Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπή

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2013

Συχνές ερωτήσεις: απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει προσωρινούς δασμούς στις εισαγωγές ηλιακών συλλεκτών από την Κίνα (υπόθεση AD 590)

Ερώτηση: Γιατί επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συγκεκριμένη περίπτωση;

Aπάντηση: Τον Ιούλιο του 2012 η Επιτροπή έλαβε επίσημη και έγκυρη καταγγελία από την EU Pro Sun, την ένωση ευρωπαϊκών κατασκευαστών ηλιακών συλλεκτών. Η EU Pro Sun προσκόμισε στοιχεία που αποδεικνύουν το ντάμπινγκ ηλιακών συλλεκτών στην ΕΕ στο οποίο επιδίδονται παραγωγοί-εξαγωγείς από την Κίνα και το οποίο προκαλεί ζημία στον ενωσιακό κλάδο. Όταν πληρούνται οι όροι αυτοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη νομική υποχρέωση να κινήσει έρευνα αντιντάμπινγκ και να εξετάσει παρόμοιες περιπτώσεις (ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις καταγγελίες αντιντάμπινγκ). Οι εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες πρέπει να βασίζονται στην αρχή της ισότητας. Το ντάμπινγκ και οι πρακτικές επιδότησης που παραβιάζουν τους κανόνες του ΠΟΕ αντίκεινται στην αρχή του ισότιμου εμπορίου και προκαλούν ζημία στον εγχώριο κλάδο της ΕΕ.

Ερώτηση: Είναι αυτή η αρχή ενός εμπορικού πολέμου;

Aπάντηση: Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να προστατεύει τον ευρωπαϊκό κλάδο από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται για προστατευτισμό ούτε για εμπορικό πόλεμο, αλλά για την αποκατάσταση του ισότιμου ανταγωνισμού στην αγορά. Το ντάμπινγκ αποτελεί αθέμιτη εμπορική πρακτική που πλήττει τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ και πρέπει να αντιμετωπιστεί, εάν υπάρχουν σχετικά στοιχεία. Συνεπώς, οι ενέργειες εμπορικής άμυνας της ΕΕ έχουν σκοπό να υπηρετήσουν «την εμπορική δικαιοσύνη» για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και εργαζομένους.

Οι εν εξελίξει έρευνες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τους ηλιακούς συλλέκτες δεν διαφέρουν από άλλες έρευνες εμπορικής άμυνας και αποσκοπούν και οι δύο στην αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους. Η επέμβαση της Επιτροπής βασίζεται σε σαφή και τεκμηριωμένα στοιχεία όσον αφορά την ύπαρξη ντάμπινγκ καθώς και την επακόλουθη ζημία για τον φωτοβολταϊκό κλάδο της ΕΕ. Τα δικαιώματα άμυνας των κινεζικών παραγωγών έχουν διαφυλαχτεί πλήρως και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Αυτό που διαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα εμπλεκόμενα ποσά. Το 2011 η Κίνα εξήγαγε ηλιακούς συλλέκτες και τα βασικά συστατικά στοιχεία τους αξίας περίπου 21 δισ. ευρώ στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν από την αρχή ανοιχτή στην εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων με την Κίνα. Επίσημες διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν, μόλις ολοκληρωθεί η προκαταρτική ανάλυση. Στην έρευνα αντιντάμπινγκ για τους ηλιακούς συλλέκτες αυτό θα γίνει μετά τις 5 Ιουνίου 2013. Η εξέρευση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων συνεπάγεται την εθελοντική ανάληψη υποχρέωσης για την αύξηση των τιμών από τους εξαγωγείς. Μια τέτοια προσφορά πρέπει να ικανοποιεί μια σειρά γενικών νομικών απαιτήσεων. Η κύρια από αυτές είναι η υποχρέωση να τηρηθεί μια ελάχιστη τιμή που θα εξαλείφει το επίπεδο του επιζήμιου ντάμπινγκ. Σκοπός της ανάληψης υποχρέωσης δεν είναι να καθορίσει τις τιμές σε συγκεκριμένα επίπεδα αλλά να μην επιτρέψει να πέσουν κάτω από μια ελάχιστη τιμή. Οι άλλες γενικές απαιτήσεις είναι να αναληφθεί η υποχρέωση εξάλειψης του επιπέδου του επιζήμιου ντάμπινγκ, να μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά η εν λόγω ανάληψη υποχρέωσης και να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αποτελεσματικής παρακολούθησης.

