Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλει στην καταπολέμηση του προβλήματος των προσυνεννοημένων (στημένων) αγώνων και της διαφθοράς στον αθλητισμό, δήλωσε η κυρία Βασιλείου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τους αθλητικούς φορείς και τις αρχές επιβολής του νόμου στην καταπολέμηση της μάστιγας των προσυνεννοημένων αγώνων και της διαφθοράς στον αθλητισμό, δήλωσε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η επίτροπος κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου.

Η κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, που είναι αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας, νεολαίας και αθλητισμού, δήλωσε η Επιτροπή συμβάλλει στη συνεκτική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού σε συντονισμό με τα διοικητικά όργανα του αθλητισμού, την Europol, την ευρωπαϊκή υπηρεσία επιβολής του νόμου, την Eurojust, η οποία είναι αρμόδια για τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των εθνικών εισαγγελέων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί επίσης πέντε σημαντικά σχέδια για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του αθλητικού κινήματος αλλά και του ευρύτερου κοινού σχετικά με το πρόβλημα.

Η πλήρης δήλωση της επιτρόπου έχει ως εξής:

«Το φαινόμενο των προσυνεννοημένων αγώνων και η διαφθορά αποτελούν σήμερα τις σοβαρότερες απειλές για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τις αθλητικές αρχές στην αντιμετώπισή τους.

Έχω ασφαλώς επίγνωση της συμμετοχής οργανωμένων εγκληματικών δικτύων στο πρόσφατο σκάνδαλο προσυνεννοημένων αγώνων που συγκλόνισε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Οι υπηρεσίες μου έχουν έρθει σε επαφή με την Europol για να συζητήσουν την υπόθεση και χαιρετίζω τη δράση την οποία έχει αναλάβει η Europol μέχρι σήμερα.

Σχετικά με τη διαπραγμάτευση σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, η Επιτροπή, τον Νοέμβριο του 2012, εξέδωσε σύσταση προς το Συμβούλιο. Η σύσταση αυτή καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στην Επιτροπή να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τις σχετικές οδηγίες διαπραγμάτευσης στο εγγύς μέλλον.

Πιστεύω ότι η σύμβαση, όταν υιοθετηθεί, θα στείλει ένα σαφές μήνυμα σχετικά με την αποφασιστικότητα της Ευρώπης για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλητισμού. Η σύμβαση θα πρέπει επίσης να είναι ανοιχτή προς υπογραφή και από μη ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να αντιμετωπιστεί, με τον τρόπο αυτόν, η παγκόσμια διάσταση του προβλήματος.

Για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής συνεργάζονται τώρα στενά προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του ποινικού δικαίου, της προστασίας των δεδομένων και της εσωτερικής αγοράς.

Όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε πρόσφατα η Europol, η συμμετοχή των φορέων επιβολής του νόμου, και ιδίως η συνεργασία τους σε επίπεδο ΕΕ, έχει ουσιώδη σημασία για την καταπολέμηση της απειλής των προσυνεννοημένων αγώνων.

Αυτές οι πρόσφατες υποθέσεις προσυνεννοημένων αγώνων ενδέχεται να απαιτήσουν στενό συντονισμό μεταξύ των δικαστικών αρχών που εμπλέκονται στις σχετικές ποινικές έρευνες και διώξεις. Οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να βασίζονται στην Eurojust για τον συντονισμό των πρακτικών πτυχών των διασυνοριακών διώξεων, αλλά και σε ολόκληρο το φάσμα των μέσων που έχουν θεσπιστεί στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Ωστόσο, η αστυνόμευση και η ποινική δίωξη αποτελούν μόνο ένα μέρος της λύσης. Η καταπολέμηση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να περιλαμβάνει και τη λήψη προληπτικών μέτρων.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων του 2012 για τον αθλητισμό, η Επιτροπή επέλεξε πέντε σχέδια στον τομέα των προσυνεννοημένων αγώνων. Τα σχέδια αυτά θα συμβάλουν στην εκπαίδευση των σχετικών φορέων και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του αθλητικού κινήματος αλλά και του ευρύτερου κοινού σχετικά με το πρόβλημα.

Οι εργασίες σχετικά με τα πέντε αυτά σχέδια ξεκίνησαν στις αρχές του 2013 και αναμένεται να υπάρξουν αποτελέσματα έως το πρώτο εξάμηνο του 2014. Οι συντονιστές των σχεδίων συνεργάζονται για την επίτευξη συνεργειών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών. Τα αποτελέσματα των σχεδίων θα μας βοηθήσουν στη διάδοση ορθών πρακτικών και την ενίσχυση των δικτύων.

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι συνεργάζομαι στενά με τον συνάδελφό μου, τον επίτροπο κ. Barnier, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των προσυνεννοημένων αγώνων από την οπτική γωνία των αθλητικών στοιχημάτων. Στις 23 Νοεμβρίου 2012 η Επιτροπή ενέκρινε ένα «σχέδιο δράσης» για τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, το οποίο περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την ακεραιότητα στον αθλητισμό.

Μία από τις δράσεις που προτείνει η Επιτροπή είναι η έκδοση σχετικής σύστασης το 2014. Η σύσταση θα ενθαρρύνει την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή καλών πρακτικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων που συνδέονται με στοιχήματα.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία αυτή. Τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών δράσεων του 2012 θα παράσχουν επίσης χρήσιμα στοιχεία. Θα αναληφθούν επίσης και άλλες πρωτοβουλίες, όπως μελέτες, ημερίδες εργασίας και συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για την εκπόνηση της σύστασης.

Τέλος, στις 5 Φεβρουαρίου 2013 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση επανεξέτασης της οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Λόγω των ανησυχιών ότι ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών είναι ευάλωτος στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή πρότεινε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και πέραν των καζίνων, ώστε να καλυφθεί το σύνολο του τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Δεδομένης της εξέλιξης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι σημαντικό να μπορεί το πλαίσιο της ΕΕ να ανταποκρίνεται με αυστηρό αλλά ευέλικτο τρόπο.»

Ιστορικό

Η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιέρωσε για πρώτη φορά την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού (άρθρο 165). Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι η Ένωση συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών επιδιώξεων στον χώρο του αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ιδιαιτερότητές του, τις δομές του που βασίζονται στον εθελοντισμό καθώς και τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο. Καλεί την ΕΕ να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού, προάγοντας τη δικαιότητα και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για τον αθλητισμό φορέων, καθώς και προστατεύοντας τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των νεότερων μεταξύ τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα κεφάλαιο για τον αθλητισμό στο πλαίσιο του Erasmus για όλους, του νέου προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για τον αθλητισμό ανέρχεται σε 34 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως μεταξύ του 2014 και του 2020. Θα υποστηριχθεί η υλοποίηση διακρατικών σχεδίων που στοχεύουν στην τόνωση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, η διοργάνωση μη εμπορικών ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων μείζονος σημασίας και η εκπόνηση μελετών και στατιστικών εργασιών με σκοπό την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα του αθλητισμού. Οι κυριότεροι δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι δημόσιοι φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του μαζικού αθλητισμού.

Το πρόβλημα των προσυνεννοημένων αγώνων θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα εξεταστούν στο παγκόσμιο συνέδριο των υπουργών Αθλητισμού στο Βερολίνο τον Μάιο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγέλλει τις υπέρογκες αμοιβές για μεταγραφές ποδοσφαιριστών και την απουσία ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αθλητισμό

Δικτυακός τόπος της κυρίας Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU


Side Bar