Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 11 märts 2013

2. LISA. JOOKSEVKONTO JA TÖÖJÕU ÜHIKUKULU SUUNDUMUSED*

Jooksevkonto ülejääk/puudujääk, protsent SKPst (parem telg)

Tööjõu ühikukulu eurodes (2000=100)

Tööjõu ühikukulu, võrrelduna kaubanduspartneritega (2000=100)

Märkus: skaala on iga riigi puhul erinev

* http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


Side Bar