Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2013. június 4.

Karel De Gucht uniós kereskedelmi biztos észrevételei a Kínából származó napelempanelek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes intézkedések kiszabásáról szóló döntéssel kapcsolatban

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az Európai Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy ideiglenes vámot vet ki a Kínából importált napelempanelekre annak érdekében, hogy ellensúlyozza e termékek európai piacon tapasztalható dömpingjét.

A döntés az elmúlt kilenc hónapban végzett, részletes jogi vizsgálat nyomán született meg. Következtetésünket a tényállás teljes körű vizsgálata, valamint az ügyben érintett számos érdekelt féllel folytatott egyeztetések után vontuk le.

A vámok június 6-ától kezdve hat hónapon át lesznek alkalmazandók, a teljes vizsgálat – idén december elején esedékes – befejezéséig. Akkor majd arról kell döntést hoznunk, hogy legfeljebb ötéves időtartamra kivetünk-e végleges vámokat.

Az intézkedésre két lépésben fog sor kerülni: június 6-tól 11,8%-os vámot vetünk ki valamennyi Kínából importált napelempanelre. Két hónappal később, augusztus 6-án az átlagos vámmérték 47,6%-ra fog változni. A vámok mértéke ezt követően 37,3%-tól 67,9%-ig fog terjedni. Azoknak a kínai vállalkozásoknak, amelyek a vizsgálat során együttműködtek velünk, alacsonyabb vámot kell fizetniük. Az együttműködéstől elzárkózó vállalkozások esetében a vám mértéke magasabb lesz.

Ez a fokozatos reagálás lehetővé teszi, hogy piacaink zökkenőmentes átmenet keretében alkalmazkodjanak a kialakult helyzethez. Másrészt ez egy egyszeri ajánlat Kína felé, amellyel egyértelműen ösztönözzük a tárgyalások folytatását. Egyértelmű lehetőség ez a tárgyalásra, de a labda most Kína térfelén van. Nyilvánvaló, hogy ha Kína augusztusig nem áll elő megoldással, akkor a magasabb vámokat fogjuk alkalmazni.

Röviden: mai fellépésünk vészhelyzeti intézkedés, amellyel életmentő oxigént kívánunk juttatni egy olyan európai iparág szervezetébe, amely nagyon megszenvedte ezt a dömpinget. Válaszunk a nemzetközi kereskedelmi szabályok keretein belül kiegyensúlyozott, jogszerű és indokolt; célja annak megelőzése, hogy a helyzet végzetessé váljon.

Ez nem protekcionizmus. A cél ezzel szemben annak biztosítása, hogy a nemzetközi kereskedelmi szabályok éppúgy vonatkozzanak a kínai vállalkozásokra, mint ránk. Mint bizonyára ismeretes Önök előtt, jelenleg az Egyesült Államok is alkalmaz vámokat a kínai exportra.

Mai fellépésével a Bizottság azon feladatának tesz eleget, amely az európai ipar – külföldről származó tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni – független védelmezőjeként rá hárul.

Szeretnék egyértelmű lenni: a kezdetektől fogva őszintén törekszem a békés megoldásra. Ezt szemlélteti a „nyitott kapuk politikája”, amelyet az elmúlt évben kínai partnereinkkel – az ő kérelmükre – folytattam, és amelyet számos megbeszélés jellemzett az én szintemen vagy szolgálataim szintjén. Remélem, a mai napon elfogadott döntés utat nyit ahhoz, hogy e megbeszélések hivatalos formában is folytatódjanak.

Most pedig engedjék meg, hogy ismertessem, mely tények alapján hoztuk meg ezt a döntést a vizsgálat e szakaszában.

Azon egyszerű kérdés vizsgálatára kaptunk felkérést, hogy a kínai vállalkozások dömpinget folytatnak-e a napelempanelekkel, amelyeket végül alacsonyabb áron adnak el, mint amennyibe azok eredeti előállítása kerül.

A válasz egyszerű: igen – a kínai vállalkozások Európában dömpinget folytatnak alulárazott napelempaneleikkel. Becslésünk szerint egy kínai napelempanel tisztességes eladási ára valójában 88%-kal magasabb lenne annál a jelenlegi árnál, amelyért az európai piacon értékesítik őket.

A következő megválaszolandó kérdés az, hogy ez a dömping káros-e az európai vállalkozások számára.

A válasz ezúttal is egyszerű. Egyértelmű, hogy e kínai napelempanelek dömpingje kárt okoz a napelempanelek európai ágazatának. Ez legalább 25 000 jelenlegi munkahelyet veszélyeztet. Sőt, a dömping alapvetően az ágazat túlélését fenyegeti, mivel árt a jelenlegi és jövőbeli beruházásoknak – különösen a kutatás-fejlesztés kritikus területén.

