Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel, 11 marec 2013

PRÍLOHA 2. VÝVOJ ZOSTATKOV NA BEŽNÝCH ÚČTOCH A JEDNOTKOVÝCH NÁKLADOV PRÁCE*

Prebytok/schodok bežných účtov ako % HDP (pravá os)

Jednotkové náklady práce v EUR (2000=100)

Jednotkové náklady práce, v porovnaní s obchodnými partnermi (2000=100)

Pozn.: stupnica je pre každý štát odlišná

* http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


Side Bar