Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT EL ET HU LT PL SK SL

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 25 aprilie 2013

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor al lunii aprilie: principalele decizii

POLITICI CLIMATICE

AGENDA DIGITALĂ

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

ENERGIE

MEDIU

JUSTIȚIE

TRANSPORTURI

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

BE

1

CY

1

1

DE

1

1

DK

1

EE

1

EL

1

1

ES

1

1

1

HU

1

IE

1

IT

1

LT

1

LU

1

NL

1

PL

1

RO

1

SI

1

SK

1

UK

1

1

Prin pachetul lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre pentru că nu au respectat întocmai obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, luate în numeroase sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a adoptat astăzi 141 de decizii, inclusiv 20 avize motivate și 4 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. În cele ce urmează este prezentat un rezumat al principalelor decizii. Pentru mai multe informații referitoare la procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se consulta MEMO/12/12.

 1. Sesizări ale Curții de Justiție

 1. Bunăstarea animalelor: Comisia sesizează Curtea în privința GRECIEI și a ITALIEI pentru că nu au aplicat interdicția privind cotețele pentru găinile ouătoare

Astăzi, Comisia Europeană a hotărât să inițieze o acțiune în justiție împotriva Greciei și a Italiei la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru că aceste țări nu au implementat corect Directiva 1999/74/CE, care interzice „cotețele neîmbunătățite” (bateriile).

Decizia politică de interzicere a „cotețelor neîmbunătățite” a fost luată în 1999. Grecia și Italia au avut la dispoziție doisprezece ani pentru a asigura o tranziție fără probleme la noul sistem și a implementa directiva. Directiva 1999/74/CE prevede că, de la 1 ianuarie 2012, toate găinile ouătoare trebuie să fie ținute în „cotețe îmbunătățite”, cu spațiu suplimentar pentru a cuibări, a râcâi și a se cocoța, ori în sisteme alternative. Prin urmare, pot fi folosite cotețe doar dacă acestea asigură fiecărei găini o suprafață în cușcă de minimum 750 cm², un cuibar, un strat de paie, stinghii și dispozitive adecvate de scurtare a ghearelor, care să permită găinilor să își satisfacă nevoile biologice și comportamentale.

(pentru mai multe informații: IP/13/366 – F. Vincent - Tel. +32 229 87166 – Tel. mobil: +32 498 98 7166)

 1. Prestațiile pentru limită de vârstă: Comisia sesizează Curtea în privința Slovaciei pentru că aceasta refuză să plătească prestații pentru limită de vârstă pensionarilor din străinătate

Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție a UE în privința Slovaciei pentru că aceasta refuză să plătească o prestație pentru limită de vârstă, o așa-numită alocație de Crăciun, pensionarilor care locuiesc în alte state membre ale UE, în Islanda, în Liechtenstein, în Norvegia sau în Elveția, încălcând obligațiile ce-i revin în temeiul dreptului UE în domeniul coordonării în materie de securitate socială.

În temeiul dreptului UE, faptul că un pensionar locuiește în statul membru de la care acesta solicită prestația nu trebuie să reprezinte o condiție pentru a beneficia de dreptul la o prestație pentru limită de vârstă. Această regulă permite pensionarilor să se mute într‑un alt stat membru atunci când ies la pensie și să își păstreze pensia.

(pentru mai multe informații: IP/13/364 – J. Todd - Tel. +32 229 94107 – Tel. mobil: +32 498 99 4107)

 1. Impozitare: Comisia sesizează Curtea în privința SpaNIEI din cauza impozitelor discriminatorii din sectorul imobiliar

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința Spaniei deoarece aceasta aplică norme fiscale discriminatorii în domeniul imobiliar care împiedică locuitorii nerezidenți să beneficieze de aceleași avantaje fiscale de care beneficiază rezidenții.

Conform legislației spaniole, câștigurile de capital obținute din vânzarea unei reședințe permanente sunt scutite de impozite dacă banii sunt folosiți la cumpărarea unei alte reședințe permanente. Această prevedere se aplică însă numai rezidenților spanioli, discriminându-i astfel pe nerezidenți, care pot ajunge să plătească impozite mult mai mari.

