Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 2013. május 30.

Kérdések és válaszok az új, megreformált közös halászati politikáról

A megreformált közös halászati politika azt az általános célt szolgálja, hogy a halászat – környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból – fenntartható legyen. Az új szakpolitika a halállományokat fenntartható szintre fogja visszaállítani, és megszünteti a pazarló halászati módszereket. Ezzel az uniós polgárok számára hosszú távon stabil, biztonságos és egészséges élelmiszerforrást fog biztosítani; célja, hogy a halászati ágazatnak új lendületet adjon, véget vessen a támogatásoktól való függőségnek, valamint új munkavállalási és növekedési lehetőségeket teremtsen a partvidékeken. A javasolt Európai Tengerügyi és Halászati Alap (IP/11/1495) uniós pénzügyi támogatást fog biztosítani az új szakpolitika fenntartható céljainak elérésére.

Miért van szükség új politikára?

Az európai halászati politika sürgős reformra szorul. A halászhajók még mindig több halat fognak ki, mint amennyit a szaporulat biztonságosan pótolni tud. A halászati ágazatot a jövő bizonytalansága jellemzi.

Tekintettel a kialakult helyzetre, az Európai Bizottság 2011-ben a szakpolitika ambiciózus reformjára tett javaslatot. A reformnak az a célja, hogy megteremtse a halak és a halászat, valamint az ezek létét megalapozó tengeri környezet jobb jövőjéhez szükséges feltételeket. A megreformált közös halászati politika elő fogja mozdítani az Európa 2020 stratégiát, és a politika az ágazat gazdasági teljesítményének megszilárdítása, az inkluzív növekedés és a partvidékekkel való kohézió fokozása érdekében tesz erőfeszítéseket.

A közös halászati politika reformjának középpontjában a fenntarthatóság áll. A fenntartható halászat olyan halászatot jelent, amelynél a kifogott mennyiségek nem veszélyeztetik a halállományok szaporodóképességét és hosszú távon nagy hozamot biztosítanak. Ehhez szabályozni kell a tengerből halászat útján eltávolított halmennyiséget. Az új közös halászati politika értelmében az állományokat fenntartható szinten kell kiaknázni: ez azt a legnagyobb halmennyiséget jelenti, amely évről évre biztonsággal kihalászható egy adott állományból, és amely fenntartja a halpopuláció méretét és legnagyobb hozamát. Ezt a szintet „maximális fenntartható hozamnak” szokták nevezni. Ezt a célkitűzést az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye határozza meg. A célt a fenntartható fejlődésről szóló 2002-es világszintű csúcstalálkozón hagyták jóvá olyan célként, amelyet világszinten 2015-re el kell érni. Az új közös halászati politika a halászat mértékét 2015-ig minden lehetséges esetben, de legkésőbb 2020-ig minden halállományra vonatkozóan a maximális fenntartható hozam szerint fogja megállapítani.

Becslések szerint1, ha a halállományokat eszerint termelnék ki, méretük körülbelül 70%-kal nőne, javuló fogásmennyiség és a halászok jövedelmének növekedése mellett.

A fenntartható halászat megszabadítja az ágazatot a köztámogatásoktól való függéstől is. Ezenkívül elősegíti az árak stabilizálását és átlátható módon történő képzését, ami egyértelmű előnyökkel járna a fogyasztók számára.

Mik az új szakpolitika legfontosabb elemei?

Többéves terv szerinti, ökoszisztéma-alapú gazdálkodás

Európa halászati gazdaságának újbóli felvirágoztatásához a tengeri környezet hathatósabb védelmére van szükség. Az uniós halászatot többéves tervek fogják szabályozni az ökoszisztéma-alapú és elővigyázatossági megközelítés szerint, korlátok közé szorítva a halászati tevékenységek által a tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatást. Így megóvhatók az erőforrások és maximalizálható a hosszú távú hozam.

A gazdálkodás többéves tervezése a jelenlegi állományonkénti tervek helyett átfogó halászati tervekkel fog történni, vagyis kisebb számú, több halállományra vonatkozó terv fogja támogatni a fenntarthatóság elérését. A gazdálkodás a halállományok esetében is a halászati lehetőségeknek a Tanács általi rögzítésével vagy más – a javasolt eszközkészlet részét képező – állományvédelmi és technikai intézkedések alapján történik.

