Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: aucune

European Commission

MEMO

Brussels, 26 January 2013

Message from Mr José Manuel Durão Barroso, president of the European Commission, to His Excellency Mr Miloš Zeman, President-elect of the Czech Republic

"Your Excellency,

On behalf of the European Commission and myself, I would like to send you my warm congratulations on your election as President of the Czech Republic.

You assume the highest office of state at a crucial moment: the European Union is taking important decisions that will affect its future shape and its position in the world while still being confronted with serious economic challenges.

The citizens of the Czech Republic have elected in you a personality who in his previous role of prime minister made a significant contribution to the country’s transformation and its subsequent accession to the European Union. I am therefore confident that in your new capacity you will contribute positively and constructively to our joint effort to respond to the challenges faced by our union and our member states.

I wish you every success in your term of office and I look forward to our cooperation.

José Manuel Durão Barroso"

Dopis José Manuela Durão Barrosa, předsedy Evropské komise, JehoExcelenci Miloši Zemanovi, nově zvolenému prezidentovi České republiky

"Vaše Excelence,

dovolte mi, abych Vám jménem Evropské komise i jménem svým srdečně poblahopřál k Vašemu zvolení prezidentem České republiky.

Nejvyšší státní funkce se ujímáte ve velmi důležité chvíli: Evropská unie činí zásadní rozhodnutí, která ovlivní její budoucí podobu a postavení ve světě, současně však stále čelí vážným ekonomickým výzvám.

Občané České republiky si ve Vás zvolili osobnost, která již ve své dřívější roli předsedy vlády významně přispěla k transformaci země a k její pozdější integraci do Evropské unie. Jsem proto přesvědčen, že ve své nové funkci přínosným a konstruktivním způsobem přispějete k naší společné snaze odpovědět na výzvy, před kterými stojí naše Unie a její členské státy.

Přeji Vám ve Vaší funkci v čele státu mnoho úspěchů a těším se na budoucí spolupráci.

José Manuel Durão Barroso"


Side Bar