În practică, dacă o persoană care locuiește în Spania și-a vândut reședința permanentă ca să își achiziționeze o locuință nouă în alt stat membru în care ar urma să se mute, aceasta ar putea să fie impozitată pentru câștigurile de capital obținute din vânzare. Dimpotrivă, dacă ar fi rămas în Spania și și-ar fi cumpărat o nouă locuință acolo, persoana respectivă nu ar fi fost impozitată.

Comisia consideră că acesta este un obstacol în calea liberei circulații a persoanelor, a lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă și, prin urmare, încalcă Tratatele UE. Sesizarea Curții de Justiție a UE este ultima etapă din procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

(pentru mai multe informații: IP/13/365 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Avize motivate

 1. Domeniul maritim: Comisia solicită REGATULUI UNIT și ROMÂNIEI să adopte măsuri naționale privind formalitățile de raportare pentru nave

Comisia Europeană a solicitat Regatului Unit și României să transpună în dreptul național cerințele stabilite în Directiva privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE (Directiva 2010/65/UE). Termenul pentru implementare a fost 19 mai 2012. În ciuda scrisorilor de punere în întârziere trimise României și Regatului Unit în iulie 2012, cele două state membre nu au comunicat Comisiei toate măsurile naționale necesare. Adoptarea măsurilor legate de transpunere este importantă dat fiind obiectivul de a simplifica și a armoniza procedurile administrative aplicate transportului maritim.

În consecință, Comisia emite un aviz motivat pentru fiecare dintre aceste două state membre (a doua etapă a procedurii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). În lipsa unor răspunsuri satisfăcătoare în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestor state membre.

(pentru mai multe informații: H. Kearns – Tel: +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Performanța energetică a clădirilor: Comisia solicită SLOVENIEI și SPANIEI să adopte măsuri naționale cu privire la performanța energetică a clădirilor

Comisia a trimis astăzi avize motivate Sloveniei și Spaniei, solicitându-le să notifice Comisiei măsurile lor de implementare pentru Directiva privind performanța energetică a clădirilor. Directiva 2010/31/UE trebuia transpusă în dreptul național până la 9 iulie 2012. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică pentru clădirile noi și existente, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva solicită statelor membre să se asigure că, până în 2021, toate clădirile noi vor fi așa-numite „clădiri cu consum de energie aproape zero”. Dacă cele două state membre nu își îndeplinesc obligația legală în termen de două luni, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție în privința lor.

În septembrie 2012, Comisia a inițiat proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 24 de state membre care nu notificaseră Comisiei măsurile naționale de transpunere a directivei în dreptul național. Între timp, majoritatea statelor membre au notificat Comisiei măsurile lor naționale de transpunere; Italia, Grecia, Portugalia și Bulgaria nu au făcut însă acest lucru și de aceea s-au trimis avize motivate acestor țări în ianuarie 2013.

Pentru informații suplimentare: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 – Tel. mobil: +32 498 98 2280)

 1. Concediul pentru creșterea copilului: Comisia solicită BELGIEI să respecte normele UE

Comisia Europeană a solicitat Belgiei să își alinieze legislația la legislația UE privind concediul pentru creșterea copilului, dat fiind că această țară nu a informat Comisia cu privire la măsurile adecvate de transpunere a normelor în dreptul național. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat (a doua etapă din cele trei ale procedurii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Directiva privind concediul pentru creșterea copilului dă dreptul fiecărui părinte care lucrează la cel puțin patru luni de concediu după nașterea sau adopția unui copil – deși statul membru este lăsat să stabilească venitul pe perioada concediului. Cel puțin una din cele patru luni nu poate fi transferată celuilalt părinte – însemnând că dacă nu este luată, se pierde –, oferindu-se stimulente taților să își exercite dreptul la concediu.

