Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel, 11 mars 2013

BILAGA 2. BYTESBALANS- OCH ARBETSKOSTNADSTRENDER*

Överskott/underskott i bytesbalansen, % av BNP (Högerskalan)

Enhetsarbetskostnader, i euro (2000=100)

Enhetsarbetskostnader, i euro (2000=100)

Obs!: Skalan varierar per land

* http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


Side Bar