Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 4 iunie 2013

Memo : UE instituie taxe antidumping provizorii asupra panourilor solare provenite din China

Comisia Europeană a instituit astăzi taxe antidumping provizorii privind importurile de panouri solare și componentele cheie ale acestora (și anume, plachete și celule) din China. O anchetă a constatat faptul că un panou solar chinezesc este vândut în Europa la un preț cu mult inferior valorii sale normale de piață. Taxele vor fi instituite în scopul de a atenua prejudiciul cauzat industriei europene de această practică comercială neloială, și anume dumpingul.

În timp ce marja de dumping este în medie de 88%, taxele antidumping instituite vor fi fixate la o medie de doar 47,6%, atât cât este necesar pentru a elimina prejudiciul cauzat de dumping industriei europene. În plus, va fi introdusă o perioadă de tranziție de două luni cu un nivel redus al taxei de 11,8% începând cu data de 6 iunie. Taxa va trebui plătită sub forma unei taxe „ad valorem”; cu alte cuvinte, ca un procent din valoarea importului. Taxele sunt provizorii și sunt instituite pe o perioadă de șase luni în total.

Ancheta va continua. Eventuale măsuri definitive, aplicabile pe o perioadă de cinci ani, ar trebui să fie instituite în termen de 15 luni de la deschiderea anchetei, și anume până la începutul lunii decembrie 2013.

Produsele care fac obiectul anchetei sunt panourile solare și componentele cheie ale acestora, și anume celule solare și plachete solare. Pentru a produce un panou solar, plachetele solare sunt convertite în celule, iar apoi celulele sunt asamblate în module, adică în panouri. Unii producători au o producție integrată care acoperă toate cele trei faze de producție, în timp ce alții produc doar plachete, celule și/sau module.

Ancheta și constatările

Ancheta a fost deschisă la 6 septembrie 2012 în urma unei plângeri depuse de EU ProSun, o asociație profesională, care susține că panourile solare din China fac obiectul unui dumping în UE la prețuri sub valoarea de piață și cauzează astfel un prejudiciu important sectorului energiei fotovoltaice din UE (MEMO/12/647).

Ancheta a fost realizată într-un cadru strict legal care a inclus o analiză completă a dumpingului practicat de societățile exportatoare din China, a prejudiciului suportat de sectorul energiei fotovoltaice din UE ca urmare a dumpingului respectiv, precum și a interesului tuturor actorilor din UE (producători din Uniune, furnizori de componente cum ar fi siliciul, instalatori, importatori, utilizatori și consumatori). Ancheta a arătat următoarele:

  1. existența unui dumping din partea producătorilor-exportatori din China: panourile solare chinezești sunt vândute pe piața europeană la prețuri cu mult sub valoarea de piață normală, având drept consecință marje de dumping de 88% în medie, ceea ce înseamnă că prețul corect al unui panou solar chinezesc vândut în Europa ar trebui să fie cu 88% mai ridicat decât prețul cu care acesta este vândut pe piața europeană. În unele cazuri, s-au constatat marje de dumping de până la 112,6%.

  2. Prejudiciul importat suportat de industria Uniunii în cauză s-a tradus prin pierderea unor cote de piață în UE, reducerea prețurilor de vânzare și scăderea rentabilității, ducând la o serie de cazuri de insolvabilitate ale producătorilor din Uniune

  3. există o legătură cauzală între dumping și prejudiciul constatat

  4. instituirea de măsuri nu contravine interesului Uniunii.

Pe baza acestor constatări, s-a decis instituirea unei taxe antidumping prin parcurgerea a două etape: timp de două luni va trebui plătită o taxă de 11,8%, iar începând cu 6 august, se vor percepe taxe variind între 37,3% și 67,9% (în medie 47,6%) pentru panourile solare din China. Din 6 august, societățile chineze care au cooperat la anchetă vor beneficia de tarife mai scăzute, în timp ce societățile care nu au cooperat la anchetă vor plăti taxe mai ridicate.

Cum a fost calculată taxa?

