Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 4 iunie 2013

Întrebări frecvente: cu privire la decizia Comisiei Europene de a institui taxe provizorii privind importurile de panouri solare din China (Cazul AD 590)

Î: De ce intervine Comisia Europeană în acest caz?

R: În iulie 2012, Comisia a primit o plângere oficială și valabilă din partea unei asociații profesionale a fabricanților europeni de panouri solare, EU Pro Sun, care a furnizat dovezi conform cărora producătorii-exportatori din China exportă în UE panouri solare la prețuri de dumping, cauzând astfel un prejudiciu industriei din Uniune. Atunci când sunt îndeplinite aceste condiții, Comisia Europeană este obligată din punct de vedere juridic să deschidă o anchetă antidumping și să urmărească astfel de cazuri (fișă informativă privind plângerile antidumping). Relațiile comerciale cu țările terțe trebuie să se bazeze pe principiul echității. Practicile de dumping și de subvenționare care reprezintă o încălcare a normelor OMC sunt contrare principiului comerțului echitabil și cauzează un prejudiciu industriei interne a UE.

Î: Este acesta începutul unui război comercial?

R: Comisia are rolul de a proteja industria europeană în fața practicilor comerciale externe inechitabile. Nu este vorba de protecționism și nici de un război comercial, ci este vorba de restabilirea unor condiții de piață echitabile. Dumpingul este o practică comercială neloială, care afectează locurile de muncă din UE și care trebuie să fie combătut atunci când se dispune de dovezile necesare. Prin urmare, acțiunile UE în domeniul protecției comerciale sunt menite să asigure „justiția comercială” pentru întreprinderile și lucrătorii europeni.

Anchetele antidumping și antisubvenție actuale referitoare la panourile solare nu sunt diferite de nicio altă anchetă în domeniul protecției comerciale și au același scop de a asigura condiții echitabile pentru toți. Intervenția Comisiei se bazează pe dovezi clare și documentate privind dumpingul și prejudiciul rezultat din acesta care a afectat industria fotovoltaică din UE. Drepturile la apărare ale producătorilor chinezi au fost - și vor fi, în continuare – respectate pe deplin. Ceea ce este diferit în acest caz sunt sumele implicate. În 2011, China a exportat către UE panouri solare și componentele cheie ale acestora, în valoare de aproximativ 21 miliarde de euro.

Comisia Europeană a fost, încă de la început, deschisă pentru negocierea cu China a unei soluții adecvate. O negociere oficială poate demara de îndată ce se stabilește determinarea preliminară. În cadrul anchetei antidumping privind panourile solare, aceasta va fi stabilită după data de 5 iunie 2013. O soluție negociată înseamnă oferirea de către exportatori a unui „angajament voluntar de preț”. O ofertă de acest tip trebuie să îndeplinească anumite cerințe juridice generale. Principala cerință constă într-un angajament de a respecta un anumit preț minim care înlătură nivelul de dumping prejudiciabil. Acest angajament nu este menit să fixeze prețurile la niveluri specifice, ci mai curând să evite ca acestea să scadă sub un anumit plafon. Alte cerințe generale prevăd că angajamentul trebuie să înlăture nivelul de dumping prejudiciabil, că acesta trebuie să fie fiabil din punct de vedere practic și că punerea în practică a angajamentului poate fi monitorizată efectiv.

Prin urmare, UE nu are niciun interes să provoace un război comercial. În cazul în care China consideră acțiunea noastră nejustificată, aceasta poate să inițieze o acțiune împotriva UE în cadrul OMC. În cazul în care China ar adopta contramăsuri care nu sunt compatibile cu normele OMC, UE nu va ezita să le conteste în cadrul OMC.

Pentru informații juridice suplimentare cu privire la angajamente:

Art. 8 din Regulamentul UE antidumping de bază

Î: De ce nu s-a ajuns la nicio soluție negociată în acest caz până în prezent?

R: Legea prevede că o astfel de ofertă poate fi luată în considerare numai după stabilirea constatărilor provizorii. Comisia Europeană ar evalua orice astfel de ofertă care răspunde adecvat celor mai serioase constatări provizorii. Aceasta rămâne în contact în mod regulat cu autoritățile chineze și continuă să examineze posibilitățile de a ajunge la o soluție amiabilă.

Î: Sunt aceste măsuri protecționiste?

R: Măsurile în domeniul protecției comerciale nu sunt măsuri protecționiste. Acestea nu sunt nici ilegale. Dimpotrivă: ele sunt reacția juridică menită să salveze o industrie care suferă de pe urma unui dumping masiv din partea unei țări terțe. Măsurile în domeniul protecției comerciale au ca scop reinstaurarea unor condiții de concurență echitabile. Dreptul de a beneficia de importuri ieftine, dar care fac obiectul unui dumping este inexistent. Toți membrii OMC, inclusiv China, au dreptul de a acționa în cazul în care un dumping cauzează un prejudiciu industriei lor interne.

Mai mult, majoritatea membrilor OMC, inclusiv China, desfășoară anchete de acest tip în temeiul normelor OMC. UE este un utilizator modest al măsurilor antisubvenție și antidumping: în 2012, aceasta avea 112 măsuri în vigoare, cu două măsuri, de fapt, mai puțin decât China. Multe dintre cazurile UE în domeniul protecției comerciale vizează China: în prezent, UE instituie măsuri antidumping definitive care vizează 52 de produse chinezești, precum și măsuri antisubvenție care vizează 2 produse chinezești. Sunt în desfășurare anchete privind 14 cazuri antidumping și 2 cazuri antisubvenție care vizează China. Acesta este rezultatul supracapacităților impresionante de producție datorate stimulentelor oferite de guvern. Cu toate acestea, ele vizează doar o mică parte a schimburilor comerciale dintre cele două blocuri, iar China deține un surplus comercial imens față de UE. În general, anchetele UE în domeniul protecției comerciale afectează aproximativ 0,17% din importurile totale ale UE din 2012. Atâta timp cât anchetele urmează normele OMC, nu există niciun motiv pentru care acestea ar afecta relațiile comerciale dintre UE și China.

Comisia Europeana este obligată să ia măsuri atunci când societățile UE suferă un prejudiciu de pe urma unor practici comerciale neloiale. Comisia acționează în acest fel în conformitate atât cu normele scrise ale OMC, cât și cu principiile care stau la baza acestora. Aceasta nu are nimic de-a face cu protecționismul.

Pentru statistici privind măsurile UE în domeniul protecției comerciale.

Î: Cum stabilește Comisia nivelul taxei?

R: Metodele Comisiei de calculare a nivelului taxei sunt transparente și coerente. Toate părțile interesate au acces la versiunea cu caracter neconfidențial a dosarului anchetei. Nivelul instituit al taxei este menit să înlăture prejudiciul cauzat pentru industria din UE și să restabilească condiții de concurență echitabile – nimic mai mult sau mai puțin. Calculul este bazat pe prețurile și costurile verificate. Prin limitarea nivelului taxei la ceea ce este strict necesar pentru a înlătura prejudiciul cauzat de dumping, UE își depășește obligațiile asumate în cadrul OMC și instituie un nivel mai scăzut decât cel permis de normele OMC („regula celei mai mici taxe”). Normele OMC ar permite UE să instituie o taxă echivalentă cu marja de dumping, care este cu mult mai ridicată.

Î: De ce se introduce taxa în două etape în acest caz?

R: În acest caz particular, având în vedere circumstanțele excepționale și în special nevoia de a asigura stabilitatea aprovizionării cu panouri solare pe termen scurt, se consideră adecvat să se eșaloneze taxele provizorii prin introducerea acestora în două etape. O perioadă cu un nivel mai scăzut al taxei va asigura suficiente rezerve pentru a face față tuturor cererilor, permițând în același timp industriei din Uniune să se adapteze la situație și să crească, treptat, oferta.

Î: Care sunt principalele constatări ale anchetei antidumping?

R: Concluzia provizorie a anchetei a fost că panourile solare chineze și principalele componente ale acestora (plachete și celule) sunt vândute pe piața UE sub valoarea lor normală de piață, cu marje de dumping de până la 112,6%. Astfel de practici duc la marje de prejudiciu de până la 67,9%, provocând un prejudiciu grav industriei din UE și conducând la numeroase falimente și cazuri de insolvabilitate în rândul producătorilor din UE. În cele din urmă, evaluarea interesului Uniunii a revelat faptul că orice eventuale efecte negative ale măsurilor ar fi contrabalansate de câștigul economic de care ar beneficia producătorii din UE.

Î: Ce elemente au fost luate în considerare în cadrul „testului privind interesul Uniunii”?