A visszadobás megtiltása

A visszadobás – vagyis az a gyakorlat, hogy a nem kívánt halakat a tengerbe vetik – becslések szerint a kifogott halak 23%-át érinti (egyes halászterületeken pedig ennél sokkal nagyobb arányú). E megengedhetetlen gyakorlatnak véget kell vetni. Felszámolására pontos végrehajtási ütemterv szerint (2015 és 2019 között progresszív módon), kísérő intézkedések együttes alkalmazásával kerül sor. A halászok kötelesek lesznek a kereskedelmi fajokból kifogott példányok összességét kirakodni. Méreten aluli hal általánosan nem értékesíthető emberi fogyasztásra.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy halászhajóik felszerelése módot adjon minden halászati és feldolgozási tevékenység pontos dokumentálására, és ezáltal a fogás maradéktalan kirakodására vonatkozó kötelezettség teljesítésének nyomon követésére.

E tilalom révén megbízhatóbbá válnak a halállományokról szerzett adatok, valamint hatékonyabb lesz a gazdálkodás és az erőforrás-felhasználás. Ezenkívül a halászoknak érdemes lesz technikai megoldásokat – például szelektívebb halászeszközöket – alkalmazniuk a nem kívánt fogások elkerülésére.

A halászatflotta kapacitásának szabályozása

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy a flotta kapacitása (a hajók száma és mérete) egyensúlyban legyen a halászati lehetőségekkel. Amikor egy adott tagállam a flottaszegmens túlzott kapacitását tapasztalja, cselekvési tervet készít a túlzott kapacitás csökkentésére. Ha egy adott tagállam nem hajtja végre a flotta kapacitásának szükséges mértékű csökkentését, felfüggeszthetik az európai pénzügyi eszköz által nyújtott támogatást.

A kisüzemi halászat támogatása

Az Európai Unióban a kisüzemi flotta részaránya a halászhajók számát tekintve 77%, viszont az erőforrásokra gyakorolt átlagos hatása kisebb, a teljes uniós űrtartalom (a hajók mérete) mindössze 8%-a, és az uniós motorteljesítmény 32%-a. A kisüzemi parti halászat Európa számos partvidékén a társadalmi szerkezet és a kulturális öntudat fontos alkotóeleme, ezért különös támogatást érdemel. A megreformált közös halászati politika a tagállamoknak 2022-ig meghagyja azt a jogot, hogy a partvonaltól számított 12 tengeri mérföldön belül korlátozzák a halászatot. A leendő halászati pénzügyi eszköz tartalmazni fog a kisüzemi halászatra nézve kedvező intézkedéseket, és segítséget fog nyújtani a helyi gazdaságoknak a változásokhoz való alkalmazkodásához.

Fenntartható akvakultúra kifejlesztése

Az akvakultúra jobb keretszabályozása révén növelhető az Unió halászati termelése és halászatitermék-kínálata, ami csökkenteni fogja a halimporttól való függőséget, és elő fogja mozdítani a partvidékek és a vidéki térségek növekedését. A tagállamok 2014-re nemzeti stratégiai tervet dolgoznak ki az adminisztratív korlátok felszámolására, valamint a haltenyésztésre vonatkozó környezeti, társadalmi és gazdasági előírások betartatására. Akvakultúra-ügyi tanácsadó testület alakul, melynek az ágazatot érintő kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás lesz a feladata. Az akvakultúra fejlesztésének egyértelmű uniós vonatkozásai vannak: a nemzeti szinten hozott stratégiai döntések a szomszédos tagállamokban is kihatnak az ágazat fejlődésére.

A tudományos ismeretek elmélyítése

A gazdasági döntések megfontolt meghozatalához és a megreformált közös halászati politika hathatós végrehajtásához elengedhetetlen, hogy a tengeri erőforrások állapotáról megbízható és naprakész információk álljanak rendelkezésre. A közös halászati politika e terület vonatkozásában meghatározza az alapvető szabályokat és tagállami kötelezettségeket. A tagállamok feladata lesz a halállománnyal, a flottákkal és halászat okozta hatásokkal kapcsolatos tengermedence-szintű adatok gyűjtése, frissítése és megosztása. E tevékenység összehangolására nemzeti kutatási programok indulnak.

Decentralizált irányítás

Az új közös halászati politika a döntéshozatalt közelebb viszi a halászterületekhez, és egyértelművé teszi az egyes szereplők feladatkörét és kötelezettségeit. Nincs többé Brüsszelből érkező mikroszintű irányítás: az uniós jogalkotók csak az általános keretet, az alapelveket és a szabványokat, az átfogó célkitűzéseket, a teljesítménymutatókat és az időkorlátokat határozzák meg. A tényleges végrehajtási intézkedésekre irányuló ajánlásokat azután már a tagállamok alakítják ki, és ebben regionális szinten együttműködnek. Amennyiben az összes érintett tagállam beleegyezését adja, ezek az ajánlások minden halászt érintő szabályokba ültethetők át.