Κατά συνέπεια, η ΕΕ δεν ενδιαφέρεται να αρχίσει έναν εμπορικό πόλεμο. Εάν η Κίνα κρίνει ότι η ενέργεια μας δεν δικαιολογείται, μπορεί να παραπέμψει την ΕΕ στον ΠΟΕ. Εάν όμως η Κίνα λάβει αντίμετρα που δεν συμβιβάζονται με τους κανόνες του ΠΟΕ, η ΕΕ δεν θα διστάσει να τα προσβάλει ενώπιον του ΠΟΕ.

Για πρόσθετες νομικές πληροφορίες σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων:

Άρθρο 8 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ της ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο: Έρευνες αντιντάμπινγκ βήμα-βήμα

Ερώτηση: Γιατί δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατόν να βρεθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων;

Aπάντηση: Βάσει της νομοθεσίας η προσφορά αυτή μπορεί να συζητηθεί, μόνον αφότου ολοκληρωθεί η προκαταρτική ανάλυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξετάσει με ιδιαίτερη σοβαρότητα τυχόν προσφορά, η οποία να ανταποκρίνεται κατάλληλα στα προσωρινά πορίσματα. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις κινεζικές αρχές και συνεχίζει να διερευνά τις δυνατότητες εξεύρεσης φιλικής λύσης.

Ερώτηση: Είναι προστατευτικά τα μέτρα αυτά;

Aπάντηση: Τα μέτρα εμπορικής άμυνας δεν αποτελούν προστατευτικά μέτρα. Ούτε είναι παράνομα. Αντιθέτως: αποτελούν τη νόμιμη απάντηση για τη διαφύλαξη του κλάδου που ζημιώνεται από μαζικό ντάμπινγκ από τρίτη χώρα. Τα μέτρα εμπορικής άμυνας έχουν σκοπό την αποκατάσταση των ίσων όρων ανταγωνισμού. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα σε φτηνές εισαγωγές κάνοντας ντάμπινγκ. Όλα τα μέλη του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν δράση, εάν το ντάμπινγκ ζημιώνει εγχώριους κλάδους τους.

Επιπλέον, έρευνες του είδους αυτού βάσει των κανόνων του ΠΟΕ διενεργούν τα περισσότερα μέλη του ΠΟΕ, και η ίδια η Κίνα. Η ΕΕ κάνει συγκρατημένη χρήση των μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων: πράγματι το 2012 διέθετε 112 μέτρα σε ισχύ, δύο λιγότερα από την Κίνα. Πολλές από τις περιπτώσεις εμπορικής άμυνας της ΕΕ αφορούν την Κίνα: σήμερα η ΕΕ επιβάλλει οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ σε 52 κινεζικά προϊόντα και μέτρα κατά των επιδοτήσεων σε 2 κινεζικά προϊόντα. Βρίσκονται σε εξέλιξη 14 υποθέσεις αντιντάμπινγκ και 2 υποθέσεις κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά την Κίνα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα τεράστιας πλεονάζουσας παραγωγής που οφείλεται σε παροχή κινήτρων από την κυβέρνηση. Ωστόσο, αφορούν ένα πολύ μικρό μερίδιο του εμπορίου μεταξύ των δύο μερών και η Κίνα διαθέτει τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα έναντι της ΕΕ. Γενικά οι έρευνες εμπορικής άμυνας της ΕΕ αφορούν το 0,17% περίπου των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ το 2012. Εφόσον οι έρευνες είναι σύμφωνες με τους κανόνες του ΠΟΕ, δεν υπάρχει λόγος να πληγούν οι εμπορικές σχέσης ΕΕ-Κίνας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αναλάβει δράση, όταν οι εταιρείες της ΕΕ ζημιώνονται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η Επιτροπή ανέλαβε πάντοτε δράση σύμφωνα με το γράμμα και με το πνεύμα των κανόνων του ΠΟΕ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον προστατευτισμό.

Κάντε κλικ εδώ για στατιστικές σχετικά με τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ.