Până acum, Belgia nu a transpus integral directiva. În special, autoritățile belgiene trebuie să alinieze legislația națională la normele UE în regiunea valonă și în sectorul militar. Belgia are acum la dispoziție două luni pentru a respecta normele Uniunii Europene. Dacă Belgia nu face acest lucru, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: M. Andreeva - Tel. +32 229 91382 - Tel. mobil +32 498 99 1382)

 1. Pensii: Comisia cere CIPRULUI să țină seama de perioadele de lucru ale cadrelor didactice cipriote care au lucrat în Grecia

Comisia Europeană a solicitat Ciprului să țină seama de perioadele lucrate de cadrele didactice cipriote în Grecia atunci când deschid și calculează o pensie în Cipru. Actualmente, autoritățile cipriote refuză să țină seama de perioadele lucrate în Grecia atunci când deschid și calculează drepturile la pensie și nu acordă pensie parțială cadrelor didactice care au lucrat în Grecia și în Cipru. Conform acestor autorități, motivarea refuzului este aceea că sistemul special cipriot de pensii ale funcționarilor nu intră sub incidența dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Deși tratatul impune obligația de a însuma toate perioadele de lucru și de a menține unitatea de carieră în materie de securitate socială a lucrătorului migrant, aplicarea legislației cipriote produce exact rezultatul contrar, deoarece duce la pierderea drepturilor și la întreruperea carierei lucrătorului. Cu toate acestea, conform jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, coordonarea sistemelor naționale se aplică tuturor legislațiilor care privesc cele opt componente tradiționale ale securității sociale: se aplică sistemelor generale și speciale, contributive sau nu, precum și sistemelor care țin de obligațiile angajatorilor legate de componentele de securitate socială. Solicitarea Comisiei ia forma unui „aviz motivat”. Cipru are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia despre măsurile luate pentru aplicarea completă a reglementărilor. În caz contrar, Comisia ar putea sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 – Tel. mobil +32 498 99 4107)

 1. Mediu: Comisia solicită CIPRULUI să alinieze la normele europene legile privind accesul la justiție

Comisia Europeană este îngrijorată că legile din Cipru privind accesul la justiție în chestiunile de mediu nu respectă standardele europene. Conform legislației UE, statele membre trebuie să garanteze accesul la procedurile administrative și de control jurisdicțional legate de evaluarea impacturilor anumitor proiecte și planuri asupra mediului. Se urmărește prin acest lucru să se permită participarea eficientă a publicului și a ONG‑urilor la acest tip de proceduri. După evaluarea legislației Ciprului în acest domeniu, Comisia se teme că legislația existentă poate restricționa excesiv accesul la justiție al anumitor ONG-uri.

În ciuda unei scrisori anterioare de punere în întârziere și a intenției Ciprului de a-și modifica legislația, Comisia nu a fost informată în legătură cu nicio modificare a dreptului cipriot. De aceea se trimite un aviz motivat (a doua etapă a procedurii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Cipru are la dispoziție două luni pentru a răspunde. Dacă Cipru nu va asigura conformitatea cu dreptul UE, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Impozitare: Comisia solicită DANEMARCEI să modifice normele fiscale privitoare la societățile străine de investiții

Comisia Europeană a solicitat oficial Danemarcei să își modifice regimul de impozitare a dividendelor distribuite societăților străine de investiții cu un nivel minim de impozitare (investeringsinstitutter med minimumsbeskatning).

În Danemarca, dividendele distribuite fondurilor înregistrate ca „societăți de investiții cu nivel minim de impozitare” sunt scutite de impozite, însă numai dacă societatea este daneză.

