Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ

Bruxelles, 23 mai 2013

Porturile maritime ale Europei în 2030: provocări viitoare

Porturile contează — date esențiale

 1. Porturile sunt esențiale pentru afacerile europene din domeniul transporturilor, pentru competitivitatea Europei, având și un potențial imens de creare de locuri de muncă și atragere a investițiilor.

 2. Porturile Europei sunt punctele de tranzit către continentul european. 74% din mărfurile extracomunitare sunt transportate prin intermediul porturilor. Acestea sunt la fel de importante pentru comerțul intraeuropean: În fiecare an trec prin porturi 37 % din traficul de mărfuri din interiorul UE și 385 de milioane de pasageri.

 3. Peste 1200 de porturi maritime comerciale operează de-a lungul a aproximativ 70 000 de kilometri din coastele Uniunii. Europa este una dintre cele mai dense regiuni maritime la nivel mondial.

 4. În 2011, aproximativ 3,7 miliarde de tone de mărfuri (peste 60 000 de porturi de escale ale navelor comerciale) au tranzitat prin porturile europene. Corespondența vrac a reprezentat 70% din acestea, containerele 18% și traficul de tip Ro-Ro 7%, restul fiind reprezentat de alte mărfuri generale.

 5. Industria portuară din UE are un impact economic semnificativ în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și activitatea în industria portuară în sine (impacturi directe), în avalul lanțului de distribuție (impacturi indirecte) și în ansamblul economiei UE (impacturi induse). Există o gamă largă de activități industriale — producția și distribuția de energie petrochimică, de oțel și a automobilelor care sunt localizate în porturi. Porturile se află, de asemenea, în centrul activității economice pentru o gamă mai largă de activități maritime, inclusiv șantierele navale, echipamentele maritime, macarale și producătorii de echipamente terminale, companiile de salvare de urgență, societățile offshore, firmele de construcții navale, firmele de dragare, bazele navale etc.

 6. În unele cazuri, de exemplu în Țările de Jos, contribuția integrală a activități portuare la PIB poate atinge 3% din totalul activității economice.

 7. Activitățile portuare contribuie în mod direct la ocuparea forței de muncă, la atragerea investițiilor străine și la creșterea PIB-ului. În cele 22 de state maritime din UE, 2 200 de operatori portuari utilizează în prezent aproximativ 110 000 de porturi ale docherilor. O forță de muncă mult mai mare răspunde nevoilor industriei portuare acoperind întreținerea și funcționarea infrastructurilor maritime, operațiunile navale și serviciile, transportul terestru, activitățile de logistică, serviciile de mărfuri (de exemplu, expedierea de mărfuri și intermedierea vamală) etc. Porturile reprezintă 1,5 milioane de locuri de muncă create direct1. Atunci când la acestea se adaugă și locurile de muncă indirecte, acestea reprezintă până la 3 milioane de locuri de muncă în cele 22 de state membre maritime.

 8. Costurile și calitatea serviciilor portuare sunt un factor important pentru afacerile europene. Costurile portuare pot reprezenta o parte semnificativă din costurile totale în lanțul logistic. Manipularea mărfurilor, taxele portuare și serviciile nautice portuare pot reprezenta între 40% și 60% din totalul costurilor de logistică la domiciliu pentru întreprinderile care utilizează transportul maritim pe distanțe scurte pentru transportul mărfurilor.

 9. Cu toate acestea, porturile Europei se confruntă cu 3 provocări majore.

 10. Până în 2030 este prevăzută o creștere cu 50% a mărfurilor manipulate în porturile UE . Această creștere este o oportunitate pentru creșterea economică și mai multe locuri de muncă: Comisia a estimat că, până în 2030, în porturi pot fi create între 110 000 și 165 000 de noi locuri de muncă. Totuși, porturile Europei trebuie să se adapteze pentru a face față unei creșteri a traficului.

 11. Natura activității comerciale este în schimbare. De exemplu, noua generație de nave container poate transporta până la 18 000 de containere. Introduse în camioane, s-ar întinde într-o singură linie de la Rotterdam la Paris.

 12. Există decalaje de performanță foarte semnificative între porturile Europei. În prezent, trei din cele mai bune porturile europene, Anvers, Hamburg și Rotterdam reprezintă o cincime din toate mărfurile care sosesc în Europa pe mare. Decalajul de performanță produce ineficiențe enorme — distanțe mai lungi, deturnări ale traficului, călătorii mai lungi pe mare și pe uscat și, în cele din urmă, mai multe emisii din transport și mai multă aglomerare în detrimentul cetățenilor UE și a economiei. În cazul în care nu se iau măsuri, acest lucru se va agrava pe măsură ce traficul crește.

