Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 13. marca 2013

Najpogostejša vprašanja glede revizije pravic letalskih potnikov

Sedanje stanje

Uspešnost Evropske unije pri varstvu in podpori pravic potnikov je eden od odmevnih dosežkov njene prometne politike. Uredba EU o pravicah letalskih potnikov (ES) št. 261/20041, ki je začela veljati februarja 2005, določa najnižje ravni pomoči in odškodnine za potnike v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov.

Zahvaljujoč novim predpisom se je znatno spremenilo ravnanje letalskih družb, saj se je zmanjšalo število primerov zavrnitve vkrcanja in odpovedi komercialnih letov (z vsemi nevšečnostmi, ki jih to povzroči potnikom), obravnava potnikov med potovanjem pa je postala mnogo bolj poštena.

Izvajanje predpisov EU o pravicah potnikov se je v osmih letih od začetka njihove veljavnosti stalno izboljševalo, sedaj pa smo prišli do konca poti, saj smo izkoristili vse možnosti nezakonodajnega ukrepanja (kot so smernice in prostovoljni sporazumi). Zato je potrebna revizija same zakonodaje, da bi zagotovili, da se pravice potnikov ustrezno uresničujejo v praksi.

Glavne težave

Glavni problem, s katerim se srečujejo potniki, je, da so sicer dobro zaščiteni s pravicami, opredeljenimi v zakonodaji EU, vendar imajo težave, ko jih skušajo uresničiti, in so nejevoljni, ko jih letalski prevozniki ne upoštevajo. To velja tako za pravice, opredeljene v Uredbi (ES) št. 261/2004, kot tudi za pravice v zvezi z izgubljeno ali poškodovano prtljago ali prtljago, ki je dostavljena z zamudo, opredeljene v Montrealski konvenciji in Uredbi (ES) št. 2027/972.

Iz anket, izvedenih v Nemčiji, na Danskem in v Združenem kraljestvu, je na primer razvidno, da3:

 1. 75 odstotkom anketiranih potnikov, ki so se srečali z zamudami ali odpovedmi, je bila ponujena možnost preusmeritve potovanja, kar jim je omogočilo izpeljati načrtovano pot;

 2. vendar je bila glede na ankete oskrba v obliki obrokov, osvežilnih pijač in nastanitve ponujena v manj kot 50 % primerov;

 3. le majhen odstotek anketiranih potnikov, ki so bili upravičeni do finančnega nadomestila, ga je tudi prejel (od 2 do 4 % anketirancev v okviru danske ankete);

 4. poleg tega je iz nemške ankete razvidno, da več kot 20 % potnikov, ki so vložili pritožbo, od letalskega prevoznika ni prejelo odgovora.

Potnikom pravice niso zagotovljene iz štirih glavnih razlogov:

 1. pravna sivina: pomanjkljive opredelitve in nejasni predpisi v besedilu Uredbe (ES) št. 261/2004 so krivi za nejasna področja pravic potnikov, zaradi katerih pri izvajanju zakonodaje prihaja do nedoslednosti in nejasnih standardov;

 2. reševanje pritožb: potniki se srečujejo s težavami pri uresničevanju svojih pravic, ker so postopki letalskih družb za reševanje pritožb slabo opredeljeni ali ker ni organa za reševanje pritožb, na katerega bi se lahko obrnili;

 3. sankcije: zaradi nedoslednih ali premalo učinkovitih sankcijskih politik nacionalnih organov so letalske družbe premalo motivirane, da bi izvajale predpise o pravicah;

 4. nesorazmerno finančno breme: finančno breme nekaterih obveznosti, ki jih nalaga Uredba, lahko v nekaterih okoliščinah postane nesorazmerno za letalsko družbo (npr. neomejena obveznost zagotavljanja nastanitve v izjemnih okoliščinah).

Kaj predlagamo

V predlogu so pojasnjeni ključni vidiki zakonodaje EU, ki so se izkazali za problematične tako za potnike kot tudi letalske prevoznike. Kjer je to potrebno, so uvedene nove pravice potnikov. V predlogu so potnikom zagotovljeni učinkoviti postopki reševanja pritožb, politike zagotavljanja spoštovanja pravic, spremljanja in sankcioniranja pa so poostrene, da bi zagotovili boljše upoštevanje pravic potnikov. Poleg tega predlog zagotavlja, da so obveznosti finančno izvedljive. Predlagani so tudi ukrepi v zvezi s preglednostjo cen in za okrepitev varstva potnikov v primeru plačilne nesposobnosti letalske družbe.

1: Pojasnitev pravnih sivin

Informacije o odpovedih in zamudah letov

V skladu z veljavno Uredbo (ES) št. 261/2004 morajo letalski prevozniki potnikom zagotoviti informacije o njihovih pravicah, niso pa obvezani, da jih na kraju samem obvestijo o dogodku. V predlogu je uvedena eksplicitna obveznost, da morajo biti potniki redno in kolikor je mogoče zgodaj obveščeni o odpovedi ali zamudi leta.

Letalski prevoznik mora potnike o tem obvestiti čim prej, vsekakor pa najpozneje 30 minut po načrtovanem času odhoda.

Poleg tega mora potnike obvestiti o predvidenem času odhoda takoj, ko je ta podatek znan.

Izredne okoliščine

Izraz „izredne okoliščine“ je zelo pomemben, ker v tem primeru letalskim prevoznikom ni treba plačati odškodnine potnikom. Te okoliščine pa niso jasno opredeljene v veljavni Uredbi (ES) št. 261/2004.

Ključno načelo glede tega, katere vrste okoliščin veljajo za izredne, je zdaj pojasnjeno. V predlogu Komisije so „izredne okoliščine“ opredeljene kot okoliščine, ki niso neločljivo povezane z običajnim izvajanjem dejavnosti zadevnega letalskega prevoznika in jih ta ne more dejansko nadzorovati. V nadaljevanju so navedeni primeri okoliščin, ki veljajo za izredne, kot so naravne nesreče in stavke kontrolorjev zračnega prometa, medtem ko tehnične težave, ugotovljene med rutinskim vzdrževanjem letala, ne smejo veljati za izredne okoliščine. Ta opredelitev bo tako letalskim družbam kot tudi potnikom zagotovila večjo gotovost.

Velike zamude in zamude na ploščadi

Danes potniki uživajo pravico do pomoči v primeru zamud, dolgih dve, tri ali štiri ure, odvisno od razdalje potovanja. Na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije lahko zahtevajo odškodnino pri zamudah, dolgih najmanj tri ure (razen v izrednih okoliščinah).

Potniki v primeru zamud potrebujejo predvsem jasne informacije ter oskrbo in pomoč med čakanjem. Zato predlog poleg že navedenih novih zahtev glede zagotavljanja informacij vsebuje tudi večje pravice potnikov do oskrbe in pomoči, ki jih ti vedno lahko uveljavljajo po dvourni zamudi, ne glede na razdaljo potovanja.

Resnična prednost za potnike, ki obtičijo na letališču, pa je čim prejšnja vrnitev domov ali prispetje do želene destinacije. Predlog tako glede finančnega nadomestila potrjuje odločitev Sodišča v besedilu Uredbe, vendar določa rok za odškodnino pet ur za vse lete znotraj EU in krajše mednarodne lete, pri katerih je razdalja krajša od 3 500 km. Za ostale mednarodne lete znaša rok devet ur za lete, pri katerih je razdalja krajša od 6 000 km, in 12 ur za lete, pri katerih je razdalja daljša od 6 000 km. S tem želimo letalskim družbam omogočiti dovolj časa za odpravo težave in jih spodbuditi, da let izvedejo, namesto da ga preprosto odpovedo. Omejitev treh ur je v večini primerov prekratka, da bi zagotovili rezervne dele ali nadomestno letalo, zlasti v primeru tehnične odpovedi na letališču, ki je precej oddaljeno od baz prevoznika. Veljavne določbe spodbujajo odpovedi v škodo potnikom (saj težave ni mogoče rešiti v kratkem roku).

