Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

MEMO

Brussell, 8 Mejju 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Għeżież kollegi,

Se niltaqgħu fi Brussell nhar it-22 ta’ Mejju biex niddiskutu żewġ kwistjonijiet importanti u topiċi — l-enerġija u l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Billi ż-żmien għad-dibattitu se jkun limitat ħassejt li jkun utli li nibgħatlek xi informazzjoni ta’ sfond fuq iż-żewġ suġġetti qabel il-laqgħa tagħna.

Kif se taraw minn l-informazzjoni mehmuża, għalkemm it-taħlita tal-enerġija tvarja konsiderevolment minn Stat Membru għall-ieħor, kollha qed jiffaċċaw sfidi simili. Nistgħu nittrattaw dawn l-isfidi aħjar flimkien. Il-prezzijiet tal-enerġija jvarjaw b'mod konsiderevoli madwar l-UE, minħabba li s-suq tagħna huwa fframmentat. In-nuqqas milli jsir użu mill-benefiċċji tal-enerġija jkun ifisser li n-negozji u l-konsumaturi jħallsu aktar milli għandhom bżonn għall-provvisti tal-enerġija tagħhom. Għandna parti mis-soluzzjoni għall-prezzijiet għolja tal-enerġija f'idejna – jekk kemm-il darba jitkompla s-suq intern tagħna tal-enerġija u nimplementaw il-leġiżlazzjoni eżistenti. Id-diskussjoni tagħna għandha tibni fuq il-konklużjonijiet ta’ Frar 2011 u tieħu l-politika tagħna 'l quddiem. Jien se nissuġġerixxi xi orjentazzjonijiet ta’ politika fil-laqgħa tagħna.

Assolutament kruċjali għal dan hi t-tlestija ta’ suq intern għall-enerġija li jiffunzjona b’mod sħiħ, li jkun interkonness u integrat u li huwa ċentrali għall-kompetittività tal-Ewropa u li ma jistax ikun frammentat.

Issa huwa urġenti li titlesta t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tat-tielet pakkett għall-enerġija. Bl-istess mod, irridu nieħdu passi urġenti biex niffaċilitaw l-investiment sostenibbli privat u pubbliku, inkluż fuq livell ta’ UE, fl-infrastruttura tal-enerġija tagħna, is-sinsla bejn il-fruntieri tas-suq intern għall-enerġija. Barra minn hekk, irridu nkomplu nsaħħu d-diversifikazzjoni tal-provvisti interni u esterni tagħna. Dan jinkludi l-użu ta' sorsi internazzjonali ġodda u li wieħed jitkellem b’vuċi Ewropea waħda dwar kwistjonijiet globali tal-enerġija. Jirrikjedi wkoll l-użu ta' approċċ iktar ikkoordinat bejn l-Istati Membri dwar iż-żieda pożittiva ta’ enerġija rinnovabbli, u approċċ ibilanċjat, mifrux mal-Unjoni kollha dwar l-użu tal-potenzjal ta' idrokarburi mhux konvenzjonali.

Dan kollu huwa kritiku biex tittejjeb il-kompetittività tan-negozju tagħna, tingħata spinta lit-tkabbir sostenibbli, biex ikun hemm rispons għal bidliet fix-xena globali tal-enerġija u biex jibqgħu jiġu kkontrollati l-prezzijiet tal-enerġija li qed jogħlew. Irridu naġixxu b’urġenza, f’konformità mal-konklużjonijiet preċedenti tal-Kunsill Ewropew, u nagħtu spinta politika fl-ogħla livell.

Kwistjoni oħra – l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa qiegħda dejjem aktar issir importanti fid-dibattitu pubbliku u għal raġuni serja. Fi żmien ta’ konsolidament fiskali l-Istati Membri mhumiex qed jimmassimizzaw id-dħul mit-taxxa li jistgħu jkollhom u l-kwistjoni dwar il-ġustizzja tinsab direttament fuq l-aġenda. In-nota informattiva mehmuża turi l-ħtieġa għall-Istati Membri biex jiddeċiedu dwar proposti ewlenin lill-Kunsill bħad-Direttiva dwar it-Taxxa fuq it-Tfaddil u biex isir użu aktar intensiv tal-istrumenti ta’ politika li huma diġà disponibbli inkluża implimentazzjoni ambizzjuża tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa u żewġ Rakkomandazzjonijiet dwar ir-rifuġji fiskali u l-pjanifikazzjoni fiskali aggressiva.

Matul bosta snin, l-UE stabbilixxiet il-prinċipju ta’ skambju awtomatiku ta’ informazzjoni fil-qalba tal-approċċ tagħha. Huwa importanti li dan jiġi estiż għall-forom kollha ta’ dħul. Għalhekk għandi l-pjaċir li nħabbar li l-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta proposta leġiżlattiva biex testendi l-ambitu ta’ skambju awtomatiku skont id-Direttiva ta' Kooperazzjoni Amministrattiva. Dan se jiżgura kopertura sħiħa u konsistenti tat-tipi rilevanti kollha ta’ dħul fl-Istati Membri kollha. U rigward il-bini fuq l-arranġamenti tal-UE, kollettivament aħna għandna naqblu dwar pożizzjoni tal-UE qawwija u kkoordinata fil-G8, fil-G20 u fl-OECD biex l-iskambju awtomatiku ta’ informazzjoni jsir l-istandard globali l-ġdid.

Ninsab ħerqan biex niddiskuti dawn il-kwistjonijiet importanti miegħek fil-laqgħa tagħna.

José Manuel BARROSO

Lill-Membri tal-Kunsill Ewropew

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar

Mon compte

Gérez vos recherches et notifications par email


Aidez-nous à améliorer ce site