Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, 10 marzec 2013

ZAŁĄCZNIK 1 – NAJWAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE PKB, BEZROBOCIA, DEFICYTU BUDŻETOWEGO I DŁUGU PUBLICZNEGO

Tabela 1. PKB w cenach stałych
(roczna zmiana procentowa)

Średnie pięcioletnie

Szacunki

Prognozy

Założenie

braku zmian

w polityce

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

2,5

2,0

2,3

1,0

-2,8

2,4

1,8

-0,2

0,2

1,5

DE

1,7

1,2

2,0

1,1

-5,1

4,2

3,0

0,7

0,5

2,0

EE

5,4

6,0

5,6

-4,2

-14,1

3,3

8,3

3,2

3,0

4,0

IE

9,0

7,3

3,8

-2,1

-5,5

-0,8

1,4

0,7

1,1

2,2

EL

2,7

4,3

3,1

-0,2

-3,1

-4,9

-7,1

-6,4

-4,4

0,6

ES

3,2

3,8

3,1

0,9

-3,7

-0,3

0,4

-1,4

-1,4

0,8

FR

2,2

2,1

1,8

-0,1

-3,1

1,7

1,7

0,0

0,1

1,2

IT

1,9

1,5

1,1

-1,2

-5,5

1,8

0,4

-2,2

-1,0

0,8

CY

4,9

3,6

4,2

3,6

-1,9

1,3

0,5

-2,3

-3,5

-1,3

LU

3,8

5,0

4,1

-0,7

-4,1

2,9

1,7

0,2

0,5

1,6

MT

4,8

2,7

2,7

3,7

-2,4

2,7

1,6

1,0

1,5

2,0

NL

3,5

2,2

2,7

1,8

-3,7

1,6

1,0

-0,9

-0,6

1,1

AT

2,7

2,1

2,8

1,4

-3,8

2,1

2,7

0,7

0,7

1,9

PT

3,4

1,9

1,2

0,0

-2,9

1,9

-1,6

-3,2

-1,9

0,8

SI

4,3

3,9

4,9

3,4

-7,8

1,2

0,6

-2,0

-2,0

0,7

SK

5,6

2,8

7,2

5,8

-4,9

4,4

3,2

2,0

1,1

2,9

FI

4,5

3,1

3,4

0,3

-8,5

3,3

2,8

-0,1

0,3

1,2

Strefa euro

2,3

2,0

2,1

0,4

-4,4

2,0

1,4

-0,6

-0,3

1,4

BG

-0,4

4,4

6,5

6,2

-5,5

0,4

1,7

0,8

1,4

2,0

CZ

2,5

3,0

5,5

3,1

-4,5

2,5

1,9

-1,1

0,0

1,9

DK

3,4

1,5

1,8

-0,8

-5,7

1,6

1,1

-0,4

1,1

1,7

LV

4,0

6,2

7,2

-3,3

-17,7

-0,9

5,5

5,3

3,8

4,1

LT

2,7

5,2

7,1

2,9

-14,8

1,5

5,9

3,6

3,1

3,6

HU

2,3

3,9

2,7

0,9

-6,8

1,3

1,6

-1,7

-0,1

1,3

PL

6,1

3,0

5,4

5,1

1,6

3,9

4,3

2,0

1,2

2,2

RO

1,4

3,4

6,8

7,3

-6,6

-1,1

2,2

0,2

1,6

2,5

SE

3,3

3,0

2,9

-0,6

-5,0

6,6

3,7

1,0

1,3

2,7

UK

3,4

3,3

2,2

-1,0

-4,0

1,8

0,9

0,0

0,9

1,9

EU

2,6

2,3

2,3

0,3

-4,3

2,1

1,5

-0,3

0,1

1,6

HR

-

3,3

4,1

2,1

-6,9

-1,4

0,0

-1,9

-0,4

1,0

US

3,9

2,9

2,1

-0,4

-3,1

2,4

1,8

2,2

1,9

2,6

JP

1,0

0,9

1,3

-1,0

-5,5

4,7

-0,6

1,9

1,0

1,6

Źródło: Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej, zima 2013 r.

Uwaga: Jak zwykle prognozy oparte są m.in. na założeniu technicznym, że nie nastąpi zmiana realizowanej polityki.