De ce 319 porturi maritime ale UE?

Comisia a identificat 319 porturi europene cheie care sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a pieței interne și al economiei europene2, (a se vedea Orientările TEN-T); din acestea 83 sunt recunoscute ca fiind porturi ale „rețelei centrale”3. Raportul de reexaminare al Comisiei se concentrează asupra acestor 319 porturi ca o bază pentru funcționarea rețelei de porturi europene gestionând 96% din bunuri și 93% din pasagerii care tranzitează porturile UE.

Provocările majore cu care se confruntă porturile noastre

O creștere ridicată prevăzută

Chiar și în condițiile unor estimări moderate de creștere economică, se preconizează că volumul de mărfuri din porturi va crește cu 50 % până în 2030 și chiar mai mult pentru creșterea tot mai rapidă a traficului de containere.

Pentru a face față creșterii previzibile, deciziile trebuie luate în prezent — pentru a avea un efect în 5-15 ani. În primul rând, trebuie să punem la punct un cadru adecvat de reglementare pentru a atrage investitori și apoi să oferim timpul necesar pentru ca planificarea și lucrările de construcție să aibă loc. În general, punerea în aplicare a proiectelor majore de infrastructură durează 15 ani.

În cazul în care Uniunea Europeană nu ia măsuri în prezent, creșterea economică va fi amenințată de riscul de congestionare și de costurile externe foarte ridicate — în special în orașele portuare și regiunile din jurul acestora și legăturile lor cu căile navigabile interioare largi.

Un decalaj structural de performanță în Europa

Eficiența porturilor variază mult în Europa: nu toate porturile UE funcționează la același nivel și în ultimii ani a existat o discrepanță tot mai mare între porturile care s-au adaptat la noile logistice și la cerințele de ordin economic și porturile care nu au urmat acest lucru. Multe porturi europene funcționează foarte bine și oferă servicii la nivel înalt. Totuși, un lanț este tot atât de solid precum cea mai slabă verigă a sa: în cazul în care câteva porturi nu funcționează corect sau experimentează un declin structural, aceasta afectează funcționarea întregii rețele de transport și economia din Europa.

 1. Decalajele de performanță rezultă în deturnări ale traficului, călătorii mai lungi pe mare și pe uscat și, în cele din urmă, mai multe emisii produse de transport și o aglomerare mai mare în detrimentul cetățenilor UE și a economiei.

 2. Acestea au consecințe negative asupra oportunităților de afaceri ale porturilor care funcționează bine, dar care nu pot dezvolta legături de transport maritim pe distanțe scurte (sau trafic de legătură) față de regiunile cu porturi care au rezultate slabe.

 3. Acest decalaj subminează, de asemenea, eforturile UE și ale statelor sale membre de a dezvolta transportul maritim pe distanțe scurte ca o veritabilă alternativă la transportul rutier în zonele congestionate.

 4. În general, decalajul de performanță subminează eficiența și sustenabilitatea rețelei transeuropene de transport și competitivitatea economiei europene în ansamblu.

Natura schimbătoare a transportului maritim

Porturile trebuie să se adapteze la necesitățile în schimbare ale industriei:

 1. Dimensiunea și complexitatea flotei sunt în creștere: apar nave container foarte mari, dar, de asemenea, noi modele de feriboturi de tip Ro-Ro și nave pentru transportul gazelor. Navele mai mari necesită o capacitate de vârf mai sporită în cazul livrării mai multor mărfuri sau în cazul îmbarcării unui număr mare de pasageri. De exemplu „Marco-Polo” deținut de către CMA, aflat în vigoare din noiembrie 2012, are o capacitate de 16 000 de containere și o lungime de 396 m. Maersk a comandat 20 de nave pentru 2015 cu o capacitate de 18 000 de containere. Acesta este echivalentul unui tren cu o încărcătură teoretică de 280 km (distanța dintre Rotterdam și Düsseldorf).

 2. Implementarea unor nave mai mari pentru transportul maritim pe distanțe scurte și pentru serviciile de alimentare va crea noi nevoi în ceea ce privește eficiența energetică, hidrocarburi alternative utilizate pentru propulsia navei și performanța de mediu (GNL, cold ironing4).

