Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PT EL MT PL SL BG

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 21 martie 2013

Pachetul de măsuri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna martie: principalele decizii

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

ENERGIE

MEDIU

PIAȚA INTERNĂ ȘI SERVICII

TRANSPORTURI

BE

X

X

BG

X

CY

X

IT

X

MT

X

PL

X

PT

X

X

RO

X

SI

X

În cadrul pachetului lunar de decizii privind acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, care acoperă un număr mare de sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a adoptat astăzi 101 decizii, printre care se numără 3 avize motivate și 9 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, dintre care 4 includ sancțiuni financiare. Principalele decizii sunt prezentate pe scurt în cele ce urmează.

Pentru mai multe informații privind procedura în constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12.

 1. Sesizări ale Curții de Justiție cu sancțiuni financiare

 1. Energia din surse regenerabile: Comisia trimite POLONIA și CIPRU în fața Curții pentru netranspunerea normelor UE

Comisia Europeană trimite Polonia și Cipru în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru netranspunerea Directivei privind energia din surse regenerabile. Directiva are scopul de a garanta o pondere de 20 % a energiei din surse regenerabile în UE până în 2020. Această directivă trebuia transpusă de statele membre până la data de 5 decembrie 2010.

În cazul Poloniei, Comisia propune o penalitate zilnică de 133 228,80 EUR. În cazul Ciprului, Comisia propune o penalitate zilnică de 11 404,80 EUR. Penalitățile propuse iau în considerare durata și gravitatea neîndeplinirii obligațiilor. În cazul unei hotărâri pozitive a Curții, penalitățile zilnice trebuie plătite de la data hotărârii până la momentul încheierii transpunerii. Valoarea finală a penalităților zilnice va fi stabilită de Curte.

(pentru informații suplimentare: IP/13/259 – M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Mobil +32 498 98 2280)

 1. Piața internă a energiei: Comisia trimite ROMÂNIA în fața Curții pentru transpunerea incompletă a normelor UE

Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru transpunerea incompletă a normelor UE privind piața internă a energiei. Până în prezent, România a transpus doar parțial directivele privind energia electrică și gazele, cu toate că statele membre ar fi trebuit să transpună integral aceste directive până la 3 martie 2011.

Pentru fiecare directivă transpusă parțial, Comisia propune o penalitate zilnică de 30 228,48 EUR. Nivelul acestei penalități este stabilit luând în considerare durata și gravitatea neîndeplinirii obligațiilor. În cazul unei hotărâri pozitive a Curții, penalitățile zilnice trebuie plătite de la data hotărârii până la momentul încheierii transpunerii. Valoarea finală a penalităților zilnice va fi stabilită de Curte.

(pentru informații suplimentare: IP/13/260 – M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Mobil +32 498 98 2280)

 1. Alte sesizări ale Curții de Justiție

 1. Mediu: Comisia trimite BELGIA în fața Curții pentru netratarea apelor reziduale urbane

Comisia Europeană este preocupată de faptul că Belgia nu își protejează cetățenii de efectele apelor reziduale urbane netratate. În ciuda atenționărilor anterioare din partea Comisiei, o serie de orașe din Belgia continuă să nu respecte normele europene. Deversarea de ape reziduale urbane netratate este o amenințare la adresa sănătății umane și a mediului. Într-un efort de a determina Belgia să accelereze acțiunile sale în acest domeniu, Comisia trimite Belgia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, la recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik.

(pentru informații suplimentare: IP/13/251 – J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Transportul terestru al mărfurilor periculoase: Comisia trimite BELGIA în fața Curții pentru neactualizarea legislației naționale

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru neadoptarea unei legislații naționale privind transportul terestru al mărfurilor periculoase.

(pentru informații suplimentare: IP/13/256 – H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Mediu: Comisia trimite ITALIA în fața Curții pentru tratarea necorespunzătoare a deșeurilor stocate în depozite din Lazio

Comisia Europeană trimite Italia în fața Curții pentru nerespectarea cerințelor legislației UE privind deșeurile. Din cauza modului restrictiv în care autoritățile italiene interpretează noțiunea de tratare corespunzătoare a deșeurilor, depozitul de deșeuri Malagrotta din Roma și alte depozite de deșeuri din regiunea Lazio sunt umplute cu deșeuri care nu au fost supuse tratamentului prevăzut în legislația UE. Depozitele de deșeuri exploatate fără a se respecta legislația UE privind deșeurile reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății umane și a mediului. La recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, Comisia trimite Italia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru informații suplimentare: IP/13/250 – J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Securitate socială: Comisia trimite MALTA în fața Curții pentru reducerea pensiilor persoanelor care primesc pensii de serviciu de la alte state membre

Comisia Europeană a decis să trimită Malta în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru reducerea pensiilor pentru limită de vârstă în cazul beneficiarilor din Malta care primesc o pensie de la un alt stat membru ca urmare a faptului că au lucrat în administrația publică a statului respectiv.

