Navigation path

Left navigation

Additional tools

ZAŁĄCZNIK 2. TENDENCJE W ZAKRESIE SALD OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRACY*

European Commission - MEMO/13/198   11/03/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT SK SL BG RO

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, 11 marzec 2013

ZAŁĄCZNIK 2. TENDENCJE W ZAKRESIE SALD OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRACY*

Nadwyżka/deficyt na rachunku obrotów bieżących, jako % PKB (oś po prawej stronie)

Jednostkowe koszty pracy, w EUR (2000=100)

Jednostkowe koszty pracy, względem partnerów handlowych (2000=100)

Uwaga: skale zastosowane do poszczególnych państw nie są jednakowe

* http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website