Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2013

Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (16-17 Μαΐου)

Ανταποκρίνεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία στο δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό κλίμα των ημερών; Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τις αθλητικές οργανώσεις στην καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης; Θα επηρεάσει η προτεινόμενη διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ τη δέσμευση της ΕΕ για την πολιτιστική πολυμορφία; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στις 16-17 Μαΐου. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπήσει η Επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου (Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Πολυγλωσσία και Νεολαία) και ο Αντιπρόεδρος Joaquín Almunia (Ανταγωνισμός), ο οποίος θα συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους προγραμματισμένους νέους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για τον κινηματογράφο. Οι υπουργοί αναμένεται να εκδώσουν συμπεράσματα σχετικά με τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της πολιτικής για τη νεολαία για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

«Ο εφοδιασμός των νέων με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα τους είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Η εκπαίδευση σε όλες τις μορφές της αποτελεί τη βάση για τις εν λόγω δεξιότητες και η ποιότητα της εργασίας της νεολαίας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στηρίζουμε τα κράτη μέλη με χρηματοδότηση από πληθώρα προγραμμάτων της ΕΕ. Το νέο μας πρόγραμμα για την εκπαίδευση και τη νεολαία, το ‘Erasmus για Όλους’, θα επιτρέψει σε σχεδόν 4 εκατομμύρια νέους να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στο διεθνές περιβάλλον καθώς και δεξιότητες, χορηγώντας τους υποτροφίες για σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό», δήλωσε η Επίτροπος κ. Βασιλείου πριν από τη συνεδρίαση.

Εκπαίδευση, Erasmus για Όλους και Νεολαία

Στις 16 Μαΐου, το Συμβούλιο αναμένεται να εκδώσει συμπεράσματα σχετικά με την κοινωνική διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πολλές χώρες συμμερίζονται την ανησυχία της Επιτροπής όσον αφορά τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών, καθώς και την ανάγκη για εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών. Το συμβούλιο θα καλέσει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά μέτρα, ώστε να διασφαλίσουν την πρόσβαση και την ολοκληρωμένη φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων όλων των κοινωνικών ομάδων. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν ενίσχυση της οικονομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στους φοιτητές, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για τη μετάβαση από την επαγγελματική κατάρτιση στην ανώτερη εκπαίδευση και αυξάνοντας την ευελιξία των μαθημάτων, ώστε να καταστεί ευκολότερος ο συνδυασμός εργασίας και σπουδών. Η ιρλανδική προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ως προς το πρόγραμμα «Erasmus για Όλους», το νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος υπολογίζεται στα 14,5 δισεκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 – κατά 40% υψηλότερος από αυτόν των τρεχόντων προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, η Επίτροπος θα συμμετάσχει σε «διαρθρωμένο διάλογο» με τους υπουργούς και τo Ευρωπαϊκó Φόρουμ Νεολαίας. Ο διάλογος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των νέων να εκφράσουν την άποψή τους για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία, αποτελεί συνέχεια της Διάσκεψης της ΕΕ για τη Νεολαία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο τον Μάρτιο και η οποία επικεντρώθηκε στην εργασία για την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα.

Πολιτιστικά και οπτικοακουστικά θέματα

Τα πολιτιστικά, οπτικοακουστικά και αθλητικά θέματα θα εξεταστούν στις 17 Μαΐου. Εκτός από την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προτεινόμενη διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ και την ανακοίνωση για τον κινηματογράφο, οι υπουργοί αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως για τη συνέχιση της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης», με βάση την πρόταση της Επιτροπής. Η πρόταση περιέχει κατάλογο των χωρών που θα φιλοξενήσουν τον θεσμό από το 2020 έως το 2033. Το Συμβούλιο θα ανακυρήξει επίσημα το Aarhus και την Πάφο πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης το 2017, καθώς και τη Βαλέτα το 2018. Η άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018, η οποία θα είναι μια πόλη στις Κάτω Χώρες, θα ανακυρηχθεί το επόμενο έτος.

Αθλητισμός

Η Επίτροπος κ. Βασιλείου θα συμμετάσχει από κοινού με υπουργούς και εκπροσώπους από το αθλητικό κίνημα σε διάλογο κατά τη μεσημεριανή διακοπή, με θέμα την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης.

Μεταξύ εκείνων που συμμετέχουν στη συζήτηση θα είναι ο Travis Tygart, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Φαρμακοδιέγερσης των ΗΠΑ (USADA), ο Pat McQuaid, Πρόεδρος της Union Cycliste Internationale (UCI), ο Pat Hickey, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΔΚ) και David Howman, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσµιου Οργανισµού για την Καταπολέμηση της Φαρµακοδιέγερσης (WADA).

Το Συμβούλιο θα εκδώσει επίσης συμπεράσματα επί της «διττής σταδιοδρομίας» για αθλητές, με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι οι αθλητές θα είναι προετοιμασμένοι για τη ζωή, μετά τη λήξη της αθλητικής τους σταδιοδρομίας. Η ιδέα είναι να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν την εκπαίδευση ή την επαγγελματική κατάρτιση παράλληλα με την αθλητική τους κατάρτιση. Τα συμπεράσματα βασίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη Διττή Σταδιοδρομία των Αθλητών, τα οποία σκιαγραφούν μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της διττής σταδιοδρομίας στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων.

Ιστορικό πλαίσιο

Η Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία (2010-18) έχει δύο βασικούς στόχους: την παροχή περισσότερων και ίσων ευκαιριών στους νέους για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και την κινητοποίησή τους ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες στην κοινωνία. Το εν λόγω έργο για τη νεολαία συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι, προσφέροντας στοχευμένη υποστήριξη, εναλλακτική μάθηση μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει ο εθελοντισμός, καθώς και την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε οργανώσεις της νεολαίας. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο της εργασίας της νεολαίας το φθινόπωρο.

Εκδηλώσεις Τύπου

Η Επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου θα συμμετάσχει στις ακόλουθες εκδηλώσεις Τύπου:

16 Μαΐου

Σύντομη δήλωση του κ. Ruairi Quinn, υπουργού Παδείας και Δεξιοτήτων, στις 13: 00, στην είσοδο VIP.

Συνέντευξη Τύπου με την κ. Frances Fitzgerald, υπουργό Παίδων και Νεολαίας, μετά τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, στις 14: 45, στην Αίθουσα Τύπου του Συμβουλίου.

17 Μαΐου

Συνέντευξη Τύπου με τον κ. Jimmy Deenihan, υπουργό Τεχνών, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Γαελικών Περιοχών, στις 13: 30, στην Αίθουσα Τύπου του Συμβουλίου.

Συνέντευξη Τύπου με τον κ. Michael Ring, υπουργό Αθλητισμού, καθώς και με εκπροσώπους του αθλητικού κινήματος μετά τον διάλογο για την αντιμετώπιση της φαρμακοδιέγερσης, στις 14: 45, στην Αίθουσα Τύπου του Συμβουλίου.


Side Bar