Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Briselē, 2013. gada 15. aprīlī

Bieži uzdotie jautājumi par jaunajiem ES noteikumiem attiecībā uz drošākām un videi nekaitīgākām kravas automašīnām

Pašreizējā situācija

Pašlaik ES ir apmēram 6,5 miljoni smagsvara transportlīdzekļu (to maksimālais svars ir virs 3,5 tonnām). ES smago automašīnu ražotāji ir starp pasaules līderiem viedu un inovatīvu risinājumu rašanā. Kravas automašīnu un kravas autopārvadājumu nozarē ES nodarbināti apmēram seši miljoni cilvēku. Kravu autopārvadājumi ir būtiski Eiropas ekonomikas izaugsmei, jo tie veido vairāk nekā 70 % iekšzemē veikto kravas pārvadājumu (tonnkilometros). Ar kravas auto pārvadā vairāk nekā 80 % preču apjoma (tonnās) un vairāk nekā 90 % preču vērtības (eiro). Kravu autopārvadājumu īpatsvars IKP ir gandrīz 1,5 %.

Šķiet, ka arī pārskatāmā nākotnē vairumu preču Eiropā pārvadās ar kravas automašīnām, tāpēc nozarei ir jādara vairāk, lai pašreizējo pieprasījumu apmierinātu ilgtspējīgi un resursus taupošā veidā.

Eiropas Savienībā apmēram 90 % transportlīdzekļu degvielas veido nafta un tās produkti. Samazinot kravas autotransporta tālsatiksmes pārvadājumu degvielas patēriņu, tiks sniegts ļoti svarīgs ieguldījums vides aizsardzībā un ekonomikā.

Pašlaik spēkā esošie noteikumi

ES noteikumus par smagsvara transportlīdzekļiem ieviesa astoņdesmitajos gados (Direktīva 96/53/EK), lai sasniegtu trīs svarīgus mērķus, proti, aizsargātu infrastruktūru, gādātu par ceļu satiksmes drošību un vienotajā tirgū nodrošinātu netraucētu konkurenci. Tolaik, izstrādājot minētos noteikumus, neņēma vērā energoefektivitātes un vides aizsardzības mērķus.

Direktīvā 96/53/EK noteikts, ka smagsvara transportlīdzekļu maksimālais svars nedrīkst pārsniegt 40 tonnas (44 tonnas kombinētos pārvadājumos) un ka to maksimālais garums ir 18,75 m. Ir zināmas iespējas pieļaut atkāpes no šiem izmēriem, bet par to lemj katra dalībvalsts atsevišķi atbilstīgi subsidiaritātes principam un vietējiem apstākļiem. Praksē ir tā, ka pašreizējie noteikumi traucē inovatīvas uzbūves, piemēram, plūdlīniju formas kabīņu, ieviešanu, kaut arī moderni risinājumi palīdzētu ietaupīt degvielu un uzlabot drošību.

Apmēram piektdaļa ES kopējās CO2 emisijas nāk no autotransporta, un smagsvara transportlīdzekļu izmešu īpatsvars tajā ir ceturtā daļa. Kaut arī pēdējos gados degvielas patēriņa efektivitāte ir nedaudz uzlabota, smagsvara transportlīdzekļu izmešu apjoms palielinās, galvenokārt tāpēc, ka pieaug kravu autopārvadājumu intensitāte.

Pašreizējie noteikumi ir steidzami jāatjaunina, lai pielāgotos tehnoloģijas progresam.

No 6,5 miljoniem kravas automašīnu, kas pašlaik ir uz Eiropas ceļiem, vismaz vienam miljonam auto (kas regulāri brauc garos reisos) varētu nākt par labu jaunās prasības par uzlabotu aerodinamiku.

Kas tiek ierosināts?

Uzlabot aerodinamiku. Komisijas priekšlikumu mērķis ir atvieglot aerodinamiskāku transportlīdzekļu ieviešanu, piemēram, liekot ražotājiem izstrādāt noapaļotas kabīnes un kravas automašīnas beigās piestiprināt gaisa plūsmviržus. Tās ir sīkas izmaiņas, kas tomēr ievērojami maina aerodinamiku un degvielas patēriņa efektivitāti, jo īpaši — tālos braucienos.

Visi šie uzlabojumi kopā degvielas patēriņu un emisiju apjomu var samazināt par 10 %, nemainot kravnesību. Tādējādi tipiska garo distanču kravas automašīna, kas gadā nobrauc 100000 km, patērētu mazāk degvielas, ietaupot apmēram 5000 eiro ik gadu.

Uzlabot ceļu satiksmes drošību. Pašreizējā kabīņu forma atgādina ķieģeli, un tās dēļ sadursmes gadījumā satiksmes dalībnieku traumas var būt smagākas. Turklāt šī forma autovadītājam samazina redzamību uz sāniem. Noapaļotāka kabīnes forma autovadītājam palielinās redzamības lauku un tad, ja sadursme notiek, braucot lēni, samazinās risku nodarīt nopietnus miesas bojājumus, tādējādi ik gadu izglābjot dzīvību no 300 līdz 500 neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, piemēram, gājējiem un velosipēdistiem. ES par 10 % samazināsies bojāgājušo skaits satiksmes negadījumos, kuros iesaistītas smagās automašīnas.

