Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel, 11 mars 2013

BILAGA 1 –NYCKELUPPGIFTER OM BNP, ARBETSLÖSHET, OFFENTLIGA UNDERSKOTT OCH STATSSKULDER

Tabell 1. BNP i fasta priser
(Årlig procentuell förändring)

Femårsgenomsnitt

Beräkning

Prognos

Med oförändrad politik

1994–1998

1999–2003

2004–2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

2,5

2,0

2,3

1,0

-2,8

2,4

1,8

-0,2

0,2

1,5

DE

1,7

1,2

2,0

1,1

-5,1

4,2

3,0

0,7

0,5

2,0

EE

5,4

6,0

5,6

-4,2

-14,1

3,3

8,3

3,2

3,0

4,0

IE

9,0

7,3

3,8

-2,1

-5,5

-0,8

1,4

0,7

1,1

2,2

EL

2,7

4,3

3,1

-0,2

-3,1

-4,9

-7,1

-6,4

-4,4

0,6

ES

3,2

3,8

3,1

0,9

-3,7

-0,3

0,4

-1,4

-1,4

0,8

FR

2,2

2,1

1,8

-0,1

-3,1

1,7

1,7

0,0

0,1

1,2

IT

1,9

1,5

1,1

-1,2

-5,5

1,8

0,4

-2,2

-1,0

0,8

CY

4,9

3,6

4,2

3,6

-1,9

1,3

0,5

-2,3

-3,5

-1,3

LU

3,8

5,0

4,1

-0,7

-4,1

2,9

1,7

0,2

0,5

1,6

MT

4,8

2,7

2,7

3,7

-2,4

2,7

1,6

1,0

1,5

2,0

NL

3,5

2,2

2,7

1,8

-3,7

1,6

1,0

-0,9

-0,6

1,1

AT

2,7

2,1

2,8

1,4

-3,8

2,1

2,7

0,7

0,7

1,9

PT

3,4

1,9

1,2

0,0

-2,9

1,9

-1,6

-3,2

-1,9

0,8

SI

4,3

3,9

4,9

3,4

-7,8

1,2

0,6

-2,0

-2,0

0,7

SK

5,6

2,8

7,2

5,8

-4,9

4,4

3,2

2,0

1,1

2,9

FI

4,5

3,1

3,4

0,3

-8,5

3,3

2,8

-0,1

0,3

1,2

Euro-området

2,3

2,0

2,1

0,4

-4,4

2,0

1,4

-0,6

-0,3

1,4

BG

-0,4

4,4

6,5

6,2

-5,5

0,4

1,7

0,8

1,4

2,0

CZ

2,5

3,0

5,5

3,1

-4,5

2,5

1,9

-1,1

0,0

1,9

DK

3,4

1,5

1,8

-0,8

-5,7

1,6

1,1

-0,4

1,1

1,7

LV

4,0

6,2

7,2

-3,3

-17,7

-0,9

5,5

5,3

3,8

4,1

LT

2,7

5,2

7,1

2,9

-14,8

1,5

5,9

3,6

3,1

3,6

HU

2,3

3,9

2,7

0,9

-6,8

1,3

1,6

-1,7

-0,1

1,3

PL

6,1

3,0

5,4

5,1

1,6

3,9

4,3

2,0

1,2

2,2

RO

1,4

3,4

6,8

7,3

-6,6

-1,1

2,2

0,2

1,6

2,5

SE

3,3

3,0

2,9

-0,6

-5,0

6,6

3,7

1,0

1,3

2,7

UK

3,4

3,3

2,2

-1,0

-4,0

1,8

0,9

0,0

0,9

1,9

EU

2,6

2,3

2,3

0,3

-4,3

2,1

1,5

-0,3

0,1

1,6

HR

-

3,3

4,1

2,1

-6,9

-1,4

0,0

-1,9

-0,4

1,0

US

3,9

2,9

2,1

-0,4

-3,1

2,4

1,8

2,2

1,9

2,6

JP

1,0

0,9

1,3

-1,0

-5,5

4,7

-0,6

1,9

1,0

1,6

Källa: Europeiska kommissionens ekonomiska vinterprognos 2013

Anmärkning: Prognoserna bygger bland annat på antagandet om en ”oförändrad politik”. Det innebär att specifika åtgärder, särskilt på budgetområdet, som ännu inte är offentliggjorda inte har tagits med i beräkningen. Prognoserna för 2014 är därför i princip en extrapolering av den nuvarande utvecklingen.

