Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisija

MEMO

Briuselis, 2013 m. birželio 4 d.

Už prekybą atsakingo ES Komisijos nario Karel De Gucht pastabos dėl sprendimo nustatyti laikinąsias antidempingo priemones iš Kinijos importuojamoms saulės baterijų plokštėms

Laba diena, ponios ir ponai,

Norėčiau jums pranešti, kad Europos Komisija vienbalsiai nusprendė nustatyti laikinuosius muitus iš Kinijos importuojamoms saulės baterijų plokštėms, siekdama kovoti su šių produktų dempingu Europos rinkoje.

Šis sprendimas priimtas po pastaruosius 9 mėnesius vykdyto išsamaus teisinio tyrimo. Išvados padarytos išanalizavus visus faktus ir pasikonsultavus su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, susijusiais su šia byla.

Muitai įsigalioja nuo birželio 6 d. ir nustatomi ateinantiems 6 mėnesiams – iki šių metų gruodžio pradžios, kai bus užbaigtas visapusiškas tyrimas. Tada reikės priimti sprendimą, ar nustatyti muitus ilgesniam laikotarpiui – iki 5-erių metų.

Numatyti du etapai: nuo birželio 6 d. importuojamoms Kinijos saulės baterijų plokštėms bus nustatytas 11,8 % muitas, o po dviejų mėnesių – nuo rugpjūčio 6 d. vidutinis muitas bus 47,6 %. Šiuo etapu muitų dydis svyruos nuo 37,3 % iki 67,9 %. Bendradarbiauti sutikusioms Kinijos bendrovėms bus nustatyti mažesni muitai. O bendradarbiauti nesutikusioms bendrovėms bus nustatyti didesni muitai.

Laipsniškai nustatant muitus mūsų rinkos galės sklandžiai prisitaikyti prie naujų sąlygų. Kinijai irgi suteikiama unikali galimybė – duodamas aiškus signalas sėsti prie derybų stalo. Taip sudaromos palankios sąlygos derėtis, tačiau dabar lauksime veiksmų iš Kinijos pusės. Akivaizdu, kad, Kinijai iki rugpjūčio mėn. neradus sprendimo, bus taikomi didesni muitai.

Trumpai tariant, šiandien mes ėmėmės neatidėliotinų priemonių, kurios yra gyvybiškai svarbios Europos verslo sektoriui, patiriančiam didelių sunkumų dėl šio dempingo. Mūsų atsakas yra pamatuotas, teisėtas ir pagrįstas tarptautinėmis prekybos taisyklėmis. Taip siekiama neleisti, kad padėtis taptų katastrofiška.

Tai ne protekcionizmas. Tai – būdas užtikrinti, kad tarptautinės prekybos taisyklės būtų taikomos ir Kinijos bendrovėms, kaip kad jos taikomos mums. Kaip jau žinoma, Jungtinės Amerikos Valstijos Kinijos eksportui irgi taiko muitus.

Tokiais veiksmais Komisija kaip nepriklausoma veikėja imasi ginti Europos pramonę nuo užsienio įmonių nesąžiningos prekybos praktikos.

Pabrėžiu, kad nuo pat pradžių nuoširdžiai siekėme draugiško sprendimo. Tai rodo pastaraisiais metais vykdoma atvirų durų politika mūsų Kinijos partnerių atžvilgiu – jiems paprašius buvo surengta įvairių susitikimų su manimi arba man pavaldžių tarnybų lygmeniu. Tikiuosi, kad šios dienos sprendimas sudarys galimybę toliau oficialiai tęsti šias diskusijas.

Dabar norėčiau aptarti faktus, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą šiuo tyrimo etapu.

Mūsų buvo paprašyta ištirti, ar Kinijos bendrovės neteisėtai vykdo saulės baterijų plokščių dempingą, nustatydamos už savikainą mažesnę jų pardavimo kainą.

Atsakymas paprastas – taip, Kinijos bendrovės vykdo saulės baterijų plokščių dempingą nustatydamos pernelyg mažą jų kainą. Mūsų apskaičiavimais, sąžininga Kinijos saulės baterijų plokščių pardavimo kaina būtų 88 % didesnė už dabartinę kainą, už kurią jos yra parduodamos Europos rinkai.

Kyla kitas klausimas – ar šis dempingas yra žalingas Europos bendrovėms?

Atsakymas ir vėl labai paprastas. Akivaizdu, kad Kinijos saulės baterijų plokščių dempingas daro žalą Europos saulės baterijų plokščių pramonei. Dėl to kyla pavojus beveik 25 000 darbo vietų. Be to, dempingas kelia grėsmę pačiam sektoriaus išlikimui – dėl jo mažėja dabartinės ir ateities investicijos, ypač tokioje svarbioje srityje kaip tyrimai ir plėtra.