 3. Tendințele recente în materie de logistică și sisteme de distribuție atrag mai multe servicii cu valoare adăugată în zona unui port (relevante pentru normele privind concurența în interiorul unui port și pentru sistemele de tarifare).

 4. Comerțul energetic este în schimbare: trecerea de la țiței și produse rafinate la gaz; nevoia de instalații de gazeificare semnificative în porturi; potențialul volumelor de biomasă uscată și de transport și stocare a CO2; furnizarea de energie electrică din rețeaua terestră.

Noile propuneri

Trebuie să ajutăm porturile să-și modernizeze prestarea de servicii, să conecteze mai bine cu porturile și să ne asigurăm că toate porturile sunt în măsură să asigure cele mai bune servicii posibile. Aceasta înseamnă că acele porturi rămase în urmă trebuie să fie aduse la aceeași viteză cu celelalte. Acest lucru va necesita o schimbare de mentalitate și a învăța de la porturile cu o funcționare bună.

Comisia a estimat că această inițiativă poate permite ca UE să economisească până la 10 miliarde de euro până în 2030 și poate reduce costurilor portuare cu aproximativ 7%.

Mai multe porturi eficiente

Comisia propune proceduri noi, transparente și deschise pentru selectarea furnizorilor de servicii portuare. Vor exista reguli pentru a preveni posibilele abuzuri de preț efectuate de către operatorii cu drepturi exclusive. Prin asigurarea unui mediu competitiv și deschis în ceea ce privește serviciile portuare și introducerea unei presiuni concurențiale mai puternică în acele porturi în care acest lucru nu se întâmplă încă, operatorii vor fi nevoiți să ofere servicii mai bune și mai fiabile. Acest lucru este una din prioritățile Actului privind piața unică II. Propunerea portuară aplică libertatea de a presta servicii, fără niciun fel de discriminare, ca un principiu general și aduce sectorul portuar în linie cu celelalte mijloace de transport și funcționarea pieții interne.

Pentru a asigura o focalizare mai puternică pe clienți, propunerea introduce un comitet consultativ al utilizatorilor porturilor. Detaliile vor fi stabilite în funcție de circumstanțele locale, astfel încât comunitățile portuare locale să poată beneficia de o mai bună coordonare și de un mediu de afaceri mai sănătos. Totuși, comunitatea portuară în ansamblu va fi mai orientată spre clienți și va dispune de toate instrumentele necesare pentru a oferi servicii mai bune atât navelor care fac escală în port cât și utilizatorilor hinterland.

Propunerea nu prevede reguli speciale pentru manipularea mărfurilor și pentru serviciile de transport de călători, pentru care procedurile relevante sunt stabilite în cadrul unei directive privind atribuirea concesiunilor (a se vedea acțiunea 3). Cu toate acestea, prestatorii serviciilor respective vor beneficia, de asemenea, de un mediu de afaceri mai transparent, cu posibilitatea de a participa în mod activ la o mai bună funcționare a portului.

Legături mai bune cu hinterlandul

Porturile Europei trebuie să fie mai bine conectate în întreaga rețea de transport pentru a fi în măsură să se dezvolte și să răspundă schimbărilor.

În noile orientări din domeniul TEN-T, a fost identificată o rețea de 319 porturi ca fiind esențială pentru funcționarea pieței interne și pentru economia Europei (83 porturi în rețeaua de bază TEN-T și 239 în rețeaua globală). Împreună, aceste 319 porturi TEN-T sunt esențiale în vederea optimizării în continuare a transportului european prin intermediul operațiunilor moderne de logistică. În calitate de noduri modale la ambele capete ale autostrăzilor maritime, acestea sunt, de asemenea, esențiale pentru dezvoltarea transportului maritim pe distanțe scurte, ca alternativă la transportul rutier în anumite regiuni, în special în regiunea Mediteranei. Comisia estimează că această inițiativă va determina o creștere de la 4 la 8% a transportului maritim pe distanțe scurte și va crea un număr semnificativ de noi locuri de muncă.

Aceste porturi TEN-T vor genera valoarea adăugată la nivelul UE și vor fi completate de porturile locale și regionale.

Cadru pentru investiții îmbunătățit

Propunerea extinde libertatea porturilor de a percep taxe și întărește nevoia de transparență în finanțarea publică.

