Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2013. március 27.

Konzultációs célú közlemény a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás jövőjéről

Mit takar a szén-dioxid leválasztásának és tárolásának fogalma?

A szén-dioxid-leválasztás és -tárolás fogalma azon technológiákat takarja, amelyek megkötik a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek által kibocsátott szén-dioxidot, és egy földfelszín alatti földtani közegben kialakított, erre alkalmas tárolóhelyre továbbítják azzal a céllal, hogy soha ne kerüljön vissza a légkörbe.

Miért van szükség erre a technológiára?

Az Európai Unió vállalta, hogy 2050-re az 1990-es szintekhez képest 80–95%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, mivel csak így érhető el, hogy a globális felmelegedés mértéke ne haladja meg a 2 fokot. Az ún. dekarbonizációnak számos módja van. Idetartozik pl. az energiahatékonyság és a megújuló, illetve szén-dioxid-mentes energiaforrások fokozott használata. Mivel azonban az energiaigény általában véve egyre nagyobb, és ezt fosszilis tüzelőanyagokkal feltehetően nagyrészt ki lehet elégíteni, a szén-dioxid leválasztásának és tárolásának széles körű alkalmazása minden valószínűség szerint nagy szerepet fog játszani az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében.

A szóban forgó új technológiáknak az éghajlatváltozás hatásainak költséghatékony módon történő enyhítésében betöltött szerepét a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve is megerősítette. Ezek a 2011-ben a Bizottság által közzétett dokumentumok különféle forgatókönyveket vázolnak fel, amelyekben egy közös: a szén-dioxid leválasztásának és tárolásának meghatározó szerepet tulajdonítanak.

Mi a célja a ma megjelent közleménynek?

A ma közzétett közlemény áttekintést ad a szén-dioxid leválasztásával és tárolásával kapcsolatos technológia kifejlesztésének jelenlegi helyzetéről, és számba veszi azokat a tényezőket, amelyek eddig megakadályozták, hogy ez a technológia az eredetileg 2007-ben elgondolt ütemben elterjedjen Európában. A közlemény azokat a lehetőségeket is taglalja, hogy miként lehetne az idevágó demonstrációs projekteket a megfelelő időben elvégezni és a technológiát minél hamarabb elterjeszteni Európában, valamint biztosítani, hogy hosszú távon gazdaságos legyen. Emellett ki szeretnénk kérni az érdekelt felek véleményét arról, hogy szerintük mely szakpolitikai keret lenne a legalkalmasabb arra, hogy késedelem nélkül el lehessen végezni a szén-dioxid leválasztásának és tárolásának demonstrációját, és minél hamarabb szélesebb körben el lehessen terjeszteni e technológiát, amennyiben az kereskedelmileg és műszakilag is életképesnek bizonyul.

Műszakilag mennyire kiérlelt ez a technológia?

Szerte a világban összesen több mint 20 demonstrációs kisprojekt zajlik sikerrel, ezek közül kettő Európában (Norvégiában), azaz nem az EU területén. Többnyire ipari alkalmazásokról van szó, azaz pl. kőolaj- vagy földgázfeldolgozásáról vagy vegyszerek előállításáról. E folyamatok során kereskedelmi okokból kerül sor a szén-dioxid-leválasztásra. Nyolc projekt a teljes technológialáncra kiterjed, azaz mind a szén-dioxid-leválasztásra, mind annak szállítására és tárolására. Ezek közül öt esetben a projekt gazdasági megvalósíthatóságát intenzív nyersolaj-kitermeléssel biztosítják, minek során a szén-dioxidot a nyersolaj-kitermelés fokozására használják.

A szén-dioxid-leválasztás és -tárolás technológiáját széles körben még nem alkalmazták az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére. A költségek csökkentése és a gazdaságosság biztosítása egyelőre még kihívást jelent.

Miért nem terjedt el eddig jobban ez a technológia az EU-ban?

A tervbe vett demonstrációs projektek végrehajtása Európában nehezebbnek bizonyult, mint ahogyan azt a kezdetekben sejteni lehetett. Számos tényezőt említhetünk, de leginkább a hosszú távú gazdaságosság hiánya és a technológia költségessége miatt alakult ki ez a helyzet. A jelenlegi alacsony szén-dioxid-árak, valamint amiatt, hogy sem idevágó jogi megszorítások, sem ösztönzők nincsenek életben, a gazdasági szereplők nem érzik szükségét, hogy beruházzanak a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás technológiájába. Néhány projekt, különösen a tengeri tárolás ötlete pedig egyenesen ellenállásba ütközött. Ugyan Európa tárolókapacitása megfelelő lenne, a tárolási lehetőségek nem mindig a szén-dioxid-kibocsátók közelében helyezkednek el, illetve onnan nem mindig férhetők hozzá. Néhány tagállam pedig úgy döntött, hogy megtiltja, illetve korlátozza a területén a szén-dioxid-tárolást. Mindemellett megfelelő szállítási infrastruktúrára is szükség lenne ahhoz, hogy a szén-dioxid-források és a szénelnyelők közötti összeköttetés hatékony legyen.

Mennyibe fog mindez kerülni?

A Közös Kutatóközpont legújabb felmérései szerint, a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás technológiáját használó elsőgenerációs erőművek a leválasztási technológia függvényében mintegy 60–100%-kal lesznek drágábbak a hasonló hagyományos erőműveknél. Amint azonban elterjednek az ilyen erőművek, a költségek csökkenésével lehet számolni a kutatás-fejlesztés hatásainak és a méretgazdaságosságnak köszönhetően. A szén-dioxid ipari alkalmazások céljára történő leválasztásának költségei is eltérőek lehetnek az alkalmazás függvényében, de sok esetben a füstgázban található szén-dioxid magas koncentrációja miatt akár alacsonyabbak is lehetnek, mint a villamosenergia-termelés költségei.

Az üzemi költségekre vonatkozó becslések is eltérést mutatnak a tüzelőanyag, a technológia és a tárolás típusának függvényében, de a számítások többsége szerint a szén-dioxid-tárolás költségei tonnánként 30 és 100 EUR közé esnek (a légtérbe ki nem bocsátott CO2 tonnájaként átlagosan 40 EUR a széntüzelésű erőművek, 80 EUR a földgázüzemű erőművek esetében. Emellett a továbbítás és a tárolás költségeit is figyelembe kell venni). Ezek a költségek várhatóan nagyban csökkeni fognak, amint a technológia kereskedelmileg kifizetődő mértékben elterjed.

További információk: IP/13/272


Side Bar