Sedanja pravila glede pomoči implicitno veljajo tudi za zamude na ploščadi, pri katerih potniki čakajo na krovu letala. To vključuje tudi pravico do osvežilnih pijač in obrokov ter pravico do odpovedi letu po preteku petih ur. V predlogu so te pravice izrecno navedene, poleg tega je v primeru več kot enourne zamude na ploščadi zagotovljena pravica do klimatiziranega prostora, uporabe stranišča, zdravniške pomoči in pitne vode. Da bi potniki pravico do odpovedi potovanju lahko uveljavljali, lahko pri najmanj peturni zamudi zahtevajo izkrcanje.

Preusmeritev potovanja

Danes lahko potniki dolgo čakajo na preusmeritev potovanja z drugim letom, ki ga izvede isti letalski prevoznik. Ni jasno, kdaj mora prevoznik potnikom dovoliti preusmeritev potovanja z drugo letalsko družbo, kar povzroča številne spore med letalskimi prevozniki in potniki.

Predlog zagotavlja potrebno jasnost, tako da določa, da mora letalski prevoznik potnikom ponuditi preusmeritev potovanja z drugimi letalskimi prevozniki ali drugimi prevoznimi sredstvi, če so na voljo, kadar preusmeritve v 12 urah ne more zagotoviti z lastnimi leti.

Povezovalni leti

Trenutno ni jasno opredeljeno, kakšne pravice do pomoči in odškodnine imajo potniki, kadar zamudijo povezovalni let zaradi zamude predhodnega leta. V predlogu so te pravice jasno opredeljene, in sicer so potniki upravičeni do pomoči po dveh urah in do odškodnine, če je zamuda ob prihodu daljša od petih ur za vse lete znotraj EU in krajše mednarodne lete, pri katerih je razdalja krajša od 3 500 km. Za ostale mednarodne lete znaša rok devet ur za lete, pri katerih je razdalja krajša od 6 000 km, in 12 ur za lete, pri katerih je razdalja daljša od 6 000 km.

2. Nove pravice

Prestavljeni leti

Trenutno ni jasno, ali imajo potniki, katerih let je bil prestavljen, podobne pravice kot potniki, pri katerih je prišlo do zamude ali odpovedi leta. V predlogu je jasno določeno, da so v takšnem primeru potniki enako obravnavani, če je let prestavljen manj kot dva tedna pred izvirnim časom odhoda.

Napačno navedena imena

V skladu s predlogom lahko potniki najpozneje 48 ur pred odhodom zahtevajo brezplačen popravek napačno navedenega osebnega imena.

Politika v primeru, ko potnik ne izkoristi leta (delna uporaba vozovnice/povratni leti)

Zaradi pritožb potnikov predlog določa, da potniku ne sme biti zavrnjeno vkrcanje na povratni let, do katerega je upravičen s povratno vozovnico, če ni izkoristil odhodnega leta.

Nove pravice v zvezi z neustreznim ravnanjem s prtljago:

 1. Oprema za gibanje

  Na podlagi omejitev odgovornosti, opredeljenih v Montrealski konvenciji, lahko letalske družbe za izgubljeno ali poškodovano opremo za gibanje potnikov z zmanjšano mobilnostjo pogosto zagotovijo odškodnino, ki je manjša od dejanske vrednosti opreme. V skladu s predlogom morajo letalski prevozniki takim potnikom omogočiti, da ob prijavi brez dodatnih stroškov prijavijo dejansko vrednost opreme za gibanje, s čimer prevoznik postane odgovoren za dejansko vrednost opreme.

 2. Glasbila

  Glasbeniki pogosto ne vedo vnaprej, pod kakšnimi pogoji bodo občutljiva in pogosto zelo draga glasbila naložena na krov. V skladu s predlogom mora letalski prevoznik dovoliti, da se manjša glasbila prevažajo v potniški kabini, in jasno navesti pogoje za prevoz večjih glasbil v prtljažnem prostoru letala.

 3. Vložitev pritožb

  V skladu s predlogom morajo letalski prevozniki zagotoviti obrazce, s katerimi je mogoče vložiti pritožbo že na letališču in ki jih morajo letalski prevozniki sprejeti kot veljavne (tako lahko potniki zlahka vložijo zahtevek v strogih rokih, ki so za zahtevke v zvezi s prtljago določeni v Montrealski konvenciji).

