Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

MEMO

Briselē, 11 marts 2013

2. PIELIKUMS. NORĒĶINU KONTA BILANCES UN VIENĪBAS DARBASPĒKA IZMAKSU TENDENCES*

Norēķinu konta pārpalikums/deficīts, % no IKP (ass labajā pusē)

Vienības darbaspēka izmaksas, EUR (2000=100)

Vienības darbaspēka izmaksas, attiecībā pret tirdzniecības partneriem (2000=100)

Piezīme: skalas katrai valstij ir atšķirīgas

* http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


Side Bar