Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Taustatiedote

Bryssel 4. kesäkuuta 2013

EU:n kauppapolitiikasta vastaavan komissaarin Karel De Guchtin kommentteja päätöksestä ottaa käyttöön väliaikaiset polkumyyntitoimenpiteet Kiinasta tulevien aurinkopaneelien tuonnissa

Hyvää iltapäivää arvoisat kuulijat.

Haluan ilmoittaa, että Euroopan komissio on yksimielisesti päättänyt ottaa käyttöön väliaikaisen tullin, jota sovelletaan Kiinasta tuotuihin aurinkopaneeleihin, jotta voidaan kompensoida näiden tuotteiden polkumyyntiä Euroopan markkinoilla.

Päätös on tulosta yksityiskohtaisesta oikeudellisesta tutkimuksesta, joka on ollut käynnissä viimeiset 9 kuukautta. Päätelmät tehtiin, kun oli tarkasteltu kaikkia tosiseikkoja ja kuultu monia sidosryhmiä, joita tämä asia koskee.

Tullit tulevat voimaan 6. kesäkuuta ja ovat voimassa seuraavat 6 kuukautta – siihen asti, että tutkimus saadaan päätökseen tämän vuoden joulukuussa. Tuolloin on tehtävä päätös siitä, otetaanko käyttöön pysyvät tullit enintään viiden vuoden ajaksi.

Menettelyssä on kaksi vaihetta: 6. kesäkuuta otetaan käyttöön 11,8 prosentin tulli kaikkien Kiinasta tulevien aurinkopaneelien tuonnissa. Kaksi kuukautta myöhemmin, 6. elokuuta lähtien, keskimääräinen tulli on 47,6 prosenttia. Kaiken kaikkiaan tullit vaihtelevat 37,3 prosentista 67,9 prosenttiin tuossa vaiheessa. Niihin kiinalaisiin yrityksiin, jotka toimivat tutkimuksessa yhteistyössä, sovelletaan alempia tulleja, ja yhteistyöstä kieltäytyneisiin yrityksiin korkeampia tulleja.

Tämä porrastettu vastaus mahdollistaa jouhevan siirtymäkauden, jotta EU:n markkinat voivat mukautua. Se on myös ainutkertainen tarjous Kiinalle ja antaa erittäin selvän kannustimen neuvotteluihin. Se tarjoaa selvän tilaisuuden neuvotteluihin, mutta pallo on nyt Kiinalla. On selvää, että jos Kiina ei tarjoa ratkaisua elokuuhun mennessä, korkeammat tullit tulevat voimaan.

Lyhyesti sanottuna tämänpäiväiset toimet ovat hätätoimenpiteitä, joilla yritetään elvyttää eurooppalaista tuotannonalaa, joka on kärsinyt pahoin polkumyynnistä. EU:n reaktio on tasapainoinen, lainmukainen ja oikeutettu kansainvälisten kauppasääntöjen mukaisesti, ja sen tarkoituksena on estää tilanteen muuttuminen kuolemanvakavaksi.

Kyseessä eivät ole protektionistiset toimet vaan pikemminkin sen varmistaminen, että kansainvälisiä kauppasääntöjä sovelletaan myös kiinalaisiin yrityksiin – samalla tavoin kuin meihin. Kuten tiedossa on, myös Yhdysvallat soveltaa tällä hetkellä tulleja kiinalaiseen vientiin.

Tämänpäiväisillä toimilla komissio täyttää tehtävänsä Euroopan tuotannonalan riippumattomana puolustajana ulkomaisia epäterveitä kauppatapoja vastaan.

Ja haluan tehdä täysin selväksi, että päällimmäisenä tavoitteenani on ollut päästä sovintoratkaisuun. Tämä tulee hyvin esiin avointen ovien politiikassani, jota harjoitin viime vuonna kiinalaisten kumppaneiden kanssa heidän pyynnöstään, ja niissä monissa kokouksissa, joissa olin itse mukana tai joihin yksikköni virkamiehet osallistuivat. Toivon, että tämänpäiväisellä päätöksellä luotiin puitteet tällaisille neuvotteluille ja asiassa päästään etenemään virallisesti.

Nyt haluaisin selittää niitä tosiseikkoja, joiden perusteella tämä päätös on tehty tutkimuksen tässä vaiheessa.

Meitä pyydettiin tutkimaan sitä yksinkertaista kysymystä, tuovatko kiinalaiset yritykset polkumyynnillä aurinkopaneeleja, joita myydään niiden tuotantokustannuksia alemmilla hinnoilla.

Vastauskin on yksinkertainen: kyllä – kiinalaiset yritykset tuovat alihinnoiteltuja aurinkopaneeleja polkumyynnillä Eurooppaan.

Arvioidemme mukaan kiinalaisen aurinkopaneelin asianmukainen myyntihinta olisi itse asiassa 88 prosenttia korkeampi kuin se hinta, millä niitä tällä hetkellä myydään Euroopan markkinoilla.

Seuraavaksi on kysyttävä, onko tällainen polkumyynti haitallista eurooppalaisten yritysten kannalta.

Vastaus on jälleen yksinkertainen. On selvää, että kiinalaisten aurinkopaneelien polkumyynti vahingoittaa Euroopan aurinkopaneeliteollisuutta. Se vaarantaa ainakin 25 000 tämänhetkistä työpaikkaa. Lisäksi polkumyynti uhkaa koko sektorin olemassaoloa vahingoittamalla nykyisiä ja tulevia investointeja – etenkin ratkaisevalla tutkimus- ja kehitystyön alalla.