R: Interesele diverșilor operatori din Uniune (producători din Uniune, importatori, producători de materii prime și de utilaje, responsabilii de proiecte, instalatorii și consumatorii/utilizatorii finali) au fost analizate în cadrul „testului privind interesul Uniunii” pentru a evalua dacă există motive imperioase împotriva instituirii măsurilor provizorii.

Concluziile provizorii ale anchetei au fost că măsurile provizorii ar trebui să restabilească condițiile comerciale echitabile. Aceasta ar oferi industriei fotovoltaice ocazia de a se dezvolta în mod sustenabil, crescând astfel producția și ocuparea forței de muncă în UE și menținând poziția de lider tehnologic a UE în acest sector.

Pe de altă parte, orice eventuale efecte negative ale măsurilor asupra importatorilor, a furnizorilor de componente și a instalatorilor ar fi, probabil, de scurtă durată întrucât aceștia vor fi, probabil, în măsură să își diversifice activitățile și furnizorii și vor putea să își compenseze, cel puțin parțial, pierderile suferite. S-a acordat o atenție specială aspectului locurilor de muncă legate de sectorul fotovoltaic. Se preconizează că măsurile vor avea un impact general pozitiv asupra locurilor de muncă din sectorul fotovoltaic, întrucât numărul de locuri de muncă menținute și create va fi mai mare decât cel al locurilor de muncă care vor fi pierdute.

În cele din urmă, în cazul în care nu se instituie măsuri, există un risc important ca UE să devină dependentă de importurile din China, fapt care ar duce la creșterea prețurilor pentru consumatori/utilizatori finali și scăderea calității.

Î: Măsurile vor afecta obiectivele prevăzute în Agenda 2020 a UE?

R: Nu există nicio contradicție între obiectivele ecologice ale Comisiei, precum cele prevăzute în Agenda 2020, și utilizarea instrumentelor în domeniul protecției comerciale. Dimpotrivă, taxele ar restabili condițiile de concurență echitabile pe piața produselor fotovoltaice, facilitând creșterea sustenabilă a industriei în UE. Realizarea obiectivelor ecologice nu depinde, nici ea, în mod exclusiv de energia solară. La fel de importante sunt alte surse de energie ecologice, un cadru juridic și financiar favorabil la nivel european și național, un acces mai bun la capital și investițiile continue în cercetare și dezvoltare. Taxele vor facilita, de fapt, accesul la capital și vor asigura investițiile în cercetare și dezvoltare în sectorul fotovoltaic din UE.

Pentru o fișă informativă privind anchetele referitoare la panourile solare și obiectivele UE privind condițiile climatice.

Î: Ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar institui măsurile?

R: Ancheta a arătat că în absența măsurilor ar fi în pericol 25 000 de locuri de muncă în UE, întrucât producătorii UE ar dispărea în scurt timp. Prin urmare, s-ar pierde locuri de muncă care necesită investiții mari, precum și poziția de lider a UE – grație căreia a fost promovată tehnologia panourilor solare. Capacitatea chineză reprezintă 150% din cererea mondială, iar importurile chineze către UE reprezintă peste 80% din piața UE a panourilor solare. Prin urmare, lipsa concurenței pe piața UE ar putea duce rapid la o dependență față de produsele furnizate de China și de calitatea acestora. De asemenea, întrucât producția chineză este, în mare parte, generatoare de pierderi – situație care nu este sustenabilă din punct de vedere economic – este foarte probabil că prețurile modulelor chineze vor crește.

Î: Este adevărat că măsurile ar putea duce la pierderea multor locuri de muncă pe piața panourilor solare din UE?

R: Evaluarea efectuată de Comisie nu a ajuns la concluzia că instituirea de măsuri ar conduce la o pierdere semnificativă de locuri de muncă în sectorul panourilor solare. Dimpotrivă, o examinare atentă a argumentelor privind locurile de muncă a confirmat faptul că măsurile ar avea un impact general pozitiv asupra locurilor de muncă din sectorul respectiv, întrucât numărul de locuri de muncă menținute și create va fi mai mare decât cel al locurilor de muncă care vor fi pierdute. Cu toate că un anumit număr de locuri pot fi pierdute în rândul responsabililor de proiecte și al instalatorilor, ancheta a arătat că aceste grupuri profesionale nu depind de sectorul panourilor solare, ci desfășoară și alte activități profesionale. Furnizorii (de exemplu, furnizorii de componente) sunt prezenți la nivel global și ar trebui să fie în măsură să compenseze pierderile parțiale cauzate de reorientarea exporturilor de pe piața chineză către alte piețe noi. În cele din urmă, măsurile vor salva 25 000 de locuri de muncă în rândul producătorilor UE care sunt în prezent într-o situație extrem de riscantă și ar putea duce chiar la creșterea pe termen scurt a ocupării forței de muncă, datorită posibilității de a spori producția UE.

