Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

MEMO

Strasburg, 13 marzec 2013

Wieloletnie Ramy Finansowe UE na lata 2014-2020: "Przyjęcie rezolucji przez Parlament Europejski otwiera końcowy rozdział negocjacji"

Po uchwaleniu przez Parlament Europejski stanowiska w sprawie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 Komisarz ds. Budżetu, Janusz Lewandowski, powiedział:

"Przyjęcie przez Parlament Europejski stanowiska w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 to decydujący krok w stronę porozumienia, jako że teraz znamy oficjalne stanowiska zarówno Rady jaki i Parlamentu, co umożliwi sfinalizowanie negocjacji.

Negocjacje powinny więc rozpocząć się wkrótce. Jesteśmy to winni 500 milionom Europejczyków, biznesmenom, miastom i regionom, naukowcom, studentom, organizacjom pozarządowym i wszystkim tym, którzy korzystają z unijnych funduszy. Naszym celem jest uzyskanie porozumienia, a także dokończenie prac legislacyjnych dotyczących wszystkich polityk sektorowych (np. rolnictwa, polityki spójności, ochrony środowiska, itd.), żeby były gotowe 1 stycznia 2014 roku, kiedy obecne ramy finansowe (2007-2013) kończą swoją ważność.

Komisja Europejska będzie nadal pełnić rolę mediatora, który ułatwi osiągnięcie porozumienia między Parlamentem Europejskim i Radą.

Wieloletnie ramy finansowe muszą być gotowe na czas, żeby dostarczyć środków, które pomogą Europie w dokonaniu inwestycji, które ułatwią jej wydostanie się z kryzysu. Do tego potrzebujemy łatwiejszych zasad pozyskiwania funduszy unijnych, a także bardziej elastycznego budżetu, który jest w stanie szybko reagować na zmieniające się okoliczności.

Łącząc nasze zasoby w sprawny i efektywny budżet, który będzie bardziej promował inwestycje stymulujące wzrost gospodarczy i przyczyni się do tworzenia większej liczby miejsc pracy umożliwi naszym funduszom osiągnięcie dużo lepszych rezultatów w czasach, w których najbardziej tego potrzebujemy."


Side Bar