Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 11 martie 2013

ANEXA 1– DATE-CHEIE PRIVIND PIB-UL, ȘOMAJUL, DEFICITURILE PUBLICE ȘI DATORIA PUBLICǍ

Tabelul 1. PIB-ul în prețuri constante
(modificare procentuală anuală)

Medii pe 5 luni

Estimări

Previziuni

Ipoteza în care

politicile

rămân aceleași

1994-1998

1999-2003

2004-2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

2,5

2,0

2,3

1,0

-2,8

2,4

1,8

-0,2

0,2

1,5

DE

1,7

1,2

2,0

1,1

-5,1

4,2

3,0

0,7

0,5

2,0

EE

5,4

6,0

5,6

-4,2

-14,1

3,3

8,3

3,2

3,0

4,0

IE

9,0

7,3

3,8

-2,1

-5,5

-0,8

1,4

0,7

1,1

2,2

EL

2,7

4,3

3,1

-0,2

-3,1

-4,9

-7,1

-6,4

-4,4

0,6

ES

3,2

3,8

3,1

0,9

-3,7

-0,3

0,4

-1,4

-1,4

0,8

FR

2,2

2,1

1,8

-0,1

-3,1

1,7

1,7

0,0

0,1

1,2

IT

1,9

1,5

1,1

-1,2

-5,5

1,8

0,4

-2,2

-1,0

0,8

CY

4,9

3,6

4,2

3,6

-1,9

1,3

0,5

-2,3

-3,5

-1,3

LU

3,8

5,0

4,1

-0,7

-4,1

2,9

1,7

0,2

0,5

1,6

MT

4,8

2,7

2,7

3,7

-2,4

2,7

1,6

1,0

1,5

2,0

NL

3,5

2,2

2,7

1,8

-3,7

1,6

1,0

-0,9

-0,6

1,1

AT

2,7

2,1

2,8

1,4

-3,8

2,1

2,7

0,7

0,7

1,9

PT

3,4

1,9

1,2

0,0

-2,9

1,9

-1,6

-3,2

-1,9

0,8

SI

4,3

3,9

4,9

3,4

-7,8

1,2

0,6

-2,0

-2,0

0,7

SK

5,6

2,8

7,2

5,8

-4,9

4,4

3,2

2,0

1,1

2,9

FI

4,5

3,1

3,4

0,3

-8,5

3,3

2,8

-0,1

0,3

1,2

Zona euro

2,3

2,0

2,1

0,4

-4,4

2,0

1,4

-0,6

-0,3

1,4

BG

-0,4

4,4

6,5

6,2

-5,5

0,4

1,7

0,8

1,4

2,0

CZ

2,5

3,0

5,5

3,1

-4,5

2,5

1,9

-1,1

0,0

1,9

DK

3,4

1,5

1,8

-0,8

-5,7

1,6

1,1

-0,4

1,1

1,7

LV

4,0

6,2

7,2

-3,3

-17,7

-0,9

5,5

5,3

3,8

4,1

LT

2,7

5,2

7,1

2,9

-14,8

1,5

5,9

3,6

3,1

3,6

HU

2,3

3,9

2,7

0,9

-6,8

1,3

1,6

-1,7

-0,1

1,3

PL

6,1

3,0

5,4

5,1

1,6

3,9

4,3

2,0

1,2

2,2

RO

1,4

3,4

6,8

7,3

-6,6

-1,1

2,2

0,2

1,6

2,5

SE

3,3

3,0

2,9

-0,6

-5,0

6,6

3,7

1,0

1,3

2,7

UK

3,4

3,3

2,2

-1,0

-4,0

1,8

0,9

0,0

0,9

1,9

UE

2,6

2,3

2,3

0,3

-4,3

2,1

1,5

-0,3

0,1

1,6

HR

-

3,3

4,1

2,1

-6,9

-1,4

0,0

-1,9

-0,4

1,0

US

3,9

2,9

2,1

-0,4

-3,1

2,4

1,8

2,2

1,9

2,6

JP

1,0

0,9

1,3

-1,0

-5,5

4,7

-0,6

1,9

1,0

1,6

Sursa: Comisia Europeană, previziuni economice din iarna anului 2013

Notă : Ca de obicei, previziunile depind, printre altele, de ipoteza tehnică conform căreia politicile rămân aceleași.

