Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2013. május 28.

Uniós intézkedések az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére

Mi a jelenlegi helyzet?

2013 márciusában a 27 uniós országban 5,7 millió fiatal munkanélküli volt, ebből 3,6 millió az euróövezetben. Az ifjúsági munkanélküliség aránya a 27 uniós tagállamban 23,5%, az euróövezetben pedig 24% volt, ami az előző hónaphoz képest viszonylag csekély változást, a 2012-es márciusi értékhez képest azonban 0,9, illetve 1,5 százalékpontos növekedést jelent. 2013 márciusában a legalacsonyabb arány Németországban és Ausztriában (mindkét ország esetében 7,6%), illetve Hollandiában (10,5%) volt tapasztalható, míg a legnagyobb munkanélküliségi arányról Görögország (2013 januárjában 59,1%), Spanyolország (55,9%), Olaszország (38,4%) és Portugália (38,3%) számolt be.

* 2013. január ** 2013. február *** 2012. negyedik negyedév

(Forrás: Eurostat)

Mit tesz az Európai Unió az ifjúsági munkanélküliség kezelésére?

2012 júliusában országspecifikus ajánlások célozták annak biztosítását, hogy az ifjúsági munkanélküliség továbbra is kiemelt figyelmet kapjon minden olyan tagállam politikai feladatai között, ahol az ifjúsági munkanélküliség aránya különösen drámai szintet ér el.

2012 decemberében az Európai Bizottság a fiatalok foglalkoztatását célzó csomagot fogadott el, hogy a segítse a tagállamokat kifejezetten az ifjúsági munkanélküliség és a társadalmi kirekesztés kezelésében, a fiataloknak állásajánlatokat, oktatást és képzést kínálva (lásd IP/12/1311 és MEMO/12/938). Ez a csomag az alábbiakat tartalmazza:

 • Javaslattétel egy tanácsi ajánlásra, amely bevezeti az ifjúsági garanciát

 • A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszere

 • A tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége

Az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló ajánlást 2013. április 22-én fogadta el az EU Miniszterek Tanácsa (lásd: MEMO/13/152). Az Európai Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzák létre az ifjúsági garancia mielőbbi megvalósításához szükséges struktúrákat. A Bizottság hamarosan további kezdeményezésekkel áll elő a tagállamok támogatására az ifjúsági garancia rendszerének kialakítására tett erőfeszítéseikben.

Mi az az ifjúsági garancia?

Az ifjúsági garancia ausztriai és finnországi tapasztalatokon alapul, célja pedig annak biztosítása, hogy a fiatalok (25 éves korig) minőségi állásajánlatokhoz, továbbképzéshez, gyakorlati képzéshez vagy szakmai gyakorlathoz jussanak a hivatalos oktatási rendszerből való kilépésüktől vagy munkanélkülivé válásuktól számított négy hónapon belül. Az ifjúsági garancia az egyik legfontosabb és legsürgősebb reform az ifjúsági munkanélküliség kezeléséhez és az iskolapadból a munka világába történő átlépés hatékonyabbá tételéhez.

Hogyan finanszírozható az ifjúsági garancia?

Az ifjúsági garancia jelent bizonyos költségvetési költséget a tagállamok számára, de ez a költség sokkal kisebb a tétlenség okozta költségeknél.

Először is, ez a költség függ az adott országban fennálló helyzettől: alacsonyabb lesz azokban a tagállamokban, ahol jól fejlettek a támogató intézkedések (pl. jól képzett személyzet áll rendelkezésre az állami foglalkoztatási szolgálatoknál, akik képesek a fiatalok igényeinek megfelelően segíteni). Másodsorban függ a rendszer megtervezésének és megvalósításának módjától. Harmadsorban pedig, ez a költség nagyobb lesz azokban az országokban, ahol nagyobb arányú a nem foglalkoztatott, az oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok aránya vagy az ifjúsági munkanélküliség aránya.