Új piacpolitika – az ágazat szerepvállalásának fokozása és a fogyasztók jobb tájékoztatása

Az új piacpolitika az uniós halászat és akvakultúra versenyképességének és a piacok átláthatóságának fokozására, valamint az Unióban értékesített valamennyi termék közötti egyenlő verseny feltételeinek megteremtésére törekszik.

A jelenlegi intervenciós rendszert korszerűsítik és egyszerűsítik: a termelői szervezetek számára lehetővé válik, hogy halászati termékeket vásároljanak fel, ha azok ára bizonyos szint alá süllyed, majd későbbi értékesítésükig tárolhatják őket. Ez a rendszer piacstabilizáló hatású lesz.

A termelői szervezetek a közös gazdálkodásban, nyomon követésben és ellenőrzésben is nagyobb szerepet fognak játszani.

A címkézésre, a minőségre és a nyomon követhetőségre vonatkozó új értékesítési előírások a fogyasztók egyértelműbb tájékoztatását fogják eredményezni, elősegítve a fenntartható halászatot támogató fogyasztói magatartást. Bizonyos információkat kötelező lesz feltüntetni a címkén, míg más adatok megjelölése önkéntes lesz.

Nemzetközi felelősségvállalás

A FAO szerint a világ számos halállománya teljesen vagy túlságosan ki van aknázva. Mivel az Európai Unió a világon a legnagyobb értékben importál halászati termékeket, határain kívül és belül egyaránt cselekednie kell. A külső halászati politikának a közös halászati politika szerves részét kell képeznie. Az Európai Unió tehát szót fog emelni a nemzetközi és regionális szervezetekben a fenntarthatóság elve, valamint a halállományok és a tengeri biodiverzitás védelmének elve mellett. A kulcsfontosságú szereplőkkel összefogva intézkedéseket fog hozni az illegális halászat ellen és a fölös kapacitás leépítése érdekében.

Kétoldalú halászati megállapodások nem uniós országokkal való megkötésekor az Európai Unió a fenntarthatóságot, a felelősségteljes kormányzást, valamint a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság elvét fogja képviselni. A meglévő megállapodások helyébe fenntartható halászati partnerségi megállapodások lépnek, melyek biztosítani fogják, hogy a halászati erőforrások kiaknázása szilárd tudományos szakvélemények alapján történjék, a partnerországnak kizárólag azon fölös erőforrásait igénybe véve, amelyet az nem tud vagy nem akar maga halászati célra hasznosítani. A fenntartható halászati partnerségi megállapodások keretében a partnerországok ellentételezést kapnak halászati erőforrásaik rendelkezésre bocsátásáért cserébe, és pénzügyi segítséget kapnak a fenntartható halászati politika végrehajtásához.

Várhatók-e új szabályok az ellenőrzést és a végrehajtást illetően?

A javaslat összhangban van a 2010 óta hatályos új uniós ellenőrző rendszerrel2, és magában foglalja a közös halászati politika szabályainak betartatását célzó ellenőrzési és végrehajtási rendszer alapvetéseit. A halak visszadobásának elkerülésére bevezetett kirakodási kötelezettségre való figyelemmel a Bizottság nyomon követési és ellenőrzési – különösen a halászat teljes körű dokumentálását érintő – kötelezettségekre, valamint a fenntartható halászatot előmozdító új halászati ellenőrző technológiákkal kapcsolatos kísérleti projektekre tesz javaslatot.

Mikor lép hatályba a reform?

Az új szakpolitikáról létrejött politikai megállapodást követően a véglegesítés és a végső elfogadás a következő hónapokban várható. Az új szakpolitika 2014. január 1-jén lép hatályba. Az új szabályok végrehajtása fokozatosan történik, például a kirakodási kötelezettség esetében, mivel az ágazatnak időre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon és eredményeket mutasson fel. A reform azonban egyértelmű határidőket szab.

További információ:

A közös halászati politika reformjának honlapja:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_hu.htm

1 :

A közös halászati politikáról szóló rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatot kísérő hatásvizsgálat.

2 :

Az 1005/2008/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet.


Side Bar