Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel, 8 květen 2013

Letter of President Barroso to the Members of the European Council

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 22. května se setkáme v Bruselu, abychom projednali dvě důležitá a aktuální témata – energetiku a daňové podvody a úniky. Jelikož čas pro diskuzi bude omezený, zdálo se mi užitečné zaslat Vám k oběma tématům ještě před naším setkáním některé podkladové materiály.

Jak zjistíte z přiložených informací, skladba zdrojů energie se v rámci EU stát od státu značně liší, ale výzvy, kterým všichni čelíme, jsou podobné. Tyto výzvy můžeme lépe řešit společně. Ceny energií jsou v jednotlivých členských státech EU velmi rozdílné, protože náš trh je roztříštěný. Vzhledem k tomu, že nedokážeme využít výhod energetické účinnosti, musí podniky a spotřebitelé platit za dodávky energie více, než by bylo nutné. Část řešení problému vysokých cen energií máme ve svých rukou – pokud dokončíme náš vnitřní trh s energií a budeme uplatňovat stávající právní předpisy. Při jednání bychom měli vycházet ze závěrů z února 2011 a snažit se dále naši politiku rozvinout. Na setkání předložím několik návrhů směřování této politiky.

Jako naprosto nezbytné se v tomto ohledu jeví dobudování plně funkčního, propojeného a integrovaného vnitřního trhu s energií, který má zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropy a nesmí být roztříštěný.

Naléhavě je nyní třeba dokončit provedení třetího energetického balíčku, podniknout kroky k usnadnění udržitelných soukromých a veřejných investic (i na úrovni EU) do energetické infrastruktury, jež je přeshraniční páteří vnitřního trhu s energií, a pokračovat v posilování diverzifikace vnitřních a vnějších dodávek. Znamená to mimo jiné, že musíme využívat nové mezinárodní zdroje, a pokud jde o globální otázky v oblasti energetiky, musíme jako Evropa vystupovat jednotně. Nezbytný je rovněž koordinovanější přístup členských států v otázce pozitivního růstu podílu obnovitelných zdrojů energie, jakož i vyvážený celounijní postoj k využití potenciálu nekonvenčních uhlovodíků.

Všechny tyto aspekty jsou nanejvýš důležité, chceme-li zvýšit konkurenceschopnost našich podniků, posílit udržitelný růst, reagovat na změny v globální energetice a držet rostoucí ceny energií pod kontrolou. Musíme bezodkladně jednat v souladu s předchozími závěry Evropské rady a poskytnout politický impuls na nejvyšší úrovni.

Druhý problém – daňové podvody a úniky – nabývá ve veřejné diskuzi rychle na významu a existuje pro to dobrý důvod. V době fiskální konsolidace nezvyšují členské státy své příjmy z daní v míře, v jaké by mohly, a do popředí se dostává otázka spravedlnosti. Z přiložených informací vyplývá, že členské státy musí rozhodnout o nejdůležitějších návrzích předložených Radě, jako je směrnice o zdanění příjmů z úspor, a musí rovněž intenzivněji využívat politické nástroje, které již mají k dispozici, včetně ambiciózního provádění akčního plánu Komise pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům a dvou doporučení o daňových rájích a agresivním daňovém plánování.

Již několik let je jádrem přístupu EU zásada automatické výměny informací. Tuto zásadu je nyní třeba rozšířit na všechny formy příjmů. S potěšením Vám proto oznamuji, že Evropská komise předloží legislativní návrh k rozšíření působnosti automatické výměny podle směrnice o správní spolupráci v oblasti daní. Cílem je zajistit úplné a důsledné pokrytí všech relevantních druhů příjmů napříč všemi členskými státy. Na základě dohodnutých opatření v rámci EU bychom také měli společně zaujmout pevný a koordinovaný postoj EU ve skupinách G8 a G20 a v OECD, aby se automatická výměna informací stala novou celosvětovou normou.

Těším se, až s Vámi tyto důležité otázky osobně projednám.

José Manuel BARROSO

Členům Evropské rady

Two background notes on energy policy and on tax fraud and evasion are available in all language versions here.


Side Bar