2012 júliusában az ILO becslése szerint az ifjúsági garancia rendszerek létrehozásának teljes költsége az euróövezetben az euróövezet GDP-értékének 0,45%-át, azaz 21 milliárd eurót tenne ki. Azonban ezeket a költségeket össze kell vetni a munkanélküliség, az inaktivitás és az a termelékenységben tapasztalt kiesés költségeivel. A fiatal munkanélküliek számára kifizetett juttatások költségei, valamint az elmaradó jövedelem és adó, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofund) becslése szerint a GDP 1,21%-ának felel meg, azaz az EU számára éves szinten 153 milliárd eurónyi veszteséget jelent. Ráadásul a fiatalok a korai munkanélküliségük miatt hosszú időre szóló negatív „elriasztó hatást” tapasztalhatnak meg. E fiatalok esetében nem csupán a későbbi munkanélküliség kockázata nagyobb, de a kirekesztés, a szegénység és az egészségügyi problémák kockázata is.

Az EU az Európai Szociális Alapból (ESZA) származó pénzügyi támogatással segítheti a tagállamokat. Az ifjúsági garanciára figyelemmel a következő 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó ESZA-rendelet javaslata tartalmaz egy kijelölt ESZA befektetési prioritást, amely a nem foglalkoztatott, az oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrálását célozza meg. Az ifjúsági munkanélküliség magas arányával szembesülő tagállamoknak ezért az ESZA-finanszírozás speciális célcsoportjaként kell azonosítaniuk a fiatal munkanélkülieket, illetve az oktatásban vagy képzésben részt nem vevő személyeket.

Példák azokra az ifjúsági garancia tevékenységekre/beavatkozásokra, amelyeket az ESZA támogathat:

Intézkedés

Speciális példák azokra a tevékenységekre/beavatkozásokra, amelyeket az ESZA támogathat

Elérési stratégiák és fókuszpontok

[YG rec 8-9]

 • Állami foglalkoztatási szolgálatok által biztosított iskolalátogatás

 • Az állami foglalkoztatási szolgálatok által biztosított képzések tanárok számára

 • Speciálisan fiatalok számára létrehozott szolgálatok az állami foglalkoztatási szolgálatok részeként vagy szerződéses magánszolgáltatókként

 • Nyomtatott anyagok terjesztése ifjúsági központokban és ifjúsági rendezvényeken

 • Az internet és a közösségi oldalak alkalmazása

 • Adatgyűjtési rendszerek

 • Roadshow-k

Egyedi cselekvési tervezés biztosítása

[YG rec 10]

 • Állami foglalkoztatási szolgálatok személyzetének képzése

 • Szerződéskötés erre specializálódott partnerekkel

Az iskolai képzésből korán kilépők és az alacsony képzettségi szinttel rendelkezők számára lehetőség biztosítása az oktatáshoz és képzéshez történő visszatérésre, vagy „második esély” oktatási programok, a nem megfelelő képességek kezelése, valamint a digitális készségek fejlesztése

[YG rec 11-13]

 • Képzés és „második esély” programok

 • Nyelvoktatás biztosítása

 • Tanácsadás és kiegészítő tanulmányi támogatás a fiatalok oktatásban vagy képzésben tartására vagy oda való visszaterelésére

 • A kockázati tényezők által érintett fiatalok támogatása a megfelelő képesítések megszerzésében és a középfokú végzettség elérésében

 • Munkahelyi környezetben történő tanulás és gyakorlati képzés

 • Digitális készségek oktatásának biztosítása

 • Képzési utalványok

Az iskolák és foglalkoztatási szolgálatok ösztönzése a fiataloknak biztosított, a vállalkozással és egyéni vállalkozással kapcsolatos támogatásra és tanácsadásra.

[YG rec 14]

 • Képzés a foglalkoztatási szolgálatok személyzete és a tanárok részére

 • Vállalkozási ismereteket nyújtó kurzusok kidolgozása és bevezetése a középfokú oktatásban

 • Fiatal munkanélkülieknek biztosított képzések

Célzott és megfelelően kialakított bér- és felvételi támogatás, amely arra ösztönzi a munkaadókat, hogy gyakorlati képzést vagy elhelyezést kínáljanak a fiatalok részére, különösen azok esetében, akik számára a legnehezebb bejutni a munkaerőpiacra. [YG rec 17]

 • Felvételi kreditek, amelyek célja az újonnan felvett fiatalok nettó számának növelése, állás vagy gyakornoki státusz tekintetében egyaránt (az állami támogatási krediteket célzó ESZA támogatást aktiváló intézkedéseknek is kísérniük kell, például gyakorlati képzésnek stb.)

A foglalkoztatás és a munkaerő-mobilitás előmozdítása azáltal, hogy a fiatalokat tájékoztatják a más területeken rendelkezésre álló álláslehetőségekről, gyakornoki státuszokról és gyakorlati képzésekről, valamint támogatásokról, továbbá megfelelő támogatás biztosítása a költözést választók részére.

[YG rec 18]

 • EURES-pontok alkalmazása (az ESZA támogatás az EURES felé a felvételekre és a kapcsolódó információkra, a tanácsadási és útmutatási szolgáltatásokra összpontosít, nemzeti és határon átívelő szinten egyaránt)

 • Tudatosságnövelő kampányok

 • Mentorokat biztosító önkéntes szervezetek támogatása

 • A be-/kivándorló fiatal dolgozókat segítő ifjúsági szervezetek támogatása

A pályakezdési/vállalkozásalapítási támogatási szolgáltatások nagyobb fokú rendelkezésre állásának biztosítása

[YG rec 19]

 • Együttműködés a foglalkoztatási szolgálatok, az üzleti támogatást és a finanszírozást biztosítók között (pl. regionális állásbörzék és kapcsolattartási események)

 • Kkv-tevékenységek megkezdéséhez nyújtott támogatás

 • Egyéni vállalkozói támogatás

 • Üzleti képzés pl. munkanélküliek számára, vállalkozói támogatásokkal kombinálva

Az aktiváló programokból kieső, juttatást már nem kapó fiatalok támogatására szolgáló mechanizmusok javítása

[YG rec 20]

 • Ifjúsági szervezetek és ifjúsági szolgálatok támogatása

 • Együttműködés egyéb szervezetekkel, amelyek fiatalokkal vannak kapcsolatban

 • Nyomon követési rendszerek létrehozása

 • Foglalkoztatási és iskolai pályaválasztási tanácsadási szolgálatok támogatása

Az ifjúsági garanciához hozzájáruló minden egyes lépés és program nyomon követése és értékelése, hogy még inkább a tapasztalatokon alapuló szakpolitika és intézkedések legyenek kialakíthatók, azon az alapon, hogy mi az, ami működik, hol és miért [YG rec 23]

 • Költséghatékony kezdeményezések azonosítása

 • Ellenőrzött tesztek használata

 • Elemzési központok felállítása

 • Szakpolitikai modellek, tesztakciók kifejlesztése, a szakpolitikák tesztelése és kiterjesztése (társadalmi innováció és kísérletezés)

Kölcsönös tanulási tevékenységek támogatása nemzeti, regionális és helyi szinten az ifjúsági munkanélküliség ellen küzdő minden fél között, hogy tovább javítható legyen az ifjúsági garancia programok jövőbeni tervezése és végrehajtása.

[YG rec 24]

 • Az European Network on Youth Employment (ENYE) használata (az ESZA uniós szinten támogatja a nemzetek közötti együttműködési tevékenységet a megfelelő gyakorlatok szervetek közötti cseréje során a bizottsági szintű ESZA technikai segítségnyújtás alapokon keresztül)

Az összes érintett képességeinek megerősítése, beleértve a vonatkozó foglalkoztatási szolgálatokat, amelyek részt vesznek az ifjúsági garancia programok tervezésében, végrehajtásában és értékelésében, hogy elkerülhető legyen a szakpolitikával és a programok kialakításával kapcsolatos minden belső vagy külső akadály.

[YG rec 25]

 • Képzések és műhelymunka biztosítása

 • Csereprogramok és kiküldött szakértői programok létrehozása a szervezetek között, nemzetek közötti együttműködési tevékenység keretében.

