Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 8 maj 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Spoštovani kolegi,

dne 22. maja se bomo srečali v Bruslju, da bi razpravljali o dveh pomembnih in aktualnih vprašanjih, tj. o energetiki ter davčnih goljufijah in utajah. Ker bo časa za razpravo malo, se mi je zdelo koristno, da vam pred sestankom pošljem nekaj osnovnih informacij o obeh temah.

Kot je razvidno iz priloženih informacij, države članice sicer uporabljajo različne kombinacije energetskih virov, vendar pa se vse spopadajo s podobnimi izzivi. S temi izzivi se lahko lažje spopademo skupaj. Zaradi razdrobljenosti našega trga se cene energije po EU znatno razlikujejo. Ker ni mogoče izkoristiti energetske učinkovitosti, podjetja in potrošniki za oskrbo z energijo plačujejo več, kot je treba. Če dokončamo naš notranji energetski trg in izvajamo veljavno zakonodajo, lahko delno rešimo problem visokih cen energije. Naša razprava bi morala temeljiti na sklepih iz februarja 2011 in omogočiti napredek naše politike. Na sestanku bom predlagal nekaj usmeritev politike.

Ključnega pomena pri tem je dokončanje v celoti delujočega, medsebojno povezanega in integriranega notranjega energetskega trga, ki je osrednjega pomena za konkurenčnost Evrope in ne sme biti razdrobljen.

Nujno je treba dokončati prenos tretjega energetskega paketa v nacionalni pravni red in ga dosledno izvajati. Prav tako moramo sprejeti nujne ukrepe za omogočanje trajnostnih zasebnih in javnih naložb v našo energetsko infrastrukturo – tudi na ravni EU. To je ključnega pomena za notranji energetski trg. Poleg tega moramo še naprej krepiti notranjo in zunanjo diverzifikacijo dobave. To vključuje izkoriščanje novih mednarodnih virov ter enotno evropsko stališče glede globalnih energetskih zadev. Zahteva se tudi bolj usklajen pristop med državami članicami glede povečanja obnovljivih virov energije ter uravnotežen pristop na ravni Unije v zvezi z izkoriščanjem potenciala nekonvencionalnih ogljikovodikov.

Vse to je ključnega pomena za okrepitev konkurenčnosti naših podjetij, spodbuditev trajnostne rasti, odziv na spremembe v svetovni proizvodnji energije in za nadzor nad naraščajočimi cenami energije. Kot smo sklenili na zadnjem zasedanju Evropskega sveta, moramo hitro ukrepati in omogočiti politični zagon na najvišji ravni.

Drugo vprašanje, tj. vprašanje davčnih goljufij in utaj, postaja v javnih razpravah vse pomembnejše in to z razlogom. V času fiskalne konsolidacije države članice ne povečujejo maksimalno davčnega prihodka in pogosto se razpravlja o pravičnosti. Priložena obrazložitev odraža potrebo, da države članice odločijo o ključnih predlogih, predloženih Svetu, kot je direktiva o obdavčenju prihrankov. Prav tako pa morajo intenzivneje uporabljati instrumente politik, ki so že na voljo, vključno z ambicioznim izvajanjem akcijskega načrta Komisije o krepitvi boja proti davčnim goljufijam in utajam davkov ter dvema priporočiloma v zvezi z davčnimi oazami in agresivnim davčnim načrtovanjem.

EU je več let svoj pristop opirala na načelo samodejne izmenjave informacij. Pomembno je, da se isti pristop uporablja za vse oblike dohodka. Zato z zadovoljstvom sporočam, da bo Evropska komisija predstavila zakonodajni predlog za razširitev področja uporabe samodejne izmenjave v okviru direktive o upravnem sodelovanju. S tem bodo v celoti in dosledno zajete vse zadevne vrste dohodka v vseh državah članicah. Na podlagi predpisov EU se moramo skupaj dogovoriti o trdnem in usklajenem stališču EU v skupinah G8 in G20 ter OECD, tako da postane samodejna izmenjava informacij nov svetovni standard.

Veselim se razprave o teh pomembnih vprašanjih z vami na sestanku.

José Manuel BARROSO

Članom Evropskega sveta

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar