Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2013

Συχνές ερωτήσεις: Νέοι ενωσιακοί κανόνες για ασφαλέστερα και οικολογικότερα φορτηγά

Η σημερινή κατάσταση

6,5 εκατομμύρια βαρέα φορτηγά οχήματα (με μέγιστο βάρος άνω των 3,5 τόνων) κυκλοφορούν σήμερα στην ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φορτηγών κατέχουν ηγετικές θέσεις παγκοσμίως στον ευφυή και καινοτόμο σχεδιασμό οχημάτων. Η κατασκευή φορτηγών και οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές απασχολούν περίπου 6 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ. Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν ζωτική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, αντιπροσωπεύουν δε πάνω από το 70% της δραστηριότητας των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών (σε τονοχιλιόμετρα) στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά πάνω από το 80% των εμπορευμάτων σε όγκο (τόνους) και πάνω από το 90% των εμπορευμάτων σε αξία (ευρώ), και αντιστοιχούν περίπου στο 1,5% του ΑΕΠ.

Μολονότι οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων στην Ευρώπη στο προσεχές μέλλον, ο κλάδος των οδικών μεταφορών πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα για τη διαχείριση της υφιστάμενης ζήτησης με βιώσιμο και αποδοτικό ως προς τους πόρους τρόπο.

Στην ΕΕ, οι μεταφορές εξαρτώνται από το πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή για το 90% περίπου των ενεργειακών αναγκών τους. Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων θα αποτελέσει πολύ σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Οι ισχύοντες κανόνες

Οι ενωσιακοί κανόνες που διέπουν τα βαρέα φορτηγά οχήματα θεσπίστηκαν τη δεκαετία του 1980 (οδηγία 96/53/ΕΚ) για την επίτευξη τριών βασικών στόχων: προστασία των υποδομών, εγγύηση της οδικής ασφάλειας και διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Την εποχή εκείνη, οι κανόνες αυτοί δεν σχεδιάστηκαν με την ενεργειακή απόδοση ή περιβαλλοντικούς στόχους κατά νουν.

Η οδηγία 96/53/ΕΚ περιορίζει το μέγιστο βάρος των βαρέων φορτηγών οχημάτων σε 40 τόνους (44 τόνους στις συνδυασμένες μεταφορές) και το μήκος σε 18,75 μέτρα. Υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες παρέκκλισης από τις διαστάσεις αυτές, αλλά εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει με βάση την αρχή της επικουρικότητας και τις τοπικές συνθήκες. Στην πράξη, οι ισχύοντες κανόνες παρεμποδίζουν επί του παρόντος την καθιέρωση καινοτόμου σχεδιασμού, όπως πιο στρογγυλεμένους θαλάμους, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη βελτίωση της απόδοσης των καυσίμων και την αύξηση της ασφάλειας.

Το ένα πέμπτο περίπου των συνολικών εκπομπών CO2 της ΕΕ προέρχεται από τις οδικές μεταφορές, για το ένα τέταρτο των οποίων ευθύνονται τα βαρέα φορτηγά οχήματα. Παρά ορισμένες βελτιώσεις στην απόδοση των καυσίμων τα τελευταία χρόνια, οι εκπομπές των βαρέων φορτηγών οχημάτων εξακολουθούν να αυξάνονται, κυρίως λόγω της αύξησης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να επικαιροποιηθούν επειγόντως ώστε να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Από τα 6,5 εκατομμύρια φορτηγά που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους της Ευρώπης, τουλάχιστον το ένα εκατομμύριο οχήματα, που διανύουν τακτικά μεγάλες αποστάσεις, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από νέα πιο αεροδυναμικά οχήματα.

Τι προτείνουμε;

Βελτιωμένη αεροδυναμική: Οι προτάσεις της Επιτροπής αποβλέπουν στη διευκόλυνση της καθιέρωσης πιο αεροδυναμικών οχημάτων, επιτρέποντας ιδίως στους κατασκευαστές να σχεδιάζουν θαλάμους φορτηγών στρογγυλεμένου σχήματος και να εφοδιάζουν τα οχήματα με αεροδυναμικούς εκτροπείς στο πίσω μέρος του ρυμουλκούμενου. Πρόκειται για μικρές αλλαγές, οι οποίες όμως έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αεροδυναμική και στην απόδοση των καυσίμων, ιδίως στις μεγαλύτερες αποστάσεις.

Οι βελτιώσεις αυτές μπορούν από κοινού να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές έως και κατά 10%, χωρίς αλλαγή της ικανότητας φόρτωσης. Αυτό θα καθιστούσε δυνατή την εξοικονόμηση ποσού έως 5.000 ευρώ τον χρόνο από το κόστος των καυσίμων για ένα τυπικό φορτηγό μεγάλων αποστάσεων που διανύει 100.000 χλμ.

Ενισχυμένη οδική ασφάλεια: Το σημερινό σχήμα τούβλου μπορεί να αυξήσει τη σοβαρότητα τραυματισμού των χρηστών της οδού σε περίπτωση πρόσκρουσης. Μειώνει επίσης την ορατότητα του οδηγού στα πλάγια. Το πιο στρογγυλεμένο σχήμα των αεροδυναμικών θαλάμων θα αυξήσει το οπτικό πεδίο του οδηγού και, σε περίπτωση πρόσκρουσης με μικρή ταχύτητα, μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα των συνεπειών για τους ευάλωτους χρήστες της οδού, διότι αναμένεται ότι θα σώζεται κάθε χρόνο η ζωή 300 έως 500 ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως πεζοί ή ποδηλάτες: αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 10% των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στα οποία εμπλέκονται φορτηγά.