A Bizottsághoz tavaly nyáron hivatalos és érvényes panasz érkezett a napelempanelek európai gyártóinak egy csoportjától, mely alapján kötelesek voltunk megindítani az uniós jog által előírt vizsgálatot.

A helyszíni látogatások során összegyűjtött bizonyítékok alapján meggyőződhettünk arról, hogy a kínai exportőrök a saját piacukon belül mutatkozó kapacitástöbblet miatt elárasztották Európát napelempanelekkel.

80%-os részesedést szereztek az EU piacán, miközben jelentős többletkapacitásuk a világ összfogyasztásának 150%-át teszi ki. Vagyis Kína jelenleg másfélszer annyi napelempanelt gyárt, mint amennyire a világnak szüksége van. Egyszerűen túl sokat gyártanak.

A mai napon elfogadott ideiglenes intézkedések egyrészt meg kívánják akadályozni, hogy e termékek elárasszák piacunkat, másrészt ismét egyenlő versenyfeltételeket és tisztességes versenyt kívánnak teremteni. A legfontosabb azonban az, hogy a mai napon elfogadott intézkedés lehetőséget nyújt arra, hogy a felek „árra vonatkozó kötelezettségvállalások” elfogadására irányuló tárgyalások révén, rövid időn belül békés megoldásra jussanak.

A rendszer lényegében ismét stabilizálódna, ha a kínai vállalkozások hajlandóak lennének beleegyezni a napelempanelek valódi piaci értékét tükröző, tisztességes árazás visszaállításába.

Szeretném leszögezni: békés megoldásra törekszem kínai partnereinkkel, és Európa is ezt akarja.

Mielőtt befejezném, több bírálatra is szeretnék kitérni. A mai döntés előkészítése során egyesek azt állították, hogy a mai napon elfogadott kereskedelemvédelmi intézkedések „protekcionizmust” valósítanak meg. Ez egyszerűen téves és félrevezető.

Az igazság az, hogy intézkedésünk célja a tisztességes verseny, valamint azon nemzetközi kereskedelmi szabályok tiszteletben tartásának biztosítása, amelyek betartását a WTO keretében Európa és Kína is vállalta.

Első látásra nagyszerűnek tűnik az, ami olcsó és amiből sok van – ez azonban végül negatív versenyhez vezet majd, és mindenki veszíteni fog a napelempanelek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások ágazatában.

Egyesek azzal érvelnek, hogy az olcsó napelempanelek hasznosak a fenntartható energiák és a környezet szempontjából – ám még nekik is be kell látniuk, hogy elsőként a napelempanelek ágazatának „fenntarthatóságát” kell megőrizni, ha később bármilyen eredményt is látni szeretnénk.

Nem szükséges emlékeztetni arra, hogy a jogállamiság az Európai Unió központi alapelve.

Valamennyi partneréhez hasonlóan Európának is tiszteletben kell tartania a nemzetközi kereskedelmi szabályokat. Nem szabad azonban megriadnunk azon jogi eszközök igénybevételétől sem, amelyek alapján jogorvoslattal élhetünk akkor, ha sérelem vagy kár ér bennünket. Ezek együttesen, azonos fontossággal biztosítják azt, hogy a rendszer továbbra is mindenki javát szolgálva működjön.

Azok számára, akik napi szinten nem követik a kereskedelmi ügyeket, hadd emeljem ki azt, hogy az Európai Bizottság felelős azért, hogy az EU nevében annak külkereskedelmi politikáját megvalósítsa. És ennek nagyon jó oka van: a Bizottság biztosíthatja a függetlenséget, és – mivel rálátása van a helyzet egészére – minden európai nevében munkálkodhat.

Hölgyeim és Uraim! Remélem, sikerült ma felvázolnom Önöknek ezt az átfogó képet.

Remélem, pontosan el tudtam magyarázni, miért volt szükség az ideiglenes vámok kivetéséről szóló döntésre, tekintettel arra a dömpingre, amely potenciálisan tönkretehet egy fontos európai iparágat, ha ma nem cselekszünk.

Remélem továbbá, hogy mindenki megérti: felelősséggel tartozom az európai gazdaság felé, és vállalom ezt a felelősséget.

Befejezésképpen még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a tárgyalásos, gyors megoldás híve vagyok. Semmi nem indokolja ugyanis, hogy ez a folyamat hónapokig eltartson, ha kínai partnereink szándéka valóban komoly a tekintetben, hogy „árra vonatkozó kötelezettségvállalások” révén találjunk megoldást. Most azonban a kínai exportőröknek és a Kínai Kereskedelmi Kamarának kell előállnia egy olyan megoldással, amely orvosolja a napelempanelek európai ágazatának okozott kárt.

Várakozással tekintek a közös munka mielőbbi megkezdése elé, hogy olyan kielégítő egyezségre juthassunk, amely valamennyiünk számára előnyös lesz.

Köszönöm figyelmüket!


Side Bar