Acest lucru înseamnă că nu se iau în considerare măsurile specifice de politică, în special în domeniul bugetar, care nu au fost încă prezentate. Drept urmare, previziunile pentru 2014 sunt, în esență, o extrapolare a tendințelor actuale.

Tabelul 2. Ratele șomajului
(Numărul șomerilor ca % din forța de muncă)

Medii pe 5 luni

Estimări

Previziuni

Ipoteza în care

politicile

rămân aceleași

1994-1998

1999-2003

2004-2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

9,5

7,5

7,9

7,0

7,9

8,3

7,2

7,3

7,7

7,7

DE

9,0

8,6

9,7

7,5

7,8

7,1

5,9

5,5

5,7

5,6

EE

9,2

11,6

6,7

5,5

13,8

16,9

12,5

10,0

9,8

9,0

IE

11,1

4,6

4,9

6,4

12,0

13,9

14,7

14,8

14,6

14,1

EL

9,7

10,8

9,1

7,7

9,5

12,6

17,7

24,7

27,0

25,7

ES

18,8

11,6

9,6

11,3

18,0

20,1

21,7

25,0

26,9

26,6

FR

10,9

9,0

8,8

7,8

9,5

9,7

9,6

10,3

10,7

11,0

IT

11,1

9,4

7,1

6,7

7,8

8,4

8,4

10,6

11,6

12,0

CY

-

4,0

4,6

3,8

5,5

6,5

7,9

12,1

13,7

14,2

LU

2,9

2,6

4,7

4,9

5,1

4,6

4,8

5,0

5,4

5,7

MT

5,7

7,3

6,8

6,0

6,9

6,9

6,5

6,5

6,4

6,2

NL

5,9

3,3

4,3

3,1

3,7

4,5

4,4

5,3

6,3

6,5

AT

4,2

3,9

4,6

3,8

4,8

4,4

4,2

4,4

4,5

4,2

PT

6,7

5,4

8,4

8,5

10,6

12,0

12,9

15,7

17,3

16,8

SI

-

6,6

5,6

4,4

5,9

7,3

8,2

9,0

9,8

10,0

SK

12,8

18,3

13,8

9,6

12,1

14,5

13,6

14,0

14,0

13,6

FI

14,1

9,4

7,6

6,4

8,2

8,4

7,8

7,7

8,0

7,9

Zona euro

-

8,8

8,4

7,6

9,6

10,1

10,2

11,4

12,2

12,1

BG

-

16,6

8,7

5,6

6,8

10,3

11,3

12,2

12,2

11,9

CZ

4,5

8,1

6,6

4,4

6,7

7,3

6,7

7,0

7,6

7,3

DK

6,2

4,8

4,3

3,4

6,0

7,5

7,6

7,7

8,0

7,9

LV

17,1

12,9

8,5

8,0

18,2

19,8

16,2

14,9

13,7

12,2

LT

7,7

14,9

6,7

5,3

13,6

18,0

15,3

13,0

11,4

9,8

HU

-

6,0

7,2

7,8

10,0

11,2

10,9

10,8

11,1

11,1

PL

12,2

17,5

13,5

7,0

8,1

9,6

9,6

10,2

10,8

10,9

RO

-

6,8

6,9

5,8

6,9

7,3

7,4

7,0

6,9

6,8

SE

9,2

6,1

6,9

6,2

8,3

8,4

7,5

7,7

8,0

7,8

UK

7,7

5,3

5,2

5,6

7,6

7,8

8,0

7,9

8,0

7,8

UE

-

8,9

8,2

7,1

9,0

9,7

9,6

10,5

11,1

11,0

HR

-

13,9

11,0

8,4

9,1

11,8

13,5

15,8

15,9

14,9

US

5,3

5,0

5,1

5,8

9,3

9,6

8,9

8,1

7,6

7,0

JP

3,4

5,0

4,2

4,0

5,1

5,1

4,6

4,3

4,3

4,2

Sursa: Comisia Europeană, previziuni economice din iarna anului 2013

Notă : Ca de obicei, previziunile depind, printre altele, de ipoteza tehnică conform căreia politicile rămân aceleași.

Acest lucru înseamnă că nu se iau în considerare măsurile specifice de politică, în special în domeniul bugetar, care nu au fost încă prezentate. Drept urmare, previziunile pentru 2014 sunt, în esență, o extrapolare a tendințelor actuale.