Tabell 2. Arbetslöshet
(Antal arbetslösa i procent av arbetskraften)

Femårsgenomsnitt

Beräkning

Prognos

Med oförändrad politik

1994–1998

1999–2003

2004–2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

9,5

7,5

7,9

7,0

7,9

8,3

7,2

7,3

7,7

7,7

DE

9,0

8,6

9,7

7,5

7,8

7,1

5,9

5,5

5,7

5,6

EE

9,2

11,6

6,7

5,5

13,8

16,9

12,5

10,0

9,8

9,0

IE

11,1

4,6

4,9

6,4

12,0

13,9

14,7

14,8

14,6

14,1

EL

9,7

10,8

9,1

7,7

9,5

12,6

17,7

24,7

27,0

25,7

ES

18,8

11,6

9,6

11,3

18,0

20,1

21,7

25,0

26,9

26,6

FR

10,9

9,0

8,8

7,8

9,5

9,7

9,6

10,3

10,7

11,0

IT

11,1

9,4

7,1

6,7

7,8

8,4

8,4

10,6

11,6

12,0

CY

-

4,0

4,6

3,8

5,5

6,5

7,9

12,1

13,7

14,2

LU

2,9

2,6

4,7

4,9

5,1

4,6

4,8

5,0

5,4

5,7

MT

5,7

7,3

6,8

6,0

6,9

6,9

6,5

6,5

6,4

6,2

NL

5,9

3,3

4,3

3,1

3,7

4,5

4,4

5,3

6,3

6,5

AT

4,2

3,9

4,6

3,8

4,8

4,4

4,2

4,4

4,5

4,2

PT

6,7

5,4

8,4

8,5

10,6

12,0

12,9

15,7

17,3

16,8

SI

-

6,6

5,6

4,4

5,9

7,3

8,2

9,0

9,8

10,0

SK

12,8

18,3

13,8

9,6

12,1

14,5

13,6

14,0

14,0

13,6

FI

14,1

9,4

7,6

6,4

8,2

8,4

7,8

7,7

8,0

7,9

Euro-området

-

8,8

8,4

7,6

9,6

10,1

10,2

11,4

12,2

12,1

BG

-

16,6

8,7

5,6

6,8

10,3

11,3

12,2

12,2

11,9

CZ

4,5

8,1

6,6

4,4

6,7

7,3

6,7

7,0

7,6

7,3

DK

6,2

4,8

4,3

3,4

6,0

7,5

7,6

7,7

8,0

7,9

LV

17,1

12,9

8,5

8,0

18,2

19,8

16,2

14,9

13,7

12,2

LT

7,7

14,9

6,7

5,3

13,6

18,0

15,3

13,0

11,4

9,8

HU

-

6,0

7,2

7,8

10,0

11,2

10,9

10,8

11,1

11,1

PL

12,2

17,5

13,5

7,0

8,1

9,6

9,6

10,2

10,8

10,9

RO

-

6,8

6,9

5,8

6,9

7,3

7,4

7,0

6,9

6,8

SE

9,2

6,1

6,9

6,2

8,3

8,4

7,5

7,7

8,0

7,8

UK

7,7

5,3

5,2

5,6

7,6

7,8

8,0

7,9

8,0

7,8

EU

-

8,9

8,2

7,1

9,0

9,7

9,6

10,5

11,1

11,0

HR

-

13,9

11,0

8,4

9,1

11,8

13,5

15,8

15,9

14,9

US

5,3

5,0

5,1

5,8

9,3

9,6

8,9

8,1

7,6

7,0

JP

3,4

5,0

4,2

4,0

5,1

5,1

4,6

4,3

4,3

4,2

Källa: Europeiska kommissionens ekonomiska vinterprognos 2013

Anmärkning: Prognoserna bygger bland annat på antagandet om en ”oförändrad politik”. Det innebär att specifika åtgärder, särskilt på budgetområdet, som ännu inte är offentliggjorda inte har tagits med i beräkningen. Prognoserna för 2014 är därför i princip en extrapolering av den nuvarande utvecklingen.

