Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 28 Január 2013

Az Európai Bizottság Magyarországra látogató küldöttsége további előrelépésre biztatott a költségvetés konszolidáció útján, de eközben több figyelmet kell szentelni a növekedési potenciál erősítésének

Január 16. és 28. között Magyarországra látogattak az Európai Bizottság tisztviselői, szoros együttműködésben a Nemzetközi Valutaalap stábjával és az Európai Központi Bank megfigyelőivel. A misszió célja a legfrissebb fejlemények és szakpolitikai kezdeményezések áttekintése volt a 2008-2010 között Magyarországnak nyújtott fizetésimérleg-támogatás lejárta utáni szokásos felügyeleti eljárás során. A küldöttség arra is felhasználta az alkalmat, hogy információkat gyűjtsön a Bizottság február 22-én publikálandó 2013. téli előrejelzéséhez, valamint a makrogazdasági egyensúlyhiány-eljárás keretében ez év tavaszán megjelenő részletes tanulmány készítéséhez.

A küldöttség üdvözölte a fiskális kiigazításban eddig elért eredményeket és a kormány elkötelezettségét az erőfeszítések folytatására annak érdekében, hogy az államháztartási hiányt jóval a GDP 3%-a alatt tartsa. Ezzel együtt szorgalmazta, hogy a kormány a költségvetési intézkedések minőségére is fordítson figyelmet, hogy biztosítható legyen a túlzott hiány korrekciójának fenntarthatósága a növekedés és a bizalom támogatása érdekében. A 2013 és 2014 során jelentkező számottevő külső finanszírozási igényre tekintettel mind a strukturális reformok határozott folytatása, mind a gazdaságpolitika intézményrendszerének stabilitása és hitelessége fontos szerepet fognak játszani ebben az időszakban.

A Bizottság missziója áttekintette a gazdasági helyzetet, és megállapította, hogy Magyarország recesszióba lépett 2012 első felében, amelynek tavalyi mértéke a várakozások szerint -1,5 %. A növekedés várhatóan csak lassan tér vissza 2013-tól kezdve, ugyanis a gazdasági kilátások gyengék, tekintettel többek között a történelmileg alacsony szintű beruházási rátára és a hitelezés további összehúzódására. A folyó fizetési mérleg továbbra is többletet fog mutatni, bár ez részben a belföldi kereslet összehúzódását mutatja.

Üdvözlendő, hogy a magyar kormány a túlzotthiány-eljárás lezárása és az államadósság csökkentése érdekében elkötelezett a fiskális kiigazítás folytatása mellett. Az erőfeszítések első eredményei a 2012-es költségvetési adatokban már látszanak. Ezzel együtt további lépéseket igényel, hogy a Tanács ajánlásaival összhangban az államháztartási hiány tartósan és kiegyensúlyozott módon a 3 százalékos referenciaérték alatt maradjon. Az intézkedéseknek lehetőség szerint a kiadási oldalra kellene koncentrálniuk. A tervezett kiigazítást elősegítené a közpénzügyi keretszabály-rendszernek a Tanács által is javasolt továbbfejlesztése.

A Bizottsági küldöttség aggodalmát fejezte ki Magyarország regionális összevetésben is alacsony növekedési potenciálja miatt. Ehhez kapcsolódóan a kormányzat ösztönzést kapott, hogy újragondolja a bevételek növelését célzó közelmúltbeli intézkedéseit (többségében az egyes ágazatokra kivetett adókat), amelyek valószínűleg ártalmasak az üzleti bizalomra, a növekedésre és a foglalkozatásra, nem csak rövid távon, hanem még inkább közép- és hosszú távon is. Ezzel összefüggésben a küldöttség hangsúlyozta annak fontosságát, hogy javuljanak a bankok működési feltételei, és ezáltal élénküljön a hitelezés, illetve erősödjön a nagyon hiányzó beruházási dinamizmus.

A tárgyalóküldöttség megbeszéléseket folytatott a magyar hatóságokkal a szerkezeti reformtervek végrehajtásának alakulásáról, valamint arról, hogyan lehetne a további növekedésbarát változásokat ösztönözni, különösen a pénzügyi szabályozás, az adópolitika, a tömegközlekedési rendszer, illetve a munkaerő- és termékpiacok területén, ahogy azt a Tanácsnak az európai szemeszter keretében kiadott országspecifikus ajánlásai is tartalmazzák.


Side Bar