Comisia consideră că normele fiscale daneze discriminează „societățile de investiții cu un nivel minim de impozitare” din alte state membre. Acest lucru reprezintă o încălcare a libertății de prestare de servicii și a liberei circulații a capitalurilor astfel cum sunt stabilite prin Tratatele UE. În urma scrisorii de punere în întârziere trimise de Comisie la 30 aprilie 2012 (prima etapă a procedurii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor), Comisia a solicitat astăzi Danemarcei să își modifice legislația în termen de două luni pentru a o alinia la dreptul UE (a doua etapă a procedurii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Dacă Danemarca nu va face acest lucru, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Mediu: Comisia solicită ESTONIEI să amelioreze legea privind accesul la informațiile despre mediu

Comisia Europeană este îngrijorată că legile din Estonia privind accesul la informațiile despre mediu nu respectă standardele europene. Conform legislației UE, statele membre trebuie să asigure accesul la informațiile despre mediu deținute de autoritățile publice. După evaluarea legislației din Estonia în acest domeniu, Comisia a concluzionat că aceasta conținea deficiențe. Printre acestea se numără lipsa unei obligații de a judeca interesul public în raport cu interesul servit de refuzul unei cereri ce privește comunicările interne, precum și absența unei cerințe referitoare la obligația de a menționa numele autorității care pregătește materialul încă nefinalizat și timpul necesar estimat pentru finalizarea acestuia.

Deși Estonia este de acord cu evaluarea Comisiei, legislația estoniană în discuție încă nu a fost revizuită. În consecință, Comisia trimite un aviz motivat (a doua etapă a procedurii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor), oferind Estoniei două luni pentru a răspunde. Dacă autoritățile estoniene nu transmit un răspuns satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei chestiuni.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Siguranță maritimă: Comisia solicită Germaniei să aplice corect măsurile care vizează creșterea siguranței porturilor

Comisia Europeană a trimis un aviz motivat Germaniei pentru a o invita să aplice corect Directiva UE privind consolidarea securității portuare (2005/65/CE) în porturile Landului Mecklemburg-Pomerania Occidentală (îndeosebi la Rostock). Evaluările și planurile de siguranță portuară prevăzute de directivă nu au fost încă implementate de către land. Această directivă, unul dintre instrumentele fundamentale ale politicii în materie de siguranță maritimă, vizează garantarea unui nivel de siguranță ridicat și egal în toate porturile europene. Germania are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia despre măsurile luate pentru aplicarea completă a reglementărilor. În caz contrar, Comisia ar putea sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: H. Kearns – Tel: +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

  Mediu: Comisia solicită GERMANIEI să amelioreze legea privind accesul la justiție

Comisia Europeană este îngrijorată că legile din Germania privind accesul la justiție referitoare la deciziile cu impact asupra mediului nu respectă standardele europene. Conform legislației UE, statele membre trebuie să se asigure că părțile interesate sau părțile ale căror drepturi sunt prejudiciate, inclusiv ONG-urile, au acces la procedurile de control jurisdicțional pentru a contesta legalitatea deciziilor legate de mediu. După evaluarea legislației Germaniei în acest domeniu, Comisia a concluzionat că aceasta conține o serie de deficiențe referitoare la persoanele fizice și la ONG-uri și la accesul acestora la justiție, în special în ceea ce privește deciziile care intră sub incidența Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte și a Directivei IPPC privind emisiile industriale. Germania a adoptat recent acte legislative noi privind accesul la justiție, însă Comisia nu este convinsă că deficiențele au fost soluționate.

După o primă scrisoare de punere în întârziere din octombrie anul trecut, Comisia trimite acum un aviz motivat (a doua etapă a procedurilor UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor), acordând Germaniei două luni pentru a oferi un răspuns. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei țări.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Schimbări climatice: Comisia solicită GRECIEI să respecte legile UE referitoare la gazele fluorurate cu efect de seră

Regulamentul 842/2006 impune societăților comerciale să ia o serie de măsuri pentru a reduce scurgerile de la echipamentele ce conțin gaze fluorurate și să recupereze gazele la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor Regulamentul stabilește de asemenea reguli privind formarea și certificarea personalului implicat în service-ul echipamentelor, etichetarea echipamentelor ce conțin gaze fluorurate, raportarea cu privire la producția, importurile și exporturile de gaze fluorurate precum și anumite interdicții în zone specifice. Aceste măsuri sunt importante pentru a limita emisiile de gaze din această familie de gaze industriale, care au și un puternic efect de seră, și pentru a contribui astfel la prevenirea intensificării încălzirii globale.

Până în prezent, Grecia nu a indicat Comisiei ce organisme naționale ar trebui să certifice societățile competente în materie de service al echipamentelor de refrigerare staționară, de climatizare și al pompelor de căldură, precum și al sistemelor staționare de protecție împotriva incendiilor și al stingătoarelor de incendii ce conțin gaze fluorurate, inclusiv titlurile certificatelor ce vor fi eliberate. În consecință, Comisia solicită astăzi Greciei, printr-un un aviz motivat (a doua etapă a procedurii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor), să se conformeze acestor reguli în termen două luni. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința Greciei.

(pentru mai multe informații: I. Valero Ladron - Tel. +32 229 64971 – Tel. mobil +32 498 96 4971)

 1. Siguranță maritimă: Comisia cere UNGARIEI să respecte noile standarde pentru echipamentele plasate la bordul navelor

Comisia Europeană a solicitat astăzi Ungariei să adopte acte legislative naționale de implementare a celor mai recente standarde privind echipamentele maritime, introduse prin dreptul UE. Directiva privind echipamentele maritime vizează ajungerea la o aplicare uniformă a standardelor internaționale privind echipamentele maritime în UE și facilitarea liberei circulații a echipamentelor maritime pe piața internă. Netranspunerea sa la timp prejudiciază implementarea uniformă pe piața internă a acestor norme noi în materie de siguranță, ceea ce produce efecte asupra siguranței maritime.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Dacă Ungaria nu informează Comisia în termen de două luni cu privire la măsurile pe care le-a luat pentru a asigura deplina conformitate cu dreptul UE, Comisia ar putea înainta cazul Curții Europene de Justiție.

(pentru mai multe informații: H. Kearns – Tel: +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Piața internă a energiei: se solicită insistent IRLANDEI să respecte normele UE privind piața internă a energiei electrice

Comisia a trimis astăzi încă un aviz motivat Irlandei, solicitându-i din nou cu insistență să transpună integral Directiva privind energia electrică din cel de al treilea pachet privind energia. Această directivă ar fi trebuit deja să fie integral transpusă de statele membre până la 3 martie 2011. Ea conține dispoziții cheie pentru o funcționare adecvată a piețelor energiei electrice, precum norme noi referitoare la separarea rețelelor, norme de consolidare a independenței și a competențelor autorităților naționale de reglementare, precum și norme privind o mai bună funcționare a piețelor vânzării cu amănuntul în beneficiul consumatorilor. Avizul motivat suplimentar trimis acum vine în completarea avizului motivat trimis deja Irlandei în iunie 2012 și clarifică opiniile Comisiei cu privire la transpunerea dispozițiilor referitoare la separare din Directiva privind energia electrică. Dacă Irlanda nu își îndeplinește obligația legală în termen de două luni, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție.

În toamna anului 2011, Comisia a inițiat proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 19 state membre pentru netranspunerea directivelor privind energia electrică și gazele din cel de al treilea pachet legislativ. În 2012 și la începutul anului 2013 au fost trimise avize motivate unui număr de 16 state membre care încă nu finalizaseră transpunerea. La sfârșitul anului 2012 și începutul anului 2013, Curtea a fost sesizată cu privire la o serie de state membre, și anume Polonia, Slovenia, Finlanda, Bulgaria, Estonia, Regatul Unit și România. Comisia încă examinează situația din celelalte câteva state membre care au primit avize motivate pentru a verifica dacă acestea au transpus integral directivele.

Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 – Tel. mobil: +32 498 98 2280)

 1. Porturi: Comisia trimite un aviz motivat suplimentar LITUANIEI pentru că aceasta menține un drept prioritar pentru operatorii care manipulează încărcăturile maritime de a-și reînnoi contractul cu portul după expirarea acestuia

Acest aviz motivat suplimentar urmează unui aviz motivat trimis de Comisie în iunie anul trecut. În urma acestuia, Lituania și-a modificat legislația care reglementează închirierea terenurilor portuare pentru prestarea de servicii de manipulare a încărcăturilor maritime. Ca urmare a acestor modificări, terenul public portuar din Lituania ar trebui închiriat numai în urma unei proceduri concurențiale unui operator care manipulează încărcăturile maritime. Legislația modificată menține însă dreptul prioritar al operatorului tradițional care manipulează încărcăturile maritime dacă, în urma procedurii de licitație, reiese că și ceilalți ofertanți oferă aceleași condiții ca și operatorul tradițional.

Comisia consideră că o astfel de dispoziție poate duce la discriminarea operatorilor din alte state membre care doresc să se stabilească în Lituania. În lipsa unui răspuns satisfăcător din partea Lituaniei în termen de două luni, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții Europene de Justiție.

(pentru mai multe informații: H. Kearns – Tel: +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Codul muncii: Comisia solicită LUXEMBURGULUI să aplice integral Directiva privind munca pe durată determinată

Comisia Europeană a solicitat Luxemburgului să își revizuiască legislația pentru a proteja angajații împotriva reînnoirilor abuzive ale contractelor de muncă pe durată determinată, în scopul de a respecta pe deplin cerințele Directivei privind munca pe durată determinată. Cadrele didactice și personalul din cercetare de la Universitatea din Luxemburg, precum și personalul din sectorul de divertisment sunt excluse din sfera de aplicare a legislației actuale din Luxemburg, aceștia rămânând neprotejați împotriva unor astfel de practici abuzive. Directiva solicită statelor membre să se asigure că atunci când un angajator are disponibile locuri de muncă cu caracter permanent, este informat personalul care lucrează pe baza unui contract de muncă pe durată determinată.

Normele aplicabile în Luxemburg prevăd doar o comunicare indirectă prin intermediul comitetului de întreprindere și nu există nicio dispoziție privind informarea directă a personalului cu contract de muncă pe durată determinată. Această problemă este mai accentuată în special în întreprinderile mici, unde nu există un comitet de întreprindere. Solicitarea ia forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Luxemburgul are acum la dispoziție două luni să notifice Comisiei măsurile luate pentru implementarea integrală a directivei. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința acestei țări.

(pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 – Tel. mobil +32 498 99 4107)

 1. Telecomunicații: Comisia cere ȚĂRILOR DE JOS să garanteze independența autorității de reglementare neerlandeze

Comisia Europeană ia măsuri pentru a se asigura că autoritatea de reglementare neerlandeză în domeniul telecomunicațiilor, ACM, își menține independența deplină la aplicarea normelor UE în materie de telecomunicații în cazul difuzării programelor de televiziune. Cadrul de reglementare al UE din 2009 pentru telecomunicații prevede că autoritățile naționale de reglementare trebuie fie complet independente în privința modului în care realizează reglementarea pieței. Comisia consideră că reglementările neerlandeze actuale limitează această libertate de reglementare, încercând să reglementeze direct piața în două moduri. În primul caz, radiodifuzorii cărora li se aplică „obligații de difuzare” se văd forțați să-și ofere spre revânzare programele de televiziune, precum și serviciul de transmisie corespunzător, la nivel angro și la prețuri „orientate către costuri” (pentru a evita profiturile necuvenite). A doua dispoziție obligă ACM să forțeze companiile în cazul cărora s-a identificat o putere de piață semnificativă să își revândă programele concurenților la prețuri orientate către costuri.

Comisia este în principal preocupată de modul în care au fost impuse aceste dispoziții de reglementare. Ar trebui ca autoritățile de reglementare independente și nu guvernul neerlandez să fie cele care să decidă dacă trebuie impuse astfel de măsuri. În consecință, Comisia trimite un aviz motivat (a doua etapă a procedurii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Țările de Jos au la dispoziție două luni pentru a răspunde. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei țări.

(pentru mai multe informații: R. Heath – Tel. +32 229 61716 – Tel. mobil: +32 460 75 0221)

 1. Mediu: Comisia cere POLONIEI să respecte legislația de mediu la elaborarea programului de prevenire a inundațiilor

Comisia este preocupată de unele aspecte de mediu ale programului Poloniei de prevenire a inundațiilor pe Vistula Superioară. În ciuda faptului că programul va afecta starea corpurilor de apă și o serie de situri Natura 2000, nu s-a realizat nicio evaluare adecvată a impactului asupra mediului care să țină seama de obiectivele de mediu stabilite prin dreptul UE astfel cum se prevede în Directiva privind evaluarea strategică a impactului asupra mediului. Se consideră că aproximativ 120 dintre cele 410 proiecte incluse în program au de asemenea efecte semnificative asupra a 50 de situri Natura 2000 diferite.

În temeiul Directivei Habitate, astfel de proiecte pot fi justificate din motive de interes public major, cu condiția să se propună măsuri compensatorii și să fie analizate atent soluții alternative, însă acest lucru nu pare să se fi petrecut. Există și preocupări cu privire la Directiva-cadru privind apa, deoarece programul pune în pericol corpurile de apă, dăunând capacității acestora de a atinge o stare bună de mediu până în 2015. Deși sprijină în totalitate eforturile Poloniei de a dezvolta o infrastructură de prevenire a inundațiilor pentru a proteja oamenii și patrimoniul cultural, Comisia este în continuare de părere că aceste eforturi trebuie să respecte legislația UE în materie de mediu.

Comisia a trimis Poloniei o scrisoare de punere în întârziere în noiembrie 2012, însă întrucât Polonia încă nu a luat măsurile adecvate pentru remedierea situației, Comisia trimite un aviz motivat, acordând Poloniei un termen de două luni pentru a răspunde. Dacă Polonia nu va face acest lucru, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Mediu: Comisia solicită SPANIEI să se asigure că depozitul de deşeuri Barranco de Sedases respectă standardele

Comisia solicită Spaniei să cureţe depozitul de deşeuri Barranco de Sedases aflat în Fraga, Huesca, în regiunea Aragon. Depozitul nu respectă standardele stabilite prin legislația UE privind deșeurile, funcționând fără autorizațiile corespunzătoare și ar fi trebuit fie să fie condiționat, fie să fie închis până cel târziu la 16 iulie 2009. Comisia a trimis Spaniei o scrisoare de punere în întârziere pe acest subiect la 1 iunie 2012.

Deoarece nu s-au adoptat niciun fel de măsuri administrative pentru a pune capăt acestei situații, Comisia trimite Spaniei un aviz motivat, acordându-i două luni pentru a răspunde. Dacă autoritățile spaniole nu transmit un răspuns satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei chestiuni.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Mediu: Comisia cere REGATULUI UNIT să își înăsprească legile privind eliminarea combustibililor petrolieri prelucrați

Comisia solicită Regatului Unit să își modifice criteriile de stabilire a încetării statutului de deșeu pentru uleiurile uzate. Conform criteriilor Regatului Unit de stabilire a încetării statutului de deșeu, combustibilii petrolieri prelucrați pot fi folosiți ca și combustibil echivalent virgin. Comisia este îngrijorată că aceste criterii permit anumitor poluanți să persiste în concentrații mari, iar aceștia sunt apoi eliberați în timpul procesului de combustie, reprezentând o amenințare la adresa sănătății umane și a mediului. Instalațiile standard de combustie, spre deosebire de instalațiile de incinerare a deșeurilor, nu sunt neapărat echipate cu tehnologii de eliminare a poluanților conținuți în emisii provenite de la combustibilii petrolieri prelucrați, precum metale grele, acid clorhidric și halogeni.

În consecință, Comisia trimite un aviz motivat, oferind Regatului Unit două luni pentru a da un răspuns. Dacă Regatul Unit nu va face acest lucru, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)


Side Bar