Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2013. gada 4. jūnijā

ES tirdzniecības komisāra Karela de Gihta uzruna par lēmumu noteikt pagaidu antidempinga maksājumu par Ķīnas izcelsmes saules enerģijas paneļu importu

Labdien, dāmas un kungi!

Vēlos jūs informēt, ka Eiropas Komisija ir vienprātīgi nolēmusi noteikt pagaidu maksājumu par saules enerģijas paneļu importu no Ķīnas, lai stātos pretī šo ražojumu dempingam Eiropas tirgū.

Šis lēmums ir pieņemts pēc detalizētas izmeklēšanas pēdējo 9 mēnešu laikā. Mēs esam pie tā nonākuši, izskatot visus faktus un apspriežoties ar daudzajām šajā lietā iesaistītajām personām.

Tarifi stāsies spēkā 6. jūnijā un tiks piemēroti 6 mēnešus – līdz pilnīgas izmeklēšanas pabeigšanai šā gada decembra sākumā. Tad būs jāpieņem lēmums par to, vai noteikt galīgos maksājumus uz laiku līdz 5 gadiem.

Būs divi posmi: no 6. jūnija visam Ķīnas izcelsmes saules enerģijas paneļu importam tiks noteikts tarifs 11,8 % apmērā. Pēc diviem mēnešiem, no 6. augusta, vidējais tarifs būs 47,6 %. Kopumā maksājumi tobrīd būs 37,3 % līdz 67,9 % apmērā. Ķīnas uzņēmumiem, kuri izmeklēšanā sadarbojās, tiks piemērots zemāks tarifs. Tiem, kas nesadarbojās, tiks piemērots augstāks tarifs.

Šāda pakāpeniska atbilde nodrošina netraucētu pāreju, lai mūsu tirgi var pielāgoties, un tas ir vienreizējs piedāvājums Ķīnas pusei, nepārprotams stimuls sākt sarunas. Šī ir nepārprotama iespēja risināt sarunas, taču bumbiņa tagad ir Ķīnas pusē. Skaidrs, kad tad, ja Ķīna nenāks klajā ar risinājumu līdz augustam, tiks piemēroti augstākie tarifi.

Īsāk sakot, mūsu šīsdienas rīcība ir ārkārtas pasākums, kura mērķis ir nodrošināt Eiropas uzņēmējdarbības nozares izdzīvošanu, kura šā dempinga rezultātā ļoti cieš. Mūsu reakcija ir līdzsvarota, tiesiska un pamatota ar starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem, un tās mērķis ir nodrošināt, lai konkrētā ražošanas nozare Eiropā neaizietu bojā.

Tas nav protekcionisms. Drīzāk tie ir centieni nodrošināt, lai starptautiskie tirdzniecības noteikumi attiektos uz Ķīnas uzņēmumiem tādā pašā mērā, kādā tie attiecas uz mūsējiem. Kā jums zināms, arī ASV šobrīd piemēro maksājumus Ķīnas eksportam.

Ar šīsdienas pasākumiem Komisija uzņemas neatkarīga aizstāvja lomu attiecībā uz Eiropas ražošanas nozari, kura saskaras ar netaisnīgas tirdzniecības praksi no ārvalstīm.

Es vēlos pateikt skaidri: mana vislielākā vēlme no paša sākuma ir bijusi panākt draudzīgu risinājumu. Par to liecina atvērto durvju politika, kādu pēdējā gada laikā esmu ievērojis pret mūsu Ķīnas partneriem pēc viņu lūguma – ir bijušas daudzas tikšanās gan manā līmenī, gan manu dienestu līmenī. Ceru, ka šīsdienas lēmums dos impulsu šādu sarunu oficiālai risināšanai.

Tagad es vēlētos izskaidrot faktus, kuru dēļ šāds lēmums ir pieņemts šajā izmeklēšanas posmā.

Vienkāršais jautājums, ko mums tika lūgts izskatīt bija šāds: vai Ķīnas uzņēmumi nodarbojas ar dempingu, tirgojot saules enerģijas paneļus par zemāku cenu, nekā izmaksā to ražošana.

Atbilde ir vienkārša: jā, Ķīnas uzņēmumi savus pārlieku lētos saules enerģijas paneļus Eiropā pārdod par dempinga cenām. Mūsu aprēķinātā taisnīgā pārdošanas cena Ķīnas saules enerģijas paneļiem ir par 88 % augstāka nekā tā cena, par kuru tos šobrīd pārdod Eiropas tirgū.

Nākamais jautājums ir šāds: vai šis dempings kaitē Eiropas uzņēmumiem?

Arī šī atbilde ir vienkārša. Ir acīmredzami, ka šo Ķīnas saules enerģijas paneļu dempings nodara kaitējumu Eiropas saules enerģijas paneļu ražošanas nozarei. Tas apdraud vismaz 25 000 darba vietu. Turklāt dempings apdraud pašu nozares pastāvēšanu, kaitējot pašreizējiem un nākotnes ieguldījumiem, sevišķi svarīgajā pētniecības un attīstības jomā.

Pagājušajā vasarā Komisija saņēma oficiālu un pamatotu sūdzību no Eiropas saules enerģijas paneļu ražotāju grupas, un tas lika mums sākt izmeklēšanu, kā to prasa ES tiesību akti.

Pamatojoties uz pierādījumiem, kas savākti pārbaudēs uz vietas, mēs konstatējām, ka Ķīnas eksportētāji ir pārpludinājuši Eiropu ar saules enerģijas paneļiem sakarā ar jaudas pārpalikumu pašu tirgū.

Tie ir ieguvuši 80 % ES tirgus, pateicoties milzīgajam ražošanas jaudas pārpalikumam, kas atbilst 150 % no visas pasaules patēriņa. Citiem vārdiem sakot, Ķīna šobrīd ražo pusotru reizi vairāk saules enerģijas paneļu, nekā ir vajadzīgs visai pasaulei. Tā vienkārši ražo pārāk daudz.

Šīsdienas pagaidu pasākumu mērķis ir novērst šo pārplūšanu uz mūsu tirgu un atjaunot taisnīgu konkurenci. Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka šīsdienas rīcība dod iespēju ātri vienoties par draudzīgu risinājumu, veicot sarunas par cenu saistībām.

Principā sistēma atkal stabilizētos, ja Ķīnas uzņēmumi piekristu no jauna piemērot taisnīgas cenas, kas atspoguļo šo saules enerģijas paneļu patieso tirgus vērtību.

Vēlos pateikt skaidri: es gribu panākt draudzīgu risinājumu ar mūsu Ķīnas partneriem; to vēlas arī Eiropa.

Visbeidzot es vēlētos pievērsties saņemtajai kritikai. Laikā līdz šā lēmuma pieņemšanai daži apgalvoja, ka šīsdienas tirdzniecības aizsardzības pasākumi ir līdzvērtīgi protekcionismam. Tas ir pilnīgi nepareizi un maldinoši.

Patiesībā mūsu rīcības mērķis ir nodrošināt taisnīgu konkurenci un starptautisko tirdzniecības noteikumu ievērošanu, kurus PTO ir apņēmušās ievērot gan Eiropa, gan Ķīna.

Sākotnēji lētu preču pieejamība lielā daudzumā šķiet lieliska, taču beigu beigās tas novedīs pie sabrukuma, kā rezultātā zaudētāji būs visi, kas ir saistīti ar saules enerģijas paneļu ražošanas nozari un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Pat tiem, kas apgalvo, ka lēti saules enerģijas paneļi ir labi ilgtspējīgai enerģijai un videi, ir jāsaprot, ka ilgtspējīgai ir jābūt pašai saules enerģijas paneļu ražošanas nozarei, lai ilgtermiņā būtu gūstams kāds labums.

Man nav jums jāatgādina, ka likuma vara ir Eiropas Savienības pamatprincips.

Eiropai tāpat kā tās partneriem ir jāievēro starptautiskie tirdzniecības noteikumi. Tomēr, saskaroties ar kaitējumu, mēs nedrīkstam neizmantot tiesiskās aizsardzības ceļu. Abi šie jēdzieni ir svarīgi, lai nodrošinātu to, ka sistēma darbojas visiem par labu.

Tādēļ ļaujiet man paskaidrot īpaši tiem, kuri ikdienā neseko tirdzniecības jautājumiem, ka tieši Eiropas Komisijas pienākums ir ES vārdā īstenot tās ārējās tirdzniecības politiku. Un tam ir ļoti labs iemesls – Komisija var nodrošināt neatkarību un strādāt visu eiropiešu labā, paturot prātā kopējo ainu.

Dāmas un kungi, ceru, ka man ir izdevies parādīt arī jums šo kopējo ainu.

Ceru, ka man ir izdevies jums paskaidrot, kāpēc šis lēmums noteikt pagaidu tarifus ir svarīgs, ņemot vērā dempingu, kas var iznīcināt svarīgu ražošanas nozari Eiropā, ja mēs šodien nerīkosimies.

Tāpat ceru, ka visi saprot, ka man ir pienākums pret Eiropas ekonomiku, un es esmu gatavs šo pienākumu pildīt.

Nobeigumā vēlreiz gribu uzsvērt, ka es dotu priekšroku ātram risinājumam sarunu ceļā – ja mūsu Ķīnas partneriem būtu patiesa interese rast risinājumu ar cenu saistībām, nav nekāda iemesla, lai tas ilgtu mēnešiem. Taču šobrīd Ķīnas eksportētājiem un Ķīnas Tirdzniecības kamerai ir jānāk klajā ar risinājumu, kas novērš kaitējumu Eiropas saules enerģijas paneļu ražošanas nozarei.

Ceru iespējami drīz strādāt kopā ar viņiem, lai mēs kopā panāktu apmierinošu risinājumu, kas būtu izdevīgs mums visiem.

Paldies par uzmanību!


Side Bar