În general, nivelurile taxei sunt stabilite prin referire la „regula celei mai mici taxe”. Regula celei mai mici taxe este un angajament al UE, așa-numitul „OMC-plus”, adică, un angajament care permite Comisiei să stabilească o taxă la un nivel mai mic decât marja de dumping atunci când acest nivel mai mic este suficient pentru a elimina prejudiciul suportat de industria Uniunii. Această abordare echitabilă este în avantajul exportatorilor și depășește cerințele impuse de obligațiile noastre din cadrul OMC. În practică, marja de prejudiciu este valoarea cu care se „elimină prejudiciul”, și anume, aceasta vizează creșterea prețurilor la un nivel care permite industriei UE să vândă cu o marjă rezonabilă de profit.

În plus, având în vedere situația excepțională și, în special, necesitatea de a asigura stabilitatea ofertei pe termen scurt, se consideră oportun să se introducă treptat taxele provizorii în două etape. O perioadă cu o taxă mai redusă va asigura o ofertă suficientă pentru a satisface integral cererea, permițând în același timp industriei Uniunii să se adapteze la situație și să crească treptat oferta.

Întrucât UE nu recunoaște China ca țară cu economie de piață, India a fost aleasă ca fiind cea mai adecvată și rezonabilă țară analogă. Partea chineză nu contestă această alegere. În fapt, un număr de părți – inclusiv China – au propus India și au exprimat o preferință clară în raport cu alte alternative, precum SUA.

Pe ce bază decide Comisia Europeană să instituie taxe provizorii?

Procedurile antidumping fac obiectul unor norme bine definite, atât în cadrul normelor OMC, cât și al legislației UE, două dintre cele mai detaliate seturi de norme ale oricărui domeniu de politică comercială.

Când un sector al UE consideră că importurile unui produs dintr-o țară din afara UE sunt subvenționate sau sunt vândute la prețuri mai mici decât valoarea de piață și cauzează un prejudiciu sectorului din UE care produce același tip de produs, acest sector poate depune o plângere la Comisia Europeană. EU ProSun, o asociație profesională, a depus o astfel de plângere privind panourile solare și componentele lor cheie provenite din China. Asociația a prezentat elemente de probă cu privire la dumpingul potențial și subvențiile care cauzau un prejudiciu producătorilor europeni. Comisia a deschis procedurile antidumping și antisubvenție la data de 6 septembrie 2012 și, respectiv, la 8 noiembrie 2012.

În cursul procedurii, toate părțile au fost audiate. Comisia Europeană a trimis chestionare către diverse părți interesate, cum ar fi producători-exportatori, producători din Uniune, importatori, furnizori de componente cum ar fi siliciul, precum și asociațiile lor reprezentative. Comisia a solicitat informații legate de exporturi, producție, vânzări și importuri de panouri solare. După primirea răspunsurilor de la părțile interesate, funcționarii Comisiei au verificat datele colectate la fața locului, la sediul celor mai multe dintre societățile care au cooperat.

În cursul anchetei, toate părțile interesate au dreptul să-și prezinte punctele de vedere și să trimită informații Comisiei și/sau să ia parte la audieri. Comisia a luat în considerare toate observațiile primite până în prezent și le-a analizat în regulamentul provizoriu.

Părțile interesate sunt acum invitate să trimită observații suplimentare în termen de 30 de zile, iar Comisia le va analiza și pe acestea în perioada rămasă de anchetă.

Comisia aplică metode de calcul transparente și consecvente în toate cazurile. Toate părțile interesate au acces la versiunea neconfidențială a dosarului. Taxele sunt decise în conformitate cu calculele detaliate bazate pe datele transmise de către părți și verificate de Comisie. Nivelul taxei, atunci când este aplicabilă, este instituit în scopul eliminării prejudiciului cauzat industriei din UE și al restabilirii unor condiții de concurență echitabile - nici mai mult, nici mai puțin. Prin urmare, taxele nu prezintă în niciun caz un caracter de sancțiune. În acest caz, a fost aleasă o abordare și mai moderată, prin instituirea unei taxe de 11,8% pentru primele două luni.

Pe baza informațiilor colectate, Comisia stabilește provizoriu existența unui dumping semnificativ și că prejudiciul important suportat de industria Uniunii este rezultatul unor importuri care fac obiectul unui dumping. Examinarea include și alți factori care ar fi putut contribui la prejudiciu.

În plus, Comisia a efectuat și așa-numitul „test de examinare a interesului Uniunii”, care examinează dacă potențiala instituire de măsuri ar fi în mod global mai costisitoare pentru economia Uniunii decât beneficiul măsurilor pentru reclamanți. UE este singurul membru al OMC care efectuează în mod sistematic astfel de teste și prin efectuarea lor, UE depășește cerințele impuse de obligațiile care îi revin în cadrul OMC. Comisia a concluzionat provizoriu faptul că orice efecte potențiale negative ale măsurilor ar fi compensate de beneficiile economice pentru producătorii din Uniune.

Comisia a evaluat nivelul necesar al taxei pentru a contracara efectele prejudiciabile ale dumpingului. Măsurile au fost instituite la nivelul prejudiciului, (o medie de 47,6%), care este mai redus decât nivelul dumpingului (o medie de 88%), aplicând astfel așa-numita „regulă a celei mai mici taxe”) . Aceasta înseamnă că nivelul taxei este suficient pentru a restabili condițiile de concurență echitabile pentru industria UE în cauză.

Ce se întâmplă în continuare?

Taxele antidumping provizorii sunt instituite pe o perioadă de șase luni. Taxa de 11,8% intră în vigoare la 6 iunie, la un minut după miezul nopții calculat după ora locală, ceea ce înseamnă că taxa antidumping se aplică importurilor de panouri solare cu o oră mai târziu în Dover decât, de exemplu, în portul Rotterdam.

În urma deciziei de astăzi, Comisia va comunica constatările sale părților interesate care vor avea apoi la dispoziție o lună pentru a prezenta observații. Ancheta va continua, iar eventualele măsuri definitive vor trebui să fie instituite până la 5 decembrie 2013.

Odată ce Comisia și-a prezentat constatările sale inițiale, există dispoziții legale pentru ambele părți de a sugera soluții negociate. Comisia a indicat că este deschisă să discute cu China alte măsuri care ar fi echivalente cu taxa de 47,6%. Atât normele OMC cât și legislația UE (Art. 8 din Regulamentul UE de baza antidumping) deschid această posibilitate sub forma unor angajamente de preț - un angajament de a nu vinde sub un preț minim. Există o serie de cerințe juridice pentru un astfel de angajament, cerințele principale fiind acelea că măsura oferită trebuie să elimine nivelul prejudiciabil al dumpingului, să poată funcționa în practică, iar implementarea ei să poată fi monitorizată.

Reclamantul are, de asemenea, posibilitatea de a-și retrage plângerea, având permisiunea de a face acest lucru în oricare stadiu al procedurii. În acest caz, Comisia poate decide să încheie ancheta.

Până la 5 decembrie 2013, Comisia Europeană poate propune Consiliului (a) să încheie cazul fără instituirea de măsuri sau (b) să instituie măsuri antidumping definitive pentru o perioadă de cinci ani. În conformitate cu normele în vigoare, Consiliul poate respinge propunerea Comisiei cu o majoritate simplă. Concluziile finale vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Motive cheie pentru a pune în context această anchetă

Cota de piață:

Importurile chineze au reprezentat peste 80% din piața Uniunii în 2011/2012. Este foarte probabilă creșterea în continuare a cotelor de piață deținute de China în absența instituirii de măsuri. Prin urmare, există riscul ca industria Uniunii, care a deținut o cotă de 13% din piața UE în aceeași perioadă, să înceteze practic să mai funcționeze. În 2009, producătorii din UE dețineau încă o cotă de 19% din piața UE.

Supracapacitate de producție în China:

În 2012, capacitatea de producție chineză a fost de peste 55 gigawatt (GW), reprezentând aproximativ 150% din consumul mondial. Cu alte cuvinte, China poate produce, în prezent, de una și jumătate ori mai multe panouri solare decât cererea la nivel mondial. Capacitatea de producție excedentară din China a fost de peste 27 GW, reprezentând aproximativ 90% din cererea mondială în 2012. Consumul UE a fost în jur de 15 GW în 2012. Capacitatea de producție excedentară din China a reprezentat aproape dublul întregii cereri la nivelul UE în 2012. Această supracapacitate este rezultatul unei creșteri explozive a investițiilor sprijinite de stat pe parcursul ultimilor ani. Trebuie remarcat faptul că acum trei ani, în 2009, capacitatea de producție chineză nu se ridica decât la 6,5 GW.