Tabell 3. Budgetunderskott (Offentlig nettoutlåning * (+) eller nettoupplåning (-) i procent av BNP)

Femårsgenomsnitt

Beräkning

Prognos

Med oförändrad politik

1994–1998

1999–2003

2004–2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

-3,4

-0,1

-0,7

-1,0

-5,5

-3,8

-3,7

-3,0

-3,0

-3,2

DE

-4,1

-2,3

-1,7

-0,1

-3,1

-4,1

-0,8

0,1

-0,2

0,0

EE

1,3

-0,4

1,0

-2,9

-2,0

0,2

1,1

-0,5

-0,4

0,2

IE

-0,2

1,6

-0,3

-7,4

-13,9

-30,9

-13,4

-7,7

-7,3

-4,2

EL

-6,8

-4,3

-7,0

-9,8

-15,6

-10,7

-9,4

-6,6

-4,6

-3,5

ES

-

-0,6

0,2

-4,5

-11,2

-9,7

-9,4

-10,2

-6,7

-7,2

FR

-4,2

-2,5

-3,0

-3,3

-7,5

-7,1

-5,2

-4,6

-3,7

-3,9

IT

-5,8

-2,5

-3,1

-2,7

-5,4

-4,5

-3,9

-2,9

-2,1

-2,1

CY

-

-4,0

-0,7

0,9

-6,1

-5,3

-6,3

-5,5

-4,5

-3,8

LU

2,6

3,6

1,4

3,2

-0,8

-0,8

-0,3

-1,5

-0,9

-1,3

MT

-

-6,7

-3,4

-4,5

-3,8

-3,6

-2,7

-2,6

-2,9

-2,5

NL

-2,4

-0,6

-0,2

0,5

-5,6

-5,1

-4,5

-4,1

-3,6

-3,6

AT

-3,8

-1,2

-1,9

-0,9

-4,1

-4,5

-2,5

-3,0

-2,5

-1,8

PT

-5,0

-3,6

-4,4

-3,6

-10,2

-9,8

-4,4

-5,0

-4,9

-2,9

SI

-

-3,2

-1,4

-1,9

-6,0

-5,7

-6,4

-4,4

-5,1

-4,7

SK

-6,2

-7,4

-2,5

-2,1

-8,0

-7,7

-4,9

-4,8

-3,3

-3,4

FI

-3,2

4,1

3,9

4,4

-2,5

-2,5

-0,8

-1,7

-1,5

-1,3

Euro-området

-

-1,9

-1,9

-2,1

-6,3

-6,2

-4,2

-3,5

-2,8

-2,7

BG

-4,5

-0,2

1,5

1,7

-4,3

-3,1

-2,0

-1,0

-1,3

-1,0

CZ

-

-5,2

-2,3

-2,2

-5,8

-4,8

-3,3

-5,2

-3,1

-3,0

DK

-1,8

1,1

4,1

3,2

-2,7

-2,5

-1,8

-4,0

-2,7

-2,8

LV

-0,4

-2,5

-1,3

-4,2

-9,8

-8,1

-3,4

-1,5

-1,1

-0,9

LT

-4,1

-2,5

-1,4

-3,3

-9,4

-7,2

-5,5

-3,2

-2,9

-2,4

HU

-

-5,8

-6,5

-3,7

-4,6

-4,4

4,3

-2,4

-3,4

-3,4

PL

-2,5

-4,4

-3,7

-3,7

-7,4

-7,9

-5,0

-3,5

-3,4

-3,3

RO

-

-3,2

-2,6

-5,7

-9,0

-6,8

-5,7

-2,9

-2,4

-2,2

SE

-4,1

0,8

2,2

2,2

-0,7

0,3

0,3

-0,2

-0,9

-0,2

UK

-3,8

-0,1

-3,5

-5,1

-11,5

-10,2

-7,8

-6,3

-7,4

-6,0

EU

-

-1,5

-2,0

-2,4

-6,9

-6,5

-4,4

-3,8

-3,4

-3,1

HR

-

-

-

-2,0

-4,7

-5,2

-5,7

-4,6

-5,0

-4,5

US

-1,9

-1,4

-3,8

-6,4

-11,9

-11,3

-10,1

-8,5

-6,6

-5,9

JP

-5,7

-7,3

-3,2

-1,9

-8,8

-8,3

-8,9

-9,1

-9,1

-8,0

Källa: Europeiska kommissionens ekonomiska vinterprognos 2013

* Nettoutlåningen och nettoupplåningen inkluderar för 2000–2005 engångsintäkter från UMTS-licencer.