Tabelul 3. Deficite publice [Capacitatea netă de finanțare a guvernului* (+) sau necesarul net de finanțare al guvernului (-) ca % din PIB]

Medii pe 5 luni

Estimări

Previziuni

Ipoteza în care

politicile

rămân aceleași

1994-1998

1999-2003

2004-2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

-3,4

-0,1

-0,7

-1,0

-5,5

-3,8

-3,7

-3,0

-3,0

-3,2

DE

-4,1

-2,3

-1,7

-0,1

-3,1

-4,1

-0,8

0,1

-0,2

0,0

EE

1,3

-0,4

1,0

-2,9

-2,0

0,2

1,1

-0,5

-0,4

0,2

IE

-0,2

1,6

-0,3

-7,4

-13,9

-30,9

-13,4

-7,7

-7,3

-4,2

EL

-6,8

-4,3

-7,0

-9,8

-15,6

-10,7

-9,4

-6,6

-4,6

-3,5

ES

-

-0,6

0,2

-4,5

-11,2

-9,7

-9,4

-10,2

-6,7

-7,2

FR

-4,2

-2,5

-3,0

-3,3

-7,5

-7,1

-5,2

-4,6

-3,7

-3,9

IT

-5,8

-2,5

-3,1

-2,7

-5,4

-4,5

-3,9

-2,9

-2,1

-2,1

CY

-

-4,0

-0,7

0,9

-6,1

-5,3

-6,3

-5,5

-4,5

-3,8

LU

2,6

3,6

1,4

3,2

-0,8

-0,8

-0,3

-1,5

-0,9

-1,3

MT

-

-6,7

-3,4

-4,5

-3,8

-3,6

-2,7

-2,6

-2,9

-2,5

NL

-2,4

-0,6

-0,2

0,5

-5,6

-5,1

-4,5

-4,1

-3,6

-3,6

AT

-3,8

-1,2

-1,9

-0,9

-4,1

-4,5

-2,5

-3,0

-2,5

-1,8

PT

-5,0

-3,6

-4,4

-3,6

-10,2

-9,8

-4,4

-5,0

-4,9

-2,9

SI

-

-3,2

-1,4

-1,9

-6,0

-5,7

-6,4

-4,4

-5,1

-4,7

SK

-6,2

-7,4

-2,5

-2,1

-8,0

-7,7

-4,9

-4,8

-3,3

-3,4

FI

-3,2

4,1

3,9

4,4

-2,5

-2,5

-0,8

-1,7

-1,5

-1,3

Zona euro

-

-1,9

-1,9

-2,1

-6,3

-6,2

-4,2

-3,5

-2,8

-2,7

BG

-4,5

-0,2

1,5

1,7

-4,3

-3,1

-2,0

-1,0

-1,3

-1,0

CZ

-

-5,2

-2,3

-2,2

-5,8

-4,8

-3,3

-5,2

-3,1

-3,0

DK

-1,8

1,1

4,1

3,2

-2,7

-2,5

-1,8

-4,0

-2,7

-2,8

LV

-0,4

-2,5

-1,3

-4,2

-9,8

-8,1

-3,4

-1,5

-1,1

-0,9

LT

-4,1

-2,5

-1,4

-3,3

-9,4

-7,2

-5,5

-3,2

-2,9

-2,4

HU

-

-5,8

-6,5

-3,7

-4,6

-4,4

4,3

-2,4

-3,4

-3,4

PL

-2,5

-4,4

-3,7

-3,7

-7,4

-7,9

-5,0

-3,5

-3,4

-3,3

RO

-

-3,2

-2,6

-5,7

-9,0

-6,8

-5,7

-2,9

-2,4

-2,2

SE

-4,1

0,8

2,2

2,2

-0,7

0,3

0,3

-0,2

-0,9

-0,2

UK

-3,8

-0,1

-3,5

-5,1

-11,5

-10,2

-7,8

-6,3

-7,4

-6,0

UE

-

-1,5

-2,0

-2,4

-6,9

-6,5

-4,4

-3,8

-3,4

-3,1

HR

-

-

-

-2,0

-4,7

-5,2

-5,7

-4,6

-5,0

-4,5

US

-1,9

-1,4

-3,8

-6,4

-11,9

-11,3

-10,1

-8,5

-6,6

-5,9

JP

-5,7

-7,3

-3,2

-1,9

-8,8

-8,3

-8,9

-9,1

-9,1

-8,0

Sursa: Comisia Europeană, previziuni economice din iarna anului 2013

* Capacitatea netă de finanțare (necesarul net de finanțare) include în 2000-2005 venituri cu caracter excepțional legate de licențele UMTS.