 4. Nacionalni izvršilni organi

  Trenutno noben organ ne zagotavlja spoštovanja pravic potnikov v zvezi s prtljago, opredeljenih v Montrealski konvenciji. V skladu s predlogom bodo nacionalni izvršilni organi, imenovani na podlagi Uredbe (ES) št. 261/2004, odgovorni tudi za izvrševanje predpisov o odškodninah zaradi neustreznega ravnanja s prtljago.

 5. Preglednost

  Predlog določa nove zahteve glede preglednosti informacij o ročni in oddani prtljagi, v skladu s katerimi morajo biti potniki ob rezervaciji in na letališču natančno obveščeni o omejitvah v zvezi s prtljago in dodatnih stroških za prtljago.

3. Izvrševanje, reševanje pritožb in sankcije

Spremljanje in sankcije

Nacionalni izvršilni organi, odgovorni za spoštovanje in zagotavljanje spoštovanja pravic potnikov, uporabljajo različne sankcijske politike in različno tolmačijo dele Uredbe. V predlogu sta okrepljena usklajevanje in izmenjava informacij med nacionalnimi izvršilnimi organi ob podpori Komisije. Slednja lahko zahteva tudi uvedbo preiskave. Nacionalni izvršilni organi morajo imeti tudi bolj preventivno vlogo, tako da stalno spremljajo politike letalskih družb in se ne le odzivajo na pritožbe. Zagotavljali bodo tudi tehnično podporo organom za reševanje pritožb, odgovornim za posamezne pritožbe potnikov.

Reševanje pritožb in zagotavljanje spoštovanja posameznih pravic

Danes potniki pogosto ne vedo, kako vložiti pritožbo pri letalski družbi, ali pa od nje ne prejmejo odgovora.

V skladu s predlogom bodo letalske družbe morale zagotoviti jasne postopke za reševanje pritožb (spletni obrazec, elektronski naslov). Poleg tega bodo potnikom morale odgovoriti v določenih rokih (v enem tednu za potrditev prejema pritožbe in v dveh mesecih za uradni odgovor).

V primeru sporov se bodo potniki lahko obrnili na organe za izvensodno reševanje pritožb, ki bodo spor skušali rešiti (enostavno in poceni).

Plačilna nesposobnost

Medtem ko lahko potniki v primeru odpovedi leta zaradi plačilne nesposobnosti letalskega prevoznika teoretično uveljavljajo vse pravice, letalski prevoznik spoštovanja teh pravic, zlasti preusmeritve potovanja, praktično pogosto ne more zagotavljati.

Nacionalni organi bodo pozvani, naj z medsebojnim usklajevanjem ustrezno spremljajo finančno stanje letalskih prevoznikov ter se po potrebi na podlagi enotnega pristopa odločijo za začasno prepoved njihovega obratovanja, da bi čim bolj zmanjšali negativne posledice za potnike. Združenja letalskih prevoznikov v EU bodo pozvana, naj formalizirajo obstoječe prostovoljne sporazume o zagotavljanju tarif za povratne lete v primeru motenj opravljanja letov in o njihovem učinkovitem spodbujanju. Poleg tega se bo spodbujala tudi širša in bolj sistematična razpoložljivost ustreznih zavarovalniških proizvodov v EU kot tudi informacij o možnostih povračila prek sistemov kreditnih kartic ali podobnih proizvodih, ki potnikom omogočajo zaščito pred tveganjem plačilne nesposobnosti na podlagi nacionalne zakonodaje.

Komisija bo budno spremljala izvajanje teh ukrepov, njihovo uspešnost in učinkovitost pa bo pregledala dve leti po sprejetju predloga.

Preglednost cen

Preglednost cen ni neposredno obravnavana v predlogu, a je ključna pri varstvu, ki ga potrošniki uživajo na podlagi predpisov EU4. Ena od temeljev liberaliziranega evropskega letalskega trga je pravica podjetij, da svobodno določajo cene, kar omogoča konkurenco in prispeva k zagotavljanju številnih letalskih storitev po ugodnih cenah. Ta pravica pa ni absolutna, saj veljajo predpisi o preglednosti cen.