Tabell 4. Statsskuld (Offentlig bruttoskuld i procent av BNP)

Femårsgenomsnitt

Beräkning

Prognos

Med oförändrad politik

1994–1998

1999–2003

2004–2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

125,8

105,9

89,4

89,2

95,7

95,5

97,8

99,8

100,8

101,1

DE

56,5

61,2

67,0

66,8

74,5

82,5

80,5

81,6

80,7

78,3

EE

-

5,5

4,4

4,5

7,2

6,7

6,1

10,5

11,8

11,3

IE

71,3

36,0

30,2

44,5

64,9

92,2

106,4

117,2

122,2

120,1

EL

96,9

100,1

105,5

112,9

129,7

148,3

170,6

161,6

175,6

175,2

ES

64,2

55,8

41,1

40,2

53,9

61,5

69,3

88,4

95,8

101,0

FR

56,3

59,1

65,6

68,2

79,2

82,3

86,0

90,3

93,4

95,0

IT

118,8

107,7

105,0

106,1

116,4

119,2

120,7

127,1

128,1

127,1

CY

-

63,0

62,5

48,9

58,5

61,3

71,1

86,5

93,1

97,0

LU

7,0

6,3

8,0

14,4

15,3

19,2

18,3

20,5

22,2

24,1

MT

-

58,4

64,4

60,9

66,3

67,4

70,4

73,1

73,8

73,6

NL

72,0

53,6

51,1

58,5

60,8

63,1

65,5

70,8

73,8

75,0

AT

65,8

66,3

63,1

63,8

69,2

72,0

72,4

74,3

75,2

74,5

PT

56,4

54,4

67,8

71,7

83,2

93,5

108,0

120,6

123,9

124,7

SI

-

26,4

25,1

22,0

35,0

38,6

46,9

53,7

59,5

63,4

SK

-

46,6

32,7

27,9

35,6

41,0

43,3

52,4

55,1

57,1

FI

54,7

43,6

39,0

33,9

43,5

48,6

49,0

53,4

56,4

57,6

Euro-området

-

69,3

69,1

70,2

80,0

85,6

88,1

93,1

95,1

95,2

BG

-

62,6

23,4

13,7

14,6

16,2

16,3

18,9

17,1

17,3

CZ

-

22,6

28,5

28,7

34,2

37,8

40,8

45,5

48,0

49,5

DK

69,1

51,3

35,1

33,4

40,7

42,7

46,4

45,6

45,9

47,3

LV

-

13,4

13,4

19,8

36,7

44,5

42,2

41,9

44,4

41,5

LT

-

22,5

17,6

15,5

29,3

37,9

38,5

41,1

40,5

40,3

HU

-

56,8

65,4

73,0

79,8

81,8

81,4

78,6

78,7

77,7

PL

-

40,6

46,5

47,1

50,9

54,8

56,4

55,8

57,0

57,5

RO

-

23,3

14,6

13,4

23,6

30,5

34,7

38,0

38,1

38,0

SE

71,9

55,4

45,0

38,8

42,6

39,5

38,4

37,7

37,3

35,5

UK

48,9

39,9

44,6

52,3

67,8

79,4

85,2

89,8

95,4

97,9

EU

-

62,2

61,6

62,2

74,6

80,2

83,1

87,2

89,9

90,3

HR

-

-

34,3

28,8

35,7

42,2

46,7

53,6

57,4

60,2

Källa: Europeiska kommissionens ekonomiska vinterprognos 2013

Anmärkning: Prognoserna bygger bland annat på antagandet om en ”oförändrad politik”. Det innebär att specifika åtgärder, särskilt på budgetområdet, som ännu inte är offentliggjorda inte har tagits med i beräkningen. Prognoserna för 2014 är därför i princip en extrapolering av den nuvarande utvecklingen.


Side Bar