Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE BG

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2013. gada 8. janvārī

Augstās pārstāves un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Ketrinas Eštones un komisāru Kristalīnas Georgijevas un Andra Piebalga kopīgais paziņojums Haiti zemestrīces gadadienā

Šonedēļ aprit trīs gadi kopš Haiti 2010. gada 12. janvārī notikušās zemestrīces, kura tās postošo seku dēļ tiek uzskatīta par vienu no smagākajām dabas katastrofām nesenajā vēsturē.

Šodien, atskatoties uz paveikto, mēs vēlreiz apstiprinām savas ilgtermiņa saistības pret Haiti iedzīvotājiem, un mūsu prioritāte aizvien ir tās ekonomikas atjaunošana un ilgtspējīga attīstība.

Uzreiz pēc zemestrīces Eiropas Savienība ātri un izlēmīgi reaģēja uz milzīgajām vajadzībām, glābjot dzīvības un sniedzot patvērumu daļai no 1,5 miljoniem Haiti iedzīvotāju, kas bija palikuši bez pajumtes. Lai arī 350 000 cilvēku aizvien dzīvo pagaidu mitekļos, mēs esam nodrošinājuši mājokļus vairāk nekā 500 000 cilvēkiem. ES humānās palīdzības ietvaros ir arī sniegts atbalsts holēras ārstēšanai un epidēmijas izplatīšanās novēršanai. Vienlīdz svarīgi ir tas, ka esam veltījuši uzmanību katastrofu draudu samazināšanai un pasākumiem, lai palīdzētu Haiti iedzīvotājiem kļūt izturīgākiem pret turpmākām dabas katastrofām. Kopumā ES humānā palīdzība ir sniegta 5 miljoniem cilvēku, jeb katram otrajam Haiti iedzīvotājam.

Saskaņā ar Haiti valdības prioritātēm ES arī atbalsta pārvaldību, infrastruktūru (ceļu būvniecību, skolu celtniecību), saimnieciskas darbības un valsts budžetu, sniedzot administrācijai iespēju nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpi, izglītību un tiesiskumu. Piemēram, pēdējo piecu gadu laikā tika organizētas mācības aptuveni 7000 skolotājiem un vismaz 120 000 bērni saņēma ES palīdzību izglītības jomā. Pozitīvi vērtējams fakts, ka Haiti ekonomika atgūstas no krīzes, pieaugot par 6-7 % 2012. gadā.

Ir piešķirti Eiropas Komisijas 2010. gadā solītie 85 % no 522 miljoniem eiro, un ir pieejams papildu finansējums, lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības.

Protams, vēl ir daudz darāmā. Nesenie notikumi, piemēram, tropiskā vētra „Aizeks” un viesuļvētra „Sendija”, vēl vairāk apgrūtina Haiti atjaunošanu un vēlreiz norāda uz vajadzību palielināt Haiti izturētspēju pret dabas katastrofām.

Neraugoties uz panākto progresu, pēdējo trīs gadu laikā bija īpaši problemātiski īstenot ES attīstības palīdzību Haiti, jo politiskā nestabilitāte kavēja koordinācijas centienus un attīstības programmu īstenošanu. Šajā ziņā mēs atzinīgi vērtējam valdības neseno lēmumu paātrināt reformas, lai uzlabot palīdzības sniegšanu, kas ir galvenais priekšnoteikums valsts attīstībai.

Trīs gadus pēc traģiskās zemestrīces, mēs esam vēl apņēmīgāki kā jebkad apliecināt mūsu saistības pret Haiti. Palīdzēt tai atgūties un atjaunoties ir labākais veids, kā pieminēt katastrofas upurus un izrādīt solidaritāti ar šīs valsts iedzīvotājiem, kurus skāruši ilgstoši pārbaudījumi.

For more information

Factsheet "Third year commemoration of the Haiti earthquake"

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/haiti/haiti_en.htm

Website on Haiti:

http://europa.eu/newsroom/highlights/haiti/index_en.htm


Side Bar