Oznacza to, że nie uwzględnia się konkretnych działań politycznych, szczególnie w sferze budżetu, które nie zostały zapowiedziane. W związku z tym prognozy na 2014 r. są zasadniczo ekstrapolacją bieżących tendencji.

Tabela 2. Stopy bezrobocia
(liczba bezrobotnych jako odsetek siły roboczej)

Średnie pięcioletnie

Szacunki

Prognozy

Założenie

braku zmian

w polityce

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

9,5

7,5

7,9

7,0

7,9

8,3

7,2

7,3

7,7

7,7

DE

9,0

8,6

9,7

7,5

7,8

7,1

5,9

5,5

5,7

5,6

EE

9,2

11,6

6,7

5,5

13,8

16,9

12,5

10,0

9,8

9,0

IE

11,1

4,6

4,9

6,4

12,0

13,9

14,7

14,8

14,6

14,1

EL

9,7

10,8

9,1

7,7

9,5

12,6

17,7

24,7

27,0

25,7

ES

18,8

11,6

9,6

11,3

18,0

20,1

21,7

25,0

26,9

26,6

FR

10,9

9,0

8,8

7,8

9,5

9,7

9,6

10,3

10,7

11,0

IT

11,1

9,4

7,1

6,7

7,8

8,4

8,4

10,6

11,6

12,0

CY

-

4,0

4,6

3,8

5,5

6,5

7,9

12,1

13,7

14,2

LU

2,9

2,6

4,7

4,9

5,1

4,6

4,8

5,0

5,4

5,7

MT

5,7

7,3

6,8

6,0

6,9

6,9

6,5

6,5

6,4

6,2

NL

5,9

3,3

4,3

3,1

3,7

4,5

4,4

5,3

6,3

6,5

AT

4,2

3,9

4,6

3,8

4,8

4,4

4,2

4,4

4,5

4,2

PT

6,7

5,4

8,4

8,5

10,6

12,0

12,9

15,7

17,3

16,8

SI

-

6,6

5,6

4,4

5,9

7,3

8,2

9,0

9,8

10,0

SK

12,8

18,3

13,8

9,6

12,1

14,5

13,6

14,0

14,0

13,6

FI

14,1

9,4

7,6

6,4

8,2

8,4

7,8

7,7

8,0

7,9

Strefa euro

-

8,8

8,4

7,6

9,6

10,1

10,2

11,4

12,2

12,1

BG

-

16,6

8,7

5,6

6,8

10,3

11,3

12,2

12,2

11,9

CZ

4,5

8,1

6,6

4,4

6,7

7,3

6,7

7,0

7,6

7,3

DK

6,2

4,8

4,3

3,4

6,0

7,5

7,6

7,7

8,0

7,9

LV

17,1

12,9

8,5

8,0

18,2

19,8

16,2

14,9

13,7

12,2

LT

7,7

14,9

6,7

5,3

13,6

18,0

15,3

13,0

11,4

9,8

HU

-

6,0

7,2

7,8

10,0

11,2

10,9

10,8

11,1

11,1

PL

12,2

17,5

13,5

7,0

8,1

9,6

9,6

10,2

10,8

10,9

RO

-

6,8

6,9

5,8

6,9

7,3

7,4

7,0

6,9

6,8

SE

9,2

6,1

6,9

6,2

8,3

8,4

7,5

7,7

8,0

7,8

UK

7,7

5,3

5,2

5,6

7,6

7,8

8,0

7,9

8,0

7,8

EU

-

8,9

8,2

7,1

9,0

9,7

9,6

10,5

11,1

11,0

HR

-

13,9

11,0

8,4

9,1

11,8

13,5

15,8

15,9

14,9

US

5,3

5,0

5,1

5,8

9,3

9,6

8,9

8,1

7,6

7,0

JP

3,4

5,0

4,2

4,0

5,1

5,1

4,6

4,3

4,3

4,2

Źródło: Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej, zima 2013 r.

Uwaga: Jak zwykle prognozy oparte są m.in. na założeniu technicznym, że nie nastąpi zmiana realizowanej polityki.

Oznacza to, że nie uwzględnia się konkretnych działań politycznych, szczególnie w sferze budżetu, które nie zostały zapowiedziane. W związku z tym prognozy na 2014 r. są zasadniczo ekstrapolacją bieżących tendencji.