Î: Care este impactul măsurilor asupra panourilor solare instalate în UE?

R: Măsurile ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra panourilor solare care sunt instalate în UE. Condițiile de concurență loială ar trebui să permită industriei UE să se extindă, să realizeze economii de scară mai bune și să mențină prețurile la niveluri rezonabil de scăzute. În plus, creșterile prețurilor produselor importate ar putea fi absorbite cel puțin parțial grație profitului înregistrat de instalatori. De asemenea, poziția de lider tehnologic a UE pe piața panourilor solare, care este dependentă de existența în UE a unei industrii producătoare de panouri solare, va fi menținută și va genera, de asemenea, locuri de muncă.

Î: Care sunt principalele constatări ale anchetei antisubvenție?

R: Ancheta antisubvenție a fost deschisă la 8 noiembrie 2012 în urma unei plângeri adresate de aceeași parte și este încă în curs de desfășurare. În cazul în care se va decide instituirea de măsuri antisubvenție, acestea vor trebui să fie instituite până la 5 august 2013, iar măsurile definitive vor trebui să fie instituite până la 5 decembrie 2013. Acuzațiile de subvenționare se referă la împrumuturi, credite de export și garanții la preț redus acordate de bănci care aparțin statului, furnizarea de bunuri, ajutoare nerambursabile și stimulente fiscale de către guvern. În cursul lunii martie și - împreună cu reprezentanți ai guvernului chinez – la mijlocul lunii aprilie din acest an, s-au efectuat vizite de verificare la fața locului la sediile a opt grupuri de exportatori care au fost incluși într-un eșantion.

Î: Care sunt implicațiile anchetei asupra sticlei solare?

R: Această anchetă nu are legătură directă cu plângerea referitoare la importurile de sticlă solară. Aceasta este o anchetă independentă, care vizează un produs anume și care se bazează pe dovezile aflate la dispoziție în acest caz. Concluzia va fi, de asemenea, independentă și ar putea duce la diverse rezultate. Termenul legal pentru măsurile provizorii în cazul referitor la sticla solară, în cazul în care acestea vor fi adoptate, este 28 noiembrie 2013.

Pentru informații suplimentare privind anchetele antidumping și antisubvenție referitoare la sticla solară

Î: Care este etapa următoare în cadrul procedurii?

R: Comisia va analiza observațiile transmise de părțile terțe interesate cu privire la regulamentul provizoriu, înainte de a face o propunere privind taxele antidumping definitive. Comisia Europeană poate propune Consiliului (a) să încheie cazul fără a institui măsuri sau (b) să instituie măsuri antidumping definitive pentru o perioadă de cinci ani. Conform normelor în vigoare, Consiliul poate respinge propunerea Comisiei cu o majoritate simplă. Constatările finale se vor publica în jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 5 decembrie 2013.

În cazul în care decizia finală va fi de a nu institui taxe antidumping definitive, taxele provizorii, care vor fi exclusiv sub forma unor garanții, nu se vor colecta.

Constatările preliminare ale anchetei antisubvenție care se desfășoară în paralel ar trebui să fie disponibile până la începutul lunii august.

Pentru informații suplimentare

IP/13/501 Comunicat de presă

MEMO/13/499: Observațiile Comisarului UE pentru comerț Karel De Gucht cu privire la decizie

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Întrebări și răspunsuri cu privire la decizia UE de a institui taxe antidumping provizorii privind panourile solare din China

Publication of the Regulation in the EU’s Official Journal http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:EN:PDF

Publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial al UE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:ro:PDFMEMO/12/647:

EU deschide o anchetă antidumping privind importurile de panouri solare din China, 6 septembrie 2012

Documente suplimentare privind ancheta antidumping UE privind importurile de panouri solare din China

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Mai multe informații privind relațiile comerciale UE - China

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Întrebări și răspunsuri privind procedurile antidumping

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar