Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, 11 marts 2013

BILAG 2: UDVIKLING I BETALINGSBALANCENS LØBENDE POSTER OG ENHEDSLØNOMKOSTNINGER*

Løbende poster – overskud/underskud i % af BNP (højre akse)

Enhedslønomkostninger i EUR (2000=100)

Enhedslønomkostninger i forhold til handelspartnere (2000=100)

Note: skalaen varierer fra land til land

* http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm


Side Bar