Na tem področju je spoštovanje predpisov še nezadostno. Na ravni držav članic se že redno izvajajo ukrepi za nadzor izvajanja, da bi zagotovili, da se predpisi glede preglednosti cen za zaščito potnikov ustrezno izvajajo ob popolnem spoštovanju predpisov EU. Vendar je na tem področju potrebno okrepljeno sodelovanje. Komisija trenutno proučuje možnost sprejetja ukrepov usklajevanja, s katerimi bi uspešneje spodbudila operaterje, ki zaostajajo pri spoštovanju predpisov, in zagotovila, da izpolnjujejo zahteve glede preglednosti cen v korist potnikov.

4. Nesorazmerno finančno breme

Omejitev pomoči

Na podlagi veljavnih predpisov morajo letalski prevozniki zagotavljati osvežilne pijače, obroke in nastanitev v nedoločenem časovnem obdobju, kar lahko ogrozi njihovo finančni obstoj (npr. v kriznih razmerah zaradi vulkanskega pepela). Pomoč ni omejena niti, kadar je večja motnja obratovanja zunaj nadzora letalskega prevoznika. V skladu s predlogom bo zagotavljanje nastanitve v izrednih okoliščinah omejeno na tri noči. Ta omejitev ne velja za potnike z omejeno mobilnostjo, osebe, ki jih spremljajo, otroke brez spremstva, nosečnice in osebe s posebnimi zdravstvenimi potrebami.

Načrtovanje ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih

Da navedena omejitev pri zagotavljanju nastanitve v izrednih okoliščinah ne bi imela prehudih negativnih posledic za potnike, so te omiljene z že navedeno dolžnostjo do hitrejše preusmeritve potovanja kot tudi dolžnostjo letališč, letalskih prevoznikov in drugih uporabnikov letališč, da pripravijo načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za potnike, ki obtičijo na letališčih zaradi večjih motenj obratovanja.

Regionalni leti

Pri manjših regionalnih letalskih dejavnostih (letih z manjšimi letali na krajših razdaljah) lahko stroški obveznosti na podlagi Uredbe postanejo nesorazmerni glede na prihodke prevoznikov. Predlog odpravlja obveznost zagotavljanja nastanitve potnikom na letih, pri katerih je razdalja krajša od 250 km, in z letali, ki imajo manj kot 80 sedežev. Ta omejitev ne velja za potnike z omejeno mobilnostjo, osebe, ki jih spremljajo, otroke brez spremstva, nosečnice in osebe s posebnimi zdravstvenimi potrebami.

Delitev gospodarskega bremena

Danes lahko nekatere nacionalne določbe letalskim prevoznikom preprečujejo, da bi od tretjih strani, odgovornih za prekinitev leta, zahtevali povrnitev škode. V skladu s predlogom nacionalna zakonodaja ne sme omejevati pravice letalskih prevoznikov, da od odgovornih tretjih strani zahtevajo odškodnino. Ta določba ne zadeva potnikov, za katere je letalski prevoznik še vedno edina pristojna kontaktna oseba.

IP/13/219

Povzetek pravic potnikov

Deset osnovnih pravic potnikov (podrobnosti so v priloženem MEMO)

Deset osnovnih pravic (sedanje stanje)

Novi predlog

1. PRAVICA DO NEDISKRIMINACIJE PRI DOSTOPU DO PREVOZA

Vsi potniki imajo enak dostop do prevoza in so zlasti zaščiteni pred diskriminacijo na podlagi nacionalnosti, prebivališča ali invalidnosti.

Spremembe niso potrebne.

2. PRAVICA DO MOBILNOSTI IN POMOČI BREZ DODATNIH STROŠKOV ZA INVALIDNE POTNIKE IN POTNIKE Z ZMANJŠANO MOBILNOSTJO

Potniki z zmanjšano mobilnostjo imajo pri uporabi vseh vrst prevoza pravico do pomoči brez dodatnih stroškov, da bi tako imeli enake možnosti potovanja kot drugi državljani.

 • Pravica do pomoči pri potnikih z zmanjšano mobilnostjo ni omejena.

 • Odškodnina v višini celotne vrednosti poškodovane ali izgubljene opreme za gibanje (če je prijavljena).

3. PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI PRED NAKUPOM IN V RAZLIČNIH FAZAH POTOVANJA, ZLASTI V PRIMERU PREKINITVE

Potniki imajo pravico, da so pravočasno in ustrezno obveščeni o ceni vozovnice, svojih pravicah in okoliščinah potovanja pred njegovim začetkom ter v primeru prekinitve med njim in po njem.