Ερώτηση: Πώς καθορίζει η Επιτροπή τον δασμολογικό συντελεστή;

Aπάντηση: Οι μέθοδοι της Επιτροπής για τον υπολογισμό του δασμολογικού συντελεστή είναι διαφανείς και συνεκτικές. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου της έρευνας που δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο δασμολογικός συντελεστής επιβάλλεται για να εξαλείψει τη ζημία που υπέστη ο κλάδος της ΕΕ και για να αποκαταστήσει ίσους όρους ανταγωνισμού, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ο υπολογισμός του βασίζεται σε τιμές και δαπάνες που έχουν εξακριβωθεί. Καθώς η ΕΕ περιορίζει το ύψος του δασμού στο απολύτως απαραίτητο για να εξαλειφθεί η ζημία από το ντάμπινγκ, οι ενέργειες της ΕΕ τηρούν και με το παραπάνω τις υποχρεώσεις ενώπιον του ΠΟΕ και επιβάλλουν χαμηλότερο συντελεστή από αυτόν που επιτρέπουν οι κανόνες του ΠΟΕ (κανόνας του χαμηλότερου δασμού). Οι κανόνες του ΠΟΕ επιτρέπουν στην ΕΕ να επιβάλει δασμό ισοδύναμο με το κατά πολύ υψηλότερο περιθώριο ντάμπινγκ.

Ερώτηση: Γιατί σε αυτή την υπόθεση οι δασμοί επιβάλλονται σε δύο στάδια;

Aπάντηση: Σε αυτή την ειδική περίπτωση, ενόψει των εξαιρετικών περιστάσεων και ιδίως της ανάγκης να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της προσφοράς ηλιακών συλλεκτών βραχυπρόθεσμα, ενδείκνυνται η βαθμιαία επιβολή των προσωρινών δασμών και η εισαγωγή τους σε δύο στάδια. Μια περίοδος με μικρότερους δασμούς θα εξασφαλίσει επαρκή προσφορά ώστε να ικανοποιηθεί όλη η ζήτηση, ενώ θα επιτραπεί στη βιομηχανία της Ένωσης να προσαρμοστεί στην κατάσταση και να αυξήσει σταδιακά την προσφορά.

Ερώτηση: Ποια είναι τα κύρια πορίσματα της έρευνας ντάμπινγκ;

Aπάντηση: Το προσωρινό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι οι κινεζικοί ηλιακοί συλλέκτες και τα βασικά συστατικά τους στοιχεία (πλακίδια και κυψέλες) πωλούνται στην αγορά της ΕΕ σε τιμές κάτω της κανονικής αγοραίας αξίας τους με περιθώρια ντάμπινγκ ύψους έως και 112,6%. Οι πρακτικές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα περιθώρια ζημίας ύψους έως και 67,9%, κάτι που προκαλεί σοβαρή ζημία στον κλάδο της ΕΕ και οδηγεί πολυάριθμους παραγωγούς της ΕΕ σε πτώχευση και αδυναμία πληρωμών. Τέλος, με βάση την αξιολόγηση για το συμφέρον της Ένωσης, τυχόν επιπτώσεις των μέτρων θα αντισταθμιστούν από τα οικονομικά οφέλη για τους ενωσιακούς παραγωγούς.

Ερώτηση: Ποια στοιχεία συνεκτιμήθηκαν κατά τη δοκιμή για το συμφέρον της Ένωσης;

Aπάντηση: Τα συμφέροντα των διαφόρων ενωσιακών παραγόντων (ενωσιακοί παραγωγοί, εισαγωγείς, παραγωγοί ακατέργαστων υλών και εξοπλισμού, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εγκατάστασης και καταναλωτές/τελικοί χρήστες) αναλύθηκαν με βάση το κριτήριο για το συμφέρον της Ένωσης, έτσι ώστε να κριθεί αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι κατά της επιβολής προσωρινών μέτρων.

Τα προσωρινά συμπεράσματα της έρευνας ήταν ότι η λήψη προσωρινών μέτρων αναμένεται να αποκαταστήσει ίσους όρους στο εμπόριο. Έτσι, ο φωτοβολταϊκός κλάδος θα έχει την ευκαιρία βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνοντας την παραγωγή και την απασχόληση στην ΕΕ και διατηρώντας την τεχνολογική αιχμή της ΕΕ στον εν λόγω κλάδο.

Από την άλλη, τυχόν επιπτώσεις των μέτρων στους εισαγωγείς, στους προμηθευτές συστατικών στοιχείων και στους εγκαταστάτες αναμένεται να έχουν μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα, καθώς οι προαναφερθέντες είναι πιθανόν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους και τους προμηθευτές τους και να αντισταθμίσουν τουλάχιστον εν μέρει τις απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο θέμα των θέσεων εργασίας που συνδέονται με τον φωτοβολταϊκό τομέα. Τα μέτρα αναμένεται να έχουν συνολικά θετική συμβολή στην απασχόληση στον φωτοβολταϊκό τομέα, καθώς θα διασφαλίσουν και θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις από αυτές που θα χαθούν.