Komissio sai viime kesänä virallisen ja perustellun valituksen Euroopan aurinkopaneelien tuottajien ryhmältä. Valituksen perusteella komissiolla oli velvoite panna EU:n lainsäädännön edellyttämä tutkimus vireille.

Tarkastuskäynneillä kerätyn näytön perusteella on käynyt ilmi, että kiinalaisilta viejiltä on virrannut Eurooppaan aurinkopaneeleita Kiinan omien markkinoiden ylikapasiteetin vuoksi.

Ne ovat ottaneet haltuunsa 80 prosenttia EU:n markkinaosuudesta tilanteessa, jossa sillä on valtava ylikapasiteetti: 150 prosenttia maailman kokonaiskulutuksesta. Toisin sanoen se tuottaa tällä hetkellä aurinkopaneeleja puolitoistakertaisesti sen määrän, mitä maailmassa tarvitaan. Tuotantoa on vain yksinkertaisesti liikaa.

Tämänpäiväisillä väliaikaisilla toimenpiteillä pyritään estämään tätä vuotoa EU:n markkinoille ja palauttamaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja oikeudenmukainen kilpailu. Mikä tärkeintä, näillä toimilla annetaan mahdollisuus päästä neuvottelujen kautta sopuratkaisuun nk. hintasitoumusten kautta lyhyessä ajassa.

Järjestelmä palautuu vakaaksi, jos kiinalaiset yritykset suostuvat vahvistamaan oikeudenmukaisen hinnoittelun, jossa tulee esiin aurinkopaneelien todellinen markkina-arvo.

Haluan tehdä asian erittäin selväksi: haluan päästä sopuratkaisuun kiinalaisten kumppaneidemme kanssa, ja tätä haluaa myös EU.

Lopuksi haluaisin vielä käsitellä asiaan kohdistettua kritiikkiä. Tämänpäiväisen päätöksen valmistelun yhteydessä jotkin tahot esittivät, että käyttöön otettavat kaupan suojatoimenpiteet ovat protektionistisia. Tämä on virheellinen ja harhaanjohtava käsitys.

Toteutettavissa toimissa on kyse oikeudenmukaisen kilpailun varmistamisesta ja kansainvälisten kauppasääntöjen noudattamisesta; sekä EU että Kiina ovat allekirjoittaneet nämä säännöt WTO:ssa.

Ensisilmäyksellä halvalla ja paljon vaikuttaa hyvältä, mutta lopulta tämä johtaa kilpajuoksuun vaatimustason alentamisessa ja kaikki aurinkopaneelisektorilla ja siihen liittyvillä aloilla kärsivät.

Niidenkin, jotka väittävät, että edulliset aurinkopaneelit ovat hyviä kestävän energian ja ympäristön kannalta, on ymmärrettävä, että on pidettävä aurinkopaneeliteollisuus ”kestävänä”, jos halutaan saada etuja pitkällä aikavälillä.

Minun ei tarvitse muistuttaa teille, että lainsäädännön noudattaminen on Euroopan unionin perusperiaate.

Euroopan samoin kuin kaikkien sen kumppaneiden on noudatettava kansainvälisiä kauppasääntöjä. Mutta meidän ei myöskään pidä arastella oikeudellisten valituskeinojen käyttöä silloin, kun uhkana on vahinko tai haitta. Molemmat ovat yhtä tärkeitä sen varmistamiseksi, että järjestelmä toimii kaikkien eduksi.

Haluaisin vielä korostaa niille, jotka eivät seuraa kauppapoliittisia asioita päivittäin, että Euroopan komissio on vastuussa EU:n ulkoisen kauppapolitiikan harjoittamisesta EU:n puolesta. Ja siihen on hyvä syy – komissio voi taata riippumattomuuden ja toimia koko Euroopan puolesta, koska se näkee kokonaiskuvan.

Arvoisat kuulijat, toivottavasti olen pystynyt esittämään teille tänään kokonaiskuvan tilanteesta.

Toivon, että olen pystynyt selittämään, miksi tämä päätös väliaikaisten tullien käyttöönotosta oli välttämätön; polkumyynti voi hävittää tärkeän tuotannonalan Euroopasta, jos emme toimi tänään.

Toivon myös, että kaikki ymmärtävät, että tunnen vastuuta Euroopan taloudesta ja otan tämän vastuun kantaakseni.

Haluan vielä kerran painottaa, että pitäisin parempana sopuratkaisua ja nopeasti – ei ole mitään syytä pitkittää asiaa kuukausia, jos kiinalaiset kauppakumppanimme haluavat oikeasti päästä ratkaisuun hintasitoumusten kautta. Mutta nyt on kiinalaisten yritysten ja Kiinan kauppakamarin tehtävänä ottaa askel eteenpäin ja pyrkiä ratkaisuun, jolla poistetaan EU:n aurinkopaneeliteollisuudelle aiheutunut vahinko.

Tartun mielelläni asiaan heidän kanssa mahdollisimman pian, jotta voimme pyrkiä yhdessä tyydyttävään ratkaisuun, joka hyödyttää meitä kaikkia.

Kiitos.


Side Bar