Boljša obveščenost potnikov o nastopu in naravi prekinitve potovanja ter njihovih pravicah. Letalski prevoznik mora potnike o tem obvestiti čim prej, vsekakor pa najpozneje 30 minut po načrtovanem času odhoda, prav tako jih mora obvestiti o predvidenem času odhoda, kakor hitro je ta znan.

Poleg tega bodo letalski prevozniki zagotovili jasne informacije o omejitvah v zvezi z ročno in oddano prtljago, in sicer ob rezervaciji in na letališču.

4. PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJU (POVRAČILO) V PRIMERU PREKINITVE

V primeru velike zamude, odpovedi potovanja ali zavrnitve vkrcanja imajo potniki pravico do povračila celotne cene vozovnice.

Pravica do odpovedi potovanju v primeru zamud na ploščadi: po največ petih urah ima potnik pravico, da se potovanju odpove in se mu cena vozovnice povrne. V primeru zamud na ploščadi je vključena tudi pravica do izkrcanja.

5. PRAVICA DO IZPOLNITVE POGODBE O PREVOZU (PREUSMERITEV POTOVANJA ALI PONOVNA REZERVACIJA) V PRIMERU PREKINITVE

V primeru velike zamude leta, odpovedi leta ali zavrnitve vkrcanja imajo potniki pravico do alternativnega prevoza, kakor hitro je ta mogoč, ali do ponovne rezervacije leta, ki jim najbolje ustreza. To izbiro mora dati potnikom na voljo prevoznik na jasen in nesporen način, takoj ko pride do prekinitve.

Trojna izbira potnika med povračilom cene vozovnice, takojšnjo preusmeritvijo potovanja ali alternativnim letom na poznejši datum je okrepljena. V primeru preusmeritve potovanja: kadar prevoznik v 12 urah ne more zagotoviti preusmeritve potovanja z lastnimi leti, mora potniku ponuditi preusmeritev potovanja z alternativnimi prevozniki ali alternativnimi sredstvi prevoza, če so na voljo.

6. PRAVICA DO POMOČI PRI VELIKI ZAMUDI OB ODHODU ALI NA VOZLIŠČIH

Potniki, ki so obtičali na letališču, imajo pravico do takojšnje minimalne ravni oskrbe na terminalu/postaji in/ali na krovu med čakanjem na začetek ali nadaljevanje potovanja, ki ima zamudo, ali na njegovo preusmeritev.

 • Pojasnitev pravic potnikov v primeru zamujenih povezovalnih letov (glede oskrbe in pomoči).

 • Pravica do oskrbe ima prednost. Ni več odvisna od razdalje potovanja, temveč vedno nastopi po dveh urah.

 • Pravica do oskrbe je pojasnjena v primeru zamude na ploščadi (kadar je ta daljša od ene ure, mora prevoznik brezplačno zagotoviti dostop do stranišča in pitne vode, ustrezno ogrevanje ali hlajenje potniške kabine ter po potrebi primerno zdravniško oskrbo).

 • Letališča, letalski prevozniki in drugi uporabniki letališča morajo pripraviti načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za oskrbo potnikov, ki obtičijo na letališču v primeru obsežnih motenj obratovanja (tudi v primeru plačilne nesposobnosti letalskega prevoznika).

7. PRAVICA DO ODŠKODNINE

Potniki so upravičeni do standardne odškodnine zaradi utrpelih nevšečnosti pod nekaterimi pogoji v primeru velike zamude ali odpovedi potovanja in vedno v primeru zavrnitve vkrcanja v letalskem prometu. Takšna odškodnina se razlikuje pri različnih vrstah prevoza glede na izgubljeni čas

zaradi prekinitve, razdaljo potovanja in/ali ceno vozovnice.

Pravica do odškodnine v primeru velike zamude je potrjena z vključitvijo v besedilo Uredbe: omejitev zamude je s treh ur podaljšana na pet ur za vse lete znotraj EU in krajše mednarodne lete (da bi prevoznike spodbudili, da lete izvedejo in ne odpovedo); omejitvi za ostale mednarodne lete znašata devet oziroma dvanajst ur.

