Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ

Bruxelles, 15 aprilie 2013

Întrebări frecvente: Noi norme UE pentru camioane mai sigure și mai ecologice

Situația actuală

În prezent, în UE circulă 6,5 milioane de vehicule grele pentru transportul de mărfuri (cu o masă maximă de peste 3,5 tone). Constructorii de camioane din UE se numără printre liderii mondiali în proiectarea de vehicule inteligente și inovatoare. Circa 6 milioane de persoane din UE lucrează în sectorul construcției de camioane și al transportului rutier de marfă. Transportul rutier de marfă este vital pentru creșterea economică a Europei, reprezentând mai mult de 70% din activitatea de transport interior de mărfuri (în tone-km) în UE, respectiv, mai mult de 80% din volumul (tone) de mărfuri și mai mult de 90% din mărfuri în ceea ce privește valoarea (EUR) și reprezentând aproape 1,5% din PIB.

În timp ce transportul rutier de mărfuri este susceptibil să absoarbă cea mai mare parte din totalul mărfurilor în Europa în viitorul apropiat, sectorul rutier trebuie să facă mai mult pentru a gestiona cererea existentă într-un mod sustenabil și eficient din punct de vedere al utilizării resurselor.

În UE, sectorul transporturilor este dependent de petrol și produse petroliere pentru satisfacerea a aproximativ 90% din nevoile sale. Reducerea consumului de combustibil pentru transportul rutier de marfă pe distanțe mari va avea un impact pozitiv asupra mediului și economiei.

Normele actuale

Normele UE care reglementează vehiculele grele pentru transportul de mărfuri au fost stabilite în anii 1980 (Directiva 96/53/CE) în vederea îndeplinirii a trei obiective cheie: protejarea infrastructurii, asigurarea siguranței rutiere și a liberei concurențe în cadrul pieței unice. La momentul respectiv, normele nu au fost concepute în funcție de obiective de eficiență energetică sau de mediu.

Directiva 96/53/CE limitează masa maximă a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri la 40 de tone (44 de tone în transportul combinat) și lungimea acestora la 18,75m. Există anumite posibilități de derogare de la aceste dimensiuni, dar este la latitudinea fiecărui stat membru să decidă, pe baza principiului subsidiarității și a condițiilor locale. În practică, normele actuale împiedică în prezent introducerea unor designuri inovatoare - cum ar fi o formă mai rotunjită a cabinei - care sunt esențiale pentru creșterea randamentului energetic și a siguranței.

În UE, aproximativ o cincime din totalul de emisii de CO2 sunt generate de transportul rutier, iar vehiculele grele pentru transportul de mărfuri sunt responsabile pentru un sfert din emisiile acestuia. În ciuda anumitor îmbunătățiri aduse randamentului energetic în ultimii ani, emisiile vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri sunt încă în creștere, în principal datorită creșterii transportului rutier de mărfuri.

Normele existente au nevoie urgentă de actualizare pentru a ține pasul cu progresul tehnologic.

Dintre cele 6,5 milioane de camioane care circulă în prezent pe șoselele Europei, cel puțin 1 milion — care efectuează în mod regulat curse pe distanțe mari — ar putea beneficia de pe urma unei forme mai aerodinamice.

Ce propunem?

Ameliorarea aerodinamicii: propunerile Comisiei vizează facilitarea introducerii vehiculelor mai aerodinamice, în special permițându-le fabricanților să proiecteze cabinele de camion cu o formă rotunjită și să echipeze vehiculele cu deflectoare aerodinamice în spatele remorcii. Acestea sunt modificări mici, dar au un impact considerabil asupra aerodinamicii și randamentului energetic, în special pentru distanțe mai mari.

Împreună, aceste îmbunătățiri pot reduce consumul de carburant și emisiile cu până la 10%, fără nicio modificare a capacității de încărcare. Acestea ar duce la economii de până la 5 000 de euro pe an din cheltuielile cu combustibilul aferente unui camion de cursă lungă tipic care acoperă o distanță de 100 000 de km.

O mai mare siguranță rutieră: Actuala formă paralelipipedică poate spori gravitatea vătămărilor suferite de utilizatorii drumurilor, în caz de coliziune. De asemenea, ea reduce câmpul de vizibilitate laterală a șoferului. Forma mai rotunjită a cabinelor aerodinamice va crește câmpul de vizibilitate a șoferului și, în cazul unei coliziuni la viteză redusă, poate reduce impactul asupra unui utilizator vulnerabil al drumurilor, contribuind astfel în fiecare an la salvarea vieților a 300 până la 500 de utilizatori vulnerabili ai drumurilor, precum pietonii și bicicliștii, ceea ce ar însemna o reducere cu 10% a numărului de decese înregistrate în UE din cauza accidentelor rutiere în care sunt implicate camioanele.