Praeitą vasarą Europos saulės baterijų plokščių gamintojų grupė pateikė Komisijai oficialų skundą, atitinkantį jam nustatytus reikalavimus. Dėl jo mes turėjome pradėti tyrimą, kaip reikalaujama pagal ES teisės aktus.

Remdamiesi įrodymais, gautais per patikrinimus vietoje, išsiaiškinome, kad dėl perteklinių pajėgumų savo rinkoje Kinijos eksportuotojai užtvindė Europos rinką saulės baterijų plokštėmis.

Turėdami milžiniškus perteklinius pajėgumus, kurie siekia 150 % pasaulinio suvartojimo, jie užėmė 80 % ES rinkos. Kitaip tariant, jie gamina pusantro karto didesnį kiekį saulės baterijų plokščių, nei jų reikia pasauliui. Jie tiesiog gamina per daug.

Naujomis laikinosiomis priemonėmis siekiama apsaugoti mūsų rinką nuo stipresnio poveikio ir atkurti vienodas prekybos bei konkurencijos sąlygas. O svarbiausia yra tai, kad šiandienos veiksmai atveria galimybę per trumpą laiką rasti draugišką sprendimą prisiimant įsipareigojimus dėl kainų.

Iš esmės, sistema stabilizuotųsi, jeigu Kinijos bendrovės sutiktų vėl taikyti sąžiningą kainodarą, atspindinčią saulės baterijų plokščių tikrąją rinkos vertę.

Pabrėžiu, kad siekiu rasti draugišką sprendimą su Kinijos partneriais. Jis reikalingas ir Europai.

Pabaigai norėčiau atsakyti į kritiką. Prieš priimant šiandienos sprendimą kai kurie subjektai pareiškė, kad šiandieninės prekybos apsaugos priemonės prilygsta protekcionizmui. Toks pasakymas nėra teisingas – jis tik klaidina.

Iš tiesų savo veiksmais siekiame užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir tarptautinių prekybos taisyklių laikymąsi. Dėl šių taisyklių tiek Europa, tiek Kinija prisiėmė įsipareigojimus Pasaulio prekybos organizacijoje.

Iš pirmo žvilgsnio didelis kiekis pigių prekių atrodo viliojančiai, bet galiausiai visi bus pastūmėti lenktyniauti dėl žemesnių standartų, dėl to bus patirta nuostolių visose saulės baterijų plokščių pramonės ir su ja susijusių paslaugų grandyse.

Net ir tie, kurie teigia, kad pigios saulės baterijos plokštės bus naudingos aplinkai ir leis padidinti energetikos tvarumą, privalo suprasti, kad norint gauti ilgalaikės naudos saulės baterijų plokščių pramonė turi išlikti tvari.

Nėra didelio reikalo priminti, kad pagrindinis Europos Sąjungos veikimo principas yra teisinė valstybė.

Europa kaip ir jos partneriai privalo laikytis tarptautinių prekybos taisyklių. Tačiau nereikėtų bijoti pasinaudoti teisinėmis priemonėmis, leidžiančiomis apginti teises, kai mums daroma žala ar kitaip kenkiama. Tiek taisyklės, tiek šios teisinės priemonės yra vienodai svarbios užtikrinant, kad sistema toliau veiktų visų labui.

Dar noriu priminti tiems, kurie nuolat neseka prekybos aktualijų, kad būtent Europos Komisija yra atsakinga už ES užsienio prekybos politikos vykdymą. Tam yra viena svari priežastis – Komisija mato visą bendrą vaizdą, tad gali užtikrinti savo nepriklausomumą ir gali dirbti visos Europos labui.

Gerbiamieji, tikiuosi, kad man pavyko jums perteikti tą bendrą vaizdą.

Tikiuosi, kad sugebėjau paaiškinti, kodėl reikalingas būtent toks sprendimas nustatyti laikinuosius muitus, kai vykdomas dempingas, dėl kurio Europoje gali žlugti svarbus pramonės sektorius, jeigu šiandien nebus imtasi veiksmų.

Taip pat viliuosi, jog visi supranta, kad aš esu atsakingas už Europos ekonomiką ir šią pareigą vykdysiu.

Pabaigoje norėčiau pabrėžti, kad pasisakau už tai, kad per trumpą laiką būtų rastas suderintas sprendimas. Nėra prasmės šio proceso tęsti mėnesiais, jeigu mūsų Kinijos partneriai nuoširdžiai pageidauja rasti sprendimą prisiimdami kainų įsipareigojimus. Bet dabar Kinijos eksportuotojų ir Kinijos prekybos rūmų eilė pasiūlyti sprendimą, kuris leistų panaikinti Europos saulės baterijų plokščių pramonei daromą žalą.

Tikiuosi, kad jie kuo greičiau pradės bendradarbiauti, kad mes galėtume kartu siekti tinkamo, darnaus ir abi puses tenkinančio sprendimo, kuris mums visiems atneš naudos.

Dėkoju už dėmesį.


Side Bar