Οι νέοι θάλαμοι θα βελτιώσουν επίσης την άνεση του οδηγού με περισσότερο χώρο και θα καταστήσουν δυνατή τη χρήση αερόσακων.

Βελτίωση των πολυτροπικών μεταφορών: Για να προωθηθούν οι πολυτροπικές μεταφορές, θα μειωθεί η γραφειοκρατία ώστε να διευκολυνθεί η μεταφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων 45 ποδών, που είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα εμπορευματοκιβώτια μεγάλων αποστάσεων, μεταξύ πλοίων, οδικών οχημάτων και σιδηροδρόμου. Για παράδειγμα, δεν θα απαιτείται πλέον ειδική άδεια.

Οφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον κλάδο της κατασκευής οχημάτων: Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές βαρέων οχημάτων κατέχουν ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά και ο κλάδος αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους εταιρικούς επενδυτές στην έρευνα και την ανάπτυξη. Η κατασκευή των νέων βαρέων φορτηγών οχημάτων με αεροδυναμικό θάλαμο και οπίσθιους εκτροπείς θα αποτελέσει ευκαιρία για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές να αναπτύξουν νέα μοντέλα για να ανταποκριθούν στην παγκόσμια ζήτηση για οικολογικότερα και αποδοτικότερα ως προς την κατανάλωση καυσίμων βαρέα φορτηγά οχήματα.

Υπερφόρτωση: Σήμερα μέχρι το ένα τρίτο των ελεγχόμενων οχημάτων είναι υπερφορτωμένα, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο και υπονομεύοντας την ασφάλεια, πράγμα που κοστίζει στους φορολογούμενους 950 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Με τα συστήματα ζύγισης επί των οχημάτων και τους σταθμούς ζύγισης εν κινήσει στις κυριότερες οδούς θα καταστεί δυνατή η αυτόματη στόχευση των υπερφορτωμένων οχημάτων. Χάρη στην ανάπτυξη της αυτόματης στόχευσης θα αποφευχθεί η αδικαιολόγητη ακινητοποίηση περίπου 75.000 οχημάτων τον χρόνο. Με τον τρόπο αυτό, οι αρχές ελέγχου θα εξοικονομούν περίπου 140.000 ώρες περιττών εργασιών. Θα ωφεληθούν επίσης οι διαδικασίες κατασκευής που βασίζονται στην έγκαιρη παράδοση, καθώς θα αποκλειστούν οι περιττές στάσεις.

Η πρόταση καλύπτει τα βαρέα φορτηγά οχήματα και τα λεωφορεία, αλλά και άλλες μικρότερες κατηγορίες οχημάτων που καθορίζονται στην οδηγία.

Τον Ιούνιο του 2012 ο Αντιπρόεδρος κ. Kallas έδωσε οδηγίες για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες φορτηγά μεγαλύτερου μήκους μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα. Κεντρικό στοιχείο των οδηγιών αυτών ήταν να τονιστεί ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, για τη χρήση οχημάτων μεγαλύτερου μήκους με βάση τις διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Κανένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να επιτρέψει τη χρήση οχημάτων μεγαλύτερου μήκους εάν κρίνει ότι αυτό δεν ενδείκνυται. Στις οδηγίες αναφερόταν επίσης ότι οχήματα μεγαλύτερου μήκους ενδέχεται να επιτρέπεται να διασχίζουν τα σύνορα δύο γειτονικών κρατών μελών, εφόσον πρόκειται μόνον για μεταφορά μεταξύ των δύο συγκεκριμένων κρατών μελών και εφόσον δεν επηρεάζεται σημαντικά ο διεθνής ανταγωνισμός. Οι εν λόγω οδηγίες είναι πλέον ενσωματωμένες στην αναθεωρημένη οδηγία.

Ορισμένα αριθμητικά στοιχεία

  • Με τους θαλάμους φορτηγών στρογγυλεμένου σχήματος και τους αεροδυναμικούς εκτροπείς στο πίσω μέρος του ρυμουλκούμενου θα καταστεί δυνατή η εξοικονόμηση ποσού έως 5.000 ευρώ τον χρόνο από το κόστος των καυσίμων για ένα τυπικό φορτηγό μεγάλων αποστάσεων που διανύει 100.000 χλμ.

  • Από τα 6,5 εκατομμύρια φορτηγά που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους της Ευρώπης, τουλάχιστον ένα εκατομμύριο, που διανύουν τακτικά μεγάλες αποστάσεις, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα νέα μέτρα.

  • Ο συνδυασμός αεροδυναμικών εκτροπέων (οπίσθιες αεροτομές) και στρογγυλεμένων θαλάμων στα βαρέα φορτηγά οχήματα μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων έως και κατά 10%.

  • Με την αλλαγή του σχεδιασμού του θαλάμου των βαρέων φορτηγών οχημάτων είναι δυνατόν να σώζονται 300 έως 500 ζωές κάθε χρόνο στην ΕΕ.

  • Αν και ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό βαρέων φορτηγών οχημάτων είναι υπερφορτωμένα, περίπου 75.000 βαρέα φορτηγά οχήματα ακινητοποιούνται κάθε χρόνο χωρίς λόγο, πράγμα που κοστίζει στις αρχές ελέγχου 140.000 ώρες, οι οποίες θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/weights-and-dimensions_en.htm

Ισχύουσα οδηγία 96/53/ΕΚ


Side Bar