Τέλος, εάν τα μέτρα δεν επιβληθούν, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος εξάρτησης της ΕΕ από τις κινεζικές εισαγωγές, κάτι που θα οδηγήσει σε υψηλές τιμές για τους καταναλωτές/τελικούς χρήστες και μείωση της ποιότητας.

Ερώτηση: Θα επηρεάσουν τα μέτρα τους στόχους της Ατζέντας 2020 της ΕΕ;

Aπάντηση: Δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ των πράσινων στόχων της Επιτροπής, όπως είναι η Ατζέντα 2020, και της χρήσης μέσων εμπορικής άμυνας. Αντιθέτως, οι δασμοί θα αποκαταστήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού στη φωτοβολταϊκή αγορά προλειαίνοντας έτσι τον δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου στην ΕΕ. Ούτε η εκπλήρωση των στόχων της πράσινης ανάπτυξης εξαρτάται αποκλειστικά από την ηλιακή ενέργεια. Εξίσου σημαντικές είναι και άλλες πράσινες πηγές ενέργειας, το ευνοϊκό νομικό και οικονομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η εύκολη άντληση κεφαλαίων και η συνεχής επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη. Οι δασμοί θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίων και θα διασφαλίσουν τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη στον φωτοβολταϊκό τομέα της ΕΕ.

Κάντε κλικ εδώ για το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την έρευνα για τους ηλιακούς συλλέκτες και τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Ερώτηση: Τι θα συμβεί αν δεν επιβληθούν τα μέτρα;

Aπάντηση: Σύμφωνα με την έρευνα, εάν δεν επιβληθούν τα μέτρα, κινδυνεύουν 25.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ, καθώς οι παραγωγοί της θα εξαφανιστούν τάχιστα. Κατά συνέπεια, οι θέσεις εργασίας που βασίζονται σε δαπανηρές επενδύσεις και η τεχνολογική πρωτοπορία της ΕΕ, χάρις στην οποία προωθήθηκε η τεχνολογία των ηλιακών συλλεκτών, κινδυνεύουν να εκλείψουν. Η κινεζική παραγωγική ικανότητα αντιπροσωπεύει το 150% της παγκόσμιας ζήτησης και οι κινεζικές εισαγωγές στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της αγοράς ηλιακών συλλεκτών. Κατά συνέπεια, η έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ δύναται σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ως αποτέλεσμα την εξάρτηση από τις κινεζικές προμήθειες και ποιότητα. Επίσης, καθώς η κινεζική παραγωγή είναι σε μεγάλο βαθμό ζημιογόνος, κάτι που από οικονομική σκοπιά δεν είναι διατηρήσιμο, είναι πιθανό να ανέβουν οι τιμές των κινεζικών συστοιχιών.

Ερώτηση: Είναι αλήθεια ότι τα μέτρα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας στην αγορά ηλιακών συλλεκτών της ΕΕ;

Aπάντηση: Η αξιολόγηση της Επιτροπής δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιβολή μέτρων θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας στον τομέα των ηλιακών συλλεκτών. Αντίθετα, η προσεκτική εξέταση του επιχειρήματος σχετικά με την απασχόληση επιβεβαίωσε ότι τα μέτρα θα συμβάλλουν θετικά στην απασχόληση στον τομέα, καθώς θα διασφαλίσουν και θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις από αυτές που μπορεί να χαθούν. Παρότι μπορεί να καταργηθούν ορισμένες θέσεις εργασίας στις κατασκευαστικές εταιρείες και τους εγκαταστάτες, η έρευνα έδειξε ότι οι ομάδες αυτές δεν εξαρτώνται από τον τομέα των ηλιακών συλλεκτών, αλλά επιδίδονται και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Οι προμηθευτές (για παράδειγμα, των συστατικών στοιχείων) διαθέτουν παγκόσμια παρουσία και αναμένεται να αντισταθμίσουν τη μερική απώλεια της κινεζικής αγοράς αναπροσανατολίζοντας τις προμήθειές τους σε νέες αγορές. Τέλος, τα μέτρα θα διασφαλίσουν 25.000 θέσεις εργασίας στους παραγωγούς της ΕΕ, οι οποίοι διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο την παρούσα στιγμή, και δύνανται ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μεσοπρόθεσμ αύξηση της απασχόλησης, λόγω της πιθανής αύξησης της παραγωγής της ΕΕ.