Tabelul 4. Datoria publică (Datoria publică brută ca % din PIB)

Medii pe 5 luni

Estimări

Previziuni

Ipoteza în care

politicile

rămân aceleași

1994-1998

1999-2003

2004-2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

125,8

105,9

89,4

89,2

95,7

95,5

97,8

99,8

100,8

101,1

DE

56,5

61,2

67,0

66,8

74,5

82,5

80,5

81,6

80,7

78,3

EE

-

5,5

4,4

4,5

7,2

6,7

6,1

10,5

11,8

11,3

IE

71,3

36,0

30,2

44,5

64,9

92,2

106,4

117,2

122,2

120,1

EL

96,9

100,1

105,5

112,9

129,7

148,3

170,6

161,6

175,6

175,2

ES

64,2

55,8

41,1

40,2

53,9

61,5

69,3

88,4

95,8

101,0

FR

56,3

59,1

65,6

68,2

79,2

82,3

86,0

90,3

93,4

95,0

IT

118,8

107,7

105,0

106,1

116,4

119,2

120,7

127,1

128,1

127,1

CY

-

63,0

62,5

48,9

58,5

61,3

71,1

86,5

93,1

97,0

LU

7,0

6,3

8,0

14,4

15,3

19,2

18,3

20,5

22,2

24,1

MT

-

58,4

64,4

60,9

66,3

67,4

70,4

73,1

73,8

73,6

NL

72,0

53,6

51,1

58,5

60,8

63,1

65,5

70,8

73,8

75,0

AT

65,8

66,3

63,1

63,8

69,2

72,0

72,4

74,3

75,2

74,5

PT

56,4

54,4

67,8

71,7

83,2

93,5

108,0

120,6

123,9

124,7

SI

-

26,4

25,1

22,0

35,0

38,6

46,9

53,7

59,5

63,4

SK

-

46,6

32,7

27,9

35,6

41,0

43,3

52,4

55,1

57,1

FI

54,7

43,6

39,0

33,9

43,5

48,6

49,0

53,4

56,4

57,6

Zona euro

-

69,3

69,1

70,2

80,0

85,6

88,1

93,1

95,1

95,2

BG

-

62,6

23,4

13,7

14,6

16,2

16,3

18,9

17,1

17,3

CZ

-

22,6

28,5

28,7

34,2

37,8

40,8

45,5

48,0

49,5

DK

69,1

51,3

35,1

33,4

40,7

42,7

46,4

45,6

45,9

47,3

LV

-

13,4

13,4

19,8

36,7

44,5

42,2

41,9

44,4

41,5

LT

-

22,5

17,6

15,5

29,3

37,9

38,5

41,1

40,5

40,3

HU

-

56,8

65,4

73,0

79,8

81,8

81,4

78,6

78,7

77,7

PL

-

40,6

46,5

47,1

50,9

54,8

56,4

55,8

57,0

57,5

RO

-

23,3

14,6

13,4

23,6

30,5

34,7

38,0

38,1

38,0

SE

71,9

55,4

45,0

38,8

42,6

39,5

38,4

37,7

37,3

35,5

UK

48,9

39,9

44,6

52,3

67,8

79,4

85,2

89,8

95,4

97,9

UE

-

62,2

61,6

62,2

74,6

80,2

83,1

87,2

89,9

90,3

HR

-

-

34,3

28,8

35,7

42,2

46,7

53,6

57,4

60,2

Sursa: Comisia Europeană, previziuni economice din iarna anului 2013

Notă : Ca de obicei, previziunile depind, printre altele, de ipoteza tehnică conform căreia politicile rămân aceleași.

Acest lucru înseamnă că nu se iau în considerare măsurile specifice de politică, în special în domeniul bugetar, care nu au fost încă prezentate. Drept urmare, previziunile pentru 2014 sunt, în esență, o extrapolare a tendințelor actuale.


Side Bar