komisji Europejskiej należy realizacja w imieniu UE polityki w zakresie handlu zagranicznego. Jest po temu bardzo dobry powód: Komisja może zagwarantować niezależność i działać w imieniu całej Europy, widząc sprawy z szerszej perspektywy.

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że udało mi się dziś przedstawić tę „szerszą perspektywę”

i wyjaśnić dokładnie, dlaczego decyzja o nałożeniu ceł tymczasowych była potrzebna z uwagi na dumping, który mógł doprowadzić do upadku ważnego sektora przemysłu w Europie, gdybyśmy w porę nie podjęli działań.

Mam też nadzieję, że wszyscy rozumieją, jaka spoczywa na mnie odpowiedzialność wobec europejskiej gospodarki i że biorę tę odpowiedzialność na swoje barki.

Chciałbym na końcu jeszcze raz podkreślić, że wolałbym szybkie dojście do porozumienia. Nie ma powodu, aby proces ten ciągnął się miesiącami, jeśli ze strony chińskich partnerów jest szczera wola znalezienia rozwiązania w drodze zobowiązania cenowego. W tej chwili jednak to chińscy eksporterzy i chińska izba handlowa powinni wystąpić z propozycją rozwiązania, które zniweluje szkodę ponoszoną przez europejski przemysł paneli fotowoltaicznych.

Z niecierpliwością oczekuję jak najszybszego nawiązania z nimi rozmów, abyśmy mogli wspólnie wypracować zadowalające rozwiązanie, które będzie korzystne dla nas wszystkich.

Dziękuję.


Side Bar