Jaunās kabīnes būs arī ērtākas vadītājam, tajās būs vairāk vietas, un varēs izmantot gaisa spilvenus.

Stimulēt vairākveidu pārvadājumus. Lai atvieglotu vairākveidu pārvadājumus, tiks samazināta birokrātija. Līdz ar to 45 pēdas (13,7 m) garos konteinerus (ko tāliem pārvadājumiem izmanto visvairāk) būs vieglāk pārkraut no kuģiem kravas mašīnās vai vilcienos un otrādi. Piemēram, vairs netiks prasīta īpaša atļauja.

Izmaiņas, kas ir izdevīgas Eiropas uzņēmumiem un rada darbvietas autoražošanas nozarē. Eiropas smago automašīnu ražotāji ir tirgus līderi, un šī nozare ir viena no lielākajiem privātajiem investoriem pētniecībā un izstrādē. Ja tiks ieviesta prasība, ka jābūt jaunām aerodinamiskām kabīnēm un gaisa plūsmviržiem aizmugurē, Eiropas ražotājiem būs iespēja izstrādāt jaunus modeļus, lai apmierinātu globālo pieprasījumu pēc videi nekaitīgākiem un degvielu taupošākiem smagsvara transportlīdzekļiem.

Cīņa pret pārāk smagām kravām. Pašlaik līdz pat trešdaļai pārbaudīto transportlīdzekļu krava ir smagāka nekā atļauts. Tas bojā infrastruktūru, apdraud drošību un nodokļu maksātājiem gadā izmaksā aptuveni 950 miljonus eiro. Ieviešot svēršanas sistēmas, kas iebūvētas automašīnā, un tehnoloģijas “krava kustībā” stacijas uz galvenajiem ceļiem, būs iespējams automātiski noteikt, kuru transportlīdzekļu krava ir pārāk smaga. Ieviešot automatizētu kontroli, katru gadu nebūs lieki jāaptur 75000 automašīnu. Tas kontroli veicošajām iestādēm aiztaupīs 140000 stundas nevajadzīga darba. Tas, ka automašīnas vairs neapstādinās bez vajadzības, nāks par labu arī ražotājiem, kuriem ir svarīgi, lai piegādes notiktu tieši laikā.

Priekšlikums attiecas uz smagsvara transportlīdzekļiem un autobusiem, kā arī uz mazāku transportlīdzekļu kategorijām, kas norādītas direktīvā.

2012. gada jūnijā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass sniedza ieskatu noteikumos par to, kā garās kravas mašīnas drīkst šķērsot robežas. Viņš pirmām kārtām uzsvēra, ka par garo kravas automašīnu lietošanu katra ES dalībvalsts lemj atsevišķi atbilstīgi subsidiaritātes principam un vietējiem apstākļiem. Nevienai dalībvalstij nav pienākuma atļaut garo transportlīdzekļu lietošanu, ja tā to nevēlas. Tomēr priekšsēdētāja vietnieks arī norādīja, ka kaimiņos esošas dalībvalstis var atļaut garo kravas auto lietošanu, ja tas attiecas tikai uz satiksmi starp šīm abām valstīm, kuras to jau atļāvušas, un ja nav būtiskas ietekmes uz starptautisko konkurenci. Šie principi nu ir iekļauti pārskatītajā direktīvā.

Daži skaitļi

  • Pateicoties noapaļotas formas kabīnei un aerodinamiskiem gaisa plūsmviržiem piekabes aizmugurē, tipiska garo distanču kravas automašīna, kas gadā nobrauc 100000 km, patērētu mazāk degvielas, ietaupot apmēram 5000 eiro ik gadu.

  • No 6,5 miljoniem kravas automašīnu, kas pašlaik ir uz Eiropas ceļiem, jaunās prasības varētu nākt par labu vismaz vienam miljonam auto (kas regulāri brauc garos reisos).

  • Aerodinamiskos gaisa plūsmviržus (aizmugurējos spoilerus) kombinējot ar noapaļotu kravas automašīnas kabīnes formu, degvielas patēriņa samazinājums var būt līdz pat 10 %.

  • Izmainot smagsvara transportlīdzekļu kabīnes konstrukciju, Eiropas Savienībā katru gadu varētu izglābt 300–500 dzīvību.

  • Kaut arī samērā augsta ir to smagsvara transportlīdzekļu proporcija, kuru svars pārsniedz atļauto, aptuveni 75000 automašīnu ik gadu aptur bez iemesla. Tas kontroli veicošajām iestādēm “izmaksā” 140000 stundu, ko varētu ietaupīt vai izmantot citiem mērķiem.

Papildu informāciju skatiet te:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Pašlaik spēkā esošā Direktīva 96/53/EK


Side Bar