Tabela 3. Deficyt budżetowy (Pożyczki netto udzielone* (+) lub zaciągnięte (-) przez sektor instytucji rządowych i samorządowych jako % PKB)

Średnie pięcioletnie

Szacunki

Prognozy

Założenie

braku zmian

w polityce

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

-3,4

-0,1

-0,7

-1,0

-5,5

-3,8

-3,7

-3,0

-3,0

-3,2

DE

-4,1

-2,3

-1,7

-0,1

-3,1

-4,1

-0,8

0,1

-0,2

0,0

EE

1,3

-0,4

1,0

-2,9

-2,0

0,2

1,1

-0,5

-0,4

0,2

IE

-0,2

1,6

-0,3

-7,4

-13,9

-30,9

-13,4

-7,7

-7,3

-4,2

EL

-6,8

-4,3

-7,0

-9,8

-15,6

-10,7

-9,4

-6,6

-4,6

-3,5

ES

-

-0,6

0,2

-4,5

-11,2

-9,7

-9,4

-10,2

-6,7

-7,2

FR

-4,2

-2,5

-3,0

-3,3

-7,5

-7,1

-5,2

-4,6

-3,7

-3,9

IT

-5,8

-2,5

-3,1

-2,7

-5,4

-4,5

-3,9

-2,9

-2,1

-2,1

CY

-

-4,0

-0,7

0,9

-6,1

-5,3

-6,3

-5,5

-4,5

-3,8

LU

2,6

3,6

1,4

3,2

-0,8

-0,8

-0,3

-1,5

-0,9

-1,3

MT

-

-6,7

-3,4

-4,5

-3,8

-3,6

-2,7

-2,6

-2,9

-2,5

NL

-2,4

-0,6

-0,2

0,5

-5,6

-5,1

-4,5

-4,1

-3,6

-3,6

AT

-3,8

-1,2

-1,9

-0,9

-4,1

-4,5

-2,5

-3,0

-2,5

-1,8

PT

-5,0

-3,6

-4,4

-3,6

-10,2

-9,8

-4,4

-5,0

-4,9

-2,9

SI

-

-3,2

-1,4

-1,9

-6,0

-5,7

-6,4

-4,4

-5,1

-4,7

SK

-6,2

-7,4

-2,5

-2,1

-8,0

-7,7

-4,9

-4,8

-3,3

-3,4

FI

-3,2

4,1

3,9

4,4

-2,5

-2,5

-0,8

-1,7

-1,5

-1,3

Strefa euro

-

-1,9

-1,9

-2,1

-6,3

-6,2

-4,2

-3,5

-2,8

-2,7

BG

-4,5

-0,2

1,5

1,7

-4,3

-3,1

-2,0

-1,0

-1,3

-1,0

CZ

-

-5,2

-2,3

-2,2

-5,8

-4,8

-3,3

-5,2

-3,1

-3,0

DK

-1,8

1,1

4,1

3,2

-2,7

-2,5

-1,8

-4,0

-2,7

-2,8

LV

-0,4

-2,5

-1,3

-4,2

-9,8

-8,1

-3,4

-1,5

-1,1

-0,9

LT

-4,1

-2,5

-1,4

-3,3

-9,4

-7,2

-5,5

-3,2

-2,9

-2,4

HU

-

-5,8

-6,5

-3,7

-4,6

-4,4

4,3

-2,4

-3,4

-3,4

PL

-2,5

-4,4

-3,7

-3,7

-7,4

-7,9

-5,0

-3,5

-3,4

-3,3

RO

-

-3,2

-2,6

-5,7

-9,0

-6,8

-5,7

-2,9

-2,4

-2,2

SE

-4,1

0,8

2,2

2,2

-0,7

0,3

0,3

-0,2

-0,9

-0,2

UK

-3,8

-0,1

-3,5

-5,1

-11,5

-10,2

-7,8

-6,3

-7,4

-6,0

EU

-

-1,5

-2,0

-2,4

-6,9

-6,5

-4,4

-3,8

-3,4

-3,1

HR

-

-

-

-2,0

-4,7

-5,2

-5,7

-4,6

-5,0

-4,5

US

-1,9

-1,4

-3,8

-6,4

-11,9

-11,3

-10,1

-8,5

-6,6

-5,9

JP

-5,7

-7,3

-3,2

-1,9

-8,8

-8,3

-8,9

-9,1

-9,1

-8,0

Źródło: Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej, zima 2013 r.