Ezen túlmenően 2013 februárjában az Európai Tanács javasolt egy 6 milliárd euró értékű fiatalok foglalkoztatását célzó kezdeményezést annak érdekében „különösen, hogy támogassa az ifjúsági garanciát, annak elfogadását követően.” A fiatalok foglalkoztatását célzó kezdeményezésre a tervek szerint legalább 3 milliárd eurós összeg lesz előirányozva az ESZA-ból (a tagállamokat pedig arra ösztönzik, hogy az ESZA-támogatásnál még többet bocsássanak rendelkezésre), és további 3 milliárd euró származik majd egy új, erre a célra kijelölt költségvetési sorból, amelynek célja a fiatalok támogatása, beleértve az ifjúsági garancia támogatását is. A fiatalok foglalkoztatását célzó kezdeményezés finanszírozása a tervek szerint minden régió számára nyitva áll majd, ahol az ifjúsági munkanélküliség aránya meghaladja a 25%-ot. A Bizottság 2013 márciusában végrehajtási szabályokat javasolt (lásd: IP/13/217), hogy a tagállamok a 2014-2020-as költségvetési keret hatálybalépését követően azonnal megkezdhessék a fiatalok foglalkoztatását célzó kezdeményezés pénzügyi erőforrásainak felhasználását.

Mit kell tudni a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről?

Azon túl, hogy segíti a fiatalokat az álláskeresésben a fiatalok foglalkoztatását célzó csomag egy konzultációt is útjára indított az európai szociális partnerekkel a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről, hogy a fiatalok biztonságos körülmények között megfelelő munkatapasztalatot szerezhessenek, valamint hogy védjék a gyakornokokat attól, hogy a vállalatok olcsó munkaerőként kihasználják őket.

Egy közelmúltbeli, a tagállami szakmai gyakorlati rendszerek átfogó áttekintéséről szóló tanulmány (lásd IP/12/731) megerősítette, hogy a fiatal gyakornokok a legtöbb uniós tagállamban különböző problémákkal kerülnek szembe a gyakornoki idejük alatt.

Ezek a problémák többnyire a kiváló minőségű oktatási anyag hiányából, az alacsony vagy hiányzó díjazásból, a rossz munkakörülményekből (a díjazás/kompenzáció hiányán kívül, például megfelelő társadalombiztosítási lefedettség hiánya, hosszú munkaidő, nem egyenlő bánásmód stb.), valamint – a korábbi problémáknak és a nemzeti gyakornoki jogszabályok eltéréseinek együttes hatása miatt – a gyakornokok viszonylag alacsony mobilitási szintjéből az unión belül.

Mivel a szociális partnerek úgy döntöttek, hogy nem kívánnak tárgyalásokat folytatni e témakörben, a Bizottság saját javaslatot kíván beterjeszteni a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről még 2013 vége előtt.

Mi az a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége?

Hatékony szakoktatási és tréningrendszerek, mindenekelőtt olyanok, amelyek erős, munkaalapú tanulási komponenssel rendelkeznek, és lehetővé teszik a fiatalok számára az átmenetet a tanulás szintjéről a munka világába. Ennek érdekében a fiatalok foglalkoztatásáról szóló csomag szintén meghirdetett egy tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége programot a tanulószerződések minőségének és elérhetőségének javítása érdekében az EU-ban. Ez a szövetség fórumot kínál az érintett hatóságoknak, az üzleti és társadalmi partnereknek, a szakoktatási és képzési kutatóknak, szakembereknek, valamint az ifjúság képviselőinek. Összefogja és koordinálja a jelenlegi intézkedéseket, bemutatja a sikeres tanulószerződések előnyeit és működését, valamint a szerződések megkötésének módját. A szövetség a tervek szerint az idén júliusban indul.

2012-ben a Tanács Országspecifikus Ajánlásokat tett hét tagállamnak a tanulószerződésekről, és három tagállamnak a szakképzésről. Ugyanakkor a többi tagállamban is többet lehetne tenni a gyakornoki rendszer működésének javítása, továbbá az ESZA-finanszírozás jobb felhasználása érdekében ezen a területen.

Milyen előnyöket kínál a mobilitás a fiatalok számára?

Igen nagy a különbség a legmagasabb és legalacsonyabb ifjúsági munkanélküliségi rátával rendelkező országok között. 2013 márciusában a legalacsonyabb rátákat Németországban és Ausztriában (mindkét országban 7,6%), valamint Hollandiában mérték (10,5%), a legmagasabbat pedig Görögországban (59,1% 2013 januárjában), Spanyolországban (55,9%), Olaszországban (38,4%) és Portugáliában (38,3%).

Ugyanakkor a legutóbbi Európai Álláshelyfigyelő jelentés szerint még mindig közel 2 millió betöltetlen állás van Európában, részben azért, mert az álláskeresők nem rendelkeznek a munkaadók által elvárt készségekkel. A jelenlegi magas munkanélküliség és a tagállamok közötti jelentős eltérések mellett a munkaerő mobilitása fontos szerepet tölthet be a recesszió sújtotta országok munkanélküliségi szintjének enyhítésében, ugyanakkor elősegíti a készségbeli hiányosságok orvoslását és más tagállamokban kínált állások betöltését.

Mindemellett a más tagállamokban vállalt munka továbbra is az adott egyének személyes döntése marad.

Mit javasol a Bizottság a fiatalok mobilitásának elősegítésére?

Az Európai Bizottság 2012 novemberében úgy döntött, hogy fejleszti és modernizálja az EURES-t, az európai álláskeresési mobilitás hálózatát (lásd IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). Az a cél, hogy az álláskeresők könnyebben felvehessék a kapcsolatot a meghatározott készségeket kereső munkaadókkal, hogy a program rávilágítson a hiánykészségekkel küszködő szektorokra és szakmákra, és támogassa a fiatalokat célzó mobilitási rendszereket.

Az új Erasmus Mindenkinek program keretében négy millióan, főként fiatalok, kapnak támogatást 2014–2020-ban külföldi tanuláshoz, tréninghez vagy önkéntes munkához, míg a jelenlegi EU mobilitási programokban mindössze 2,5 millió a kedvezményezettek száma. Ez a nemzetközi tapasztalat elősegíti a készségfejlesztést és a munkavállalási esélyeket. Az Erasmus Mindenkinek teljes, várható költségvetése kb. 14,5 milliárd euró – ez 40%-kal magasabb a jelenlegi, hasonló programok büdzséjéhez képest.

Az egész életen át tartó tanulás programja jelenleg az alábbi programokon keresztül támogatja a tanulmányi mobilitást: Erasmus (felsőoktatás), Leonardo da Vinci (szakképzés), Comenius (iskolák) és Grundtvig (felnőttoktatás). Az Erasmus és a Leonardo da Vinci program együttesen évente mintegy 140 000 munkahelyet biztosít vállalatoknál és egyéb szervezeteknél (lásd IP/12/379).

Fennáll-e az „agyelszívás” kockázata?

Az anyaország ugyan rövid távon veszteséget szenved, ha egy dolgozó külföldre távozik, ez mégis jobb megoldás, mintha az adott személy otthon marad munkanélküliként. Amíg a migráns személy munkát vállal külföldön, átutalások formájában hozzájárulhat saját országának gazdaságához. A gyakorlatban, gazdasági fellendülés esetén a dolgozók túlnyomó része visszamegy saját országába, hogy ott hasznosítsa az időközben megszerzett készségeket. Ezt igazolja például számos lengyel munkás esete, aki 2004 után az Egyesült Királyságban vállalt munkát, de azóta már hazatért Lengyelországba.

Milyen fajta kiegészítő támogatást biztosítanak az EU Strukturális Alapjai?

A Bizottság kezdeményezésére 2012 februárjában akciócsoportok alakultak országos és bizottsági tisztviselők részvételével abban a nyolc tagállamban, ahol a legmagasabb az ifjúsági munkanélküliség (Görögország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Portugália, Szlovákia és Spanyolország) annak érdekében, hogy mobilizálhatók legyenek azok a strukturális EU alapok (beleértve az Európai Szociális Alap támogatását), amelyek a 2007-2013 közötti programidőszakban még rendelkezésre álltak fiatalok munkalehetőségeinek a támogatására és a kkv-szektor forrásszerzésének elősegítésére.

Az akciócsoportok tevékenységének eredményeképpen 2013 elején döntés született közel 16 milliárd euró EU támogatás gyorsított odaítélésére vagy újrakiosztására. Ez a támogatás kb. 780 000 fiatalt és 55 000 kkv-t érint, miközben további, növekedést serkentő intézkedéseket is elősegít. Eddig az akciócsoportok az alábbi támogatások újraelosztását hajtották végre:

Írország

25 millió eurót irányítottak át az integrált Youthreach programba, amely tanulást, tréninget és munkatapasztalatot biztosít olyan fiataloknak, akik idő előtt elhagyták az iskolát képesítés vagy szakképzés nélkül. Ezzel 3700 képzési hely tartható fenn 2013 végéig.