Nova pravica do odškodnine za prestavljene lete (kadar je sprememba sporočena manj kot dva tedna vnaprej).

Pojasnitev pravice do odškodnine v primeru zamujenih povezovalnih letov: potnik lahko odvisno od okoliščin zahteva odškodnino od prevoznika, ki izvaja let, če ima ta zamudo.

Okrepljene so pravice potnikov v primeru zavrnjenega vkrcanja, potniki imajo pravico do popravka napačno navedenega imena, poleg tega se potniku ne sme zavrniti vkrcanje pri povratnem letu samo zato, ker ni izkoristil odhodnega leta.

8. PRAVICA DO ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA ZA POTNIKE IN NJIHOVO PRTLJAGO

V skladu z mednarodnimi konvencijami in zakonodajo EU so prevozniki odgovorni za potnike in njihovo prtljago. V primeru smrti, poškodbe in težav s prtljago ter v nekaterih primerih zamude so lahko potniki upravičeni do odškodnine, ki se določi v skladu s škodo, ki so jo utrpeli. Takšna odškodnina je lahko glede na veljavno zakonodajo omejena.

Okrepljeno izvrševanje predpisov glede prtljage in uvedba posebnih predpisov za opremo za gibanje in glasbila. Nacionalni organi bodo odgovorni za izvrševanje predpisov o odškodnini zaradi neustreznega ravnanja s prtljago, na podlagi novih predpisov o prevozu glasbil pa njihov prevoz ne sme biti zavrnjen, če ni v nasprotju z varnostnimi razlogi ali tehničnimi posebnostmi letala.

9. PRAVICA DO HITREGA IN DOSTOPNEGA SISTEMA ZA REŠEVANJE PRITOŽB

Potniki imajo pravico, da pri prevozniku v primeru nezadovoljstva vložijo pritožbo. Če v določenem roku od prevoznika ne prejmejo odgovora ali pa z odgovorom niso zadovoljni, imajo pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nacionalnem izvršilnem organu, ki jo mora obravnavati v razumnem času. Na podlagi zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje so na voljo tudi izvensodni in sodni postopki (npr. sistemi za alternativno reševanje sporov, nacionalni ali evropski postopek v sporih majhne vrednosti na sodišču).

 • Letalski prevozniki morajo zagotoviti učinkovite postopke za vložitev pritožb. Potniki morajo zahtevek predložiti v treh mesecih po času odhoda, letalski prevozniki pa morajo nanj odgovoriti v določenih rokih (v enem tednu za potrditev prejetja zahtevka in dveh mesecih za uradni odgovor).

 • Potniki se bodo lahko obrnili na organe za izvensodno reševanje pritožb, ki bodo pritožbe obravnavali v razumnem času in pri tem sodelovali z nacionalnimi izvršilnimi organi.

10. PRAVICA DO POPOLNEGA SPOŠTOVANJA IN UČINKOVITEGA ZAGOTAVLJANJA SPOŠTOVANJA PRAVIC POTNIKOV V EU

Potniki imajo pravico, da se lahko zanašajo na to, da bodo prevozniki ustrezno spoštovali predpise EU, nacionalni izvršilni organi pa jih bodo učinkovito izvrševali.

 • V predlogu sta okrepljena usklajevanje in izmenjava informacij med nacionalnimi izvršilnimi organi ob podpori Komisije. Slednja lahko od nacionalnih organov zahteva, da uvedejo (skupno) preiskavo.

1 :

Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91, UL L 46, 17.2.2004. str. 1.

2 :

Uredba Sveta (ES) št. 2027/97 z dne 9. oktobra 1997 o odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage, UL L 285, 17.10.1997, str. 1, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 889/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. maja 2002, UL L 140, 30.5.2002, str. 2.

3 :

Rezultate anket so predložili Center za potrošnike Brandenburg (Verbraucherzentrale Brandenburg), Danski svet za potrošnike Which? in Urad Združenega kraljestva za civilno letalstvo (Civil Aviation Authority). Več informacij je na voljo v oceni učinka.

4 :

Preglednost cen ureja Uredba (ES) št. 1008/2008 z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev).


Side Bar