Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 11 maart 2013

BIJLAGE 2. TRENDS IN DE SALDI OP DE LOPENDE REKENINGEN EN IN DE LOONKOSTEN PER EENHEID PRODUCT*

Overschot/tekort op de lopende rekening, % v.h. bbp (rechteras)

Loonkosten/eenh. prod., in EUR (2000=100)

Loonkosten/eenh. prod., t.o.v. handelspartners (2000=100)

Noot: de schalen verschillen van land tot land

* http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


Side Bar