A Momentum néven ismert Labour Market Education & Training Fund (Munkapiaci Oktatási és Tréningalap), amely Írország Munkahelyteremtési Akciótervének része, 2012 decemberében indult annak érdekében, hogy készségfejlesztést biztosítson 6500 tartós munkanélkülinek. 20 millió eurót utaltak ki a fenti Alapnak, az ESZA társfinanszírozása mellett. Az Alap négy fő irányvonala közül az egyik a 25 év alatti fiatalokat célozza meg, és több mint 1000 fő részére nyújt képzést országszerte 87 helyszínen, 62 külön kurzus formájában.

Szlovákia

Az ESZA reallokációját követően két országos projekt indult 2012 novemberében (összesen 70 millió euró összegben) annak érdekében, hogy támogassa a munkahelyteremtést a 29 év alatti fiatalok számára az önkormányzati és magánszektorban olyan régiókban, ahol a legmagasabb a munkanélküliség (a cél 13 000 új munkahely létesítése). A projektek végrehajtása mindeddig sikeresnek bizonyult, a mikrovállalkozások és a kkv-szektor igen nagy érdeklődést mutatott aziránt, hogy munkalehetőségeket biztosítson fiatalok számára. 2013 márciusának végéig több mint 4200 új munkahely létesült (22,8 millió euró került lehívásra).

Litvánia

Minden tervezett ESZA-intézkedés folyamatban van: új (3 millió euró értékű) intézkedést vezettek be a vállakozásalapításra és az önfoglalkoztatásra nyújtott kölcsönök vonzóbbá tétele érdekében, és hamarosan befejeződik az a projekt, amely mintegy 6000 munkakezdő fiatalnak nyújt képzést. A munkanélküli fiatalok aránya a 2010-es 35,1%-ról 2012-ben 26,4%-ra csökkent.

A projekt új irányaként közel 6000 fiatalnak ajánlanak szakképzési programokat. A költségvetés összege kb. 6 millió euró. A projekt 2012 augusztusában indult és 2013 augusztusáig tart. Az akció (szakképzés) végrehajtási szintje 48,58%-os. A résztvevők száma 4851, és a foglalkoztathatósági arány 59,4 %.

A fiataloknak munkakezdési készségeket biztosító projekt további 6 millió eurónyi összeggel bővült, amellyel közel 6000 fiatal támogatható. A teljes költségvetés összege jelenleg kb. 36 millió euró. A projekt 2011 júliusában indult és 2013 novemberéig tart. A végrehajtás szintje 64,72%-os. A résztvevők jelenlegi száma 4382.

Újabb 3 millió eurós projektet hagytak jóvá a vállakozásalapításra és az önfoglalkoztatásra nyújtott kölcsönök vonzóbbá tétele érdekében.

Nemrég fogadtak el egy új ESZA-projektet (9,3 millió eurónyi értékben) „Support for the first job” (Első munkahely támogatása) címmel, amely bértámogatással váltja fel a jelenlegi társadalombiztosítási járulékokat csökkentő rendszert. A költségvetés összege kb. 9 millió euró. A projekt 2012 augusztusában indult és 2015 szeptemberében ér véget. A résztvevők tervezett száma 20 000. 2013. április 18-ig 4858 jelentkezés érkezett be. A kompenzációk kifizetése 2013. június 1-én kezdődik, és valószínűleg a teljes tervezett összeg kifizetésre kerül.

További, új intézkedést hagytak jóvá „a fiatalok foglalkoztatásnak és motiválásának elősegítésére”. Két projekt indul (kb. 580 000 eurónyi összegben) az önkéntes munka területén.

