Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel, 11 maaliskuu 2013

LIITE 2. VAIHTOTASEIDEN JA KSIKKÖTYÖKUSTANNUSTEN SUUNTAUKSET*

Vaihtotaseen yli-/alijäämä, % suhteessa BKT:hen (oikeanpuoleinen akseli)

Yksikkötyökustannukset (euroa) (2000=100)

Yksikkötyökustannukset kauppakumppaneihin verrattuna (2000=100)

Huom. Mittakaavat vaihtelevat maittain

* http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


Side Bar