Noile cabine vor spori de asemenea confortul șoferului, oferind mai mult spațiu și permițând utilizarea de airbaguri.

Îmbunătățirea transportului intermodal: pentru facilitarea transportului intermodal, se vor reduce formalitățile administrative în vederea înlesnirii transferului containerelor de 45 de picioare — cele mai utilizate containere pentru distanțe mari — între diversele moduri de transport: naval, rutier și feroviar. De exemplu, nu va mai fi necesar un permis special.

Avantaje pentru întreprinderile europene și crearea de locuri de muncă în sectorul construcției autovehiculelor: Producătorii europeni de vehicule grele ocupă poziția de lider pe piața mondială, iar acest sector este unul dintre cei mai mari investitori în cercetare și dezvoltare. Conceperea noilor vehicule grele pentru transportul de mărfuri cu cabine aerodinamice și deflectoare posterioare va fi o ocazie pentru producătorii europeni de a dezvolta noi modele, pentru a face față cererii mondiale de vehicule grele de marfă mai puțin poluante și cu un consum mai redus de carburant.

Încărcarea peste limita maximă admisă: În prezent, aproape o treime din vehiculele controlate sunt încărcate peste limita admisă, fapt ce duce la deteriorarea infrastructurii, compromite siguranța rutieră și îi costă pe contribuabili aproximativ 950 de milioane de euro în fiecare an. Sistemele de cântărire la bord și stațiile de cântărire din mers amplasate pe drumurile principale vor permite detectarea în mod automat a vehiculelor încărcate peste limită. Dezvoltarea sistemului de detectare automată va permite evitarea opririi inutile a aproximativ 75 000 de vehicule pe an. Astfel, autoritățile de control vor economisi aproximativ 140 000 de ore de muncă nenecesară. Procesele de producție care depind de „livrări exact la timp” (just-in-time deliveries) vor beneficia și ele de acest sistem, deoarece vor fi eliminate opririle inutile.

Propunerea vizează vehiculele grele pentru transportul de mărfuri și autobuzele, dar și alte categorii de vehicule mai mici care sunt prevăzute în directivă.

În iunie 2012, vicepreședintele Kallas a oferit orientări cu privire la condițiile în care camioanele mai lungi pot traversa frontierele. Elementul principal al acestor orientări consta în sublinierea faptului că statele membre decid cu privire la autorizarea camioanelor mai lungi, în conformitate cu principiul subsidiarității și în funcție de diferitele condiții locale. Niciun stat membru nu este obligat să autorizeze utilizarea vehiculelor mai lungi în cazul în care nu consideră că acest lucru este adecvat. Conform indicațiilor din aceste orientări, camioanele mai lungi pot trece frontiera a două state membre învecinate care autorizează utilizarea lor, cu condiția ca această utilizare să rămână limitată numai la transportul între cele două state membre și să nu afecteze în mod semnificativ concurența internațională. Aceste orientări sunt acum incluse în directiva revizuită.

În câteva cifre

  • Cabinele de camion cu formă rotunjită și deflectoarele aerodinamice în spatele remorcii ar putea determina economii de până la 5 000 de euro pe an din costurile aferente carburanților pentru un camion de cursă lungă tipic, care acoperă o distanță de 100 000 de km.

  • Dintre cele 6,5 milioane de camioane care circulă în prezent pe șoselele Europei, cel puțin 1 milion — care efectuează în mod regulat curse pe distanțe mari — ar putea beneficia de noile măsuri.

  • Utilizarea în paralel a deflectoarelor aerodinamice posterioare și a cabinelor cu formă rotunjită la vehiculele grele pentru transportul de mărfuri poate reduce consumul de carburant cu până la 10 %;

  • Modificarea designului cabinei vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri ar putea salva 300, până la 500 de vieți pe an în UE;

  • Deși un procent relativ mare de vehicule grele pentru transportul de mărfuri sunt încărcate peste limita admisă, aproximativ 75 000 de astfel de vehicule sunt oprite anual fără niciun motiv, ceea ce „costă” autoritățile de control 140 000 de ore de lucru, care ar putea fi economisite sau folosite în alte scopuri.

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Actuala Directivă 96/53/CE a Consiliului


Side Bar