* Udzielone i zaciągnięte pożyczki netto obejmują w latach 2000–2005 jednorazowe przychody z licencji UMTS.

Tabela 4. Dług publiczny (dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych jako % PKB)

Średnie pięcioletnie

Szacunki

Prognozy

Założenie

braku zmian

w polityce

1994-98

1999-03

2004-08

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BE

125,8

105,9

89,4

89,2

95,7

95,5

97,8

99,8

100,8

101,1

DE

56,5

61,2

67,0

66,8

74,5

82,5

80,5

81,6

80,7

78,3

EE

-

5,5

4,4

4,5

7,2

6,7

6,1

10,5

11,8

11,3

IE

71,3

36,0

30,2

44,5

64,9

92,2

106,4

117,2

122,2

120,1

EL

96,9

100,1

105,5

112,9

129,7

148,3

170,6

161,6

175,6

175,2

ES

64,2

55,8

41,1

40,2

53,9

61,5

69,3

88,4

95,8

101,0

FR

56,3

59,1

65,6

68,2

79,2

82,3

86,0

90,3

93,4

95,0

IT

118,8

107,7

105,0

106,1

116,4

119,2

120,7

127,1

128,1

127,1

CY

-

63,0

62,5

48,9

58,5

61,3

71,1

86,5

93,1

97,0

LU

7,0

6,3

8,0

14,4

15,3

19,2

18,3

20,5

22,2

24,1

MT

-

58,4

64,4

60,9

66,3

67,4

70,4

73,1

73,8

73,6

NL

72,0

53,6

51,1

58,5

60,8

63,1

65,5

70,8

73,8

75,0

AT

65,8

66,3

63,1

63,8

69,2

72,0

72,4

74,3

75,2

74,5

PT

56,4

54,4

67,8

71,7

83,2

93,5

108,0

120,6

123,9

124,7

SI

-

26,4

25,1

22,0

35,0

38,6

46,9

53,7

59,5

63,4

SK

-

46,6

32,7

27,9

35,6

41,0

43,3

52,4

55,1

57,1

FI

54,7

43,6

39,0

33,9

43,5

48,6

49,0

53,4

56,4

57,6

Strefa euro

-

69,3

69,1

70,2

80,0

85,6

88,1

93,1

95,1

95,2

BG

-

62,6

23,4

13,7

14,6

16,2

16,3

18,9

17,1

17,3

CZ

-

22,6

28,5

28,7

34,2

37,8

40,8

45,5

48,0

49,5

DK

69,1

51,3

35,1

33,4

40,7

42,7

46,4

45,6

45,9

47,3

LV

-

13,4

13,4

19,8

36,7

44,5

42,2

41,9

44,4

41,5

LT

-

22,5

17,6

15,5

29,3

37,9

38,5

41,1

40,5

40,3

HU

-

56,8

65,4

73,0

79,8

81,8

81,4

78,6

78,7

77,7

PL

-

40,6

46,5

47,1

50,9

54,8

56,4

55,8

57,0

57,5

RO

-

23,3

14,6

13,4

23,6

30,5

34,7

38,0

38,1

38,0

SE

71,9

55,4

45,0

38,8

42,6

39,5

38,4

37,7

37,3

35,5

UK

48,9

39,9

44,6

52,3

67,8

79,4

85,2

89,8

95,4

97,9

EU

-

62,2

61,6

62,2

74,6

80,2

83,1

87,2

89,9

90,3

HR

-

-

34,3

28,8

35,7

42,2

46,7

53,6

57,4

60,2

Źródło: Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej, zima 2013 r.

Uwaga: Jak zwykle prognozy oparte są m.in. na założeniu technicznym, że nie nastąpi zmiana realizowanej polityki.

Oznacza to, że nie uwzględnia się konkretnych działań politycznych, szczególnie w sferze budżetu, które nie zostały zapowiedziane. W związku z tym prognozy na 2014 r. są zasadniczo ekstrapolacją bieżących tendencji.


Side Bar