Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 11 marec 2013

PRILOGA 2. TRENDI GLEDE SALDOV TEKOČEGA RAČUNA IN STROŠKOV DELA NA ENOTO*

Presežek/primanjkljaj tekočega računa v % BDP (desna os)

Stroški dela na enoto v EUR (2000=100)

Stroški dela na enoto v primerjavi s trgovinskimi partnericami (2000=100)

Opomba: lestvice so različne za vsako državo

* http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


Side Bar