Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 8 május 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Kedves Munkatársaim!

Május 22-én találkozunk Brüsszelben, hogy megvitassunk két igen fontos és aktuális kérdést: az energiaügy, valamint az adócsalás és az adókijátszás kérdését. Tekintettel arra, hogy a vitára rendelkezésre álló idő korlátozott, még a találkozót megelőzően szeretnék néhány háttér-információval szolgálni e két kérdéskörrel kapcsolatban.

A mellékelt információ alapján megállapítható, hogy bár az energiaszerkezet jelentősen eltér a tagállamok között, a tagállamoknak mégis hasonló kihívásokkal kell megküzdeniük. Együtt ezeket a kihívásokat sikeresebben kezelhetjük. A piac szétaprózottsága miatt az energiaárak jelentősen eltérnek az Európai Unión belül. Az energia-hatékonyságból származó előnyök ki nem használása azzal a következménnyel jár, hogy a vállalkozások és a fogyasztók a szükségesnél többet fizetnek az energiaellátásért. A magas energiaárak elleni megoldás egy része már rendelkezésre áll: a belső piac teljes kiépítése és a meglévő jogszabályok végrehajtása. Tárgyalásaink során a 2011. februárban megállapított eredményekből kell kiindulnunk, és tovább kell fejlesztenünk a szakpolitikát. A találkozó során szeretnék néhány szakpolitikai iránymutatást javasolni Önöknek.

Alapvető fontosságú egy teljes körűen működő, összekapcsolt és integrált belső energiapiac létrehozása, amely Európa versenyképességének középpontjában áll, és amely nem aprózódott szét.

Sürgős intézkedéseket kell tennünk a harmadik energiacsomag átültetése és végrehajtása érdekében. Hasonlóan, sürgős lépéseket kell tennünk az energia-infrastruktúrára irányuló fenntartható magán- és állami befektetések ösztönzése érdekében, ideértve az Uniós szintű befektetéseket is, tekintettel arra, hogy ez az infrastruktúra képezi a több tagállamot érintő belső energiapiac tartóoszlopát. A fentieken túlmenően, folytatnunk kell az energiaellátás belső és külső diverzifikálásának megerősítését. Ennek keretében új nemzetközi forrásokat kell feltárnunk és egy egységes európai álláspontot kell képviselnünk az energiaügyet érintő globális kérdésekben. Ez egy sokkal összehangoltabb fellépést követel meg a tagállamoktól a megújítható energiák pozitív fellendülésével kapcsolatban, valamint egy kiegyensúlyozott, egységes uniós álláspontot a nem hagyományos szénhidrogének által nyújtott lehetőségek kihasználását illetően.

Ez mind kulcsfontosságú ahhoz, hogy növeljük a vállalkozásunk versenyképességét, fellendítsük a fenntartható fejlődést, reagáljunk a globális energiatérképen bekövetkezett változásokra és kordában tartsuk a növekvő energiaárakat. Sürgősen kell intézkednünk, összhangban az előző európai tanácsi következtetéseivel, és a legmagasabb szintű politikai lökést adnunk a célkitűzések megvalósításához.

Egy második kérdés, az adócsalás és adókijátszás kérdése jogosan válik egyre fontosabb vitatémává a nyilvános viták keretében. A költségvetési kiigazítás idején a tagállamok nem maximalizálják a számukra elérhető bevételeket, és a tisztesség kérdése a napirend egyik nyilvánvaló pontjává vált. A mellékelt háttérfeljegyzés bemutatja, hogy a tagállamoknak döntést kell hozniuk a Tanács által felhozott kulcsfontosságú javaslatokról, így például a megtakarításokból származó kamatjövedelem megadóztatásáról szóló irányelvről, és sokkal gyakrabban kellene alkalmazniuk a rendelkezésre álló szakpolitikai intézkedéseket, így különösen a Bizottság adócsalás és adókijátszás elleni küzdelem tárgyában hozott cselekvési tervét, valamint az adóparadicsomokról és az agresszív adótervezésről szóló két bizottsági ajánlást.

Az Európai Unió több éven keresztül az automatikus információcsere elvét helyezte a szemléletmódjának középpontjába. Fontos, hogy ez az elv kiterjesztésre kerüljön minden bevétel típusra. Ennélfogva örömmel értesítem Önöket arról, hogy az Európai Bizottság egy jogalkotási javaslatot kíván előterjeszteni a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv keretében megvalósított automatikus információcsere hatályának kiterjesztése érdekében. Ennek köszönhetően biztosíthatóvá válna az összes meghatározó bevételtípus maradéktalan és következetes szabályozása a tagállamokban. Az uniós intézkedések alapján közösen meg kellene határoznunk egy erős és egységes uniós álláspontot a G8, G20 és az OECD találkozókra annak érdekében, hogy az automatikus információcsere váljon az új globális szabvánnyá.

A fenti jelentős kérdések mihamarabbi megvitatása reményében,

José Manuel BARROSO

Az Európai Tanács tagjai számára

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar