Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMORANDUM

Bruselj, 15. aprila 2013

Najpogostejša vprašanja: nova pravila EU za varnejše in okolju prijaznejše tovornjake

Sedanje stanje

Trenutno je v Evropski uniji na cesti 6,5 milijona težkih tovornih vozil (z največjo dovoljeno težo, ki presega 3,5 tone). Proizvajalci tovornjakov v EU so vodilni na svetu pri konstruiranju pametnih in inovativnih vozil. V EU je v proizvodnji tovornjakov in cestnem tovornem prometu zaposlenih 6 milijonov ljudi. Cestni tovorni promet je ključnega pomena za gospodarsko rast Evrope, saj obsega 70 % celinskega tovornega prometa (v tonah na kilometer) v EU, pretovori več kot 80 % blaga glede na količino (v tonah) in več kot 90 % blaga glede na vrednost (v EUR) ter prispeva k skoraj 1,5 % BDP.

Ker se bo po pričakovanjih v bližnji prihodnosti po cestah prevažala večina vsega blaga v Evropi, je treba na področju cestnega prevoza okrepiti prizadevanja za izpolnjevanje obstoječega povpraševanja na trajnostni in z viri učinkovit način.

V Evropski uniji so energijske potrebe prometne dejavnosti v okoli 90 odstotkih odvisne od nafte in naftnih derivatov. Manjša poraba goriva pri cestnem prevozu na dolge razdalje bo pomembno prispevala k izboljšanju gospodarstva in varstvu okolja.

Veljavna pravila

Pravila EU glede težkih tovornih vozil so bila sprejeta v 80-ih letih prejšnjega stoletja (Direktiva 96/53/ES), da bi dosegli tri glavne cilje – zaščitili infrastrukturo ter zagotovili varnost v cestnem prometu in prosto konkurenco na enotnem trgu. Ob času sprejemanja pravil energijska učinkovitost ali varstvo okolja nista bila upoštevana.

Direktiva 96/53/ES omejuje težo težkih tovornih vozil na največ 40 ton (44 ton pri kombiniranem prometu), njihovo dolžino pa na 18,75 metrov. Od teh dimenzij je mogoče odstopati, vendar o tem odločajo posamezne države članice na podlagi subsidiarnosti in lokalnih razmer. V praksi veljavna pravila trenutno dejansko preprečujejo uvedbo inovativnih zasnov (npr. bolj zaobljenih kabin), ki so bistvene za večjo energijsko učinkovitost in varnost.

Cestni promet povzroča približno eno petino vseh emisij CO2 v EU, od tega eno četrtino povzročajo težka tovorna vozila. Kljub izboljšavam na področju energijske učinkovitosti v zadnjih letih emisije težkih tovornih vozil še vedno naraščajo, predvsem zaradi vse večjega cestnega tovornega prometa.

Obstoječa pravila je nujno treba posodobiti, tako da bi upoštevala tehnološki napredek.

Od 6,5 milijona tovornjakov, ki trenutno vozijo po cestah v EU, bi lahko vsaj milijon, ki redno potuje na daljše razdalje, izkoristil prednosti novih bolj aerodinamičnih vozil.

Zakonodajni predlog

Boljše aerodinamične lastnosti: Namen predloga Komisije je spodbuditi uvedbo bolj aerodinamičnih vozil, predvsem tako, da se proizvajalcem omogoči konstruiranje zaobljenih kabin tovornjakov in opremljanje vozil z aerodinamičnimi zakrilci na koncu priklopnika. Gre za majhne spremembe, ki pa znatno izboljšujejo aerodinamične lastnosti in izkoristek goriva, zlasti na daljše razdalje.

S temi izboljšavami se lahko poraba goriva in emisije zmanjšajo do 10 %, pri čemer se nosilnost vozil ne spremeni. Tako bi običajni tovornjaki, ki na leto prevozijo 100 000 km, pri stroških goriva prihranili do 5 000 evrov.

Večja prometna varnost: Zaradi sedanje kvadraste oblike kabine so lahko poškodbe udeležencev v prometu pri trku hujše, pa tudi stransko vidno polje voznikov je manjše. Bolj zaobljena oblika aerodinamičnih kabin bo omogočila večje vidno polje voznika in pri nizkih hitrostih ublažila trk z najbolj ogroženimi udeleženci v prometu, kar bo na leto pripomoglo k obvarovanju od 300 do 500 življenj, npr. pešcev in kolesarjev – to je 10‑odstotno zmanjšanje smrtnih primerov v prometnih nesrečah v EU, pri katerih so udeleženi tovornjaki.

Nove kabine bodo omogočile tudi večje udobje za voznike z več prostora kot tudi uporabo zračnih blazin.

Več kombiniranega prometa: Da bi spodbudili kombinirani promet, bodo birokratski postopki poenostavljeni, da bi omogočili lažji prenos zabojnikov velikosti 45 čevljev (ki se najpogosteje uporabljajo pri prevozu na dolge razdalje) med ladijskim, cestnim in železniškim prometom. Tako na primer posebno dovoljenje za tak prevoz ne bo več potrebno.

Priložnost za evropska podjetja in nastanek novih delovnih mest v proizvodnji vozil: Evropski proizvajalci težkih tovornih vozil so v svetovnem merilu vodilni na trgu in zadevna panoga je eden največjih korporacijskih investitorjev v raziskave in razvoj. Razvoj novih težkih tovornih vozil z aerodinamično kabino in zakrilci na koncu priklopnika bo za evropske proizvajalce priložnost za oblikovanje novih modelov, ki bodo izpolnjevali svetovno povpraševanje po okolju prijaznejših težkih tovornih vozilih z učinkovitejšo porabo goriva.

Preobremenjenost tovornjakov: Trenutno je do tretjine pregledanih vozil preobremenjenih, kar povzroča škodo na infrastrukturi, ogroža prometno varnost in davkoplačevalce vsako leto stane 950 milijonov evrov. Vgrajeni sistemi za tehtanje in postaje za tehtanje med vožnjo na glavnih cestah bodo omogočili samodejni nadzor nad preobremenjenostjo vozil. S takšnim samodejnim nadzorom bomo na leto preprečili nepotrebno ustavljanje približno 75 000 vozil. Tako bodo nadzorni organi prihranili okoli 140 000 ur nepotrebnega dela. To pa bo koristilo tudi proizvodnim procesom, ki so odvisni od pravočasne dobave, saj ne bo več prihajalo do nepotrebnega ustavljanja tovornjakov.

V predlogu so zajeti težka tovorna vozila in avtobusi kot tudi druge manjše kategorije vozil, opredeljene v navedeni direktivi.

Junija 2012 je podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas predložil smernice o pogojih, pod katerimi lahko daljši tovornjaki prehajajo meje EU. Namen teh smernic je bil poudariti, da v skladu z načelom subsidiarnosti o uporabi daljših tovornjakov odločajo posamezne države članice na podlagi različnih lokalnih razmer. Nobeni državi članici ni treba odobriti uporabe daljših vozil, če meni, da to ni ustrezno. V smernicah je bilo tudi navedeno, da lahko daljši tovornjaki prehajajo mejo med dvema sosednjima državama članicama, če ti to dovoljujeta in je takšen promet omejen le na ti dve državi ter ne vpliva znatno na mednarodno konkurenco. Te smernice so vključene v revidirano direktivo.

Nekaj številčnih podatkov

  • Običajni tovornjaki na dolge razdalje, ki na leto prevozijo 100 000 km, bi lahko z zaobljeno kabino in aerodinamični zakrilci na koncu priklopnika prihranili do 5 000 evrov pri stroških goriva.

  • Od 6,5 milijona tovornjakov, ki trenutno vozijo po cestah v EU, bi lahko vsaj milijon, ki redno potuje na daljše razdalje, izkoristil prednosti novih ukrepov.

  • Težki tovorni tovornjaki bi z aerodinamičnimi zakrilci (končnimi spojlerji) in zaobljeno kabino porabili do 10 % manj goriva.

  • Spremenjena zasnova kabine bi lahko v EU pripomogla k obvarovanju od 300 do 500 življenj na leto.

  • Razmeroma visok delež težkih tovornih vozil je resda preobremenjen, vendar je okoli 75 000 tovornjakov na leto ustavljenih brez razloga, zaradi česar nadzorni organi izgubijo 140 000 ur, ki bi jih lahko prihranili ali uporabili za druge namene.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Veljavna Direktiva 96/53/ES


Side Bar