Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

MEMO

Briuselis, 11 Kovas 2013

2 PRIEDAS. EINAMOSIOS SĄSKAITOS BALANSO IR VIENETUI TENKANČIŲ DARBO SĄNAUDŲ TENDENCIJOS*

Einamosios sąskaitos perteklius arba deficitas, % BVP (ašis dešinėje)

Vienetui tenkančios darbo sąnaudos, EUR (2000=100)

Vienetui tenkančios darbo sąnaudos, palyginti su prekybos partneriais (2000=100)

Pastaba: mastelis kiekvienos šalies atveju skiriasi.

* http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


Side Bar