Görögország

A 2012 végi, széles körű átprogramozást követően 2013 januárjában országos, ifjúsági akciótervet fogadtak el 517 millió eurós összegű EU finanszírozás formájában. A közel 350 000 fiatalt célzó terv a foglalkoztatást, képzést és az üzleti vállalkozásokat hivatott elősegíteni. A görög hatóságok szerint a már beindult kezdeményezések (kb. 47 millió eurónyi összegű EU finanszírozás) magukban foglalják fiatal (35 éves korig) munkanélküliek időszakos foglakoztatását a kulturális szektor közösségi alapú munkaprogramjaiban, valamint olyan szociális struktúrák támogatását, amelyek célja a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a fiatal munkanélküliek segítése érdekében. Ezenkívül végső szakaszukba érkeztek az előkészületek az akcióterv (kb. 146 millió eurónyi összegű EU támogatás) alábbi projektjeinek hatékony végrehajtására:

 • „belépő a munkapiacra”, amely 45 ezer fiatal munkanélkülinek kínál képzést és 5 hónapos vállalati munkalehetőséget (29 éves korig),

 • elméleti és gyakorlati képzés 1000 fiatal munkanélküli tengerésznek (29 éves korig). A fenti projektek végrehajtása várhatóan 2013 júniusában kezdődik.

 • A programok felülvizsgálata 2012-ben azzal a céllal, hogy további 1,2 milliárd eurónyi támogatást biztosítsanak a kkv-k likviditási szükségleteinek fedezésére.

Lettország

11 millió eurónyi összeget irányoztak elő olyan fiatalok támogatására, akik nem rendelkeznek szakképesítéssel és új, munkaerőpiac-orientált képesítést szeretnének szerezni. Összességében az EU támogatásban részesülő fiatal munkanélküliek aránya 24%-ról 40%-ra nőne, és a szakképzési arányok megduplázódnának. A programok a végrehajtás szakaszában vannak.

Portugália

Az Impulso Jovem elnevezésű országos kezdeményezés a strukturális alapok átfogó újraprogramozását célozta meg. 143 millió eurónyi összegű uniós finanszírozás átcsoportosítására került sor olyan intézkedések támogatása érdekében, amelyek 90 ezer fiatal számára teremtenek lehetőségeket 2015 végéig, illetve 200 millió eurót csoportosítottak át 4500 kkv támogatására. Ilyen intézkedés pl. a munkavállalási útlevelek biztosítása gyakornokoknak a fő gazdasági szektorokban, valamint a 18 és 30 év közötti személyek alkalmazásának támogatása a munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásának térítésével. A fiatal gyakornokok támogatása érdekében 10 millió euró került átutalásra a Madeira Európai Regionális Fejlesztési Alap operatív programból a megfelelő ESZA operatív programba. 2013 februárjában kiszélesítették a programot, bővítették a támogathatóság feltételeit, és további régiókat vontak be. 2013 áprilisának végére már 7500 fiatal vett részt a programban.

Spanyolország

2012 során több mint 286 millió eurót irányítottak át az ESZA-tól fiatalokat érintő projektek végrehajtására. Ebből 135 millió eurót a közfoglalkoztatási szolgálathoz utaltak annak érdekében, hogy a fiatalokat munkalehetőségekhez segítsék. Ami az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA) illeti, számos intézkedés került végrehajtásra (vagy kerül hamarosan elfogadásra) összesen 1,027 milliárd euró értékben, köztük megemlítendők a következők: megújuló alap létesítése, melynek célja az innovatív kkv- finanszírozáshoz jutásának megkönnyítése, ideértve a működő tőkét is (az ERFA hozzájárulás teljes összege 372 millió euró); új támogatási rendszer létesítése célzott hitelekkel az újraiparosítás területén és a stratégiai ipari ágazatok részére (az ERFA hozzájárulás teljes összege 446 millió euró); a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari kkv-k növekvő mértékű támogatása olyan régiókban, ahol az ifjúsági munkanélküliség a legmagasabb; oktatási és képzési infrastruktúra kialakítása és felújítása (az ERFA hozzájárulás teljes összege 208 millió euró).

Olaszország

2011 decemberében kezdték a fontossági sorrend meghatározását, amely ma már a harmadik lépcsőbe érkezett az akciócsoport támogatásának köszönhetően. Ez magában foglalja a szicíliai foglalkoztathatósági terv finanszírozását, amely közel 50 000 fiatal érdekeit szolgálja; 65 300 dél-olaszországi diák oktatását és 13 000 új, mobilitási lehetőséget (Erasmus/Leonardo); „adójóváírási” rendszert a hátrányos helyzetű emberek (köztük fiatalok) foglakoztatásának ösztönzésére, továbbá 600 millió eurós támogatást fiatal vállalkozók, kutatók, gyakornokok, valamint nem foglalkoztatott, és oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok részére.


Side Bar