Propunerea va acorda o autonomie mai mare autorităților portuare, în special în ceea ce privește stabilirea tarifelor și alocarea resurselor. Oferind autorităților portuare o autonomie mai mare în ceea ce privește stabilirea și colectarea tarifelor de utilizare a infrastructurii, acestea vor avea mai multe opțiuni pentru asigurarea unor operațiuni bune într-un anumit port.

De asemenea, prin propunerile făcute, se prevede o flexibilitate mai mare pentru a ține cont de performanța de mediu a porturilor. În anii următorii, performanța de mediu a porturilor va crește prin încurajarea utilizării tehnologiilor curate atât pentru nave cât și pentru infrastructura portuară. Autoritățile portuare trebuie să fie echipate pentru a răspunde acestor noi provocări.

O mai mare autonomie de gestionare a porturilor va fi echilibrată de supravegherea unei autorități independente care se va ocupa de concurența loială și coordonarea dezvoltărilor portului la nivel național și european.

Propunerea consolidează nevoia de transparență în utilizarea fondurilor publice. Aceasta va clarifica unde merg fondurile publice și va contribui la evitarea denaturării concurenței. Norme de transparență mai specifice vor permite analizarea cu mai mare atenție a anumitor practici care există astăzi. Acest lucru îi va încuraja pe investitorii privați care au nevoie de certitudinea juridică și stabilitatea pe termen lung. Într-o perioadă în care resursele publice au devenit din ce în ce mai limitate, investițiile private suplimentare trebuie să fie protejate.

Dialogul social: asigurarea unor condiții bune de lucru

Porturile nu pot funcționa fără o forță de muncă bine formată și oameni calificați. Comisia a estimat că creșterea anticipată a activității portuare poate crea aproximativ 70 000 de noi locuri de muncă directe5 în porturi până în 2030. Serviciile portuare moderne și un mediu stabil trebuie să implice, de asemenea, organizarea modernă a muncii și dispozițiile sociale.

Începând cu luna iunie, Comisia va crea un comitet de dialog social pentru porturi pentru a permite angajaților și angajatorilor să discute și să cadă de acord asupra chestiunilor legate de muncă. Comisia va oferi sprijin tehnic și administrativ lucrării acestui comitet și va evalua progresul în 2016.

Comitetul își va începe activitatea concentrându-se asupra aspectelor legate de sănătate, siguranță, formare profesională și educație. Acordurile încheiate vor fi transformate ulterior în legislație.

Planul de acțiune propus de Comisie

Noua propunere legislativă privind porturile face parte dintr-un plan de acțiune mai vast propus de Comisie. După un proces îndelungat de consultare, Comisia a ajuns la o inițiativă care constă într-o propunere legislativă cu măsuri direcționate care urmează să fie adoptate de Parlamentul European și Consiliu și opt acțiuni suplimentare pe care ar trebui să le întreprindă Comisia în următorii ani pentru a răspunde provocărilor majore cu care se confruntă porturile noastre astăzi:

Acțiunea 1

Utilizarea viitoarelor structuri de tipul coridoarelor din cadrul noilor orientări pentru dezvoltarea rețelei TEN-T pentru a identifica investițiile prioritare în cadrul mecanismului „Conectarea Europei”, pentru a conecta porturile la sectorul feroviar, la căile navigabile interne și la sectorul rutier și pentru a încuraja porturile să ofere informații privind fluxurile de trafic care permit o mai bună organizare a logisticii intermodale.

Acțiunea 2

Consolidarea alinierii proiectelor de transport finanțate în cadrul fondurilor structurale și de coeziune cu TEN-T, care acordă prioritate proiectelor privind accesul portuar și conexiunile cu hinterlandul. Se va realiza același efort de coerență a investiției cu alte surse de finanțare din partea UE, cum ar fi creditele disponibile prin intermediul BEI și alte facilitățile de creditare ale UE.

Acțiunea 3

Verificarea aplicării corecte a viitoarei directive privind concesiunea și contractele de achiziții publice din sectorul portuar. Pentru contractele care nu sunt reglementate de aceste directive, se verifică dacă principiile de tratament egal și transparența tratatului, așa cum a fost interpretat de Curtea de Justiție, se aplică în mod corect în sectorul portuar.

Acțiunea 4

Susținerea simplificării administrative în porturi, transformându-se în efect practic eforturile întreprinse cu inițiativele privind:

 1. - „Centura albastră”, care să simplifice procedurile vamale în porturi;

 2. - Aplicarea coerentă și armonizată a „ghișeelor unice naționale”;

 3. - „e-maritime” (utilizarea informațiilor în format electronic de reducere a sarcinii administrative și a desfășurării de activități comerciale); precum și

 4. - inițiativa „e-Freight” care urmărește să faciliteze schimbul de informații de-a lungul lanțurilor logistice multimodale și care va contribui la îmbunătățirea eficacității porturilor pentru că porturile sunt importante platforme multimodale.

Acțiunea 5

Clarificarea aplicării normelor UE privind ajutoarele de stat în sectorul portuar: Comisia este în prezent implicată în procesul de modernizare a normelor privind ajutorul acesteia de stat pentru toate sectoarele economice. Comisia va clarifica noțiunea de ajutor până la sfârșitul anului 2013 în ceea ce privește finanțarea infrastructurilor, în special având în vedere evoluția jurisprudenței Curții de Justiție.

Acțiunea 6

Adaptarea la schimbare urmează să fie discutată, dacă este cazul, cu partenerii sociali în cadrul dialogului social european: partenerii sociali ai UE au convenit deja normele de procedură în cadrul unui program de lucru comun deschis și așteaptă ca acest comitet să fie instituit în mod oficial la 19 iunie 2013. Comisia va oferi sprijin pentru lucrările acestui comitet și va evalua progresul în 2016.

Acțiunea 7

Promovarea inovării, monitorizarea performanțelor și examinarea și discutarea nevoilor de resurse umane, inclusiv sănătatea și siguranța, formarea și provocările calificării în porturile UE: în temeiul celui de-al 7-lea Program-cadru de acțiuni de cercetare și dezvoltare tehnologică pentru transporturi, Comisia va lansa înainte de sfârșitul anului 2013 două proiecte UE vaste care examinează aceste întrebări.

Acțiunea 8

Susținerea unei aplicări mai coerente a tarifelor de utilizare a infrastructurii portuare diferențiate din punct de vedere ecologic: Comisia va propune principii de tarifare asupra mediului și va promova schimbul de bune practici până în 2015.

Informații suplimentare

IP/13/451

http://ec.europa.eu/transport/

Lista principalelor 319 porturi ale UE în funcție de țară

ANEXA 1 — PRINCIPALELE TABELE ȘI GRAFICE

Top 20 al porturilor de mărfuri din Europa, în funcție de numărul de tone manipulate (2011). A se vedea, de asemenea, graficul de mai jos.

Top 20 UE Porturi de Mărfuri

Tone manipulate în milioane de tone (2011)

1

Rotterdam

370,3

2

Antwerpen

168,5

3

Hamburg

114,4

4

Marsilia

84,5

5

Algeciras

68,8

6

Le Havre

63,4

7

Amsterdam

59,6

8

Immingham

57,2

9

Bremerhaven

55,9

10

Valencia

54,2

11

Londra

48,8

12

Milford Haven

48,7

13

Genova

42,4

14

Trieste

41,8

15

Göteborg

41,3

16

Taranto

41,2

17

Dunkerque

40,8

18

Southampton

37,9

19

Tallinn

36,0

20

Tees & Hartlepool

35,2

Reprezentare grafică: Top 20 al porturilor de mărfuri și alte porturi principale de încărcare — numărul de tone de marfă manipulată (2011)

Sursa: Eurostat

3 :

Rețeaua TEN-T este compusă din două niveluri: 1) rețeaua globală va asigura acoperirea completă a UE și accesibilitatea tuturor regiunilor, care urmează să fie finalizată până în 2030 și 2) rețeaua centrală care va alimenta rețeaua globală și va acorda prioritate celor mai importante noduri ale TEN-T, urmând a fi finalizată până în 2050. Criterii de selecție detaliate TEN-T port pot fi găsite în propunerea TEN-T (COM (2011) 650 finală/2). Numărul final de porturi TEN-T va depinde de rezultatul final al procedurii legislative ordinare în curs de desfășurare.

4 :

Cold ironing sau sursa de alimentare cu energie electrică de la mal: în cazul în care navele se conectează la cota pentru aprovizionarea cu energie în loc să își utilizeze generatoare de la bord.

5 :

Cifra este mai mare atunci când se iau în considerare locurile de muncă indirecte și induse.


Side Bar