Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ

Bruxelles, 27 martie 2013

Comunicare consultativă cu privire la viitorul captării și stocării dioxidului de carbon în Europa

Ce este captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC)?

Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) constituie un ansamblu de tehnologii care captează dioxidul de carbon (CO2) emis de instalațiile industriale bazate pe combustibili fosili, îl transportă într-un loc de stocare corespunzător și îl stochează în formațiuni geologice subterane în vederea eliminării definitive a acestuia din atmosferă.

De ce avem nevoie de CSC?

Uniunea Europeană s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95% până în 2050, comparativ cu nivelurile din 1990, astfel cum este necesar pentru a limita creșterea temperaturii globale la mai puțin de 2 grade. Există mai multe modalități de a realiza decarbonizarea, printre care eficiența energetică, intensificarea utilizării energiilor regenerabile și a surselor de energie fără emisii de dioxid de carbon. Cu toate acestea, în contextul creșterii cererii de energie, care va fi probabil satisfăcută în mare parte de combustibilii fosili, introducerea la scară largă a CSC poate fi una dintre opțiunile de atenuare necesare.

Rolul CSC în atenuarea rentabilă a schimbărilor climatice a fost confirmat de „Perspectiva energetică 2050” și de „Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon până în 2050”, ambele publicate de Comisia Europeană în 2011, în care toate scenariile implică utilizarea CSC.

Care este scopul comunicării publicate astăzi?

Comunicarea de astăzi sintetizează situația actuală a evoluției CSC și identifică obstacolele care au împiedicat progresul tehnologiei în Europa în ritmul prevăzut inițial în 2007. Comunicarea pune apoi în discuție unele dintre posibilele opțiuni de promovare a demonstrației la timp și a utilizării timpurii a CSC în Europa și de consolidare a valorii serviciilor sale comerciale pe termen lung. Părțile interesate sunt invitate să-și exprime opiniile cu privire la care ar fi cel mai bun cadru de politică pentru a garanta că demonstrarea și implementarea viitoare a CSC, în cazul în care aceasta se dovedește viabilă din punct de vedere comercial și tehnic, au loc fără întârziere.

Cât de matură este CSC din punct de vedere tehnic?

La nivel mondial, peste 20 de proiecte de demonstrație la scară mică de CSC funcționează cu succes, din care două sunt în Europa (în Norvegia) și niciunul pe teritoriul UE. Majoritatea acestora sunt aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea petrolului și gazelor sau producția de substanțe chimice care captează CO2 din motive comerciale. Opt dintre aceste proiecte acoperă lanțul complet al CSC, iar dintre acestea cinci sunt fezabile din punct de vedere economic datorită recuperării sporite a petrolului, în cazul în care CO2 este utilizat pentru mărirea extracției de țiței brut.

Totuși, CSC nu a fost încă aplicată la scară largă pentru atenuarea schimbărilor climatice. Reducerea costurilor și asigurarea serviciilor comerciale rămân, prin urmare, o provocare.

De ce CSC încă nu a câștigat teren în UE?

Punerea în aplicare a proiectelor de demonstrație preconizate în Europa s-a dovedit a fi mai dificilă decât se prevedea inițial. O serie de factori sunt responsabili pentru această situație, dar în principal lipsa unor servicii comerciale pe termen lung și costul tehnologiei CSC. La prețurile actuale ale carbonului care sunt foarte scăzute, și fără alte obligații juridice sau stimulente, nu există nicio justificare pentru operatorii economici să investească în CSC. Unele proiecte (cele care prevăd stocarea terestră) s-au confruntat cu o puternică opoziție din partea publicului. Deși este probabil că există capacități suficiente de stocare în Europa, nu toată capacitatea este accesibilă sau situată în apropierea unor emițători de CO2. Unele state membre au decis să interzică sau să restricționeze stocarea de CO2 provenit de pe propriile teritorii naționale. În plus, este necesară o infrastructură de transport adecvată pentru a conecta în mod eficient sursele de CO2 de depozite.

Cât va costa CSC?

Conform recentelor evaluări ale Centrului Comun de Cercetare, o centrală energetică din prima generație pe bază de CSC se așteaptă să fie cu aproximativ 60-100% mai scumpă decât o instalație similară pe bază de combustibili convenționali, în funcție de tehnologia de captare selectată. Odată ce centralele energetice pe bază de CSC încep să fie instalate, costurile vor scădea, beneficiind de activitățile de cercetare și dezvoltare și de economiile de scară. Costul captării CO2 pentru aplicații industriale va varia, de asemenea, în funcție de aplicație dar, în multe cazuri, poate fi mai mic decât cel pentru producția de energie datorită unei mai mari concentrații de CO2 în gazele de ardere.

Costurile operaționale estimative ale CSC variază, în funcție de combustibil, de tehnologie și de tip de stocare, dar majoritatea calculelor pentru costurile curente se situează între 30 și 100 EUR/tonă de CO2 stocat (în medie, o economie de 40 EUR/tonă de CO2 pentru centralele energetice pe cărbune și de 80 EUR/tonă de CO2 pentru centralele energetice pe gaze naturale. În plus, trebuie luate în considerare costurile legate de transport și de stocare.) Se preconizează că aceste costuri vor scădea în mod substanțial pe măsură ce tehnologia va fi confirmată la scară comercială.

Pentru informații suplimentare: IP/13/272


Side Bar