(pentru informații suplimentare: IP/13/249 – J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Transport aerian: Comisia trimite PORTUGALIA în fața Curții de Justiție pentru serviciile de handling la sol prestate la aeroporturile din Lisabona, Porto și Faro

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Portugalia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru aplicarea incorectă a normelor de handling la sol. Normele privind handlingul bagajelor, handlingul de rampă, handlingul mărfurilor și al corespondenței nu sunt respectate pe aeroporturile din Lisabona, Porto și Faro. Comisia este îngrijorată că acest lucru conduce la o inegalitate în ceea ce privește condițiile în care își desfășoară activitatea prestatorii de servicii de handling la sol, la costuri suplimentare și la scăderea calității serviciilor pentru companii aeriene și pasageri.

(pentru informații suplimentare: IP/13/255 – H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Avize motivate

 1. Libera circulație a capitalurilor: Comisia solicită BULGARIEI să respecte normele UE

Comisia Europeană a solicitat astăzi Bulgariei să respecte normele UE privind libera circulație a capitalurilor (articolul 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). Legea privind privatizarea și controlul postprivatizare din Bulgaria îi acordă statului bulgar drepturi speciale care ar putea să restrângă libera circulație a capitalurilor. În temeiul acestei legi, atunci când unul dintre acționarii societății își încalcă obligațiile care îi revin conform contractului de privatizare, drepturile speciale în cauză îi permit statului bulgar să aplice ipoteci și alte măsuri de garantare nu doar asupra proprietății acționarului în cauză, ci și asupra proprietății societății privatizate. Neeliminarea acestor drepturi speciale ar putea afecta investițiile existente ale UE în Bulgaria și ar putea descuraja potențialii investitori să mai facă investiții. Deoarece aceste restricții nu au fost încă abrogate, Comisia solicită Bulgariei, sub forma unui aviz motivat, să ia măsuri pentru a se conforma pe deplin normelor UE. În absența unui răspuns satisfăcător din partea autorităților naționale bulgare în termen de două luni, Comisia poate deferi cazul Curții Europene de Justiție.

(pentru informații suplimentare: C. Hughes - Tel. +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Achiziții publice în domeniul apărării: Comisia solicită PORTUGALIEI să aplice normele UE

Comisia Europeană a solicitat astăzi Portugaliei să pună pe deplin în aplicare Directiva privind achizițiile publice de arme, muniții și materiale de război (plus lucrări și servicii conexe) în scopuri defensive, precum și privind achizițiile publice de bunuri, lucrări și servicii sensibile în scopuri de securitate. Directiva privind achizițiile publice în domeniul apărării (Directiva 2009/81/CE) trebuia să fie pusă în aplicare în toate statele membre ale UE până la 20 august 2011. Cu toate acestea, Portugalia a pus în aplicare doar o parte dintre dispoziții. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. În cazul în care în termen de două luni nu se notifică măsuri prin care să se pună capăt încălcării legislației UE, Comisia poate decide să trimită Portugalia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Pentru mai multe informații: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm.

(pentru informații suplimentare: C. Hughes - Tel. +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Mediu: Comisia cere SLOVENIEI să respecte legislația UE privind gestionarea deșeurilor în Kidričevo

Comisia Europeană cere Sloveniei să respecte legislația UE în domeniul deșeurilor și să elimine o mare parte din anvelopele uzate dintr-o carieră de pietriș din localitatea Lovrenc na Dravskem Polju din municipiul Kidričevo. Depozitarea anvelopelor uzate este interzisă în UE, în special din cauza inflamabilității ridicate, iar gestionarea deșeurilor trebuie să fie efectuată fără a pune în pericol sănătatea oamenilor sau mediul și fără a genera riscuri pentru apă, aer, sol, plante sau animale. Cariera de pietriș în cauză conține 107,060 m³ de anvelope uzate întregi și mărunțite; două mari incendii au izbucnit deja la locul respectiv, iar zona în care se află cariera de pietriș constituie una dintre cele mai mari rezerve de apă potabilă din țară. La recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, Comisia trimite un aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Dacă Slovenia nu ia măsuri în termen de două luni, Comisia poate deferi cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru informații suplimentare: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)


Side Bar