Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

TEMINĖ APŽVALGA

Briuselis, 2013 m. kovo 27 d.

Konsultacijoms skirtas komunikatas dėl anglies dioksido surinkimo ir saugojimo Europoje ateities

Kas yra anglies dioksido surinkimas ir saugojimas?

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas – terminas, kuriuo įvardijamos iš iškastinį kurą naudojančių pramonės įrenginių išmetamo anglies dioksido (CO2) surinkimo, jo vežimo į specialią saugyklą požeminiuose uolienų kompleksuose ir laikymo juose, kad niekada neišsiskirtų į atmosferą, technologijos.

Kodėl reikia rinkti ir saugoti CO2?

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi iki 2050 m. sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc., palyginti su 1990 m., nes pasaulio temperatūros kilimą būtina sustabdyti anksčiau nei ji pakils 2 laipsniais. Yra keletas CO2 kiekio mažinimo būdų, pavyzdžiui, didinti energijos vartojimo efektyvumą, naudoti daugiau atsinaujinančios energijos išteklių ir CO2 neišskiriančių energijos šaltinių. Tačiau, atsižvelgiant į didėjantį energijos poreikį, kuris greičiausiai bus didele dalimi tenkinamas deginant iškastinį kurą, viena iš būtinų išmetamo CO2 kiekio mažinimo priemonių gali būti ir CO2 surinkimas ir saugojimas.

Tai, kad minėtos technologijos gali mums padėti ekonomiškai veiksmingai kovoti su klimato kaita, patvirtinta dviejuose 2011 m. Komisijos paskelbtuose dokumentuose – 2050 m. energijos plane ir Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane. Šiuose planuose numatyta, kad CO2 bus renkamas ir saugomas bet kokiu atveju.

Koks yra šiandieninio komunikato tikslas?

Šiandien priimtame komunikate apibendrinama CO2 surinkimo ir saugojimo technologijų plėtros padėtis ir nurodomos kliūtys, dėl kurių šios technologijos nebuvo plėtojamos 2007 m. numatytu tempu. Komunikate taip pat aptariamos galimybės skatinti laiku vykdyti CO2 surinkimo ir saugojimo technologijų parodomuosius projektus, kuo anksčiau diegti šias technologijas Europoje ir sudaryti sąlygas ilgalaikei komercinei CO2 surinkimo ir saugojimo veiklai. Suinteresuotųjų šalių prašoma pareikšti nuomonę apie tai, kokiomis politikos priemonėmis geriausia užtikrinti, kad, jei CO2 surinkimo ir saugojimo technologijos pasiteisintų komerciniu ir techniniu atžvilgiu, jos būtų išbandomos ir nedelsiant toliau diegiamos.

Ar CO2 surinkimo ir saugojimo technologijos jau techniškai patikimos?

Pasaulyje jau sėkmingai vykdoma 20 nedidelių parodomųjų CO2 surinkimo ir saugojimo projektų, iš kurių du vykdomi Europoje (Norvegijoje), tačiau dar nė vienas nevykdomas ES. Daugelis šių projektų vykdomi pramoniniuose įrenginiuose – naftos ar dujų perdirbimo gamyklose arba cheminių medžiagų gamyklose, – kuriuose CO2 surenkamas komerciniais tikslais. Aštuoni projektai apima visą CO2 surinkimo ir saugojimo technologinę grandinę, iš jų penki yra ekonomiškai pagrįsti dėl veiksmingesnės naftos gavybos, kai panaudojant CO2 išgaunama daugiau naftos žaliavos.

Vis dėlto CO2 surinkimas ir saugojimas dar nėra plačiai taikomas kovojant su klimato kaita. Dar reikia išspręsti klausimą, kaip sumažinti šio proceso sąnaudas ir juo sudominti verslo įmones.

Kodėl ES šios technologijos dar neįsitvirtino?

Numatytus parodomuosius projektus įgyvendinti Europoje pasirodė sunkiau nei iš pradžių tikėtasi. Priežasčių yra ne viena, tačiau lėtesnį šių projektų įgyvendinimą lemia komercinių perspektyvų stygius ir didelės technologijų sąnaudos. Esant tokioms mažoms CO2 kainoms, be papildomų teisinių apribojimų ar paskatų ūkinės veiklos vykdytojams visiškai neapsimoka investuoti į CO2 surinkimo ir saugojimo technologijas. Tam tikriems projektams, pagal kuriuos saugyklas numatoma įrengti sausumoje, labai pasipriešino visuomenė. Nors Europoje tikriausiai yra pakankamai saugojimo vietų, ne visos jos yra prieinamos ar arti įrenginių, iš kurių išmetamas CO2. Tam tikros valstybės narės nusprendė uždrausti ar apriboti CO2 saugojimą jų nacionalinėje teritorijoje. Be to, CO2 išmetimo šaltiniui ir saugyklai sujungti reikia tinkamos vamzdynų infrastruktūros.

Kiek kainuos CO2 surinkimas ir saugojimas?

Remiantis naujausiais Jungtinio tyrimų centro vertinimais, pirmosios kartos elektrinės su CO2 surinkimo ir saugojimo technologijomis bus apie 60–100 proc. (priklausomai nuo pasirinktos surinkimo technologijos) brangesnės nei panašios įprastos elektrinės. Pradėjus plačiau naudotis tokio tipo elektrinėmis, sąnaudos sumažės dėl mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bei dėl masto ekonomijos. CO2 surinkimo iš pramonės įrenginių sąnaudos taip pat bus įvairios ir priklausys nuo pasirinktos technologijos, bet daugeliu atvejų bus mažesnės negu elektrinėse dėl didelės CO2 koncentracijos kaminų dujose.

CO2 surinkimo ir saugojimo veiklos sąnaudos priklauso nuo kuro, technologijos ir saugyklos tipo, tačiau, remiantis daugumos skaičiavimų rezultatais, dabartinės sąnaudos siekia 30–100 EUR už vieną saugomą CO2 toną (anglimi kūrenamose elektrinėse sąnaudos 40 EUR/tCO2 mažesnės, o gamtines dujas kūrenančiose elektrinėse – atitinkamai 80 EUR/tCO2 mažesnės. Be to, reikėtų atsižvelgti į transportavimo ir saugojimo sąnaudas). Tikimasi, kad šios sąnaudos iš esmės sumažėtų komerciškai taikant šią technologiją.

Daugiau informacijos galima rasti IP/13/272.


Side Bar