Cazuri de insolvabilitate în UE:

În conformitate cu datele disponibile în cursul perioadei examinate (2009-iulie 2012):

  1. în jur de 40 de producători din UE și-au declarat insolvabilitatea

  2. în jur de 6 producători din UE au încetat producția (unii parțial)

  3. în jur de 2 producători din UE au ieșit din comerțul legat de energia solară

  4. În jur de 4 producători din UE au fost preluați de investitori chinezi

Impactul asupra ocupării forței de muncă:

Studiul publicat de firma de consultanță Prognos și comandat de un grup de interese care s-a opus anchetei antidumping a sugerat că un număr de 242 000 de locuri de muncă sunt în pericol în cazul instituirii de măsuri. Comisia este de părere că studiul a supraestimat în mod semnificativ pierderile de locuri de muncă din UE în cazul instituirii de măsuri. Printre altele, studiul se bazează pe date din 2011 când cererea a fost în special ridicată. Consumul a scăzut în mod substanțial în următorul an și, prin urmare, numărul de locuri de muncă a scăzut de asemenea. Studiul Prognos nu ia în calcul această evoluție. În plus, cea mai mare parte din dezvoltatorii de proiecte și din întreprinderile care realizează instalarea nu depind în mod exclusiv de sectorul energiei solare deoarece au alte activități economice. Furnizorii de componente (de exemplu, polisiliciu, utilaje) sunt prezenți la nivel mondial și ar trebui să fie capabili să compenseze pierderea parțială a pieței chineze prin creșterea aprovizionării altor piețe, în timp ce importatorii ar trebui să poată să se aprovizioneze din alte țări terțe.

Un alt studiu publicat de PriceWaterhouseCoopers a concluzionat că metodologia utilizată în studiul Prognos nu este fiabilă și consecventă și că măsurile vor avea un impact global pozitiv asupra ocupării forței de muncă.

Relații comerciale UE-China:

În 2012, UE a importat mărfuri din China în valoare de 289,7 miliarde de euro, în timp ce exporturile UE către China au atins 143,8 miliarde de euro. Comerțul bilateral cu mărfuri între UE și China depășește deja 1 miliard de euro pe zi. În 2012, UE a importat panouri solare din China în valoare de aproximativ 11,5 miliarde de euro.

Înregistrarea importurilor

Ca urmare a unei cereri din partea industriei din Uniune, și pe baza elementelor de probă prezentate, un Regulament de înregistrare a importurilor de panouri solare din China a fost publicat la 5 martie 2013 (Publicarea în Jurnalul Oficial al UE). Acesta a reprezentat un pas administrativ. Dacă se atinge stadiul procedurii referitor la măsurile definitive, va fi posibil să se decidă eventuala instituire retroactivă a măsurilor (cu până la 3 luni anterior taxelor provizorii, și anume, începând posibil cu 5 martie 2013).

Ancheta antisubvenție

O anchetă paralelă antisubvenție este în curs de desfășurare, inițiată la 8 noiembrie 2012 în urma unei plângeri depuse de același reclamant (MEMO/12/844). Eventualele măsuri antisubvenție provizorii ar trebui să fie instituite până la data de 7 august 2013. Ca și în ancheta antidumping, eventualele măsuri definitive ar trebui să fie instituite până la începutul lunii decembrie 2013.

Pentru informații suplimentare

IP/13/501 Comunicat de presă

MEMO/13/499: Observațiile Comisarului UE pentru comerț Karel De Gucht cu privire la decizie

MEMO/13/498: Întrebări și răspunsuri cu privire la decizia UE de a institui taxe antidumping provizorii privind panourile solare din China

MEMO/12/647: EU deschide o anchetă antidumping privind importurile de panouri solare din China, 6 septembrie 2012

Documente suplimentare privind ancheta antidumping UE privind importurile de panouri solare din China

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Mai multe informații privind relațiile comerciale UE - China

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Întrebări și răspunsuri privind procedurile antidumping

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial al UE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:ro:PDF


Side Bar