Ερώτηση: Ποιο αντίκτυπο θα έχουν τα μέτρα στους ηλιακούς συλλέκτες που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην ΕΕ;

Aπάντηση: Τα μέτρα αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους ηλιακούς συλλέκτες που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην ΕΕ. Ο ισότιμος ανταγωνισμός θα επιτρέψει στον ενωσιακό κλάδο να αναπτυχθεί, να επιτύχει περισσότερες οικονομίες κλίμακας και να διατηρήσει τις τιμές του σε λογικά επίπεδα. Επιπλέον, οι αυξήσεις τιμών των εισαγόμενων προϊόντων μπορούν τουλάχιστον εν μέρει να απορροφηθούν χάρις στα κέρδη που θα πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις εγκατάστασης. Επιπλέον, η τεχνολογική πρωτοπορία της ΕΕ στην αγορά των ηλιακών συλλεκτών, η οποία εξαρτάται από την ύπαρξη της κατασκευαστικής βιομηχανίας ηλιακών συλλεκτών στην ΕΕ, θα διαφυλαχθεί και θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Ερώτηση: Ποια είναι τα κύρια πορίσματα της έρευνας κατά των επιδοτήσεων;

Aπάντηση: Η έρευνα κατά των επιδοτήσεων κινήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2012 ύστερα από την καταγγελία που κατέθεσε ο ίδιος καταγγέλλων και βρίσκεται σε εξέλιξη. Τυχόν προσωρινά μέτρα κατά των επιδοτήσεων θα πρέπει να επιβληθούν έως τις 5 Αυγούστου 2013 και οριστικά μέτρα έως τις 5 Δεκεμβρίου 2013. Οι ισχυρισμοί σχετικά με τις επιδοτήσεις αφορούν τη χορήγηση φθηνών δανείων, την παροχή εξαγωγικών πιστώσεων και εγγυήσεων από κρατικές τράπεζες, τη διάθεση αγαθών από την κυβέρνηση, τις επιδοτήσεις και τα φορολογικά κίνητρα. Τον Μάρτιο διεξήχθησαν οι επισκέψεις επαλήθευσης και στις οχτώ ομάδες εξαγωγέων που συμμετείχαν στο δείγμα και στα μέσα Απριλίου στις κινεζικές αρχές.

Ερώτηση: Υπάρχουν συνέπειες για την έρευνα σχετικά με τους ηλιακούς υαλοπίνακες;

Aπάντηση: Η εν λόγω έρευνα δεν συνδέεται απευθείας με την καταγγελία για τις εισαγωγές ηλιακών υαλοπινάκων. Η έρευνα αυτή είναι αυτοτελής, καθώς αφορά ένα σαφώς διακριτό προϊόν και βασίζεται στα στοιχεία της εξεταζόμενης περίπτωσης. Το συμπέρασμά της θα είναι επίσης αυτοτελές και δύναται να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Η έννομη προθεσμία για τη λήψη τυχόν προσωρινών μέτρων στην περίπτωση των ηλιακών υαλοπινάκων είναι η 28η Νοεμβρίου 2013.

Κάντε κλικ για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων για τους ηλιακούς υαλοπίνακες

Ερώτηση: Ποιο είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας;

Aπάντηση: Η Επιτροπή θα αναλύσει τα σχόλια των ενδιαφερόμενων τρίτων μερών σχετικά με τον προσωρινό κανονισμό, προτού υποβάλει οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο α) να περατώσει την υπόθεση χωρίς τη λήψη μέτρων ή β) να επιβάλει μέτρα οριστικού δασμού για περίοδο πέντε ετών. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες το Συμβούλιο μπορεί να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής με απλή πλειοψηφία. Τα τελικά πορίσματα θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 5 Δεκεμβρίου 2013.

Εάν η τελική απόφαση είναι να μην επιβληθούν οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ, οι προσωρινοί δασμοί, οι οποίοι θα έχουν αποκλειστικά τη μορφή εγγυήσεων, δεν θα εισπραχθούν.

Τα προκαταρτικά πορίσματα της παράλληλης έρευνας κατά των επιδοτήσεων αναμένεται να είναι διαθέσιμα στις αρχές Αυγούστου.


Side Bar